Jste zde

Společný, současný orgasmus partnerů

Společný, současný orgasmus partnerů

Hlavní téma: "Prožitek a orgasmus".
Volné pokračování článku "Polohy vhodné pro snadnější dosažení orgasmu ženy".

Společně prožít orgasmus při milování, patří mezi erotické touhy mnoha lidí, z nichž někteří o něm sní a mnohdy se o něj i zoufale snaží. V reálném životě je však poměrně málo pravděpodobný. 

Představy lidí o společném orgasmu při milování pravděpodobně vycházejí z romantických filmů, kde se s ním setkáte nejčastěji. Tvůrci filmů jej ztvárňují jako samozřejmou součást milování hlavních hrdinů a to mnohdy s naprosto neznámými lidmi. Dalším zdrojem zkreslených představ o společném vyvrcholení jsou pornofilmy. Jenže tam se většinou jedná o dobře sestříhané záznamy a nebo orgasmus herečka prostě zahraje... Dnešní doba je taková, že lidé se potřebují ztotožnit se svými idoly a hrdiny a pro některé se filmy stávají návodem jak žít. Proto přejímají i představu, že milování musí být zakončeno společným orgasmem, jinak to nebylo to správné milování.

V partnerských vztazích je společný orgasmus spíše výjimkou a v náhodných vztazích je spíš výsledkem náhody. U naprosté většiny párů však dřívější orgasmus jednoho z partnerů nehraje žádnou roli. Pokud je milostná předehra a milování dostatečně dlouhé, aby naplnilo oba partnery pocity blízkosti i vzrušení, pak je orgasmus jednoho z nich chápán jako přirozené zakončení soulože nebo milování. Zároveň je i signálem, že po odeznění příjemných pocitů a prožití intimity okamžiku vyvrcholení bude orgasmus poskytnut i druhému z partnerů. Mnohdy si partneři i dopředu domluví, kdo vyvrcholí první.

Současný orgasmus při penetračním sexu nejsilněji vynikne především v poloze "lotosový květ". To je však pro většinu lidí nedostupný prožitek.

Jak je to se společným orgasmem v praxi

Pokusme se společně podívat na společný orgasmus bez ohledu na mediální představu jeho dokonalosti a správnosti. Orgasmus je vyvrcholením nejvyšší fáze vzrušení při milování a dosahuje ho jen asi 75 % mužů ale pouze 30 % žen. Rozdílná je také doba trvání prožitku orgasmu, která je u mužů asi 5-10 sekund a u žen 15 sekund i déle. Muži jsou většinou schopni prožít jen jeden orgasmus, ženy mohou být multiorgasmické. Porovnáním těchto statistických informací (výsledky průzkumů se mohou lišit podle země i roku provedení průzkumu) můžeme dojít k závěru, že společný prožitek orgasmu není zrovna snadné naplánovat a prožít.

Jsem však přesvědčen, že většina lidí žijících v dlouhodobém nebo delším vztahu, společný orgasmus alespoň jednou zažila nebo zažije. Je to totiž celkem pravděpodobné, že to prostě někdy vyjde. Nemusí to přitom být přímo při souloži.

Mnohem pravděpodobnější to bude při orálním sexu poskytovaném ženě a současné masturbaci mužova penisu ženinou rukou. Jsou polohy, při kterých tato kombinace vzrušování jde provést naprosto přirozeně a bez větších fyzických nároků. I v takovémto případě je však většinou potřeba vzájemná spolupráce. Nejsnadněji se společného prožitku orgasmu dá dosáhnout tak, že muž orálně vzrušuje ženu například v poloze vhodné pro techniku "Tahitského orálního sexu", při současné masturbaci mužova penisu ženinou rukou. V okamžicích, kdy se blíží vyvrcholení muže, musí dát ženě signál, aby včas přestala s další stimulací. Naopak, když žena vnímá svůj nastupující orgasmus, začne masturbaci provádět intenzívněji. Pro muže kombinace podnětů nastupujícího orgasmu ženy, které vnímá ústy a jazykem při orgasmických stazích pochvy, oblasti klitorisu a jeho okolí, v kombinaci s intenzivnější masturbací penisu vedou k vysokému vzrušení a tak je docela pravděpodobné, že vyvrcholení oba dosáhnou současně nebo v krátkém časovém úseku po sobě. Vzhledem k tomu, že ženská orgasmus je podstatně delší než mužský, je velká šance, že se jejich prožitky orgasmu budou překrývat.

Rada pro ženy: 
Společný orgasmus je jen velmi málo pravděpodobný. Pokud ho dosahujete přirozenou, nevynucenou cestou, je to hezký zážitek... Pokud se vám to však nedaří, pak je naprostý nesmysl se kvůli tomu trápit nebo ho raději předstírat ... Je velká šance, že vám nakonec to předstírání nakonec zůstane... Proč by se měl muž snažit uspokojit uspokojenou ženu? 

Jaký význam pro ženu má předstírání "dokonalého sexu", kdy navenek s partnerem prožívá orgasmus současně, a sama přitom zůstane neuspokojená?

Je současný orgasmus partnerů opravdu dokonalý?

Z pohledu kvality a hloubky prožitku orgasmu není jeho současné prožití oběma partnery nijak významné.

Orgasmus je výhradně osobní prožitek. Není při milování sdílen druhou osobou, ale může být pro partnera velmi silným zdrojem erotických podnětů. Orgasmus druhého člověka můžete prožít jen na emocionální úrovni. Můžete však zažít velmi silný pocit štěstí z toho, že jste "byli u toho". Nikdy však nemůže prožít to, co zažívá ten druhý.

V okamžiku prožitku orgasmu, jste jím natolik ovlivněni, že vlastně vnímáte jen sebe a své pocity. Někdy to může být tak silný zážitek, že je přirovnáván ke stavu změněného vědomí.

Každý člověk se před orgasmem soustředí výhradně na sebe. Aby dosáhl svého vyvrcholení, potřebuje se soustředit na sebe a při vyvrcholení pak vnímá především své vlastní pocity. Pokud se podaří prožít vytoužený orgasmus společně, pak se vlastně jedná o okamžik, kdy si jej každý z partnerů prožívá sám za sebe a ani nevnímá toho druhého.

Proto je postupné prožití orgasmů možné považovat za výhodnější a silnější zážitek, protože kromě svého orgasmu a uspokojení mají partneři možnost vzájemně vnímat i uspokojení toho druhého, přihlížet mu a prožívat ho i na emocionální úrovni

Jak dosáhnout společného orgasmu

Všemu se dá naučit. Naučit se dá i společnému orgasmu nebo jeho přiblížení do co nejkratšího časového období. Předpokládá to jistou vzájemnou souhru partnerů a snahu muže připravit partnerku tak, aby její vzrušení při milostné předehře bylo na takovém stupni, že ji soulož dovede k orgasmu jako první. U muže musí být dosažena jistá kontrola vzrušení, která mu umožní ovládnout své vzrušení a nevyvrcholit předčasně. V okamžiku, kdy žena začne prožívat orgasmické vlny vzrušení, dochází ke stahům pochvy a ta intenzivněji obemkne mužův úd a zvyšuje vzrušující pocity svíráním a zvýšeným třením. Muž přestane kontrolovat své vzrušení a dosáhne orgasmu.

Žena prožije orgasmus jako první
Nejsnadnější situace nastává v případě, kdy jako první orgasmus prožije žena. Muž pak pouze pokračuje v souloži a dosáhne i svého orgasmu. Někdy, když se to podaří, dopřeje ženě prožít další orgasmus, než sám dosáhne vrcholení.

Kombinace orálního sexu a soulože

Další cestou je kombinace orálního sexu a soulože, kdy muž střídavě orálně a souloží uspokojuje ženu a zvyšuje její vzrušení. Ve fázi orálního sexu muž přenese svoji pozornost na ženu a její laskání a v tomto čase dojde k přirozenému snížení vzrušení na penisu a naopak narůstá vzrušení ženy při laskání klitorisu. Při určité praxi pak mohou orgasmus prožití společně ve fázi soulože nebo jej prožijí v krátkém časovém úseku po orgasmu ženy.

Kombinace stimulace klitorisu a soulože

Další cestou je kombinace stimulace klitorisu a soulože, kdy muž střídavě drážděním klitorisu a souloží uspokojuje ženu a zvyšuje její vzrušení. U ženy se stimulací klitorisu, navodí vysoký stupeň vzrušení nebo se přímo spustí orgastický reflex který může partner využít a pokračovat v penetračním milování. Ke vzrušování klitorisu může být použito masturbace rukou nebo vibrátorem. Pomocí vibrátoru to většinou bývá snadnější a pomůže navodit vysoké vzrušení, případně první orgasmus ženy. Další penetrace penisem a milování může ženě snadněji pomoci dosáhnout dalšího vyvrcholení a šance na společné nebo blízké vyvrcholení se tak zvyšuje. Když žena prožívá několikátý orgasmus a její vzrušení se neustále zvyšuje, muže to zcela jistě vzruší natolik, že se k jednomu orgasmu prostě přiblížit musí, případně jej prožije společně.

Volba vhodné polohy

U žen, které jsou schopné prožívat vaginální orgasmus, případně kombinaci vaginálního a klitoridálního orgasmu je vhodné zvolit optimální polohu při které nejčastěji dochází ke stimulaci přední stěny poševní a tak se zvyšuje možnost vaginálního orgasmu. Vaginální orgasmus je většinou spojen se stimulací bodu-G. Nejčastěji ženy tohoto druhu orgasmu dosahují při masturbaci s erotickou pomůckou při stimulaci pochvy a bodu-G. Při milování jsou vhodné především polohy, kdy je žena nahoře případně penetrace je provedena zezadu. Vzhledem k tomu, že vaginálního orgasmu pohlavním spojením dosahuje pouze jen asi 10% žen, tak je potřeba najít tu správnou polohu experimentováním. Podobně je to u žen, které prožívají orgasmus při stimulací klitorisu. Tady je vhodné využít polohy které žena preferuje a dosahuje při nich vyvrcholení. Muž se musí snažit o to, aby žena dosáhla orgasmu jako první a pak svou kontrolu nad ejakulací přeruší a dosáhne svého vyvrcholení. Teoreticky je to jednoduché, ale v praxi to až tak samo nejde. Pro vyzkoušení doporučuji seznámit se s technikami, které jsou uvedeny v článcích

Nemá smysl zkoušet všechny sexuální polohy a v nich všechny techniky, které někde vyčte nebo vás napadnou. To prostě nefunguje. Vyzkoušejte ty techniky, které mohou vést k snadnému vyvrcholení ženy při souloži s mužem. Muž se svým vzrušením dokáže ženě přizpůsobit, žena moc ne...

Dobrá rada na závěr

Nesnažte se však za každou cenu vše podřídit společnému prožití vyvrcholení. Láska a milování přece není o současném prožívání stejných pocitů. Pokud se na cíl společného orgasmu příliš zaměříte, uniknou vám jiné krásné okamžiky spontánního milování, které potlačíte úzkostlivou kontrolou svého vzrušení nebo obavou ze "selhání". V dlouhodobém partnerském vztahu je dosažení společného orgasmu jen otázkou času. Vzájemné poznání a souhra jsou velmi silné a partneři, aniž by o společný orgasmus usilovali se jej někdy zcela přirozeně dočkají. Většinou však ve společném prožitku nevidí až tak velký rozdíl jako při běžném orgasmu a tak o tuto souhru ani dále neusilují a berou ji jako zajímavé a příjemné zpestření jejich sexuálního života.

 

Pro zasmání:

S manželkou máme harmonický partnerský vztah. Čím déle jsme s manželkou spolu, tím lépe si spolu v posteli rozumíme. V naprosté většině případů se shodneme že se nám nechce ...

Víte proč ženy předstírají orgasmus? Protože se domnívají že to muže zajímá!

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)