Jste zde

Dosažení tantrického mistrovství

Dosažení tantrického mistrovství

Hlavní téma: "Tantra".
Volné pokračování článků "Tantrická cvičení a meditace" a "Základní tantrické sexuální techniky".

Motto:
"Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat.“
(Kniha "Malý princ", Antoine de Saint-Exupéry)

Tomu, aby každý muž byl tantrickým mistrem brání tři okolnosti:

  • mužské ego
  • neskutečně krásný pocit vzrušení při pohybu lingamu v joni, teplo a intenzita spojení
  • mysl vyhodnocující intimitu okamžiku, pocity, vášeň, touhu po vyvrcholení

Proti těmto zásadním vlivům, za kterými stojí příroda, stojí lidská touha maximálně prodloužit okamžiky spojení a dosáhnout co nejdelšího prožitku.

Tento protiklad se dá zvládnout jedině tak, že muž omezí některý z podnětů, které mu příroda při pohlavním spojení připravila, naučí se kontrolovat své vzrušení a donutí své tělo vzrušení prožívat vědomě a pod kontrolou. A to je nelehký úkol, který se však dá zvládnout jedině kázní, cílevědomým kontrolovaným sebeovládáním a pravidelným tréninkem.

Musíte své tělo, emoce a vzrušení ovládnout, naučit se rozumět signálům, které vyvrcholení předcházejí a pak na ně včas a s dostatečným předstihem reagovat.

V dnešní době je tantra opět módou. Už to ale není ta, která vychází z přirozené potřeby lidí a zkušeností předávaných v rodinách v rámci generací. Je to tantra prodávaná jako produkt, zdroj obživy řady "duchovních mistrů" dnešní doby. Je prodávaná jako lék na neduhy společnosti, která o myšlenkách té původní tantry už mnoho neví. Řada "tantrických mistrů" Vám za "dlouhé peníze" nabízí kurzy, školení, semináře, ukázky a další střípky o tantře, které se dají vtěsnat do víkendu, týdenního kurzu, ochutnávkového večera. Problémem bohužel je, že až příliš často tito "mistři" a "mistryně" nedokáží udržet ani své vlastní vztahy, partnerství či přátele. Lidé na jejich kurzech o takových "detailech" samozřejmě neví a tak věří, že jejich problémy tito lidé vyřeší... za peníze...

Napadá mne:

Sejdou se dva školitelé Tantry a povídají si o Tantře a o tom, jak vedou kurzy. Ten jeden říká
,,Člověče, jak jen to je s tím osvícením a kosmickým orgasmem u žen...?“ a ten druhý mu říká ,,To není problém, já ti to vysvětlím...“.
Ten první na to:
,,Vysvětlit to umím i já, ale nerozumím tomu...!!!“

Ale raději vážně...

Tantrické milování není žádná sportovní disciplína a nepořádají se žádné soutěže ani se nikdo s nikým neporovnává. Přesto asi každý muž, který má touhu být opravdu dobrým milencem, kterého si žena bude považovat, touží alespoň po nějakém srovnání. Nedají se však porovnávat pocity, míra vzrušení nebo intenzita orgazmu. Tantra je o jiných hodnotách a má jiné, daleko vyšší cíle.

Tantra má své zákonitosti, techniky i jistý morální kodex, takže nějaké srovnání by se jistě najít dalo. Především ve východních zemích, Indii, Číně, Tibetu, Nepálu, Bhútánu, na Srí Lance a mnoha dalších zemích s taoistickou tradicí uctívání ženského a mužského přirození najdeme mnoho historických dokladů o tantrických klášterech, tantrické tradici i tantrických mistrech. Je však těžké, ne-li nemožné, posuzovat co a jak bylo v minulých stoletích chápáno a srovnávat to pohledem dnešního člověka. Tantrické tradice se v jisté tradiční, ale už dnešní podobě, v těchto zemích do současné doby sice dochovaly, ale to nám může pomoci vytvořit si jen představu, kterou si vlastně přejeme vidět.

Znovu však podotýkám, že tantra nebyla nikdy předmětem soutěžení, ale filosofií, kterou se řídily celé národy. Proto když si dnes stanovíme nějaké cíle a jejich hodnoty, budeme se poměřovat jen s jedním nebo dvěma hodnotami, které zdaleka nevystihují ani zlomek rozsahu tantrické filosofie.

Sex se nejčastěji poměřuje délkou pohlavního spojení

Poměřovat hloubku prožitku nedokážeme. Pokusme se tedy alespoň stanovit kriteria pro část pohlavního spojení vyjádřenou délkou spojení a počtem kopulačních pohybů lingamu v joni. Bude to však velmi neobjektivní srovnávání, neboť některé penetrační tantrické techniky prakticky nevyžadují pohyb lingamu v joni a přitom jejich zvládnutí je projevem vrcholného tantrického mistrovství ženy nebo muže.

Nesnažte se počítat počet kopulačních pohybů stylem jeden, dva, tři, čtyři ..... Vezměte počet kopulačních pohybů za časovou jednotku 15-ti nebo 30-ti sekund a počet kopulačních pohybů pak vynásobte čtyřmi nebo dvěma. Pak budete mít představu o přibližném počtu kopulačních pohybů za minutu. Tento údaj pak vynásobte počtem minut ... Cílem není soutěžit o jednotky, ale mít představu a srovnání s hodnotami, kterých se drží lidé praktikující tantrická cvičení, meditace a milování ve všech jeho podobách. Uváděné hodnoty jsou přibližné a není nutné se jich zoufale snažit dosáhnout. Také si prosím k milování neberte stopky a nesnažte se očima tlačit jejich časovou ručičku k rychlejšímu pohybu....

Možná se vám bude zdát, že přes své názvy jako začátečník, středně pokročilý nebo pokročilý, jsou jednotlivé stupně extrémně náročné na dosažení jejich cílových hodnot. Tantra nezná pojmenování pro jednotlivé stupně tantrických schopností. Lidé, kteří se na cestu za tantrickým mistrovstvím vydávají, musí ve svém životě změnit mnohem více, než jen přístup k sexu. Musí změnit přístup k životu. Potom jim ani cílové hodnoty jednotlivých stupňů nepřipadají nedosažitelné...


 

Začátečník

Počet kopulačních pohybů 400 a 8:00 minut spojení v pohybu

Lidé začínající s tantrickým milováním by měli při cvičeních pro začátečníky pracovat především se svou sexuální energií v různých sexuálních polohách s různými formami stimulace. Podstatné je zaměřit svou pozornost na pocity, vzrušení a jeho ovládání, rozvádění z pánevní oblasti do křížové oblasti a dále po páteři do hlavy nebo srdeční čakry. Důležité je získat jistotu, nadhled a kontrolu nad emocemi. To vám umožní ponořit se do vzrušení a "zaplavat si v jeho vlnách". Vyzkoušejte si sexuální polohy a zjistěte, ve kterých se s partnerkou budete cítit oba nejlépe. Pro srovnání pak získejte představu o počtu kopulačních pohybů a času spojení do ejakulace. Nejde o to dosáhnout oné hranice 8-mi minut a padnout, ale prožít nádherných 8 minut ve spojení dvou bytostí naplněných láskou.


 

Středně pokročilý tantrik

Počet kopulačních pohybů 1000 a 20:00 minut spojení v pohybu

Pro někoho to může být cíl za kterým se vydá a bude mu podřizovat úplně vše. Takovýto člověk tohoto stupně však nejspíš nikdy nedosáhne. Bude mu v tom bránit jeho EGO, které vždy před cílem nad ním zvítězí. K dosažení tohoto stupně tantrického sebeovládání je potřeba naučit se potlačit své EGO, přetvořit ho v lásku, dávání, sebeobětování, pokoru... Dosažení tohoto stupně již předpokládá i odklon od obecného konzumního myšlení a vydání se na cestu za tantrickým mistrovství. Není to však cesta na vrchol, ale cesta sama, co vám dovolí dosáhnout této výše mistrovství.


 

Pokročilý tantrik

Počet kopulačních pohybů 2200 a 45:00 minut spojení v pohybu

Muž, který dosáhne tohoto stupně ovládání své sexuální energie je v podstatě již jiný člověk, než byl, když s tantrou začínal. Pro dosažení této úrovně ovládání je již potřeba mnohem více osobních zkušeností, změny přístupu k ženám a obecně lidem, že už ani tak nejde o počet kopulačních pohybů a dobu milování, ale o dosažení úrovně blížící se stavu blaženosti nazývanému "stav metá". Lidé dosahují tohoto stupně tantrických zkušeností jsou schopni svoji kontrolu a sebeovládání při vzrušení praktikovat ve všech tantrických polohách spojení ženy s mužem. Dosažení tohoto stupně tantrického ovládání spojení je vždy spojeno se změnou osobního vědomí a pohledu na svět a život. Tito lidé se od ostatních liší nejen svým přístupem k sexuálnímu spojení, ale i přístupem k životu samotnému... Tohoto stupně by měli dosahovat tantričtí učitelé, aby sami sobě prokázali, že v tantře dosáhli jistého stupně osobního rozvoje a získali tak morální právo o tantře učit....


 

Tantrický mistr

Počet kopulačních pohybů 5000, dobu spojení není nutné řešit

Až dosáhnete cílových hodnot pro to, aby jste se mohli nazývat "Tantrický mistr", dávno již nebudete nic hodnotit, počítat, měřit a srovnávat. Prostě budete TANTRICKÝ MISTR .... a rozhodně Vám nebude záležet na tom, zda vás za mistra pokládají lidé okolo Vás.


 

Ještě si dovolím upozornit na to, že v tantře nejde o vás, o to co si o sobě myslíte vy. Jde o to jak vás hodnotí partner nebo partnerka, která s vámi intimní život sdílí. Nejde tedy o to jak moc nebo jak dlouho tantrik "vydrží", ale o to, co dovede tomu druhému dát. Proto je mnoho tantrických technik zaměřeno především na práci s dechem, meditace, vnímání vlastního těla a emocí, vnímání těla partnera, jeho emocí a vzrušení, vnímání přírody, energií a jejich transformace. Tantrického mistrovství se pak dá v sexuální oblasti dosáhnou v podstatě při jakékoli sexuální aktivitě nebo technice, která vede k uspokojení vyšších energetických, emocionálních i sexuálních potřeb partnera nebo partnerky.

Tantrické mistrovství se neomezuje pouze na penetrační sex. Je to především filosofie a přístup k životu a k lidem, které tantrický přístup mění. Sexuální stránka je jen jednou, velmi malou oblastí tantrického přístupu k životu.

"Pro dlouhověkost doporučují lékaři pravidelně užívat sex. Ale před jídlem nebo po jídle?"
"Nejlépe místo jídla."

Téma pokračuje článkem "Tantrická mistryně".

 

K zamyšlení

„A změnilo se něco na tom, že učení v podstatě probíhá jen tehdy, existuje-li osobní vztah mezi učitelem a studentem, když ten první dokáže toho druhého nadchnout? Učit znamená rozdmýchávat oheň, nikoli plnit sudy.“
(Manfred Spitzer, německý lékař, psychiatr, psycholog a filozof 1958)

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)