Jste zde

Tantrická masáž lingamu - léčení předčasné ejakulace

Tantrická masáž lingamu - léčení předčasné ejakulace

Hlavní téma: "Umění tantrické masáže".
Volné pokračování článku "Léčení lingamu" - možné řešení sexuálních problémů.

Předčasná ejakulace je problém, se kterým se potýká stále více mužů. Důvody jsou popsány v článku "Předčasná ejakulace", kde je také vysvětleno o jaký zdravotní problém se jedná. Řada mužů však nemá ani tak problém s předčasnou ejakulací, jako spíš s tím, že souloží nedokáží ženu uspokojit. Jedná se spíše o krátkou soulož - coitus brevis. Ve výsledku to však vychází nastejno - délka stimulace ženy pohlavním spojením je příliš krátká na to, aby mohlo dojít k tak silnému vzrušení, že žena prožije orgasmus.

Tyto informace jsou celkem známé. Jedním, rozumným řešením je nejdříve ženu dovést k vyvrcholení jinak, například masturbací nebo pomocí orálního sexu a pak teprve začít souložit. Žena při souloži možná prožije další vyvrcholení, protože po tom prvním je to druhé podstatně snadněji dosažitelné. Ale i kdyby žena už další vyvrcholení neprožila, nebude jí soulož určitě nepříjemná. Výsledek je pak takový, že muž možná vyvrcholí předčasně nebo soulož bude krátká, ale žena už bude uspokojená...


 

Možný zdroj problémů je porno...

Jedním z důvodů předčasné ejakulace (o kterém se moc nemluví) je masturbace u pornofilmů. Autoerotika - (masturbace a onanie) je prospěšná a rozhodně je doporučována jako náhradní sexuální praktika pro sexuální uvolnění. Může se však stát i jednou z příčin toho, proč muž při reálné souloži vyvrcholí příliš rychle. Představte si situaci, kdy muž se potají dívá na porno a najednou dostane nápad, že "dnes by to šlo"... Přistoupí k masturbaci a začne se stimulovat. Možná nemá ideální podmínky, není si jist zda ho někdo nevyruší... a tak spěchá. Jeho vzrušení je vysoké díky pornu i tomu, že ví, že se nesmí moc natahovat... a je TO. Uspokojil svoji okamžitou vysokou touhu po sexuálním uvolnění ... a dosáhl ho. Nepřemýšlí nad tím, zda masturbace byla nebo nebyla krátká. Dosáhl sexuálního uvolnění a víc neřeší. Problém je v tom, že spěchal, neřešil ani tak pocity, neměl radost, řešil jen potřebu uvolnění a toho dosáhl...

Sex nebo milování však není (nemělo by být) o rychlém dosažení vyvrcholení. Milování by mělo být o pocitech, radosti z dávání a přijímání... V okamžiku, kdy je muž dostatečně vzrušený, v jeho představách blikne zelená a je potřeba začít souložit. Jeho vzrušení nemusí nijak vypovídat o tom jak dlouhá byla milostná předehra a jak je vzrušená partnerka. Začne souložit .... a je TO. Nic jiného se ani nedá předpokládat. Přistupuje k milování jako k masturbaci u porna a výsledek je pak stejný. Získal návyk a ten se jen těžko odstraňuje.

Řešením je naučit se prožívat vzrušení pomalu, vnímat jemné rozdíly ve stimulaci, rozpoznávat příjemné pocity i vlnky vzrušení. Musí se naučit své vzrušení pomalu navyšovat, uvolňovat sexuální napětí tak, že je rozvede do pánevního dna a naučí se kontrolovat nejen pocity, ale i vzrušení. Souloží se to opravdu naučit nedá!!!


 

A nyní můžeme přejít k technice, kterou se předčasná ejakulace dá léčit a krátká soulož prodloužit. Pravidelná masáž slouží ke zvýšení sebevědomí muže a ke zvýšení jeho schopnosti sebeovládání a oddalování vyvrcholení.

Tantrická masáž lingamu je pro výuku sebeovládání a pro kontrolu vzrušení ideální metoda. Je potřeba si dopředu vysvětlit, že při tantrické masáži nepůjde o dosažení vyvrcholení, ale o nácvik stimulace jejímž hlavním cílem je zvládnutí oddalování vyvrcholení.

Při takovém "výcviku" potřebujete chápavou, trpělivou a ochotnou partnerku. Ta pak musí masáž lingamu provádět tak, aby muž mohl své pocity kontrolovat a aby měl čas naučit se své vzrušení nechat "rozpustit" v pánevním dnu. partnerka si musí být vědoma toho, že muže léčí, ne sexuálně uvolňuje...

Připravíte si vše potřebné pro tantrická masáž lingamu - oleje, prostředí, vůně... tak, jak je doporučeno v článku "Příprava na tantrickou masáž" a "Jak vytvořit příjemnou atmosféru pro masáž".

Vlastní masáž bude probíhat mimořádně pomalu a opatrně. Celková výdrž muže se dá prodloužit tak, že si při masáži muž uvědomí, že nejde o dosažení sexuálního uvolnění, ale o prožitek přijímání doteků a stimulací v rámci tantrické masáže. Tato zkušenost mu pak pomůže své vzrušení prožívat a kontrolovat. Je dobré si stanovit, že masáž bude trvat například 15 minut. To je doba stimulace pro muže trpícího předčasnou ejakulací naprosto nepředstavitelná... Takže cíl je 15 minut...

Úvodní rituály tantrických masáží nejsou v tomto případě tak důležité. Určitě se však na úvod masáže pozdravte "Namasté". Nespěchejte!!! Klid a čas je potřeba pro navození důvěry a uvolnění napětí. Musíte si uvědomit, že vše musí probíhat tak, aby si tělo uvědomilo, že spěchat není kam... Tantrická masáž není o uspokojování. Proto žena musí vše dělat pomalu, jemně a  s citem.

Vlastní techniku tantrické masáže najdete popsanou v článcích:

Dostatek oleje, jemnost a ohleduplnost

Nebudu popisovat vlastní masáž, její techniky jsou vysvětleny a popsány v uvedených článcích. Zaměřím se na informace, které je potřeba vzít do úvahy proto, aby těch 15 minut masáže bylo dosaženo.

 • Oba si uvědomte, proč jste se k masáži rozhodli.
 • Muž se musí uklidnit, uvolnit a toho docílí tím, že bude opravdu pomalu a zhluboka dýchat.
 • Žena zahájí techniky hlazení v okolí lingamu, toho se však alespoň 2 minuty vůbec nedotkne. Pokud by viděla, že lingam sebou začne "škubat", hlazení přeruší a ruce položí muži na kolena.
 • Pokračuje teprve tehdy až se muž zklidní...
 • Může se i vzrušit...
 • Techniku masáže nesmí muž vnímat jako úkol, který musí splnit. Stejně tak se nesmí soustředit na své tělo, ale na své pocity. Pokuste se dosáhnout úplného uvolnění, skoro meditace, ve které vlastní stimulace pohlaví nebude to hlavní, co chcete prožívat. Odpoutejte svou pozornost od penisu a soustřeďte se na dýchání. Všímejte si pohybu vzduchu v nose při nádechu a při výdechu...
 • Žena si na ruce nanese dostatečné množství oleje a ten nechá z prstů ruky kapat na lingam a jeho okolí. Olej by měl být teplý, ne horký. Na množství oleje nešetřete.
 • Pak žena položí lingam na dlaň ruky a zůstane chvíli v klidu. Lingam, ať už v částečné erekci nebo zatím bez erekce, začne hladit prsty druhé ruky směrem od jeho kořene k žaludu. Žaludu se však ani nedotkne. Na žalud bude jen kapat další teplý olej. To úplně stačí na to, aby si muž uvědomil, jak je to příjemné. Možná ho to vzruší, ale jeho vzrušení nebude dále nijak podporováno.
 • Zhruba po 2 minutách hlazení lingamu a nanášení oleje žena může začít s technikami masáže. Jakoukoli techniku bude opakovat pouze 3x. Pohyby musí být pomalé a jemné. Především však pomalé a za dostatečného množství oleje.
 • Mezi každou technikou masáže dopřeje muži chvilku odpočinku. V té době se jeho vzrušení rozvádí do pánevního dna a uvolňuje se akutní potřeba nárůstu vzrušení, které by mohlo vystoupat k vyvrcholení. Vzrušení se "rozpustí" a mírně sníží.
 • Pak je teprve možné pokračovat v další technice...
 • Jakmile muž vnímá, že jeho vzrušení příliš stoupá, zvedne ruku. To bude signál pro ženu, aby okamžitě přestala s jakoukoli stimulací. Když vzrušení částečně opadne, může to opět rukou, ženě naznačit.
 • Pokuste se projít všechny techniky masáže, včetně těch, které jsou zařazeny do sestavy technik masáže lingamu, které bezpečně vedou k vyvrcholení. Pro vyvarování se příliš intenzivní stimulace lingamu je dobré vědět, které z technik masáže jsou natolik intenzivní, že patří do sestavy technik masáže lingamu, které bezpečně vedou k vyvrcholení. U těchto technik je pak potřeba zvýšené opatrnosti a jemnosti. Jsou intenzivní a proto je potřeba je provádět pomaleji a s citem... Nevyhýbejte se jim, odpovídají stimulaci penisu v pochvě.
 • Při masáži se klidně může stát, že vzrušení i přes stimulaci penisu opadne a penis bude v erekci jen částečně. Vůbec to neřešte a hlavně se nesnažte "přidat"... Ztráta nebo snížení pevnosti erekce tantrické masáže běžně provází. Je to způsobeno i tím, že muž se nesoustředí na sebe nebo na penis , tak jak je běžně zvyklý, ale prožívá pocity vzrušení v celém těle, nejen v pohlaví. Vnímá a prožívá doteky a stimulace a "vnitřně pozoruje" jak na něho působí, jak mu jsou příjemné.
 • Když se vám podaří použít celou sestavu technik, začněte znovu od začátku.
 • Pokud se Vám podařilo projít celou sestavu, bezpečně při 3 opakováních každé techniky naplníte čas, který jste si stanovili, tety těch očekávaných 15 minut masáže.
 • Druhé kolo provádějte opět tak, že každou techniku zopakujete 3x. jen můžete trochu "zrychlit" a "přidat".
 • Po stanovení cíle masáže už není důvod přemýšlet nad tím, že nemůže dojít k vyvrcholení. Trošku techniky zrychlíte, ale jinak vše zůstává tak jako v prvním kole. Jakmile se bude blížit nárůst vzrušení - muž zvedne ruku a žena zastaví stimulaci. Po odeznění může pokračovat...
 • To je přesně ta cesta, kterou se dá naučit rozpoznat, kdy se blíží vzrušení které se už následně nedá zvládnout. Naučíte se zastavit a relaxovat.
 • Muž zpočátku nemusí dělat nic jiného, než kontrolovat vzrušení. Až tohle zvládne, může se při masáži snažit kontrolu vzrušení doplnit o techniky oddalování ejakulace. To však nyní počká... začínejte pomalu a nedávejte si příliš vysoké cíle. Až naplníte ty menší cíle, můžete postoupit dál.
 • Techniky kontroly vzrušení a oddalování ejakulace jsou popsány v článku "Jak se naučit kontrolovat vzrušení".

Jaký význam má takováto masáž pro muže?

Muž si na stimulaci penisu musí "zvyknout". Ruka ženy je při tantrické masáži mnohem více jemná a "něžná", než je stimulace penisu ve vagíně. Žena může měnit doteky ruky a jejich sílu podle toho jak vnímá že muž reaguje. "Příroda" muže při souloži natavila tak, aby hlavně ejakuloval... Pro "přírodu" není důležité za jak dlouho a zda žena bude uspokojena. Pro ni je důležité jen to, aby se dostavila ejakulace a žena případně otěhotněla... Protože, jak říkají staří latiníci "Finis coronat opus", tedy "konec korunuje dílo".

Díky tomu, že masáž budete opakovat pravidelně, nejlépe 2x až 3x za týden, bude penis na doteky a stimulaci od ženy zvyklý. Výsledky vašeho společného snažení se budou dostavovat postupně. Můžete však očekávat, že brzy zjistíte, že je to lepší a lepší... Samozřejmě musíte při milování postupovat tak, jak jste se naučili při masáži!!! Jinak nemůžete očekávat změnu.

Díky pravidelným masážím penisu získá muž určitý návyk. pochopí, že kontrolu nad svým vzrušením může udržet jen tehdy, když se o to bude snažit! Nejde o to jen CHTÍT, ale i MOCI!!! Po čase získáte kontrolu a předčasnou ejakulaci budete mít pod kontrolou. Zjistíte, že ta kontrola spočívá v tom, že nedovolíte vzrušení, aby se skokově navýšilo až k prahu ejakulace. Naučíte se poznat, kdy je potřena zpomalit a kdy je nutné jakoukoli stimulaci zastavit!!!

Tantrická masáž lingamu cílená na léčení předčasné ejakulace vyžaduje cvik a  kvalitní spolupráci partnerky. Pokud to cviční budete považovat za součást vašeho milování brzy zjistíte, že ta snaha stála za to.

Masáž lingamu můžete zařadit do vaší milostné předehry. Milování se můžete naučit rozdělit na čas pro partnerku a čas pro partnera. Není to nic proti ničemu. Je řada technik, které jsou určeny ženám a které ženy opravdu oceňují. Milování nemá žádná společensky stanovená pravidla. ta pravidla si stanovujete jen Vy dva.

Masáž muži dovolí vzrušení prožívat jinak, hlouběji. Dovolí mu více porozumět vlastnímu tělu a jeho potřebám.

Jako partneři se naučíte spolupracovat. Pokud pak získané zkušenosti následně uplatníte při milování, projeví se to na délce spojení. Vypuštění a potlačení myšlenek na vzrušení, zvýšení sebevědomí a zlepšená kontrola vzrušení dokáže prodloužit soulož a posunout vyvrcholí až o několik minut.

I tak si ještě jednou dovolím zopakovat, že ideální je, když jako první vyvrcholení prožije žena jinou techniko než souloží. Ženu po prvním vyvrcholení souloží muž uspokojí při souloži podstatně snadněji!!!

Navazuje článek "Tantrická masáž lingamu - léčení problémů s erekcí".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje