-A A +A

Jste zde

Pomozte vytvářet obsah www.milování.cz

Přispějte svými životními zkušenostmi k tvorbě webu.

V diskusi můžete napsat své návrhy, podněty nebo dotazy k problematice lidských vztahů, sexu a lidské sexuality. Do konce roku 2013 byly navrženy a realizovány základní bloky webu. V roce 2014, 2015 a 2016 bylo základním úkolem dokončit všechna základní témata o lidské sexualitě podle připomínek a návrhů čtenářů. Tento cíl se podařilo naplnit jen částečně. V roce 2016 se podařilo doplnit 850, v roce 2017 jsme uvolnili dalších 699 nových článků. Práce je před námi stále dost. Stále ještě máme rozpracováno více jak 1600 témat, která stojí za důkladnější zamyšlení.

Přihlásit se k odběru RSS - Pomozte vytvářet obsah www.milování.cz