Jste zde

Sexuální vrchol mužů a žen nenastává ve stejném věku

Sexuální vrchol mužů a žen nenastává ve stejném věku

Hlavní téma: "Zdravá sexualita".

Tento článek není o sexuální vyvrcholení, ale je to úvaha o sexuálním vrcholu sexuálních potřeb a tužeb.

Lidská sexualita v průběhu života mění, vyvíjí a rozvíjí u každého člověka naprosto individuálně. Chlapci sexuálně dozrávají dříve než dívky, ale netrvá jim déle, než dospějí mentálně. Sexuální vrchol u mužů obecně nastává kolem 18-ti až 20-ti lety v době, kdy jsou "nabiti" testosteronem, tedy jedním z nejdůležitějších pohlavních hormonů muže. Oproti tomu ženy svého sexuálního vrcholu dosahují většinou o deset let později, tedy kolem 28 až 30 roku věku. K těmto závěrům dochází sexuologické a psychologické studie, které se pravidelně provádí a hledají odpovědi na řadu otázek o lidské sexualitě. Hlavním ukazatele mohou být a jsou hladiny pohlavních hormonů, které přímo souvisí se sexuální touhu a sexuální potřebou. Muž je v nejlepší kondici, jeho spermie by měly být ideálně vyvinuté, v dostatečném počtu, rychlé a zdravé. žena je postupně připravena být matkou a pečovat o děti a rodinu.

Nepředstavujme si však, že se v případě sexuálních vrcholů spojených se sexuální potřebou a sexuální tuhou jedná o nějaký bouřlivý nárůst a následně rychlý pokles až někam k nule. Spíš se ten vrchol můžeme představit jako náhorní planinu, která se v dálce pomalu svažuje do údolí. Nic nebrání tomu, aby lidé měli nádherný sex po celý svůj život. Sex není jen erekce nebo orgasmy. Je to něco, co utužuje vzájemné pouto mezi partnery po celá život. Jen je celkem logické, že na největší sexuální potřeba lidi provází především obdobím mládí a pak se postupně celý život rozvíjí, kultivuje a přizpůsobuje... Sex nás provází celým životem a to i ve stáří, když se přizpůsobuje novým podmínkám. V mládí je sexuální potřeba bouřlivá a ve stáří spíše váživá, intimní, s více mazlivá něžná... Je to tak přirozené a odpovídá ti životním etapám v životě každého člověka.

Ke kvalitnímu sexu člověk musí dozrát.

Sex teoreticky můžete mít s kýmkoli, kdekoli... Ale očekávat, že hned napoprvé budete mít "dokonalý" sex s někým, s kým se milujete poprvé, asi ani není možné. S někým, s kým máte první sex se možná více a snadněji vzrušíte protože je to pro vás nové. Hluboké pocity z milování však přitom pravděpodobně nezažijete. Víc se o tom mezi lidmi nadšeně mluví, ale jen velmi zřídka je to pravda.

Vzhledem k tomu, že sexuální vrchol nastává u mužů podstatně dříve než u žen a na jeho vrcholu mohou muži zůstat podstatně kratší dobu než ženy, je potřeba se vzájemně sladit a udržet vzájemnou sexuální vyrovnanost po co nejdelší dobu. Nemluvím o orgasmu, ale o sexuální touze a potřebě! Po naprosto individuálně dlouhé době maxima sexuální potřeby však jejich sexuální touha začne klesat a souběžně s tímto jevem se začínají objevovat sexuální problémy a u některých i zdravotní problémy. Je to nejen značně individuální, ale také přirozené. Souvisí to s hladinou pohlavních hormonů a mnoha okolnostmi a vlivy.

Ženy svého sexuálního vrcholu dosahují později a po delší dobu se na něm "udrží", než jejich sexuální potřeba a touha začne klesat.

Problémem partnerských vztahů mezi mužem a ženou může být, že se jejich sexuální potřeby a touhy mohou, díky časovému posunu, od sebe výrazně lišit a tak nějak se nemusí potkávat. To může způsobit, především v pozdějším věku, řadu vztahových i sexuálních problémů.

Pro navození sexuálního souladu mezi mužem a ženou je potřebná změna přístupu k sexu. Například "tantrický sex" se člověk učí celý život a stejně by o sobě moc neměl prohlašovat, že "ho umí"... Každé milování je jiné. Mnohem snadněji dosáhnete hlubokých prožitku s člověkem kterého znáte a se kterým jste vzájemně sladěni. Odpadá potřeba si něco dokazovat nebo "někomu něco dokazovat". A právě takováto pokora je základem hlubokého meditačního prožitku, kterým "tantrický sex" může být. U partnerů, kteří o svůj společný sexuální život moc nepečují se může lehce stát, že s postupující věkem se jejich vzájemná sexuální potřeba a touha začne vzdalovat. Pokud však partneři sexuálním životem žijí pravidelně, ani si poklesu sexuální touhy nebo potřeby nemusí moc všímat, nebo jim prostě nijak zásadně nevadí.

Největší problémy může způsobit vzájemné odcizení a ztráta touhy společně se mazlit, tulit, něžně se dotýkat a vzájemně si dokazovat svou náklonnost a lásku. Mnozí pak propadnou vášni pro sledování porna a svou sexuální energii věnují masturbaci u počítače a ne reálné partnerce nebo partnerovi. Někteří se prostě jen dívají a to jim "stačí". Nikdo po nich nechce víc a když chtějí, tak se uvolní bez většího úsilí.

"Druhá míza" není sexuální vrchol

Ještě se zastavím u "druhé mízy". Není to žádný sexuální vrchol jejich sexuální touhy, je to spíš potřeba si dokázat, že to ještě jde a půjde jako zamlada... Často se jedná o životní období okolo padesáti let věku, kdy nejeden muž má pocit, že "má právo" na něco nového, vzrušujícího, úžasného. Podobně se tyto pocity dostavují i u žen. Následkem většinou bohužel není to, že by své sexuální probuzení chtěli věnovat partnerce nebo partnerovi, ale hledají nové objekty vášně, kterým chtějí dokazovat, že jsou IN. Jedná se o docela rizikové životní období, kdy pocity nedocenění, spojené často s pocity potřeby si něco dokazovat, mohou zapříčinit manželské a partnerské krize a vést k narušení vztahu až k jeho rozpadu.

Pokud si pak v tomto období muž najde výrazně mladší partnerku, měl by si být vědom toho, že to, o čem se domnívá, že je "druhá míza", může být už jen čerstvý větřík babího léta. Sexuální vrchol mladých žen teprve přijde, zatímco muž už je za zenitem. Nedá se to samozřejmě zobecnit a ani se nedá nikomu moc radit. Na to musí přijít každý sám. Pokud starší muž spoléhá na to, že jeho mladá žena mu ve všem rozumí, může se v době, kdy se u něho začnou projevovat sexuální problémy, setkat z její strany s nepochopením. Není to pravidlem, ale v mnoha takto věkově nesourodých vztazích se to dá očekávat. Motivace ke vztahu mladé ženy ke staršímu muži může mít nespočet důvodů. Vždy to nemusí být jen to, že ji starší muž imponuje nebo v něm hledá zajištěnou oporu. Mohou to být pohnutky mnohem prostší... Nejedna žena se pro takovýto vztah rozhodne z důvodu potřeby jistoty zajištění sebe a svých dětí, společenského postavení nebo prestiže. Otázka sexu se pak mnohdy dá řešit jinak... Jsou krásné vztahy založené na vzájemné úctě a lásce, které ve věrnosti přetrvají až konce života, v tomto případě převážně muže. Nepíšu to proto, abych někoho zrazovat od vztahu s velkým věkovým rozdílem. Jen se snažím upozornit na to, že sexuální vrchol u ženy je jinde než u muže a že i toto je potřeba vzít do úvahy.

Viděl jsem už mnoho starších mužů jak skotačí kolem výrazně mladší ženy a po letech jak se za ní už jen plouží...

Jsou samozřejmě muži, kteří svým ženám dlouho stačí, ale většinou jen do určitého věku... To ovšem neznamená, že by spolu nemohli mít krásný vztah, jen jeho základy nejspíš budou vybudované na něčem jiném než na sexu. Všechny vztahy, které nejsou založeny jen na sexu, sexuální problémy jednoho z partnerů nepoloží.

Zralá žena má v sexu co nabídnout

Pokud se vztah s výrazně mladším partnerem týká žen, může se stát, že jsou ve výhodě. Je to ale  hodně relativní. Žena v nejlepších letech může být na vrcholu svých sexuálních potřeb a mladší partner pro ni může představovat ideálního muže pro jejich uspokojení. Má mu co nabídnout a mnoho mužů na to slyší. Mnoho žen o sebe dbá a nikdo by jim jejich věk ani nehádal. Proto je pro leckterého muže starší žena ideální partnerkou která ví, co muž potřebuje a ona je ochotná mu to poskytnout. Často se pak tyto ženy mohou "přetrhnout" aby svému partnerovi vyhověly. Může to tak fungovat i po řadu let... Jsou partnerské vztahy, kterým věkový rozdíl nevadí a mohou to být vztahy mimořádně krásné. Bohužel se to nedá moc zobecňovat a po určité době se může stát, že věkový rozdíl začne být problémem. Často to souvisí s tím, že mladší muž začne toužit po rodině a starší žena už není ochotná mu ji poskytnout nebo už další děti nechce protože je už má. Také "biologické hodiny" jsou neúprosné a nedají se tak jednoduše ignorovat. V těchto případech se nemusí jednat o tak výrazný problém s potřebou sexu, ale spíše mohou nastat problémy s rozpornými pohledy na rodinu i budoucnost vztahu. Mladší muž ve čtyřiceti letech může začít hledat mladší partnerku i z důvodu, že mu věkový rozdíl od starší partnerky začne připomínat jeho okolí a nezřídka se u něj začne projevovat "druhá míza" a touha založit rodinu. Jsou muži, které starší ženy prostě přitahují, nemusí to však tomu takto být po celou dobu jejich života.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(L)(Z)