Jste zde

Orální sex - felace bez kondomu představuje riziko

Orální sex - felace bez kondomu představuje riziko

Hlavní téma: "Orální sex"
Volné pokračování článků "Prožitek a orgasmus", "Ejakulace", "Způsoby vyvrcholení muže".

Orální sex, tedy felace prováděná bez ochrany, je orální stimulace penisu prováděná bez kondomu. Tato sexuální aktivita patří mezi rizikové sexuální praktiky. Rozhodně ji nelze považovat za bezpečný orální sex a to i v případě, že k ejakulaci dojde mimo ústa toho, kdo orální sex - felaci poskytuje. Největší riziko přináší nechráněný orální sex v případě, že je prováděn s osobou neznámou nebo promiskuitní. K infekci sexuálně přenosnou infekcí totiž může dojít jak díky mikroskopickému poškození sliznice úst nebo penisu. Infekce však může být obsažena i v preejakulátu muže, případně ve slinách. Prostě se jedná o rizikovou techniku a následky mohou být pro oba partnery přímo fatální.

Orální sex bez kondomu a pocity při felaci

Mnoho mužů se domnívá, že když budou přijímat orální sex bez kondomu, více si ho užijí. Je to však docela nepřesná představa která nemá reálné opodstatnění. Je sice možné, že pocity s prezervativem budou trochu jiné, než bez prezervativu, ale zato hrozí opravdu reálné nebezpečí přenosu infekcí mezi dávajícím a přijímajícím partnerem a naopak. Nákaza se může přenášet oboustranně a proto není chráněn ani jeden z partnerů.

Protože orální sex je sexuální praktikou jak pro heterosexuální, tak i homosexuální vztah, může být poskytujícím partnerem jak žena, tak i muž.

Pocity s prezervativem jsou možná trochu jiné, především se však nepatrně zlepšuje "výdrž" muže. To je vlastně výhodou pro muže, kteří trpí předčasnou ejakulací. Mohou si tak orální sex užívat o něco déle bez obav, že brzy vyvrcholí. Jinak se pocity s použitím kondomu a bez jeho použití nijak výrazně neliší.

Další výhodou je, že při vyvrcholení nemůže dojít k ejakulaci do úst partnerky nebo partnera. Jedná se tak nejen o bezpečnou zábranu kontaminace dutiny ústní spermatem muže, tak se nemusí řešit následná otázka, co s ejakulátem v ústech udělat. Ne každému je totiž představa vyvrcholení do úst příjemná. Mnoho žen, ale i homosexuálních mužů se tomuto zakončení vyvrcholení přímo brání.

Orální sex bez kondomu s výstřikem na tvář nebo do úst

Ejakulace na tvář při orálním sexu je častým tématem pornografických filmů. Mnoho, především mladých lidí, pak může nabýt dojmu, že tak má být zakončen ten správně odvázaný orální sex. Možná si neuvědomují, že "obliba" tohoto zakončení vychází z toho, že pro pornografii je ejakulace na tvář vizuálně přesvědčivější, než ejakulace do prezervativu nebo mimo tělo ženy. Ejakulace na obličej však může být chápána i jako forma určitého ponížení ženy, vyjádření dominance muže. To samozřejmě pro většinu přirozeně fungujících a vyvážených partnerských vztahů není přijatelné.

Podobně tomu může být i při ejakulaci do úst. tato sexuální praktika je mnohem častější, a je také většinou posuzována jako něco, co je možné i když možná ne zrovna příjemné. Asi to bude hodně individuální rozhodnutí. Mnoho žen, ale i homosexuálních mužů se tomuto zakončení vyvrcholení do úst přímo brání. Vyvrcholení do úst jim nemusí být příjemné a navíc jsou pak postaveni před rozhodnutí, co se spermatem v ústech udělat. Polknout ho nebo vyplivnout? U některých lidí může sperma vyvolat i dávivý reflex a to určitě nebude zrovna hezké zakončení milování.

Ejakulace na tvář nebo ejakulace do úst patří mezi sexuální praktiky, které s bezpečným orálním sexem nemají nic společného. Dochází k přímému kontaktu ženy s tělesnými tekutinami muže a to umožňuje snadný přímý přenos případné nákazy sexuálními chorobami. Proto je osvěta v oblasti orálního sexu tak často zaměřena na používání prezervativu po celou dobu jeho průběhu.

Prezervativ a bezpečný (bezpečnější) sex

Prezervativ tvoří bezpečnou (bezpečnější) překážku mezi ústy a penisem. Zvláště v případech nahodilého sexu nebo sexu s neznámým partnerem je orální sex bez kondomu možné považovat přímo za hazard. Neznámý partner nebo partner promiskuitní může být nositelem nákazy řady sexuálně přenosných nemocí, včetně chlamydií, genitálních bradavic, kapavky, hepatitidy A, B a C nebo sifilisu. Orální sex však nepředstavuje riziko pouze nákazy pohlavní chorobou. Zdravotních rizik při orálním sexu je více. 

Častým zdrojem nákazy bývá přenos viru Herpes v případě, že poskytující partner provádějící orální sex, má opar v akutní fázi, případně někdy i ve fázi doléčování.

Na závěr jsem ponechal informaci o té nejnebezpečnější pohlavní chorobě a tou je většině lidí známý virus HIV, původce nemoci AIDS. Promiskuitní lidé nebo lidé, kteří měli nechráněný sex nebo přišli do styku s tělesnými tekutinami jiné osoby v průběhu posledních tří měsíců, jsou z tohoto pohledu značně rizikoví. Riziko nákazy při orálním sexu se navíc výrazně zvyšuje v případě, kdy poskytující osoba má v ústech jakékoli zranění a to i mikroskopické. Poškozená sliznice úst umožňuje snadný přestup infekce do těla poskytujícího partnera. Podobně je tomu i opačně v případech kdy došlo k poranění penisu například odřením při orálním sexu o zuby nebo třením.

Bezpečný orální sex bez prezervativu, tedy bez bariérové sexuální ochrany si mohou dovolit pouze partneři absolutně věrní.

 

Trochu jinak:

Mezi velmi riziková sexuální chování se dá zařadit i orální sex. Představte si situaci, že se necháte orálně uspokojovat od epileptičky a najednou začne blikat zářivka...

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)