Jste zde

Vícenásobný orgasmus muže

Vícenásobný orgasmus muže

Volné pokračování článku "Prožitek a orgasmus".

Pro naprostou většinu mužů je vícenásobný orgasmus jen zbožným přáním. Muži prostě vícenásobného orgasmu nejsou, na rozdíl od žen, schopni. Vícenásobného orgasmu je schopna prakticky každá žena, která se o to bude trochu snažit. Muži toho "klasického orgasmu", zakončeného ejakulací dosáhnou při milování jen jednou. Taoisté i tantrici však používají pro prožití vícenásobného orgasmu techniku, které se říká "orgasmus bez ejakulace". Muži, který prožitku vícenásobného orgasmu dosahuje, se někdy říká "multiorgasmický muž".

Co je a co není vícenásobný orgasmus

Muži, kteří opakovaně masturbují za sebou, mohou nabýt dojmu, že i oni prožili vícenásobný orgasmus. Bohužel tomu tak není. Jedná se o samostatné akty masturbace zakončené orgasmem a ejakulací. Muž mezi nimi potřebuje dostatek času na regeneraci. Každý takovýto samostatný orgasmus vykazuje všechny fáze orgasmu muže, včetně ejakulace. Vícenásobný orgasmus naproti tomu muži prožívají v jednom celku, při kterém dochází k prožívají pocitů sexuálního vyvrcholení ale bez ejakulace.

Orgasmus bez ejakulace

Orgasmus bez ejakulace je možné definovat tak, že muž prožije orgasmus, ale nedojde při něm k ejakulaci nebo je ejakulované tekutiny jen velmi málo. Následnou stimulací dojde k nástupu dalšího orgasmu a opět bez ejakulace. Takto může za sebou následovat několik prožitků orgasmu a teprve při posledním dojde ke klasické ejakulaci. Vícenásobný orgasmus bez ejakulace může být pro muže velmi silným a žádaným prožitkem.

Zadržení výronu ejakulátu by nemělo mít vliv na kvalitu vícenásobného orgasmu, ale prožitek může být trochu odlišný, protože chybí pocit výstřiku. Pocity nahromadění ejakulátu před okamžikem orgasmu přetrvávají, pocit výstřiku a ejakulace se však nedostaví.

Bohužel k prožitku vícenásobného orgasmu bez ejakulace dochází jen velmi zřídka a je to spíše velmi velká náhoda - bonus pro muže. Daleko častěji je to výsledek velmi důsledného a dlouhodobého tréninku například při tantrickém posilování a zvládnutí kontroly ovládání ejakulace ovládáním PC svalu.

Taoistická i tantrická představa o vícenásobném orgasmu říká, že každý muž je schopen mnohonásobného orgasmu za předpokladu cílevědomého cvičení a koncentrace. Tantrická cesta ovšem na orgasmus a ejakulaci pohlíží samostatně a odděleně. Tantra zastává názor, že mužská ejakulace a orgasmus spolu nejsou nutně nerozlučně spjaty, taoistická vize ejakulaci dokonce ani nedoporučuje pro ztrátu mužské energie, která ji provází. Dnešní sexuologové se také přiklánějí k názoru, že vícenásobný orgasmus se dá cílevědomým trénováním naučit.

Druhy orgasmu bez ejakulace

Existují dva druhy orgasmů, které produkují málo nebo vůbec žádný ejakulát:

Rozdíl mezi orgasmem bez ejakulace a retrográdní ejakulací je ten, že při orgasmu bez ejakulace nedochází k žádnému nebo jen minimálnímu výronu ejakulátu do penisu. Naproti tomu při retrográdní ejakulaci se uvolní ejakulát ven do močové trubice, ale dále nepostupuje do penisu a spíše odteče do močového měchýře. Po retrográdní ejakulaci při vykonávání následné potřeby zjistíte, že došlo k výraznému zakalení moči ejakulátem. Retrográdní ejakulace je dnešní medicínou považována za zdravotní komplikaci.

 

Absence ejakulátu při orgasmu má více důvodů

Při ejakulaci se zadržením ejakulátu dochází k mechanismu cíleného stažení svalu PC, který ejakulaci zabrání. Retrográdní ejakulace může být způsobena celou řadou problémů vyvolaných genetickými abnormalitami v reprodukčním systému muže, kdy při genetických změnách na močové trubici nebo ústí močového měchýře spermie odchází místo do penisu do močového měchýře.

Velmi častou příčinou mohou být i negativní účinky léků, například na léčbu vysokého krevního tlaku, antidepresiva nebo při léčbě cukrovky a dalších onemocnění.

Pokud retrográdní ejakulaci zaznamenáte, může to být známkou toho, že ji způsobuje lék nebo zdravotní změna, která vyžaduje odborné vyšetření.  Pokud se tento stav dostaví opakovaně, je lépe navštívit svého lékaře a hledat u něho pomoc. Retrográdní ejakulace, pokud je nežádoucí, může být léčena. Lékař bude hledat řešení tohoto problému jinou kombinací léků nebo předepsáním léků bez podobných vedlejších účinků. V případě, že léky nebudou tou hlavní příčinou, bude provedeno odborné vyšetření, které důvod problému většinou odhalí. Mezi onemocnění, při kterých dochází k retrográdní ejakulaci při orgasmu u mužů patří cukrovka, onemocnění prostaty, některá neurologická poškození a poranění míchy.

 

Techniky nácviku vícenásobného orgasmu muže

Vícenásobnému orgasmu se dá naučit. Nutné je však dokonale zvládnout techniku zadržení ejakulace, tedy pocitu sexuálního vyvrcholení bez úniku ejakulátu. Je potřeba si uvědomit, že se jedná výhradně o pocity, které prožívá muž. Není to tedy cesta pro řešení problému neuspokojivého sexu v páru. Je však pravdou, že muži, kteří zvládnou techniku vedoucí k jejich vícenásobnému orgasmu nácvikem, dosáhnou vysoké úrovně znalostí sexuálních praktik, které pomohou ženu velmi kvalitně uspokojit. Ideální je tento nácvik pro muže trpící předčasnou ejakulací. V žádném případě to však není cesta pro muže, kterým stačí rychlovka o které jsem někde slyšel, že je to "masturbace muže ve vagíně".

Taoistickou i tantrickou cestou pro zvládnutí mnohočetného orgasmu je pravidelné posilování svalstva pánevního dna spolu s masturbací a "velkým stiskem". Posilování svalstva pánevního dna je u muže podobné jako u ženy. Má také stejné cíle a to je posílení PC svalstva a do budoucna snížení rizika inkontinence. Pozitivní vliv pak toto cvičení má u žen na ovládání poševního svalstva a u muže na zlepšení kontroly nad ejakulací. Ženy, které v technice posilování svalstva pánevního dna dosáhla vysokého stupně mistrovství dokáží přivést muže k orgasmu při spojení pouhým ovládáním svalstva pochvy. Nemusí při tom dojít k jedinému pohybu penisu v pochvě a ovládané trénované svalstvo pánevního dna tantrické mistryně dovede muže k naprosto nevšednímu zážitku.

Pravidelné posilování svalstva pánevního dna

První fáze. Pánevní svaly trénujeme tak, že zapojujeme činnost svěračů podobně jako při cíleném přerušení močení nebo zadržování stolice. První pokusy začněte na WC, kdy cíleně několikrát přerušte proud moči stažením těchto svalů. Důležité je naučit se rozpoznat, které svaly tento efekt dokáží vyvolat. Zaměřte se na rozpoznání těch správných svalů, které proud moči bezpečně zastaví. Nespěchejte stažení svalů provádějte pomalu se zadržením moči na dobu 3 až 4 sekundy. Zbytečně dobu neprodlužujte, ani nezkracujte. Až se naučíte rozpoznávat potřebné svaly, můžete přejít k "suchému" nácviku. Nácvik se zadržováním moči provádějte maximálně týden, protože přerušované močení není zdravé ani pro ženu, ani pro muže.

Druhá fáze. Nyní můžete přejít k nácviku posilování již známých a rozpoznaných svalů. Nácvik můžete provádět v podstatě kdekoli. Nic není vidět a ani vám nácvik nezpůsobí žádné problémy nebo nežádoucí reakce. Protože budete posilovat svaly, které doposud nikdy v "posilovně" nebyly, nesmíte se snažit vše zvládnout během několika dnů. Mohlo by se stát, že svaly přetížíte a ty pak budou docela nepříjemně bolet. Na počátku je vhodné provádět asi 5x20 stahů denně a postupně je možné dávku zvyšovat. Nedoporučuje se překonat hranici 5x50 stahů za den, ovšem až za zhruba rok každodenního tréninku. Nespěchejte si hned dokazovat výsledky a hlavně se nevzdávejte, pokud se nedostaví. Teprve dlouhodobá vytrvalost vám může přinést změnu.

Třetí fází je trénink kvalitní masturbace.  Základní myšlenkou je dosáhnout co nejdelšího oddálení ejakulace pomalou hluboce prožívanou masturbací. Udělejte si soukromí, pohodlí a čas. Nikam nespěchejte. Soukromí je naprosto nutné, protože špatně by se vám nezvanému divákovi vysvětlovalo, že jen nacvičujete mnohonásobný orgasmus. Vraťme se však k nácviku. Opravdu pomalu se vzrušte. Masturbujte pomalými a jemnými pohyby s malým tlakem. Prožívejte naplno příjemné vzrušení a představy. V okamžiku kdy začnete prožívat pocity, které vedou k nevratnému vrcholu vzrušení po kterém přichází nezadržitelný orgasmus  a ejakulace, silně stiskněte svaly svěrače, které jste doposud cíleně posilovali.

Technika velkého stisku

Doplňující pevný stisk pohlavního údu palcem a ukazováčkem těsně za žaludem by v kombinaci se zatnutými svaly svěrače měl zadržet ejakulaci. Pravděpodobně budete cítit podobné škubání a pumpování, které znáte z běžné masturbace provázené ejakulací. Toto je právě ten očekávaný okamžik. Pokud se vám podaří prožít ejakulační reflex bez ejakulace, je možné v masturbaci pokračovat až do dalšího vrcholu, kdy můžete celou techniku opakovat. Pokud se ejakulace i přes snahu o její zadržení dostaví, nemá smysl se jí bránit a prožijte orgasmus v plné kráse. Pokusíte se příště...

Jedině tak, že budete svalstvo pánevního dna pravidelně posilovat a naučíte se techniku "velkého stisku" máte šanci zvládnout neejakulační orgasmus a budete patřit mezi vyvolené muže prožívající tantrickou (pro taoisty taoistickou) formu orgasmu. Orgasmus bez ejakulace může být bez jakéhokoli výronu ejakulátu nebo se na konci žaludu objeví jen několik kapek ejakulátu. Nedojde však k ochabnutí pohlavního údu a prožitky jednotlivých orgasmů jsou plnohodnotné jako u dřívějšího běžného orgasmu.

Nácvik masturbace zase moc nepřehánějte. Naprosto bude stačit, když masturbační cviční budete provádět 3x až 4x týdně jednou denně. Neberte to jako úkol. Přílišná snaha k cíli nevede. Vždy se však na každý trénink plně soustřeďte a vždy k němu přistupujte, jako byste začínali poprvé. Bez maximálního soustředění a snahy vám předcházející zkušenosti nezajistí výsledek dosažení prožitku několikanásobného orgasmu. Nemějte přehnaná očekávání. Někteří muži jsou schopni dosáhnout kontroly ejakulace po týdnu, jiným to trvá i šest měsíců až jeden rok.

Mnohonásobný orgasmus při milování

Pokud jste doposud pouze trénovali, pak po zvládnutí techniky a prožití několika desítek několikanásobných orgasmů můžete získané zkušenosti a návyky přenést do partnerského milování. Používejte stejné techniky, jaké jste bezpečně zvládli při nácviku. Díky oddalování ejakulace můžete prodlužovat pohlavní styk a prožívat přitom několikanásobný orgasmus. Nepovažujte však normální orgasmus za své selhání nebo neúspěch. Když jste techniku zvládli při masturbaci, zvládnete ji také při milování. Nedejte se odradit počátečními neúspěchy!

Důležité

Tato metoda je velmi dobře využitelná pro řešení problémů předčasné ejakulace. Dá se nacvičovat individuálně i v páru, kdy masturbaci muži provádí žena a v okamžiku blížícího se vyvrcholení za něj provede techniku "velkého stisku". Tímto nácvikem v páru se dá opravdu zásadně zlepšit odolnost proti předčasné ejakulaci a případně dosáhnout zvládnutí techniky na úroveň mistrovství několikanásobného orgasmu.

POZOR - tato technika v žádném případě není antikoncepční metodou. Jedině, kdybyste ji chtěli bezpečně provozovat v období neplánovaného těhotenství vaší partnerky.

Nesnažte se stát tantrickým mistrem tím, že zvládnete techniku svého orgasmu. Tantričtí mistři mají vždy na prvním místě především svoji partnerku.

 

Poznámka:

Propagátorem této metody v České republice je sexuolog MUDr. Lachman a mimo jiné také významný sexuolog MUDr. Radim Uzel.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)