Jste zde

Co by měla vědět žena o muži

Co by měla vědět žena o muži

Muž je dospělý člověk samčího pohlaví. Slovo muž se používá pro označení pohlaví člověka nebo role ve společnosti. Člověk opačného, tzn. samičího pohlaví je žena. Nedospělý člověk samčího pohlaví je chlapec.

„Muži mají také city.
Například cítí hlad.“

Symbol pro planetu Mars se zároveň také používá v biologii pro označení samčího a tedy i mužského pohlaví. Je to stylizované znázornění štítu a oštěpu boha Marta — kolečko se šipkou vpravo nahoře (Unicode: ♂). Symbol mj. reprezentuje mužnost a ve středověké alchymii označoval také železo.

Role mužů ve společnosti

Již od pravěku měli muži, podobně jako ženy, rozdílnou roli ve společnosti. Ve společnostech lovců a sběračů měli muži téměř výhradně na starosti lov pro maso, kdežto ženy sbíraly rostlinou potravu. Muži se od žen liší i svým chováním. Muži jsou zodpovědní za většinu lidského pokroku a vynálezů. Muži ale zpravidla páchají nejvíce kriminality.

Víte, chlap nesmí bejt blbej ve třech případech. Za volantem, v posteli, u stolu. Všude jinde se to snese.
(Jan Werich)

Obvykle se muži považují za:

  • agresivnější než ženy. V mezilidských vztazích jsou ale muži a ženy zhruba stejně agresivní. Muži jsou spíše agresivnější mimo domov.
  • odvážnější a dobrodružnější než ženy.
  • více soutěživí, ale také houževnatější než ženy.
  • sebevědomější (až pyšnější) a vykazují lepší vůdcovské schopnosti než ženy.
  • lépe se sebeovládající a méně citové.
  • techničtější a s lepšími organizačními schopnostmi než ženy.
  • abstraktněji myslící než ženy
  • neupravenější než ženy

V západní kultuře se muži jen zřídka oblékají jako ženy. Protože se však móda s časem mění, nošení náušnice se již obvykle nepovažuje za ženský znak. Podobně se za nemužské již nepovažuje holení chlupů na těle a vousů na tváři.

„Co by měl udělat muž?
Zasadit strom, postavit dům a zplodit syna.“

„Co musí udělat žena?
Zalévat strom, uklízet dům a starat se o ty dva pitomce.“

Myšlení muže je značně odlišné od myšlení ženy.

„Kdyby ses topila,
skočil bych pro tebe do vody...
Kdybys měla žízeň,
běžel bych pro vodu celou cestu....
Kdybys byly utahaná
vystlal bych ti postýlku nejjemnějším peřím ...
....ale teď se mi na nákup opravdu nechce....“

Biologie a pohlaví

1. močový měchýř,
2. stydká kost,
3. penis,
4. topořivé těleso,
5. žalud,
6. předkožka,
7. ústí močové trubice,
8. tračník,
9. konečník,
10. semenný váček,
11. ejakulační vývod,
12. Prostata - mužský bod G,
13. Cowperova žláza,
14. anus,
15. chámovod,
16. nadvarle,
17. varle,
18. šourek

Z pohledu biologie mají muži řadu pohlavních charakteristik, které je odlišují od žen. Stejně jako u ženy jsou mužské pohlavní orgány částí rozmnožovací soustavy. Mezi ně patří hlavně penis, varlata, chámovod a prostata. Samčí rozmnožovací soustava je zaměřena hlavně na produkci a ejakulaci spermatu, které obsahuje spermie, a tím i genetickou informaci. Role samčí rozmnožovací soustavy ve vývoji lidského plodu končí ejakulací spermatu do dělohy, ze které se ejakulát zpravidla dostává do vejcovodů, kde oplodní vajíčko, ze kterého se posléze v děloze vyvine plod. Pojetí otcovství a rodiny nalézáme v každé lidské společnosti. Zároveň jsou varlata místem tvorby mužského pohlavního hormonu testosteronu, který ovlivňuje vznik primárních i sekundárních pohlavních znaků, včetně rysů chování typických pro muže.

Druhotné pohlavní znaky, jako jsou chlupy na těle a silné svaly, se vyvinuly, aby přitahovaly družku nebo pomohly porazit rivaly. Na rozdíl od žen mají muži pohlavní orgány převážně vně těla, ačkoli mnoho částí samčí rozmnožovací soustavy se nalézá též uvnitř těla, kupříkladu prostata. Věda a odvětví lékařství, které se zabývá samčí rozmnožovací soustavou, se nazývá andrologie. Většina, ale ne všichni muži, má karyotyp 46,XY.

Obecně se dá říci, že muže trápí tytéž nemoci jako ženy, i když se vyskytuje několik pohlavně závislých nemocí, kterými trpí více nebo výhradně muži. Například autisté, nebo barvoslepí jsou častěji muži než ženy. Podobně některé věkově závislé nemoci, například Alzheimerova choroba, jsou častější u mužů nežli u žen. Příčina této rozdílů dosud není známa.

„Když se žena zpovídá, chlubí se. Když se muž chlubí, vymýšlí si.“

Poruchy pohlavních charakteristik

Jen biologické faktory samotné neurčují, zda osoby jsou považovány nebo se samy považují za muže. Například někteří muži se narodí bez typické mužské fyziologie (odhady se pohybují od 1:2 000 po 1:100 000) nebo mohou trpět hormonální, či genetickou odlišností (například syndrom necitlivosti na androgen), popřípadě se u nich z jiného důvodu částečně vyvinuly pohlavní znaky obou pohlaví. Takovým příkladem může být transsexualita.

Obřízka

Zhruba 20 % mužů, zejména v USA, na Filipínách, v Jižní Korei, a také Židů a Muslimů ze všech zemí jsou obřezáni. Při obřízce se z penisu odstraní předkožka.

Mužská logika

„Jeden muž měl rád tři ženy a nemohl se rozhodnut, se kterou se má 
oženit. Tak dal každé 50 tisíc korun aby s nimi udělaly,co uznají za nejlepší.
První si nakoupila šaty, kosmetiku, šperky a praví: 
„Udělala jsem, drahý, vše pro to, abys měl tu nejkrásnější ženu.“ 
Druhá nakoupila věci pro něho: 
Oblečení, sportovní potřeby, nápojové soupravy do baru atd. 
„To proto, drahý, abys věděl, jak na Tebe myslím...“ 
Třetí vrhla peníze do podnikání a po krátké době přinesla muži zpět 100 
tisíc korun. „Abys viděl, jak jsem šikovná.“
I zamyslel se muž a nakonec si vybral tu s největšíma prsama.“

Muž chce být ženinou první láskou, ona jeho poslední
(Oscar Wilde)

K zamyšlení

„Kde je nouze o ženské, tam stoupají chtíče na úkor estetických požadavků.“
(Jan Werich)

„Když muž otevře ženě dveře auta, 
je nové buď auto
nebo žena.“
(Miroslav Horníček)

„Je lepší být krásná než chytrá, protože průměrný muž lépe vidí, než myslí.“

„Pravá žena je pro Vás ta, kterou milujete takovou, jaká je, žena, kterou nemusíte v ničem měnit.“
(Don Miguel Ruiz, mexický spisovatel 1952 )

Pro zasmání:

Zkouška z anatomie:
Zkoušející: „Paní kolegyně, jak byste pitvala pánské přirození?“
Medička: „To je velmi jednoduché, kůžičku bych nařízla skalpelem a tu kost přeřezala pilkou.“
Zkoušející: „To stačí, zkoušku jste sice neudělala, ale toho chlapa se držte.“

Studenti lékařské fakulty dostali téma, o kterém měli co nejobšírněji napsat. Téma znělo: „Proč je pánské přirození na konci rozšířené?“
Studenti píšou jako diví a po písemce se sejdou a diskutují o tom, co kdo napsal. Dva studenti stojí opodál hloučku a šeptají si.
„Cos napsal vole?“ Povídá ten jeden.
„No já napsal, že je rozšířený proto, aby lépe uspokojil ženu.“
„A sakra, to mě nenapadlo. Já napsal proto, aby neklouzala ruka.“

Profesor biologie v první ročníku gymnázia vyvolá studentku.
„Tak, slečno Poláková, řekněte nám, která část lidského těla dokáže šestkrát zvětšit svůj objem a za jakých okolností?“
Poláková vstane a řekne: „Pane profesore, je mi z vaší nevkusné otázky velmivelmivelmi trapně a vzhledem k mému věku si budu na takovéto otázky stěžovat!“
Nato si celá rudá sedla.
Profesor pokýval hlavou a vyvolal Vránovou.
„Oční zornička, pane profesore.“ Odpověděla Vránová způsobně.
„Správně,“ řekl profesor a otočil se zpátky na Polákovou, „a vám, slečno, musím sdělit tři podstatné věci. Za prvé, neumíte látku, za druhé, myslíte na zvláštní věci, a za třetí, budete v budoucnu velmivelmivelmi zklamána.“

Příběh na písmeno P:
Po padesátce počínají pánové,
podobní pohasínajícím plamenům,
pociťovat první příznaky počínající pohromy.
Především
prudce 
poklesne
pohlavní
pud.“

Rozdělení mužů dle hudebních nástrojů:
1. do 20 let - Flétnista - vytáhne a hned hraje 
2. 20 - 35 let - Houslista - 5 minut ladí a pak hodinu hraje 
3. 35 - 45 let - Klarinetista - hodinu ladí a pak vrzne 
4. 45 - 55 let - Basista - 2x zabručí a je konec 
5. 55 - 65 let - Ladič - jenom ladí a hraje za něj někdo jiný 
6. 65 a výše - Kapelník - neladí, nehraje, za to rád radí.

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)(L)