Jste zde

Poloha "Ve stoje", žena je nadzvednutá, opírá se o židli (trakař)

Poloha "Ve stoje", žena je nadzvednutá, opírá se o židli (trakař)

Poměrně náročná poloha která se nedá zaujmout přímo a vychází většinou ze základní polohy "Ve stoje", kdy žena stojí nebo stojí a je mírně ohnutá a rukama se opírá o nábytek, židli, stůl nebo postel. Muž stojí za ní a zezadu ji proniká. V této "Ve stoje", "Zezadu" dochází ke spojení a partneři prožívají pocity vzájemné intenzivní stimulace pohlavních orgánů. Pokud chtějí pocitově dospět k ještě většímu propojení, pak mohou přejít do následující varianty, kdy muž uchopí ženu za boky a pevně ji podrží, žena nadzvedne své nohy postupně směrem dozadu a obemkne jimi  v pasu zezadu boky partnera. Chodidla ženy budou za zády muže skoro u sebe. Tím se k muži, který v rukách drží váhu jejího těla za boky, velmi intenzivně přitiskne. 

Z vnějšího pohledu žena spočívá na natažených rukách a druhou oporu těla získává obemknutím nohou okolo mužových boků a jejich přitažením k sobě. Muž klečí a část ženiny váhy nadnáší rukama, kterýma drží ženino tělo za boky. Spojení je velmi intenzivní. Takhle nějak si děti hrají na "trakař". 

Je to taková hravá změna, která je ovšem fyzicky velmi náročná pro oba partnery. Nedá se vydržet moc dlouho. Je to však hravé zpestření, ze kterého se partneři mohou kdykoli vrátit zpět do klasické polohy"Ve stoje", "Zezadu". Je jasné, že muž musí mít dostatečnou sílu v rukách a že žena nemůže mít příliš velkou váhu. Také kopulační pohyby jsou omezené spíše jen na krátké pohyby dopředu - dozadu a na kroužení pánví. Pokud je vzrušení muže i ženy na vysokém stupni z předcházejícího spojení "Zezadu", pak v této velmi intenzivní poloze může dostoupat k orgasmu. Kontrola nad vzrušením muže však už kvůli velké fyzické náročnosti polohy, zaměřené na na držení ženy, nebude příliš velká. Žena, vzhledem k velké hloubce penetrace může prožít vaginální orgasmus spojený s pocity vzrušení ze stimulace oblasti okolí děložního čípku.  Pokud muž zvládne techniku oddalování orgasmu, pak zastaví pohyby pánví, provede rozvedení energie a dechová cvičení a tak zabrání nástupu blížícího se orgasmu s ejakulací. Muž i žena zaměří svou pozornost do oblasti srdeční čakry a tím rozvedou sexuální energii a transformují ji do prožitku hluboké lásky, něhy a štěstí. 

Vzhledem k náročnosti to však bude opravdu spíše poloha pro radost, zábavu a hledání nových vzrušení.

POZOR
Nepoužívejte vratký nábytek a už vůbec ne pojízdnou židli nebo křeslo. Tato poloha není sama o sobě moc stabilní a může se stát, že se žena na rukách neudrží, muž ženu neudrží za boky nebo muž poklesne v kolenou a pádu ženy pak nezabrání ani lingam, jinak pevně založený do joni. Mohlo by se pak stát, že další polohu, kterou žena zaujme, bude poloha "u zubaře" v zubařském křesle.....

 

Literatura a zdroje

(AK)