Jste zde

Vztah podle orientace partnera

Vztah podle sexuální orientace partnera

Volné pokračování článků "Vztahy mezi lidmi".

Takovýto vztah většinou lidé musí řešit v situaci, kdy se dodatečně zjistí, že jeden z partnerů je homosexuálně založen. Není to tedy v naprosté většině případů vztah, který by vznikal v době, kdy se lidé rozhodují pro uzavření manželství nebo vztah nesezdaných partnerů. Takovýto typ vztahu tedy řeší situaci, kdy ba se za jiných okolností manželství nebo partnerství rozpadlo. Ve hře však mohou bát děti a určitá zodpovědnost rodičů o osud svých dětí.

Takovou modelovou situací může být stav, kdy po letech manželství jeden z manželů zjistí, že ho přitahuje stejné pohlaví. například že muž touží po homosexuálním vztahu s konkrétním mužem nebo žena s lesbickém vztahu s konkrétní ženou.

Manželství nebo partnerství je za takovéto situace možné udržet tehdy, kdy homosexuální partner se rozhodne svoji homosexuální orientaci násilně potlačit a zůstane v manželství. Jinou alternativou je, kdy manžel dovolí lesbické manželce vztah s jinou ženou souběžně s manželstvím a samozřejmě naopak, kdy manželka dovolí manželovi homosexuální vztah s jiným mužem.

Tyto vztahy vyžadují velké sebezapření partnerů, kteří se k takovémuto vztahu musí rozhodnout. Může to fungovat. Může to z vnějšku vypadat tak, že rodina má blízkého přítele nebo velmi blízkou přítelkyni. V dnešní době, kdy lidé o sobě moc vzájemně nevědí a ve velkých aglomeracích jsou vcelku anonymní, se takováto rozšířená domácnost dá při korektním chování všech zúčastněných udržet v tajnosti. může to však být i vztah přiznaný. Dnes to už lidé až tak moc neřeší...

Takovýto typ vztahu však musí zákonitě provázet soubor dohod a pravidel, které budou nějakým způsobem definovat rámec takovéhoto vztahu. Tento typ vztahu je nejčastěji v označovaný i jako nemonogamí vztah nebo zvláštní podoba vztahu polyamory. Aby mohl takovýto vztah fungovat, musí být mezi partnery jasně definované, co se každého z nich očekává a co je v tomto vztahu dovoleno v jakých mezích.

Jako příklad variant, pravidel a dohod takovéhoto vztahu, které ho mohou udržet funkční, je možné uvést

  • Jednomu partnerovi je tím druhým ve vztahu "povolen" nebo jsou "povoleni" další partneři nebo partnerky. O tom, jak tento souběžný vztah probíhá a co se v něm děje se ale nemluví. Je to "tajemství partnerů" o kterém se doma nemluví. Všichni se tváří tak, jako by se nic divného nedělo....
  • Manželství se přizpůsobí nové situaci. Manželé jsou dále manžely, jen jeden z nich má stálého sexuálního partnera nebo partnerku. Vztahy mezi partnery zůstanou na různé emocionální úrovni. Přitom vztah manželů je prioritní. Při takovémto uspořádání vztahů je možná až společná domácnost všech partnerů.
  • Jeden partner v manželství má dalšího partnera nebo partnerku, ale jako základní rodina se sexuálním partnerem neudržují oficiální vztahy, nenavštěvují se a vedlejší vztah všichni utajují. Utajují ho nejen před okolím, ale i před dětmi.
  • Možná je však i varianta, kdy vznikne manželský trojúhelník, ve kterém všichni partneři udržují společný sexuální vztah. Dá se to přirovnat ke vztahu trojice, kdy všichni tři žijí ve společné domácnosti nebo se vzájemně navštěvují. Přitom základní vztah manželů je prioritou.
  • Další variantou je, že manžel nebo manželka tolerují partnerovi nebo partnerce sexuální vztah dalším partnerem stejného pohlaví, manželé spolu přeruší sexuální kontakty, ale nadále žijí ve společné domácnosti.
  • Možné jsou i další kombinace výše uvedených variant, které se v průběhu času mohou měnit.

Základem je, že manželství se nerozpadne a alespoň navenek zůstává zachované a funkční. často tento stav trvá tak dlouho, dokud se děti neosamostatní a neopustí rodinu. Pak často dochází k rozvodu manželství. Mnohdy však není vyloučeno, že manželství zůstane funkční nadále a s celou situací se prostě všichni smíří....

 

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)