Jste zde

Ztráta libida při tušené nebo prozrazené nevěře

Ztráta libida při tušené nebo prozrazené nevěře

Hlavní téma: "Sexuální dysfunkce".
Volné pokračování článku "Poruchy sexuální touhy - libida".

Pokud je jeden z partnerů nevěrný a jeho nevěra se prozradí, může to být pádným důvodem pro rozpad manželství. Někdy se stává, že se manželskou krizi podaří zažehnat, podvedený partner tomu druhému jeho nevěru odpustí, ale přesto už to není jako dříve.

Vyhýbání se sexu, nebo ztráta zájmu o sex ze strany podvedeného partnera jsou poměrně častou komplikací narovnávání pošramocené důvěry mezi partnery. Často pomáhá psychoanalýza v manželské poradně nebo návštěva sexuologa. Důvod je jasný - psychický blok po nevěře. Sexuální terapie není snadná a vyžaduje někdy hodně snahy od obou partnerů. Vzrušení a touha jsou složitý proces a bez vědomého uvolnění vnitřního napětí a bloků se jich dosahuje jen velmi obtížně. Psychika může být tak silně ovlivněna, že touha po milování se prostě nedostaví.

Takováto ztráta libida je obtížně obnovitelná.

Základem terapie je obnovení důvěry mezi partnery. Partner, který se nevěry dopustil se musí zcela otevřít, nesmí nic tajit a musí odhalit své nitro v takové míře, jakou bude podvedená strana požadovat. Při ztrátě libida z důvodu nevěry již nejde o odpuštění, to proběhlo, ale o obnovu vzájemné důvěry a to může trvat dlouho.

 

Literatura a zdroje