Jste zde

Historie a léčba pohlavních chorob

Historie a léčba pohlavních chorob

Hlavní téma: "Sexuálně přenosné nemoci - pohlavní choroby".

Sexuálně přenosné nemoci jsou známé stovky let. Před objevením moderních léků byly sexuálně přenosné nemoci obecně neléčitelné a léčba byla limitována na léčení symptomů nemoci. První klinika pro sexuální nemoci byla otevřena 31. ledna 1747 v Londýně - (London Dock Hospital).

První efektivní prostředek léčby sexuálně přenosné nemoci byl salvarsan - lék na syfilis. S objevem antibiotik se mnoho sexuálně přenosných nemocí stalo relativně snadno léčitelnými. V 60. a 70. letech 20. století byly vedeny rozsáhlé veřejné kampaně s cílem omezit nárůst počtu nakažených lidí. V období "sexuální revoluce" se pak rozšířil názor, že sexuálně přenosné choroby již přestaly být vážným medicínským problémem a jsou snadno léčitelné.

Na léčbu SPN se začaly specializovat některé venerologické kliniky a této problematice se věnovala zvýšená pozornost. Zjistilo se, že je naprosto nevyhnutelné hlásit výskyt těchto chorob a zahájit sledování sexuálních partnerů infikovaných jednotlivců. Zahájilo se i jejich testování na infekce a následná léčba infikovaných. Díky nekompromisnímu přístupu při léčbě infikovaných i jejích kontaktů se kliniky pro léčbu SPI staly velmi efektivní v potlačování infekcí v populaci.

V 80. letech 20. století se nejprve genitální herpes a pak i AIDS dostaly do obecného povědomí jako sexuálně přenosné nemoci, které moderní medicína nedovede léčit. Zvláště AIDS má asymptomatickou periodu umožňující nemoci rozšířit se na jiné lidi, za kterou následuje symptomatická perioda vedoucí bez léčby k rychlému úmrtí. Když se prokázalo, že AIDS může způsobit globální pandemii (epidemie velkého rozsahu zasahující více kontinentů), vedlo to k veřejným informačním kampaním za bezpečný sex a k vývoji léků a způsobu léčby, která umožnila alespoň částečnou kontrolu AIDS potlačením viru HIV na co nejdelší dobu. Sledování sexuálních partnerů infikovaných jednotlivců je stále důležitý prostředek prevence, protože pomáhá k omezení dalšího nekontrolovaného šíření infekce.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)(L)