Jste zde

Jaké bývají důvody pro manželství

Jaké bývají důvody pro manželství

Hlavní téma: "Manželství".
Volné pokračování článku "Vztahy mezi lidmi".

Láska není náchylnost jednoho k druhému, ale neschopnost žít jeden bez druhého.
(Friedrich Dürrenmatt)

Manželství je pro partnery důležitým životním krokem, kterým stvrzují svou lásku a oddanost jeden druhému. Dá se předpokládat, že partneři do manželství vstupují s pocitem, že právě to jejich vydrží. Bohužel dnešní rozvodové statistiky jsou neúprosné a dokládají něco jiného. Rozvodovost ve světě i u nás stále stoupá a jedná se spíše o zhoršující se trend. Důvodů, proč se rozpadají manželství je mnoho a jsou hodně závislé na osobnostech partnerů. Nejčastěji uváděný důvod jsou "nepřekonatelné rozpory" partnerů nebo nevěra.

Jaké jsou tedy nejčastější důvody pro uzavření manželství?

Od nepaměti jsou uváděny dva základní důvody pro uzavření manželství:

 • z lásky
 • z rozumu

V dřívější době to byla i celá řada jiných důvodů

 • zvětšení mocenského vlivu zúčastněných rodin
 • náboženské důvody
 • sňatky v zájmových skupinách a sektách
 • zabránění vendety (pomsty v rámci rodin)
 • sňatky po "zneuctění"
 • majetkové důvody - sloučení majetku rodin
 • získání šlechtického, nebo jiného titulu
 • získání dědice rodového majetku
 • posílení vlivu na trhu, v průmyslu, nebo zemědělství
 • únik z chudoby
 • únik z rodiny
 • získání postavení ve společnosti
 • stát se manželstvím více důvěryhodný
 • získat ve společnosti statut vdané manželky, nebo ženatého muže a nevyčnívat tak ze společnosti
 • a další ....

Věřím, že fantazie je silnější než vědění.
Že mýty mají větší moc než historie.
Že sny jsou mocnější než skutečnost.
Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.
Že smích je jediným lékem na zármutek.
A věřím, že láska je silnější než smrt.
(Robert Fulghum)

Bylo by asi hloupé si myslet, že dřívější důvody pro uzavírání manželství nenajdete i v dnešní době.

Orientace lidí na materiální hodnoty a postavení ve společnosti jsou i dnes dost silným argumentem při zvažování uzavření manželství. Určitě to není obecný jev, vyskytuje se však poměrně často..

V dnešní době se sice ve vztazích hodně změnilo, ale zůstává otázkou, zda k lepšímu. V každém případě dochází na základě společenských změn a změn životních životních hodnot a priorit, ke změnám důvodů pro uzavírání manželství.

Manželství jako výsledek společného bydlení

V posledních desetiletích nastala významná změna v nahlížení na předmanželský sex, společné bydlení "na zkoušku" a na vztahy přítele s přítelkyní. Stejně tak se změnil pohled na nesezdané páry žijící ve vztahu "na hromádce" se společnými i cizími dětmi. Dříve svobodná matky se dnes stává běžnou formou výchovy dětí. Ztráta určitých morálních hodnot však přináší dopady i do vztahů pro budoucí generace. Stále častěji se setkáte s názorem, že ta to, aby spolu dva lidé žili nepotřebují úřední ani církevní požehnání. Málokdo to však myslí tak, jak to říká. Podrobněji v článku "Manželství jako výsledek společného bydlení".

Manželství z touhy toho druhého zachránit

Zachraňovat se dá prakticky od čehokoli. Zvláště ženy mají touhu zachraňovat svého přítele před nástrahami světa. Ať už je to kouření, obezita, nebo naopak nechutenství, přepracovanost, nebo naopak lenost, .... Podrobněji v článku "Manželství z touhy toho druhého zachránit".

Do manželství mnohdy vstupují ženy s jiným očekáváním, než muži

Společné soužití partnerů má mnohdy jiné důvody, než si oba dokáží přiznat. Je jasné, že takovéto hovory se vedou jen málokdy a to je chyba. Ženy většinou spojují představu manželství se založením rodiny, osamostatněním se od rodičů a budováním společné domácnosti, duchovních a materiálních hodnot. Stejně tak uvažuje i většina mužů. Muži jsou však ve formování svých představ o manželství výrazně opatrnější. Více v článku "Manželství a rozdílná očekávání mužů a žen".

Ženy obecně předpokládají, že se budou jednou starat o domácnost, případně o děti. Mají mateřský instinkt a chtějí si vybudovat rodinné "hnízdo". V okamžiku, kdy tato situace nastane, jsou pak schopné se do nových rolí rychle dostat. Je jasné, že i zde mohou nastat problémy a že některé se této role v různé míře nedokáží zhostit. 

Problém s nalezením svého místa v manželství však mívají i muži. Někteří, většinou ti, kterým byla věnována přehnaná péče matky, začnou očekávat zajištění stejného komfortu života i od své manželky. Ne nadarmo se jim říká "mamínkové". V manželce pak často vidí někoho, kdo je tady pro něj a jsou rozčarovaní, když se manželka této roli brání. Problémů s integrací muže do rodiny může být samozřejmě mnohem více a manželství pro mnohé může být až velkou psychickou zátěží, kterou nemusí vždy zvládnout.

Asi nejhorší kombinací je stav, kdy se sejdou dva "mamínkové", jeden v sukních a druhý v kalhotách.

Ve vztahu před svatbou problémy nebyly. Komfort a plný servis zajišťovala většinou ochotně rodina na obou stranách. Oba partneři měli jistou volnost, danou péčí rodičů, možností bezproblémového bydlení, stravování a odpočinku. Rande a milostná setkání tak byly v podstatě setkáním dvou lidí bez společných problémů.

Po svatbě většinou partnerky, ale i okolí očekává, že především muž bude ten, který rodinu zajistí materiálně, postará se o bydlení, finanční zajištění, společenské akceptování atd. Jenže v reálném životě, s minimální podporou rodiny státem a obtížně zvládnutelnou podporou rodičů, se vše nemusí odehrávat podle společensky přijatelných představ.

Především otázka bydlení je dnes pro většinu mladých lidí velkým problémem. Pořízení domu, bytu, nebo alespoň podnájmu se stává problémem pro stále větší skupinu mladých manželství. Nedostatek financí, problémy s bydlením, vztahy k rodinám a další dříve neřešené otázky pak mohou být zdrojem problémů, které partneři dříve vůbec nemuseli řešit. Ne každý tuto novou situaci zvládá s nadhledem.

Častým zdrojem rozčarování je pak otázka dělení finančních zdrojů. Většinou jsou to muži, kteří v manželství mají problém dělit se o svůj příjem a předpokládají, že bude stačit přispívat na domácnost a většina jejich platu bude po zásluze jejich kapesným. Proto by tato otázka měla být řešena ještě dříve, než se v manželství stane zdrojem někdy neřešitelných vztahových problémů.

Před vstupem do manželství by si partneři měli základní otázky a zajištění společné rodiny v co nejširších souvislostech dobře uvědomit a pohovořit si o nich. Samotné uzavření manželství nic nevyřeší. Problémy určitě přijdou, je však možné se na ně připravit. Proto je nejvhodnější, když se oba partneři budou schopni v manželství o vše dělit, stejně tak i společně řešit problémy, pokud nastanou. Nesvalovat vinu na druhého, umět si i v těžkých chvílích udělat okamžik jen sami pro sebe. I v manželství pamatujte na to, že ten vedle vás je stále ten samý člověk, do kterého jste se zamilovali a kterého jste si vybrali za celoživotního partnera. Věnujte se jeden druhému a o vztah pečujte, jinak se z něj brzy stane rutina.

Dnešní doba mladým manželstvím není moc vstřícná. Novomanželské půjčky, finanční podpora mladých rodin z pozice státu, podpora bydlení, odpisy půjček za narozené děti, jsou v dnešní společnosti minulostí (o které se už oficiálně nemluví). Dopad je srozumitelný - klesá porodnost, rodiny mají méně dětí, populace stárne a hovoří se o nemožnosti uživit důchodce ....

"Tam, kde antikoncepce převládá nad koncepcí, to ani jinak dopadnout nemůže"!

 

Pro zasmání

Prej ses oženil. 
"Jo jo, oženil."
To musíš být šťastný.
"No, to musím!"

Manželé Novákovi se pohádali a teď spolu nemluví. Pan Novák proto svojí ženě večer napíše lísteček:
"Vzbuď mě zítra ráno v šest, jedu na služební cestu."
Ráno se probudí, kouká na hodinky - a ono devět! Vyskočí z postele a najednou vidí, na nočním stolku leží lísteček:
"Vstávej, už je šest pryč!"

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)