Jste zde

O panenství a defloraci

O panenství a defloraci

Panna je obecně označení ženy či dívky, která ještě neměla pohlavní styk. Někdy se takto hovorově říká ženě, která zatím není nijak sexuálně aktivní. Panenství, je v některých společnostech a zejména z pohledu mnohých náboženství, respektované, ceněné a žádoucí.

Panenství je asi opravdu potřeba chápat jako svaté právo ženy rozhodovat sama o sobě. Měla by si však uvědomit, že je to nevratný okamžik, když o něj přichází. Tento pohled není ani tak fyzický, ale spíše psychický. Žena by si měla především vážit sama sebe a dobře zhodnotit, proč se stává z dívky ženou. Rozhodně by tak neměla dělat proto, že "je poslední ve třídě", nebo pod nátlakem okolí, aby se jí holky nesmály. Také by si měla zvážit, s kým tento výjimečný životní okamžik prožije. V neposlední řadě by měla přihlédnout k náboženským a etnickým požadavkům společnosti ve které žije. Nikdo nemá právo odsuzovat co je a co není správné v jiné zemi, ve které žena žije a bude žít. Sama si musí vše posoudit a rozhodnout se. Tato zodpovědnost je protiváhou jejího práva se rozhodnout.

Panenská blána

Panenská blána nebo též hymen je slizniční řasa, která zcela nebo částečně překrývá poševní otvor žen. Slovo hymen pochází z řeckého slova znamenající membránu nebo blánu. Protržení panenské blány se nazývá deflorace.

Protože první sexuální aktivita obvykle panenskou blánu naruší, její přítomnost byla ve společnostech, kde se panenství cení, pokládána za jeho důkaz. Nicméně panenská blána není dokonalým důkazem panenství, protože může být protržena při masturbaci, manipulaci s tampónem nebo nesexuální aktivitou (třeba při cvičení), aniž by žena měla pohlavní styk. Na druhou stranu je možné i to, že žena s neporušenou panenskou blánou už pohlavní styk měla. Bližší informace naleznete v článku "Panenská blána".

První pohlavní styk a deflorace

Deflorace je velmi významným okamžikem v životě každé ženy. Je to okamžik, kdy se podle obecných společenských představ stává z dívky žena. Právě pro význam tohoto okamžiku by dívka měla prožít prvnímu sexuální styk s partnerem, kterého miluje. Každý muž by k tomuto aktu přistupovat s velkou úctou. Pro ženu to pak bývá jeden z největších životních okamžiků. Muž by se měl předem dobře seznámit s ženskou anatomií a ochranou proti početí. Také je vhodné si s dívkou promluvit o jejích obavách a strachu. Prvnímu milování by měly předcházet zkušenosti s pettingem. Pro ženu by nemělo být její první seznámení s dotykem muže.

Při prvním milování je vhodné:

 • s pohlavním stykem nespěchejte, počkejte se stykem, až se trochu poznáte
 • první milování prožijte v důsledném soukromí bez nebezpečí vyrušení
 • nepijte před stykem alkohol ani neberte žádné povzbuzující léky
 • v žádném případě nepožívejte drogy
 • vždy použijte kvalitní ochranu proti nežádoucímu těhotenství a pohlavním chorobám
 • nespěchejte, najděte si čas na příjemnou milostnou předehru - milostná předehra před každým pohlavním stykem je naprosto nutná a usnadní další průběh milování
 • s deflorací nespěchejte
 • pokud je to možné, upřednostněte, aby si žena sama rozhodla o způsobu deflorace výběrem vhodné sexuální polohy
 • buďte k sobě vzájemně jemní, citliví, něžní a tolerantní
 • nečekejte že musíte při prvním milování prožít orgasmus, zvláště pak ne společný a že první milování bude hned napoprvé dokonalé

DEFLORACE  NENÍ  ÚKOL !!!

Měl by to být přirozený děj, při kterém se s co nejmenšími problémy uskuteční první milování. Proto i při defloraci musí být žena připravená na pohlavní styk - vzrušená. Defloraci by měla předcházet dlouhá a něžná milostná předehra, při které se žena přirozeně vzruší.

Aby se zabránilo obavám a strachu z bolesti, doporučuje se, aby při milostné předehře si spolu partneři dlouho hráli a vzájemně se vzrušovali. Přitom může muž ženě prsty jemně uvolnit poševní vchod. Při milostné předehře může pomalu zasouvat prst do pochvy (vaginy) a jemně a šetrně otvor v blance rozšiřovat. Nejdříve jej rozšíří jedním prstem a později dvěma. Přitom je vhodné se líbat, laskat a jen mimochodem postupně pronikat do poševního vchodu. Prst je tenčí jak penis a tak proniknutí je snadnější a rozšiřování otvoru postupnější. Podobně může při milostných hrátkách například ve vaně rozšířit otvor v panenské bláně, za přítomnosti muže nebo s jeho pomocí, v teplé čisté vodě ve vaně. Uvolnění svalstva pánevního dna napomůže teplá voda a rozšíření panenské blány pak většinou proběhne bez známek bolesti. Pokud dojde k malému krvácení z panenské blány při a po defloraci, je to normální a není třeba se ničeho obávat. Neberte defloraci jako úkol. Ničeho se neobávejte.

Při vlastním průniku penisu pak muž musí být velmi něžný a jemný a samotné proniknutí provázet láskyplnými slovy. Defloraci spojíte-li ji s laskáním, něžnostmi, pak bude naprosto přirozenou součástí prvního milování. Nezapomínejte na dostatečnou lubrikaci ať už přirozenou, díky ženinu vzrušení, slinami nebo lubrikačním krémem, nejlépe na bázi vody. Deflorace je přirozená součást ženské sexuality. Proto se jí neobávejte a nestresujte se představami jak to bude nepříjemné. Není se čeho obávat.

Deflorace je nevratná

Pokud má žena s mužem první sex a dojde k proniknutí penisu do pochvy (vaginy), ztrácí žena "panenství". Nic na tom nemění ani fakt, že při protržení (rozšíření panenské blány) nedošlo ke krvácení nebo jste nezaznamenali stopy krve. Při porušení panenské blány krev téci nemusí. Hymen (panenská blána) byla zřejmě již nějakou aktivitou porušena nebo otvor v ní byl anatomicky tak rozšířený, že při pohlavním styku penisu nekladla prakticky žádný odpor a jen se penisu přizpůsobila. K porušení (zvětšení otvoru) v panenské bláně někdy dojde při fyzické zátěži, během sportu nebo jiných fyzických aktivitách. Žena o tom vůbec nemusí vědět. Podstatné pro ztrátu panenství tedy není to, zda při prvním spojení s mužem krvácela a dokonce ani to, v jakém stavu je její panenská blána. Podstatné je to, že s mužem měla první pohlavní styk, tedy že muž byl penisem uvnitř její pochvy (vaginy).

Problémy s deflorací jsou řešitelné

Výjimečně může být deflorace i velice bolestivá nebo se při pokusu o pohlavní styk vůbec nepodaří. Pokud se nedaří defloraci provést ani po opakovaných pokusech, pak je na místě navštívit lékaře sexuologa nebo gynekologa a požádat o radu. Mějte důvěru a lékař vám poradí, jaké jsou možnosti řešení. Neproniknutelná panenská blána nebo extrémní velikost penisu neodpovídající velikosti pochvy (vaginy) ženy se vyskytují opravdu jen výjimečné. Nutnost odstranit panenskou blánu chirurgicky je výjimečná a to jen v případech, kdy je příliš silná a její protržení nebo rozšíření by bylo spíš roztržením s velkým krvácením a bolestí. Jedná se však opravdu jen o výjimky. V naprosté většině je případů je při dostatečné ohleduplnosti a pozornosti partnera první pohlavní styk zvládnutelný bez větších problémů.

Většinou je příčinou problémů s nezdařenou deflorací neznalost anatomie ženských pohlavních orgánů a zvolení nevhodné polohy pro uskutečnění deflorace. Nejčastěji se jedná o situaci, kdy pár zvolí podvědomě pro první pohlavní styk polohu, při které žena leží na zádech a má natažené nohy, které případně rozevře. Anatomicky tak vznikne situace, kdy penis muže, který na ní nalehne, míří nesprávným směrem a sklouzává k hrázi nebo vyklouzává směrem k bříšku. Tlak na stydké pysky bez jejich rozhrnutí a uvolnění tak cesty k poševnímu vchodu může být pro ženu natolik nepříjemný, že mu podvědomě uhne a penis vyklouzne bokem. 

Pro první milování se doporučují polohy "misionářská" a "na koníčka", někdy také nazývaná "jezdecká". Pokud se při první souloži v "misionářské poloze" defloraci nepodařilo provést, osvědčilo se změnit polohu "Na koníčka".

Polohy vhodné pro první milování

 • Misionářská poloha
  Jde o nejjednodušší polohu, při které se žena může maximálně uvolnit. Důležité je i to, že se od dívky v tomto okamžiku neočekává žádná velká aktivita, což většina dívek uvítá. Muži to dává prostor pro dominantní jednání při defloraci. Je to však také závazek, aby udělal vše proto, aby žena na tento okamžik vzpomínala i po letech s láskou. Pokud je žena málo vzrušená, je lepší použít lubrikant. Pravděpodobnost toho, že ji deflorace a první pohlavní styk bude bolet se pak výrazně sníží.

  V misionářské poloze by dívka měla pokrčit nohy v kolenou a rozevřít nohy. Poševní vchod je totiž dobře přístupný pro pronikání penisu pouze při pokrčení dolních končetin ženy v kolenou při současném rozevření nohou. Právě ono pokrčení nohou je nejdůležitější pro zpřístupnění poševního vchodu a v kombinaci s roztažením stehen zajišťuje volný vstup pro pronikající penis. V cestě tak mohou stát již jen velké stydké pysky, které mohou být pronikajícím penisem zatlačeny dovnitř a v podstatě uzavřou vchod po pochvy. Svojí velikostí mohou krýt poševní vchod a panenskou blánu a zabrání tak vstupu penisu do poševního vchodu a nedovolí její defloraci. Je potřeba si uvědomit, že penis není natolik citlivý, aby dokázal rozlišit, co mu stojí v cestě. Řešením je, aby si žena sama jemně rozevřela stydké pysky a případně navedla pronikající penis mezi pysky do poševního vchodu. Muž by neměl za této situace jakkoli kopulovat (přirážet), měl by jen vytvářet mírný tlak a nechat se vést rukou ženy. Žena si tak pod vlastní kontrolou provede navedení penisu do správné polohy a muž pak mírným ohleduplným tlakem provede defloraci.

 • Poloha na koníčka
  V poloze "Na koníčka" muž leží na zádech a dívka si sama zeširoka rozkročmo nasedne na jeho ztopořený pohlavní úd. Dívka si sama může regulovat rychlost a hloubku nasednutí. V případě, že zasunutí penisu brání velké stydké pysky nebo dlouhé ochlupení, může je rozhrnout a navést úd do poševního vchodu. Nasednutí je tedy plně pod její kontrolou a sama dokáže poznat, jaký směr, nebo úhel penisu musí zvolit pro uvolnění panenské blány. Většinou se tak panenská blána neroztrhne, ale pouze rozšíří a nyní již žena si po dosednutí na muže může i chvíli oddechnout a vydýchat případnou bolest. První pohyby penisu v pochvě pak může regulovat podle sebe. Ohleduplný muž nechá prožít ženu tento okamžik v klidu a na nic nespěchá. Láskyplně ji může hladit a prožívat pocity spojení a sounáležitosti. Pokud žena nebude spěchat a dostatečně se uvolní, docílí deflorace s pocitem maximálního bezpečí a s nejmenší bolestivosti.
  Tato poloha ale není vhodný pro dívky, které se příliš stydí nebo které navíc vůbec neví, co přesně by nahoře měly udělat. Poloha na koníčka se doporučuje především v případech, kdy se žena deflorace bojí a raději chce mít nad průběhem deflorace a prvního sexu kontrolu. Při prvním pohlavním styku a defloraci se některé ženy mohou cítit v poloze "na koníčka" mnohem lépe, než v jiných. Žena si celý průběh řídí sama a většinou se jí protržení nebo spíše rozšíření panenské blány daří nejsnadněji a s minimální, případně žádnou bolestivostí. Z psychického hlediska odpadá podrobení se mužské "agresivitě", která je nepřijatelná u emancipovaných žen či feministek. Z jejich pohledu se tento akt odehrál výhradně z jejich vůle a defloraci si provedly samy pouze s mužovým přispěním.

Muž by se měl při prvním milování vyhnout hlubokému pronikání a příliš velké frekvenci a razantnosti pohybů. Důležité je také vědět, že ne vždy se podaří orgasmus - většinou se to podaří partnerovi, partnerce se to poštěstí jen ve třetině případů. Vůbec to však neřešte jako problém! Je to první milování a máte před sebou celý společný milostný život. Bližší informace naleznete v článku "První milování a orgasmus" a "Sexuální polohy vhodné pro první milování".

První milování je vždy jiné, než ty další

Negativní pocity z prvního styku má podle průzkumů více jak polovina děvčat a více jak třetina chlapců. Příjemný první sex zažila podle průzkumu necelá polovina chlapců a pouze méně jak třetina dívek.
Orgasmu dosáhlo 62 % - 81% chlapců a jen 6% - 28% dívek. Prožití orgasmu se pohybuje v tak velkém rozsahu také vzhledem k věku, ve kterém k prvnímu pohlavnímu styku došlo. Čím mladší účastníci, tím menší šance na orgasmus při prvním milování. Důvodem bude určitě strach, celková nezralost a nepřipravenost na zahájení sexuálního života.
Je pochopitelné, že dívky prožívají první pohlavní styk jinak, než chlapci. Je to nejen z důvodu deflorace (protržení panenské blány), které může být nepříjemné, nebo mírně bolestivé. Je to také pro kombinaci strachu z nevratné změny a obav, zda se dívka rozhodla správně. Proto není nutné za každou cenu spěchat. Není-li si žena jistá, že má toho správného partnera pro tak závažné rozhodnutí, lepší je nespěchat a dát vetší prostor jiným formám vzájemného poznávání.

Zkušenosti prvního milování pak litovalo 26 % dotázaných, zvláště tehdy, pokud byla učiněna po posilnění alkoholem.

 

Pro zasmání:

Otec: „Vy jste zbavil moji dceru poctivosti!”
Mládenec: „Slibuji, že už to nikdy neudělám!”

V roce 1838 začal Drácula pro svoji obživu sát krev 16-ti letým pannám.
V roce 2018 zemřel hlady...

Související články

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)