Jste zde

"Nevýhody" panenství a panictví

"Nevýhody" panenství a panictví

Hlavní téma: "První milování".
Pokračování článku "První milování a sexuální zkušenosti".
Navazuje na článek "Výhody" panenství a panictví.

Samostatné články "výhody" a "nevýhody" panenství (panictví) vznikly jednak proto, že ty původní byly částí článku "První milování a sexuální zkušenosti" a nebyly obsahově dotažené, ale také proto, že v minulosti nezřídka přicházely dotazy na to, zda je po 15-tém roku věku ještě vhodné býti pannou nebo panicem. Logicky se jednalo o dotazy té nejmladší generace, která vážně uvažovala o tom, zda otálet s "odpaněním" je IN nebo svědčí o malé aktivitě mladých na poli sexu...

Nyní se budeme zabývat úvahou nad tím, jaké "nevýhody" panenství a panictví představuje... Hned na úvod bych si však dovolil poznamenat, že uvažovat o "výhodách" i "nevýhodách" něčeho tak výjimečného a osobního, jako je první milování, je už samo o sobě hloupost. Jednou jsem slyšel přirovnání, že to není jako uvažovat o tom, zda je lepší jít do kina nebo nejít do kina!!! V obou případech je to přirovnání možná trochu podobné. Když půjdete do kina na hloupý film, asi se zklamete..., když nepůjdete, nevíte o čem to bylo.

Jenže první milování v životě není o tom zda někam jít nebo nejít. Je to něco, co se nedá vzít zpět... Proto by první milování mělo být vždy spojeno s láskyplným vztahem jednoho k druhému. První milování v životě není žádný úkol ani to není nějaká povinnost k někomu, kdo o vás projevuje zájem... K prvnímu milování v životě by člověk měl dospět nejen rozhodnutím, ale také citem a mělo by být láskyplným naplnění vztahu ...

Na zahájení sexuálního života by měl být každý muž i žena připraven nejen fyzicky, ale také psychicky. Podstatné je také to, zda se chcete milovat proto, že toho druhého opravdu milujete nebo zda první sex chcete uskutečnit jako "technickou záležitost", abyste se mohli prezentovat jako "muž" nebo jako "žena"...

O panenství nebo o panictví určitě nedá mluvit jako o nějaké "nevýhodě". Je to přirození etapa života každého člověka a tak je potřeba na ni pohlížet. Prostě jsou lidé, kteří ještě nemají sexuální zkušenosti a pohlavní život teprve budou objevovat. A jsou lidé, kteří sexuální zkušenosti už mají, ale to je rozhodné nedělá "lepšími". Není to tedy nějaký hendikep nebo něco špatného. Snad jen z pohledu těch "zkušených" může být považováno za nevýhodou, že vlastně s intimním životem teprve začínají a vše je pro ně nové. Jenže takové hodnocení může pramenit i ze závisti a zklamání z toho, že jejich začátek sexuálního života byl uspěchaný a nepřinesl jim nic z toho o čem snili...

První milování, tedy ztráta panenství nebo panictví je prakticky vždy provázena obavami. Je to něco nového, něco, co se nedá vrátit a co je také určitým životním mezníkem v životě každého člověka.

Muži, kteří ještě nezažili milování se mohou setkat s určitými sexuální problémy, jako je předčasná ejakulace nebo přechodná "impotence", lépe nedokonalá erekce kvůli obavám ze selhání. Tyto přechodné obavy však může žena překonat trpělivostí a porozuměním. Muž jí za její shovívavost bude zcela jistě vděčný. V těchto okamžicích mu žena může pomoci překonat jeho obavy a předejít zklamání.

Podobně je to se ženami, které se milují poprvé. Jejich obavy jsou podobné jako obavy muže a mohou vést až k takovému napětí a strachu z neznámého nebo bolesti, že do ní muž ani fyzicky nedokáže proniknout. Všechny obavy dokáže překonat láskyplný přístup jednoho k druhému, dostatek času, dlouhá milostná předehra a vhodná sexuální poloha pro první milování. Panna nečeká od svého milého nic víc, než aby se s ní mazlil tak dlouho, že jejich spojení bude přirozenou součástí jejich milování, ne splněním "úkolu odpanění"... Hledá něhu, porozumění a trpělivost, ne muže který jí dokáže jaký je zkušený chlapák...

Nakonec by vlastně mohlo být výhodou kdyby se pro první milování setkali panic a panna, protože by oba mohli lépe vnímat pocity toho druhého a na nic si nebudou hrát... Realita dnešní doby je však taková, že dnes je jen málo žen, které až do svatební noci zůstanou neposkvrněnou pannou. U mužů je podobné... Ale i když jeden z partnerů bude mít už nějaké sexuální zkušenost, měl by s jejich pomocí toho druhého láskyplně, něžně a s pochopením provést jeho životní změnou, kterou první milování vždy představuje.

Téma pokračuje články "Výhody" panenství a panictví a "Kdy je nejlepší věk pro první milování?"

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje