Jste zde

Sexuálně přenosné nemoci - pohlavní choroby

Sexuálně přenosné nemoci - pohlavní choroby

Sexuálně přenosné nemoci, též nazývané sexuálně přenosné infekce (lidově pohlavní choroby), jsou nemoci obvykle přenášené mezi partnery nějakou formou sexuální aktivity, nejčastěji při vaginálním sexu, orálním sexu nebo análním sexu. Do roku 1990 se nazývalyvenerické (pohlavní) nemoci. Sexuálně přenosné nemoci se staly celosvětovým zdravotním problémem.

I přes velkou osvětu a se dnes již hovoří o pandemii těchto nemocí, z nichž některé jsou smrtelné. Rozvoj dopravy, dostupnost exotických destinací, dostupnost antikoncepce, sexuální revoluce, sexuální turistika a falešný pocit, že vše se dá vyléčit, výrazně komplikují účinnost opatření proti jejich šíření. Dvě třetiny nakažených pohlavně přenosnou chorobou tvoří lidé mladší pětadvaceti let. Jeden ze čtyř nakažených je teenager.

Nejznámější a nejobávanější pohlavní chorobu je v dnešní době AIDS za kterým stojí virus HIV, který napadá bílé krvinky. AIDS oslabuje přirozenou obranyschopnost lidského těla. Organismus je pak snadněji náchylný k nákaze infekčními a nádorovými onemocněními. Hlavní nebezpečí viru HIV spočívá v jeho odložené průkaznosti. Nakažený člověk (muž i žena) netrpí žádnými zdravotními komplikacemi a po dobu 3 měsíců dokonce nevykazují ani laboratorně prokazatelné změny v těle. Nákaza HIV může být proto průkazně vyloučena až po třech měsících od rizikového sexu!!! U většiny nakažených osob přejde nákaza virem HIV v nemoc AIDS do 10 - 15 let po kontaktu s virem. Nemoc je v dnešní době nevyléčitelná a smrtelná.

Všichni se obávají HIV a AIDS, ale přitom hepatitida typu B je stokrát nakažlivější než HIV a u dvou třetin nemocných vyústí v chronické onemocnění jater, včetně cirhózy a rakoviny. Ročně se víc než pět milionů lidí nakazí HPV a jeden z pěti lidí má genitální herpes. Tato zarážející čísla statistik nutí k zamyšlení a výrazné změně sexuálního chování jednotlivců i skupin obyvatelstva.

Nejčastější pohlavně přenosnou chorobou jsou v dnešní době je HPV (genitální bradavice)​, kapavka a syfilis (přijice). Opakovaně připomínám, že nejrizikovější smrtelnou nákazou je dnes nákaza virem HIV, která přechází ve smrtelnou nemoc AIDS.


 

Rozdíl mezi infekcí a nemocí

Infekce znamená, že virus, baktérie nebo parazit – který může způsobit nemoc nebo nevolnost, je přítomný v těle nakažené osoby. Infikovaná osoba nemusí mít nutně příznaky, že virus nebo baktérie působí v jejím těle. Nemusí nutně cítit zdravotní problémy.

Nemoc znamená, že infekce už způsobuje u infikované osoby příznaky nemoci nebo zdravotní problémy. Proto termín sexuálně přenosné infekce označuje infekce způsobené jakýmkoli mikrobem, který je schopen vyvolat sexuálně přenosnou nemoc.


 

Pohlavní styk není jedinou cestou nákazy

Hlavním rizikem nákazy sexuálně přenosnou nemocí je samozřejmě pohlavní styk. Samozřejmě ne každý. Přenosu se daří především díky vysoké promiskuitě, nepoužívání ochranných pomůcek (zvláště kondomu) se nemoci snadno a nekontrolovatelně šíří. Když to shrneme, pak důvodem pro šíření pohlavních chorob je především nedodržování zásad bezpečného sexu (lépe bezpečnějšího sexu!!!

Zvyšuje se také četnost jiných sexuálních praktik, se kterými se mezi milenci experimentuje. U homosexuální mužské populace (ale i u heterosexuální) je takovým rizikem anální sex, při kterém často dochází k odření a krvácení sliznic.

Sexuálně přenosné nemoci mohou být a také jsou přenášeny jinými cestami. V dnešní době je největší pozornost zaměřena na kontrolu viru HIV, který způsobuje nemoc AIDS.

 • cestou krevní transfuze
 • nákaza krevními produkty
 • infikováním po sdílení injekčních jehel nebo
 • při úrazech píchnutím použité infikované jehly během zdravotní procedury nebo jehly nastražené.
 • zásadním nebezpečím nákazy je půjčování jehel mezi narkomany,
 • nedostatečná nebo žádná desinfekce jehel při tetování
 • u žen je rizikem také porod (u nakažené ženy především pro dítě).

 

Příznaky nemoci

 • Většinou lidé nevědí, že jsou infikováni sexuálně přenosnou nemocí, poznají to až když se objeví příznaky nemoci.
 • Podle typu sexuálně přenosné infekce osoba může nebo nemusí přenášet infekci, pokud nejsou viditelné nějaké projevy nemoci. Jako příklad si uveďme nákazu virovou infekcí herpes (opar). Nákaza touto sexuálně přenosnou nemocí je méně pravděpodobná v době dokud se příznaky neobjeví, naopak k nejpravděpodobnějšímu rozšíření nákazy oparu dojde až když se objeví puchýře.
 • Neplatí to však vždy. U některých infekcí může nakažený člověk přenášet HIV infekci (sexuálně přenosná infekce) kdykoli, i když se ještě neobjevily příznaky AIDS (sexuálně přenosná nemoc).
 • Sexuálně přenosné nemoci jsou přenášeny z jedné osoby na druhou prakticky všemi formami sexu. Každé sexuální chování při kterém dojde ke kontaktu s druhou osobou nebo s jejími tělesnými tekutinami, musí být považováno za možné riziko přenosu sexuálně přenosné nemoci.
 • Nejčastějšími zdroji infekce jsou bakterie, plísně, prvoci nebo viry.

 

Vždy platí:

 • Možnosti přenosu různých pohlavních nemocí cestou sexuálních aktivit jsou široké.
 • Všechny sexuální aktivity mezi dvěma (nebo více) lidmi musí být vždy považovány za dvousměrnou cestu pro přenos SPN.
 • Každému účastníku v řetězci hrozí "předání" i "převzetí" nemoci. Jedná o oboustranně rizikové chování.
 • Platí však, že není možné nakazit se sexuálně přenosnou nemoc při sexu s osobou, která tuto nemoc nemá.
 • Osoba, která sexuálně přenosnou nemoc má, ji získala při sexuálním kontaktu s někým nakaženým nebo přišla do kontaktu s jeho infikovanými tělesnými tekutinami.
 • Ochranou proti přenosu pohlavních chorob je sexuální abstinence, partnerská věrnost a bezpečný sex.

Vzhledem k tomu, že pohlavně přenosných nemocí a infekcí je mnoho, je jim věnovaný samostatný článek "Pohlavně přenosné nemoci a infekce - přehled".


 

Rizikové skupiny:

 • Pohlavními chorobami jsou nejvíce ohroženi muži i ženy, kteří žijí sami, jsou rozvedení, bez trvalých partnerů a závazků.
 • Nejvíce jsou ohroženi lidé promiskuitní. Nezáleží přitom na tom, kolik mají sexuálních partnerů. Hledání partnerů se velmi snadno může změnit ve střídání sexuálních partnerů.
 • Velmi ohroženou skupinou jsou homosexuální a bisexuální muži, kteří často střídají své mužské sexuální partnery.
 • Velmi početnou a značně rizikovou skupinou jsou narkomani.
 • Zdrojem rozšiřování sexuálně přenosných nemocí bývají prostitutky a prostituti, protože mají mnoho sexuálních partnerů a občas souhlasí s nechráněným sexem.
 • Všichni, kteří mají víc sexuálních partnerů jsou možným zdrojem nákazy jejich blízkého partnera.
 • Protože sexuálně přenosné nemoci jsou přenášeny v jakékoli formě sexuálního vztahu, mohou tak být nakaženi i lidé partnersky věrní.
 • Složitější a o to nebezpečnější je, že nositel nemoci může být asymptomatický - bezpříznakový přenašeč sexuálně přenosných nemocí.
 • Rizikovou skupinou z hlediska popisu práce jsou všichni zdravotníci, hemofilici a terénní pracovníci v oblasti práce s narkomany.
 • Pracovníci záchranné služby - pracují při záchranných akcích s potenciálně nakaženými lidmi.

 

Ochrana proti sexuálně přenosným chorobám

 • Ve všech příručkách o sexu se doporučuje provádět výhradně bezpečný sex.
 • Při uskutečnění rizikového pohlavního styku je ochranou použití kondomu a vyvarování se styku s tělesnými tekutinami partnera.
 • Je prokázáno, že bezpečný sex je nejspolehlivější způsob ochrany proti všem sexuálně přenosným nemocem, léčitelným i neléčitelným.
 • Ani bezpečný sex však není možné považovat za absolutní záruku ochrany proti pohlavním chorobám.
 • Nejlepší ochranou je partnerská věrnost nebo sexuální abstinence. 

 

Pro zasmání:

Všechny nemoci jsou z nervů. Jen syfilis je z lásky.
 

Mladá dívenka si přišla stěžovat na policii, že ji v parku zbil jakýsi muž.
Ambiciózní policista se rozhodl pro rekonstrukci.
Zašel s dívenkou do parku, aby mu vylíčila, jak se to stalo.
"Tak tady mě chytil za ruku."
Policista udělal totéž.
"Tady mě políbil."
Policista ji políbil.
"Tady mě pomiloval."
Policista provedl totéž.
"A tady mě zmlátil."
"Ale proč, prosím vás?" diví se rameno spravedlnosti.
"Protože jsem mu řekla, že mám syfilis."

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)(L)