Jste zde

Září 2019

Po Út St Čt So Ne
26
27
28
29
30
31
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
«
Šiacu (指圧, Shiatsu, tlak prsty)

Šiacu (指圧, Shiatsu, tlak prsty)

Šiacu

(Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Šiacu)

Šiacu (japonsky: 指圧, v anglickém přepise Shiatsu, v překladu tlak prsty) je japonská masážní technika, založená na východní léčebné tradici a západní fyziologii a psychologii. Šiacu pracuje s akupunkturními dráhami a body (jap. cubo) s cílem obnovit přirozený tok vitální energie (jap. ki), a tak nastolit energetickou rovnováhu v těle.

Historie

Šiacu má kořeny v tradiční japonské masážní technice nazývané Anma, která byla založena na tradiční čínské medicíně, jež přicházela do Japonska od šestého století. Anma začala upadat v období Edo (1603–1867), kdy ji praktikovali převážně slepí maséři a její léčebný aspekt se začal vytrácet. Obrození této metody znamenalo až vydání knihy Shiatsu Hō v roce 1919. Autor publikace Tenpaku Tamai studoval Anmu a další tradiční terapeutické metody a také západní anatomii, fyziologii a masážní techniky. Ve své práci tyto metody spojil a rozšířil je znovu o duchovní rozměr léčby. Ve zmíněné knize se také poprvé užívá termín „šiacu“.

Jedním z následovníků Tenpaku Tamaie byl Tokujiro Namikoshi (1905–2000), který v roce 1925 otevřel první kliniku šiacu a v roce 1940 první školu šiacu. V Japonsku se Tokujiro Namikoshi zasloužil o oficiální uznání stylu šiacu ministerstvem zdravotnictví (1957), ovšem za tímto účelem z něj odstranil většinu východních vlivů.

Další význačná osobnost je Shizuto Masunaga (1925–1981), který se jako psycholog zajímal i o duševní a duchovní rozměry terapie. Do šiacu vrátil aspekty tradiční východní léčby a svoji práci shrnul v knize Shiatsu (1974). Jeho styl je známý jako zen šiacu.

V druhé polovině dvacátého století vzniklo ještě několik směrů šiacu (viz kapitola o stylech), překotný rozvoj zažila tato metoda hlavně po roce 1980, když se dostala do USA a západní Evropy.

Základní princip

Šiacu obnovuje energetickou rovnováhu těla – energie je blokovaná nebo neproudí. Když se jí někde hromadí moc nebo k některým částem těla nemůže, vznikají blokády a působí např. duševní nerovnováhu. Západní medicína užívá pojem „psychosomatické poruchy“ či „civilizační choroby“.

Pomocí protahování, tlaku nebo dotyku uvádí šiacu do pohybu energii v akupunkturních drahách, a tím obnovuje energetickou rovnováhu těla. Šiacu užívá paletu technik – dynamické uvolňování napjatých partií i klidné užití tlaku k tonizaci prázdných míst v těle. Pracuje se prsty, dlaněmi, lokty, koleny nebo chodidly. Účinky šiacu jsou hluboce uvolňující a zároveň posilující.

Základní princip šiacu je jednoduchý – při šiacu terapeut pouze pomáhá masírovanému spojit se s léčivou schopností vlastního těla, a tak obnovit jeho zdraví. Tato práce ovlivňuje nejen fyzický stav, ale i emocionální a mentální stav ošetřovaného.

Průběh ošetření

Ošetření obvykle probíhá na podložce na zemi, ošetřovaný je při masáži oblečený a nepoužívají se žádné oleje ani emulze. Samotné ošetření může trvat od 45 do 90 minut, často mu předchází krátký rozhovor; po ošetření následuje čas na odpočinek.

Použití šiacu

Šiacu je vhodné pro každého – i pro malé děti, těhotné ženy nebo starší lidi - pokud se klientovi přizpůsobí a pokud se přihlédne ke kontraindikacím (viz níže).

Indikace

 • Prevence
  Šiacu, podobně jako většina východních léčebných metod, klade důraz na prevenci. Základní myšlenkou je starat se o drobnější zdravotní nerovnováhy (například tělesné napětí ze stresu) dříve, než přerostou ve vážnou nemoc (například žaludeční vřed).

 • Chronické potíže neznámého původu
  Klienti často vyhledávají šiacu, cítí-li se nepříjemně a západní medicína nediagnostikuje žádné konkrétní onemocnění. Příkladem takových stavů jsou dlouhodobé bolesti hlavy, zad nebo kloubů, chronická únava, nespavost, menstruační potíže nebo problémy s trávením.

 • Psychika a rozvoj osobnosti
  Ve východní léčebné tradici tvoří fyzické tělo, mysl a duch jeden celek. Obnovováním energetické rovnováhy ovlivňuje šiacu nejen fyzický, ale i mentální a emocionální stav klienta. Šiacu tak pomáhá i při psychických potížích, případně se může stát nástrojem k všestrannému rozvoji osobnosti.

 • Fyzická zranění
  Šiacu se jako kombinace fyzické manipulace a práce s energií hodí k rehabilitaci následků po úrazech pohybového aparátu nebo následků po cévních příhodách.

 • Vážné nemoci
  Šiacu není technika určená k léčení akutních stavů a vážných nemocí. Pokud má terapeut podezření na takový stav, měl by klienta poslat k lékaři. Proto také záleží na vzdělání terapeuta (viz níže školy šiacu). Na druhé straně šiacu může klientovi pomoci lépe zvládat následky intenzivní léčby (např. chemoterapie, ozařování, pooperační stav) nebo chronické nemoci (např. vysoký krevní tlak).
 • Těhotenství
  Šiacu se nedoporučuje v první třetině těhotenství (viz kontraindikace). V následujících měsících může například ulevit nastávající matce od těhotenské nevolnosti, bolesti bederní páteře nebo hlavy, případně pomoci s navázáním lepšího vztahu s plodem. V každém případě jsou během těhotenství kontraindikovány některé akupunkturní body.

Kontraindikace

Šiacu je obecně kontraindikováno v následujících případech:

 • akutní stav nemoci (např. chřipka) s horečkou
 • rakovina
 • osteoporóza
 • první třetina těhotenství
 • lokální kontraindikace: křečové žíly, čerstvé jizvy, ekzémy a další porušení kůže, zanícené klouby.

Dále by ošetření neměl podstupovat klient s plným žaludkem (krátce po jídle) ani osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

Styly

Během druhé poloviny dvacátého století z původního Namikoshiho stylu odvodili následovníci několik odlišných škol šiacu.

 • Namikošiho styl šiacu – styl, který je v Japonsku uznaný jako oficiální terapie. Klade důraz na západní fyziologii.
 • Zen šiacu – styl je syntézou principů tradiční čínské medicíny a západní fyziologie a psychologie; buddhistický pojem zen označuje schopnost žít přítomností, být tady a teď ... masírovaný se postupně

uvolňuje a začíná vnímat sám sebe. Základním principem zen šiacu je vyrovnávání momentální prázdnoty a plnosti. Zakladatel stylu psycholog Šizuto Masunága se zajímal o psychologické, emocionální a duchovní aspekty energetické nerovnováhy, věnoval výraznou pozornost akupunkturním drahám (meridiánům) a objevil prodloužení klasických akupunkturních drah.

 • Makrobiotické šiacu – pracuje s klasickými akupunkturními dráhami a také s principy makrobiotiky.
 • Ohashiatsu – je syntézou různých stylů šiacu, kterou vytvořil Wataru Ohashi.
 • Šiacu pěti elementů – spočívá hlavně v teorii Pěti elementů a zahrnuje i některé makrobiotické principy.

V posledních letech vznikají i směry rozšiřující šiacu o další aspekty. Například Shintai klade důraz na přední a zadní dráhu, Watsu je šiacu ve vodě a Tantsu přidává prvky tantry.

Právní status šiacu

Ve světě

V Japonsku je šiacu státem uznáno jako oficiální a samostatná léčebná metoda. Praktik šiacu v Japonsku musí mít osvědčení ministerstva zdravotnictví a k tomu musí absolvovat tříleté vzdělávání v rozsahu 2200 hodin na univerzitě, která je akreditována ministerstvem.

Každá země dává šiacu jiný právní status a má jiný způsob akreditování praktiků, který se často váže k masérskému osvědčení nebo se s ním překrývá, což není optimální stav, protože šiacu je mnohem obsáhlejší disciplína než klasická masáž.

Snaha o právní uznání šiacu a standardizaci učebních osnov probíhá hlavně v USA, Kanadě a zemích EU. V Americe se na tomto procesu podílí profesní organizace American Organization for Bodywork Therapies of Asia (AOBTA), v Evropě Evropská Federace Shiatsu (European Shiatsu Federation – ESF).

V České republice

Pro praktikování šiacu je třeba znalostí z tradiční čínské medicíny (základní teorie, akupunkturní dráhy a body a mechanizmy nemoci a jejího odstranění), západní medicíny (anatomie, fyziologie, psychologie a patologie) a také masážní zručnosti.

Vzdělání a školy šiacu

Vzhledem k právnímu vakuu, ve kterém se šiacu v ČR nachází (šiacu je považováno zákonem za rozšíření klasické masáže, i když je ve skutečnosti samostatnou a mnohem obsáhlejší disciplínou), nejsou osnovy škol šiacu jednotné – některé školy se dají dokončit během dvou víkendů, jiné trvají tři roky a zahrnují stovky hodin výuky a praxe. Úroveň terapeuta je odpovídající. Pokud si budete vybírat školu nebo svého terapeuta, vezměte tuto informaci v úvahu.

Seznam českých škol šiacu (abecedně):

 

Literatura a zdroje:

Štítky: 
»
 
 
 
 
 
 
«
Technika "polévání teplým olejem"

Technika "polévání teplým olejem"

Technika "polévání teplým olejem"

Hlavní téma: "Umění tantrické masáže".
Volné pokračování článku "Tantrická masáž lingamu".
Technika patří mezi "Základní techniky tantrické masáže lingamu".

Technika patří do části masáže lingamu, kdy už je muž dostatečně vzrušený a "snese" i techniky, které jsou výrazně pocitově intenzivní. Není vhodné ji provádět v první sérii technik masáže, kdy si muž zvyká na různé způsoby stimulace lingamu. Klidně si ji můžete nechat jako "překvapení" pro druhou nebo lépe třetí sérii opakování základních technik tantrické masáže lingamu.

V čem je tato stimulace jiná?

Většina základních technik tantrické masáže lingamu vychází ze stimulace lingamu hlazením, třením nebo tlakem prsty nebo celou rukou. Technika "polévání teplým olejem" už v názvu slibuje něco nového, prostě změnu...

Pod pojmem "teplý olej" si však představte teplejší olej, nejlépe teplý tak, že v misce na jeho ohřev snadno udržíte prsty ruky. V žádném případě nesmí být jeho teplota taková, že by Vás, jako masérku (maséra) olej začínal pálit. Musíte si představit, že lingam bude ne teplotu oleje mnohem, mnohem citlivější!!! Proto to s teplotou oleje rozhodně nepřehánějte!!!

Jak se technika provádí?

Lingam uchopte do dlaně pravé ruky tak, aby ho prsty ruky obepínaly pod žaludem. Kroužek spojených prstů palce a ukazováčku pak kolem žaludu vytvoří malý "zásobník" na teplý olej. Prsty levé ruky namočte do teplého oleje, případně teplý olej naberte prsty do dlaně ruky. Přeneste ho patrně nad lingam a pomaličku ho nechte stékat na žalud. Polévejte ho tak dlouho, až se naplní "zásobník" vytvořený spojením prstů palce a ukazováčku kolem žaludu. Prsty pravé ruky stále obepínají lingam a pevně ho drží v sevřené dlani. Když je v "zásobníku" kolem žaludu dostatek oleje, lehce rytmicky povolte stisk sevřených prstů a nechte olej stékat po lingamu k jeho kořeni. Rytmické povolování a opětovné svírání lingamu pravou rukou zajistí, že olej bude stékat pomalu. Jakmile se "zásobník" vyprázdní, opět prsty sevřete a olej po lingamu přestane stékat. Přitom stále pokračujete v polévání žaludu olejem stékajícím z prstů nebo dlaně levé ruky. Když olej dojde, neberete si prsty levé ruky další a opět pokračujete v polévání.

Muž vnímá teplo od oleje a také vnímá to, jak olej po povolené sevření lingamu pravou rukou stéká až k jeho kořeni. Jsou to zcela jiné pocity, než které zažívá při hlazení, masírování nebo jiných stimulacích. Polévání žaludu, stékání teplého oleje po těle lingamu až k jeho kořeni i stékání teplého oleje do třísel a na varlata, vyvolává vlny vzrušujících pocitů které navíc podporuje rytmické svírání a uvolňování lingamu které provádí pravá ruka.

Polévání olejem můžete provádět tak jednu minutu i déle. Počítejte s tím, že spotřeba oleje je podstatně vyšší než je při jakékoli jiné technice masáže. Potřebujete proto dostatek teplého oleje. Pro polévání si také můžete připravit malou nádobku nebo malou lahvičku s ohřátým oleje. Pokud se olej ohřívá jinde než v misce na olej, který používáte pro masáž, zkontrolujte teplotu oleje!!! Nikdy nevylévejte olej z nádobky nebo lahvičky bez toho, že na své ruce zkontrolujete jeho teplotu!!!

Na závěr techniky olej na lingamu, na stydké kosti, v tříslech a na varlatech pomalu rozetřete. Masáž teplým olejem je velmi příjemná a tyto partie budou stékajícím olejem docela vyhřáté a naolejované. Tak toho využijte a pocit z polévání umocněte pomalým hlazením.

Techniku opakujte 1x po dobu jedné minuty a déle... Není kam spěchat.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

»
«
Technika "Houpačka"

Technika "Houpačka"

Technika "Houpačka"

Hlavní téma: "Umění tantrické masáže".
Volné pokračování článku "Tantrická masáž lingamu".
Technika patří mezi "Základní techniky tantrické masáže lingamu".
Technika "Houpačka" rozvíjí techniku "Shiatsu".

Technika "Houpačka" vychází z technik masáže Shiatsu, tedy z technik protahování. Tentokrát se ale nejedná o protažení svalů těla, ale lingamu. Jedná se o rozšířenou techniku masáže lingamu, kterou jsme si popsali v článku Technika "Shiatsu". V tomto případě se však pro protažení a uvolnění tkáně lingamu využívá jemný tlak a tah vytvořený pomocí prstů obou rukou po stranách lingamu v erekci nebo částečné erekci. Stejně jako Technika "Shiatsu" má velmi dobré účinky na prokrvení lingamu, uvolnění jeho tkáně a výrazně přispívá k posílení erekce.

Pokud srovnáte techniku Technika "Shiatsu" a techniku "Houpačka", nejspíš Vás překvapí, že na techniku provedenou oboustranně prsty obou rukou muži reaguji více a erekce penisu se viditelně (i pohmatem) vylepší. Vnímají to i muži a považují ji za techniku masáže, která je nejen příjemná, vzrušující, ale která také zvyšuje jejich pocit sebevědomí z narůstající pevnosti penisu.

Technika má základ v masážní technice "Shiatsu" a začíná stejně. Mezi palec a ukazováček pravé ruky stiskněte lingam u jeho kořene a lehkým tahem prsty posunujte směrem nahoru. Dráha pohybu prstů svírajících lingam vede oboustranně po těle lingamu tak, aby na konci jejich dráhy nedocházelo k dráždění frenulární zóny pod žaludem v oblasti uzdičky a na protější straně. Palec a ukazováček lingam protahují (vytahují) po jeho bocích.

Když dráha pohybu prstů pravé ruky dosáhne až k žaludu, začněte stejnou techniku provádět prsty levé ruky od kořene lingamu směrem k žaludu.

Nyní musíte oba pohyby synchronizovat tak, aby dráha prstů  jedné ruky vedla nahoru a dráha prstů druhé ruky vedla dolů. Lingam tedy bude z jedné strany "protahovaný" nahoru a z druhé strany velmi jemně "hlazený" dolů. Důraz je položený na protahování, pohyb dolů je už jen lehounký a hladivý. Pohyb se opakuje neustále dokola, takže dochází k pravidelnému protahování nejen tkáně lingamu, ale také kůže předkožky. Dochází ke střídání pocitů tahu a tlaku a k jemné stimulaci frenulární zóny pod žaludem (mimo oblast uzdičky a protější strany žaludu).

Nejedná se o techniku, která má za cíl dráždit nejcitlivější místa na lingamu, ale jejím cílem je lingam posílit stejně, jak je tomu při technikách Shiatsu. Tkáň lingamu se protáhne a prokrví. Stisk prstů by měl být pevný, pohyb nahoru a dolů pomalý a plynulý. Nezapomínejte na dostatečné množství teplého oleje.

Technika je obtížnější než technika "Shiatsu" především proto, že masérka (masér) se musí naučit "vyhnout" prstům pohybujícím se nahoru a pohybujícím se dolů. Pohyb prstů, které tkáň protahují, musí být plynulý a vedený stejnou intenzitou. Důležité je, aby protahování lingamu bylo nepřerušované a plynulé. Intenzita pocitů masírovaného bude oproti technice "Shiatsu" dvojnásobná. Když prsty jedné ruky při pohybu vzhůru dosáhnou k žaludu, začíná nový pohyb od kořene lingamu vedený druhou rukou a současně protisměrně probíhá hlazení palcem a ukazováčkem shora dolů. 

Už proto, že lingam není (na rozdíl od techniky "Shiatsu") jednou rukou přidržovaný a nedochází k napínání a stahování předkožky lingamu k jeho kořeni, je tuto techniku vhodné do masážní sestavy zařazovat až tehdy, když je erekce lingamu dostatečná a předkožka přirozeně stažená. Technika "Houpačka"erekci ještě více zvýší a pak už je většinou velmi dobrá a příliš nekolísá.

Proto je vhodné techniku nezařazovat hned na začátek masáže lingamu, ale až tehdy , když už je muž přiměřeně vzrušený. Pro počáteční techniky navozující vzrušení se proto více používá technika "Shiatsu", která tak pevnou erekci nevyžaduje, ale dokáže ji navodit. V průběhu masáže se pak obě techniky mohou používat rovnocenně nebo se mohou zařazovat střídavě.

 Techniku opakujte 6x nebo 9x.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

»
«
Masáž joni vkleče

Masáž joni vkleče

Masáž joni vkleče

Volné pokračování článku "Umění tantrické masáže".
Technika patří mezi techniky "Tantrické masáže joni".

Masáž joni vkleče může být zajímavým zpestřením milostné předehry, ale také může být pojata jako masáž s cílem navození vzrušení nebo dosažení vyvrcholení v ne zrovna běžné masážní poloze. V každém případě se bude jednat o masáž se stimulaci pohlaví, která bude nezvyklá pro oba partnery.

Protože se jedná o masáž málo známou ale velmi příjemnou, popíši ji podrobněji. Občas se využívá jako netradiční tantrická masáž i při profesionální tantrické masáži. Profesionální masáž může provádět jak muž (masér) tak také žena (masérka). Nejvíce ji však využijete při partnerské masáži kterou může provádět muž nebo i žena.

Pro ženu může být velmi vzrušující už proto, že ví, že se muži hodně "odkrývá" a že dovoluje nejen nezvyklé pohledy na zadeček, konečník a pohlaví, ale také proto, že mu "nemůže zakázat" doteky na těchto místech. Pro muže (maséra nebo ženu (masérku) je to poloha podobně vzrušující jako soulož zezadu, kdy se mu nabízí pohled na partie, které jsou většinou jeho zraku skrývány. Už možnost, že se může ženy dotýkat "zezadu", hladit jí nejen pohlaví, ale také zadeček, hráz a konečník, je pro naprostou většinu mužů nevšedním a silně vzrušujícím zážitkem.

Masáž vkleče se dá provádět na masážním stole, ale většina mužů ji zvládne i na masážní podložce. Místo masážní podložky můžete využít i postel, jen pamatujte na to, že masážní olej může kapat a nechtěně potřísnit povlečení. Na masážním stole je masáž pro maséra samozřejmě pohodlnější protože při ní stojí. Na masážní podložce při ní klečí i masér, což někteří, kteří mají problém s koleny nebo stabilitou těla, nemusí zvládat.

Jak se masáž provádí?

Budeme potřebovat polštářek na který žena položí hlavu. Vhodnější bude polštářek větších rozměrů. Pokud se rozhodnete masáž provádět na posteli, pak doporučuji použít podložky pro inkontinenci, které se vyrábějí v různých velikostech a jsou nepropustné i pro olej. Dále budeme potřebovat ohřívadlo na olej a samozřejmě kvalitní přírodní olej, nejlépe olej základní, bez jakýchkoli esenciálních "vylepšení". Olej je vhodný takový, který neobsahuje mnoho solí a tříslovin, tedy olej který není určená pro studenou kuchyni. Jako pro všechny masáže platí, že vytvořením "posvátného prostoru" pro masáž určitě nic nepokazíte.

Popíšeme si masáž na masážním stole. Varianta na masážní podložce je velmi podobná, jen u ní budou klečet oba partneři.

Žena si klekne na masážní stůl a pohodlně se hrudí položí na polštář. Ruce si v tomto případě položí dopředu okolo polštáře. Zadeček vystrčí směrem vzhůru a kolena dá od sebe. Už zaujetí takovéto polohy je pro ženu vzrušující a často se stává, že vzrušení vnímá aniž by se jí muž dotkl.

Není kam spěchat. Na to by měl masér pomyslet ještě dříve, než se ženy vůbec dotkne. Když se žena pohodlně uloží, bude její očekávání příjemných okamžiků gradovat. Masér zlehka položí své ruce na záda ženy, levou na oblast srdce a pravou na křížovou oblast.

Masáž začíná jemným hlazením zad, křížové oblasti zad a zadečku. Olej zatím nepoužívejte, až ho použijete, bude to těsně před zahájením masáže. Zatím pouze hladíte a něžně se ženy dotýkáte. Mezitím se masážní olej ohřeje tak, že bude příjemně teplý. S teplotou oleje to rozhodně nepřehánějte. Musí být teplý, ne však horký!!!

Po části věnované úvodnímu hlazení se připravte na "polévání" teplým olejem. Vzhledem k tomu, že se nejedná o "klasickou" masáž, ale o masáž zaměřenou na masáž pohlaví ženy, budete olej směřovat na její zadeček, odkud zateče všude tak, kde bude potřeba. Teplý olej nenalévejte přímo z misky, kde se ohříval, ale nabírejte ho na prsty a naplňte jím svou dlaň. Tím zaručíte, že olej nebude příliš horký masírovanou ženu nespálí.

Teplý olej nechte skapávat na hýždě tak, aby nedocházelo ke kontaktu ruky s kůží. Nesnažte se o to, aby kapky oleje dopadaly na konečník. Ideální je vytvořit maličký proud teplého oleje, tehdy bude účinek nejsilnější. Olej z hýždí bude pomalu stékat po nohách, ale také na konečník a hráz. Pomalý pramínek teplého oleje dokáže ženu nesmírně snadno vzrušit. Jednak je to příjemné, ale také vzrušující. Mnohdy na takovouto stimulaci začne reagovat a začne se mírně pohybovat tělem. Prostě reaguje na blaho, které jí teplý olej přináší.

Nyní odložte misku s teplým olejem a ruce pomalu položte na hýždě. Nesnažte se masírovat, ale jemně jimi hýždě hlaďte. Přitom dokonale rozetřete teplý olej, kterým jste je polévali. Tato část masáže je nesmírně intimní a proto rozhodně nespěchejte. Olej roztírejte pomalu a důkladně.

Na masáž pohlaví je ještě dost času. Nejdříve je potřeba ženu správně naladit a dostatečně vzrušit. Hlazení je tou nejpříjemnější cestou jak toho dosáhnout. Žena klečí a má kolena dále od sebe, má tedy rozevřené nohy. To, že hrudníkem pohodlně leží ne polštáři dovoluje hlazení nejen zadečku, ale také Venušina pahorku a bříška. Masér snadno dosáhne nejen na zadeček, ale také zboku na bříško, minimálně po pupek. Asi váš překvapí, že právě hlazení břicha, podbřišku a Venušina pahorku je v této poloze mimořádně příjemné a vzrušující. Je potřeba toho využít a poskytnout jí tyto příjemné pocity. Zkušení maséři kombinují kroužky rukou na bederní části zad s hlazením bříška, podbřišku a Venušina pahorku a navozují tak ženě pocity, které v žádné jiné masážní poloze nelze docílit.

Pomalu se blížíme k okamžiku, kdy začne masáž pohlaví. Není problém s ní začít, ale je vhodné ten okamžik správně načasovat. Znovu se vraťte k polévání zadečku teplým olejem. Znovu bude žena prožívat pocity které jí teplý olej navodí. Odložte misku a jemně začněte hladit hýždě. Nyní se však už nevyhýbejte hlazení konečníku ni hráze. Hlazení by mělo být velmi jemné a pomalé. Tehdy i ženy, které se jindy doteku v těchto místech stydí, "roztají" a novým pocitům se bránit nebudou. Po chvíli můžete přidat hlazené bříška, podbřišku a Venušina pahorku. V kombinaci s hlazením hýždí a konečníku je to další posun v pocitech, které žena prožívá. Masér má možnost pohyby rukou upravit tak, aby ruka na zádech začala hladit směrem od páteře dolů přes joni a ruka na bříšku jí šla zespodu "naproti"... Výsledný ohyb rukou bude z jedné strany veden přes velmi silné erotogenní zóny jakými je křížová oblast, hýždě, hráz, konečník a joni a z druhé strany přes bříško, podbřišek, Venušin pahorek a joni. Takovéto kombinace současné stimulace tolika silných erotogenních zón nejde dosáhnout v žádné jiné poloze.

Nesnažte se prsty rukou zajíždět mezi stydké pysky, na to je ještě dostatek času...

Pro pololežící, klečící ženu je zaujatá poloha pohodlná a proto není žádný důvod masáž urychlovat, naopak je možné ji pohodlně provádět pomalu a velkým citem.

Další část masáže už bude o stimulaci pohlaví

Nebudu detailně popisovat vlastní stimulaci joni. S malými úpravami danými polohou vkleče je možné použít techniky popisované v části věnované masážím joni. Pro zjednodušení jsem je shrnul v článku "Techniky používané při masáži joni vkleče". Masáž joni vkleče se v technikách zásadně neodlišuje od jiných masáží joni, například v "základní" poloze na zádech. Přesto je dost zásadně jiná. Je to dáno tím, že žena je v poloze ve které se běžně nemasíruje a také proto, že už tato poloha je pro ni silně erotická. Pokud se dokáže do pocitů ponořit a prožívá je naplno, pak i kdyby nedosáhla vyvrcholení, bude to pro ni velký erotický zážitek Po masáži si o jejích pocitech společně promluvte. ženu bude zcela jistě zajímat i to, jak masáž prožíval masér (masérka). Za své pocity se nikdy nestyďte!!! Takovýto "výměna" pocitů bude prospěšné pro Vás oba...

Následuje článek "Techniky používané při masáži joni vkleče".

 

POZNÁMKA
Vyzkoušejte všechny techniky spojené s masáží joni vkleče. Pokud budete mít nějaké dotazy, napište je do "Poradny sexuologa". Odpovím Vám a popis technik podle potřeby upravím.

 

Literatura a zdroje

»
«
Techniky používané při masáži joni vkleče

Techniky používané při masáži joni vkleče

Techniky používané při masáži joni vkleče

Volné pokračování článku "Umění tantrické masáže".
Hlavní téma: "Masáž joni vkleče".
Technika patří mezi techniky "Tantrické masáže joni".

V článku "Masáž joni vkleče" jsme se zabývali netradiční masáží joni při které žena klečí. Tato masáž je jiná především v tom, že ruce maséra (masérky) mohou ženu stimulovat současně velmi silné erotogenní zóny jakými je křížová oblast, hýždě, hráz, konečník a joni a z druhé strany přes bříško, podbřišek, Venušin pahorek a joni. Takovéto kombinace současné stimulace tolika silných erotogenních zón nejde dosáhnout v žádné jiné poloze.

Pro pololežící, klečící ženu je zaujatá poloha vkleče velmi pohodlná a proto není žádný důvod masáž urychlovat, naopak je možné ji pohodlně provádět pomalu a velkým citem.

Další část masáže už bude o stimulaci pohlaví

Můžete využít obě ruce a z jedné strany stimulovat konečník, hráz a stydké pysky a z druhé strany Venušin pahorek, stydké pysky a samozřejmě klitoris. Pomalé techniky dovolí pomalejší nárůst vzrušení a kombinace stimulace "shora" a "zdola" pocity výrazně posunou k vyšším hladinám vzrušení.

Nebudu detailně popisovat vlastní stimulaci joni. S malými úpravami danými polohou vkleče je možné použít techniky přípravné části masáže.

Techniky přípravné části masáže

Jen je nutné si je upravit pro masážní polohu vkleče, což by ale někomu, kdo masáž joni prováděl v "klasické" poloze na zádech nemůže dělat problémy.

Techniky se mohou střídat, opakovat i kombinovat. Nic není neměnné. Současně můžete masáž joni kombinovat s hlazením zadečku,konečníku i hráze. Některé techniky masáže joni to ještě více umocní. Vyberte a opakujte takové techniky, které se Vám příjemně provádí a které se líbí (hlavně přijímající ženě). Nespěchejte, toto je ta nejkrásnější a nejintimnější část masáže...

Stimulační část masáže

Následuje "stimulační část masáže" ve které se provádí techniky jako jsou 

Pokračovat můžete stimulací klitorisu

Stimulace stydkých pysků, poševního vchodu a klitorisu ženě přináší vysoké vzrušení. Teprve když bude opravdu dostatečně vzrušená a přirozeně lubrikovaná, můžete přejít k penetrační části tantrické masáže joni.

Penetrační část masáže joni

Nyní se již můžete prsty pomalu a opatrně přesunout dovnitř, do joni. Nejdříve pomalu a opatrně zasuňte prostředníček. Můžete jím buď dráždit oblast bodu G nebo s ním jemně pohybovat a simulovat soulož. Měňte rychlost i tlak. Palcem současně můžete dráždit klitoris. Pokud žena není proti, můžete jí také hladit hráz nebo zadeček. Druhou rukou ženě hlaďte prsa, břicho a podbřišek.

Techniky spojené s penetrací pochvy

Techniky se mohou střídat, opakovat i kombinovat. Nezapomínejte na hlazení zadečku, konečníku a hráze. Jednak odvádí pozornost a je velmi příjemné, ale také rozvádí vzrušení do pánevního dna.

Nic není neměnné. Vyberte a opakujte takové techniky, které se Vám příjemně provádí a které se líbí (hlavně přijímající ženě). Soustřeďte se především na techniky při kterých dochází k současné stimulaci oblasti oblast bodu G uvnitř pochvy a klitorisu. Dochází ke sčítání podnětů vzrušení které mohou navodit orgasmus vaginální nebo klitoridální. Nejčastěji se pak podaří vzrušení vystupňovat společně, žena tedy prožije orgasmus kombinovaný orgasmus vaginálně-klitoridální.

Techniky opakujte tak dlouho, dokud žena neprožije vyvrcholení nebo dokud je jí masáž příjemná (pokud jste se rozhodli masáž zakončit bez vyvrcholení).

Většina žen však jako závěr masáže orgasmus uvítá. Pokud vyvrcholení nastane v průběhu penetrační části masáže, bude to nejspíš v souvislosti s vysokým vzrušení, které techniky stimulace navodily. Orgasmus pak může být naprosto spontánní. Cílenou stimulací, především klitorisu nebo oblasti bodu G, v kombinaci se stimulací hráze, se však dá orgasmus navodit cíleně. Většinou už není potřeba moc velkého úsilí

Zklidňující techniky masáže joni

Na konci masáže, po fázi zklidnění, ženu něžně obejměte a poskytněte jí pocit sounáležitosti a bezpečí.

Masáž můžete zakončit závěrečným rituálem tantrických masáží. Po masáži se často dostaví hlad, žízeň nebo chuť na něco dobrého. Nebraňte se tomu... Je pravděpodobné, že po masáži budete oba unaveni. Odpočinek nebo spánek pak může být tím posledním, co ten den společně podniknete...


Masáž joni vkleče se v technikách zásadně neodlišuje od jiných masáží joni, například v "základní" poloze na zádech. Přesto je dost zásadně jiná. Je to dáno tím, že žena je v poloze ve které se běžně nemasíruje a také proto, že už tato poloha je pro ni silně erotická. Pokud se dokáže do pocitů ponořit a prožívá je naplno, pak i kdyby nedosáhla vyvrcholení, bude to pro ni velký erotický zážitek Po masáži si o jejích pocitech společně promluvte. ženu bude zcela jistě zajímat i to, jak masáž prožíval masér (masérka). Za své pocity se nikdy nestyďte!!! Takovýto "výměna" pocitů bude prospěšné pro Vás oba...

 

POZNÁMKA
Vyzkoušejte všechny techniky spojené s masáží joni vkleče. Pokud budete mít nějaké dotazy, napište je do "Poradny sexuologa". Odpovím Vám a popis technik podle potřeby upravím.

 

Literatura a zdroje

»