Jste zde

Ženská obřízka

Ženská obřízka

Hlavní téma: "Co by měl vědět muž o ženě".

Na celém světě je rituálně obřezáno více jak 100 miliónů žen. Zákroky rituální obřízky jsou každodenní praxí v řadě zemí. Denně ženskou obřízku nedobrovolně, ale někdy i dobrovolně, podstupují tisíce žen. Ročně se obřízka týká 2 – 3 milionů nových dívek. Řada nejen ženských světových organizací bojuje za práva žen a snaží se praxi ženské obřízky zabránit. Problémem je v tom, že mnohdy se nejedná o boj, který by byl veden s konkrétním protivníkem nebo viníkem. Většinou se jedná o boj s mýty, předsudky, náboženským výkladem tradic a zvyklostním právem v některých částech světa. Tradice ženské obřízky je silně zakořeněna především v afrických zemích, Súdánu, Mali, Sieře Leone, Somálsku, Etiopii a dalších. Mnohé země oficiálně ženskou obřízku zakazují, přesto a navzdory těmto zákazům a sílící osvětě je denně obřezáno několik tisíc holčiček a dívek. Všechny rituální obřízky ženu více či méně fyzicky i duševně mrzačí. Doživotně ji připraví o sexuální prožitky a způsobí i nemalé zdravotní problémy.

Zdravotní důvody úpravy ženského pohlaví

Ženské přirození je dokonalé tak, jak je přírodou ztvárněné. Jakékoli rituální či estetické úpravy ženského přirození jsou zbytečné a nerozumné. samozřejmě existuje výjimka, a tou je výhradně důvod zdravotní, kdy ženě tvar nebo velikost stydkých pysků nebo ve výjimečných a to opakuji výjimečných případech velikost klitoridální kapuce, brání v běžném životě nebo sexuálním životě. Nepodléhejme představě, že úpravy ženského přirození jsou prováděny především v necivilizovaných zemích s těžko pochopitelnou náboženskou tradicí. Bohužel, tato móda se začíná projevovat i v našich končinách. Jedná se po plastických operacích prsou o nový trend ve zkrášlování ženského pohlaví. Tento zákrok se nazývá labioplastika a jedná se o plastiku stydkých pysků. Takovýto zákrok se však u nás rozhodně neprovádí z náboženských důvodů, tradic nebo na nátlak muže či rodiny.

Abychom nebyli nespravedliví, je nutné si uvědomit, že ženské pohlaví je sice od přírody dokonalé, někdy však jeho majitelce může přinášet i problémy v běžném životě nebo sexuálním životě. Tvar genitálií může ženě v některých případech způsobovat problémy i bolest. Nejčastěji k tomu dochází po porodu, kdy může dojít k deformaci stydkých pysků nebo hráze a žena začne mít problémy v každodenním životě. Tady je na místě začít problém řešit s gynekologem a ten případně navrhne plastickou operaci, která problémy odstraní.

Malým stydkým pyskům se říká malé proto, že jsou menší, jak velké. Některé ženy to ale mohou mít naopak. Velikost malých stydkých pysků nebo jejich asymetrie může dosahovat i několika centimetrů a malé pysky výrazně vystupují mezi velkými. Jedná se o situace kdy vystupují dokonce až o 8 až 10 cm a vadí tak v běžném pohybu. Pak takováto velikost, či asymetričnost stydkých pysků může překážet při sportu a hygieně. Problém je i jízda na kole nebo na na koni, balet, ale může to být i obyčejné delší sezení. Přesah malých stydkých pysků může být tak velký, že se žena cítí nepříjemně v plavkách nebo těsnějším oblečení. Z fyzického problému se časem může stát psychické trauma. Nejčastěji tyto problémy řeší sportovkyně, protože se stydí za své tělo ve sportovním úboru. Obtíže se pochopitelně mohou projevovat i při sexu. Více informací o této o problematice naleznete v článku "Labioplastika".

Pouze jedna forma ženské obřízky je nerituální a může být pro některé ženy přínosem. Nazývá se klitoridální circumscise, což je chirurgický zákrok, při kterém je (podobně jako u mužů) odstraněna nebo upravena předkožka zakrývající ženskou obdobu žaludu - tedy ženský klitoris. Příliš velká nebo pevná předkožka klitorisu může být důvodem proč klitoris není při sexu dostatečně stimulovaný, což může mít za následek obtížné dosahování klitoridálního orgasmu a snížení sexuálního prožitku u některých žen. Jedná se však o velmi málo častou situaci, kdy je klitoridální kapuce příliš velká nebo pod ní klitoris zůstává i při vzrušení trvale překrytý a je jen velmi obtížně se dá stimulovat při sexu. Informace o této formě obřízky moc známé nejsou. Hlavním důvodem bude odpovědnost plastických chirurgů, kteří ví, že takovýto chirurgický výkon provádět bez opravdu

Zdravotní rizika obřízky

Obřízka, nezřídka prováděná bez narkózy a nesterilním nástrojem – nožem, nůžkami či ostrým kamenem nebo střepem – vede až příliš často k celoživotním zdravotním potížím, zejména neplodnosti nebo v dalším období k úmrtím matky během těhotenství nebo při porodu. Často se také podílí na zvýšení dětské úmrtnosti během porodu. Obřezané ženy však často trpí i psychickými problémy, které mnohdy přetrvávají do konce života. Zdravotní problémy, především záněty, neplodnost, gynekologické problémy a další jsou většinou dlouhodobé nebo i celoživotní. Mezi další komplikace spojené s obřízkou patří poškození močové trubice nebo konečníku, tetanus, infekce měchýře, žloutenka typu B, chronické i občasné infekce močového systému a pánevní oblasti, které mohou vést k neplodnosti, ke tvorbě cyst a abscesů v pochvě, k obtížnému močení, poruchám menstruace, frigiditě, depresím. Obřízka však někdy končící i smrtí děvčátka nebo dívky.

Nejčastější příčiny úmrtí které je spojeno s vykonáním ženské obřízky patří vykrvácení dívky přímo u obřízky, infekce nebo přímo otrava při obřízce, šok vedoucí k bezvědomí, bezvědomí s následkem klinické smrti a další. "Špatně" provedená ženská obřízka může přinášet komplikace i v dalším období jako jsou prasknutí močového měchýře nebo otrava neodtékající menstruační krví, v případě ponechání malého otvoru odtékání moči. Dalším rizikovým obdobím je infekce nebo otrava při rozříznutí jizvy při svatební noci nebo před porodem, vykrvácení u porodu. To, že rána po ženské obřízce představuje cestu do těla pro všechny možné infekce je zřejmé. Jedná se však svým způsobem o trvalou ránu, která v případě jakékoli nákazy pohlavní chorobou představuje díky přímému kontaktu s krví cestu pro šíření nákazy na partnera nebo partnery v případě mnohoženství. Ženská obřízka je také jednou z příčin rychlého šíření nemoci AIDS, především v Africe.

Názory na ženskou obřízku se liší i mezi samotnými ženami, které obřízku podstoupily. Některé obřezané ženy ji považují za přínos, neboť podle nich omezuje sexuální apetyt, promiskuitu a touhu po předmanželském sexu.

Je zarážející, že matka, která ví, jaké utrpení prožila, obřízku provede vlastní dceři ...

Tradice obřízky jsou velkým problémem

Ženskou rituální obřízku je nutné zásadně odmítnout. realita však není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ženskou obřízku – navzdory jejímu postupnému zakazování – dosud praktikují nejméně v osmadvaceti afrických zemích. Větší či menší znetvoření ženského genitálu je v tradičních afrických společnostech součástí víry, zvyků a tradice. Neobřezaná žena není v těchto společnostech za ženu, ale za nedospělou dívku. V pozdějším věku je navíc považována za nečistou a hříšnou, protože nedokáže ovládnout svou sexualitu. například v somálské společnosti musí být dcera obřezaná, jinak by ji žádný muž nechtěl za ženu .… S tímto vědomím ji rodina, včetně otce a matky vystaví takovémuto utrpení...

V zemích, kde se dodržují rituální pravidla obřízky je tato tradice často natolik pevně zakořeněná, že pokud není žena obřezaná, rodina ji odmítne! Jako neobřezaná je považovaná za nedospělou, za nesvéprávnou k mnoha běžným úkonům. Neobřezaná žena je totiž podle tradice až do smrti stále dívkou a nemůže dospět. Jako nedospělá se tedy nemůže ani vdát. Je stále považovaná za dívku a to i pře to, že může mít několik dětí. Paradoxní je, že neobřezanou ženu v tradičních komunitách odmítá přes devadesát procent mužů. V tradičních komunách uznávajících obřízku se tedy ani prakticky nemá za koho vdát.

 

Poznámka

 • Proti ženské obřízce vystupuje řada světových organizací
  Terre des Femmes
  Unicef
  Amnesty International
  další.
 • Circumscise (circum-okolo,scisio-řezat) - chirurgický výkon při kterém je odstraněna předkožka klitorisu, tedy jejho klitoridálnáí kapuce.
 • Podle zdrojů OSN se obřízka provádí v těchto zemích: Somálsko (postiženo 99%žen), Džibuti 99%, Egypt 90%, Súdán 85%, Eritrea 85%, Keňa přes 80%,Gambie 80% Burkina Faso 70%, Guinea 70%, Guinea Bissau 70%, Liberie 70%, Niger a Nigérie 70% a dále v Senegalu, Ghaně, Sierra Leone, na Pobřeží Slonoviny, Mali, Etiopii, Maroku, Tunisku…

Článek pokračuje jako "Druhy ženské obřízky".

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)