Jste zde

Šestá čakra – třetí oko

Šestá čakra – třetí oko

Čelní čakra

Ajna čakra

  • Název: Ádžňá, čelní čakra
  • Umístění: Přední aspekt – na čele mezi obočím, zadní naproti na temeni hlavy (třetí oko)
  • Barva: indigově modrá, žlutá, fialová, světle fialová, tyrkysová
  • Vůně: máta peprná, jasmín
  • Minerály: ametyst, kámen mystické fialové barvy, případně křišťál

Tato čakra se spojuje s intuicí a duchovními silami jednotlivce. Nedostatečná funkce pak vede k přízemním myšlenkám a k odmítání duchovna a esoterična.

Šestá čakra představuje onen fenomén, kterému říkáme šestý smysl. Souvisí s vůlí, moudrostí, myšlením, vnitřním dialogem, intuicí, vnitřním zřením a psychickou energií. Nachází se mezi obočím. Zde se aktivují vyšší duševní síly, intuice, telepatická energie, jasnozřivost. Jde o vědomé napojení se na nefyzické energie. K aktivaci třetího oka přikládáme mezi obočí například ametyst, kámen mystické fialové barvy, případně křišťál. Ne náhodou mají egyptští faraoni na čelence vyobrazen mystický symbol hada, který představuje energii hadí síly.

Šestá čakra – třetí oko

Inspirace se dostaví, zastavíme-li myšlení, tedy skrze svobodu tiché kreativní mysli. Šestá čakra představuje tajemství, která ale nemáme toužit odhalit myšlením, jde o tajemství, která můžeme jedině prožít na vlastní kůži. Nebezpečí, které se skrývá v rychlém otevření třetího oka, bez duchovní vyspělosti, u člověka nepřipraveného, spočívá v tom, že zůstane v tomto bodě ovládán nepřiměřenou touhou po moci. Přestane se duchovně vyvíjet, přestane si uvědomovat celé spektrum energetického těla a může snadno sklouznout do resonančního pole záporných energií. Především pokud si začne myslet, že schopnosti, které se dostavily po otevření třetího oka, mu dávají moc a sílu nad ostatními. Energie šesté čakry nás opět přivádí k sledování principu synchronizace, k umění žít tady a teď. Na této úrovni rozvíjíme psychické schopnosti, emocionální zdatnost a intelektuální vyspělost.

Navzájem se jeden druhého dotýkáme zrakem. Ale skutečné vcítění se do druhých osob probíhá na energetické úrovni. Vcítění se do druhých osob, to je empatie, ovšem bez posuzování či dokonce odsuzování.

Pokud si předem stanovíme určitý, většinou velmi povrchní obraz člověka, nikdy jej potom skutečně nepoznáme. Vlastní zkreslené představy o tom, jaký ten který člověk asi je, znemožní objektivní vidění. Subjektivně si utvoříme obraz o neexistující bytosti, a budeme dělat všechno pro to, abychom se paličatě utvrzovali v tom, že dotyčný je skutečně takový, jak jej vidíme nebo vidět chceme. Což se nám může draze nevyplatit, až sejmeme růžové brýle, nebo naopak zjistíme, že jsme někomu dali nálepku například darebáka a ono to tak ve skutečnosti nemusí  být. Jen málokdo dokáže, jak se říká, brát toho druhého takového, jaký skutečně je, a skutečně vnímat, jak se časem proměňuje. Nikdo nezůstává po celý svůj život stejný.

Otevřené třetí oko, pokud máme aktivovány současně ostatní čakry, nám usnadňuje vidění aury, schopnost telepatie, vnímání intuice, skutečné vnímání přírody. A v neposlední řadě nám umožní vnímání paralelních realit, a s tím související schopnost astrálního putování.


 

CO JE TŘETÍ OKO?

TŘETÍ OKO: mystický symbol, latentní sídlo paranormálních schopností. Otevřené třetí oko představuje vědomou spirituální, mystickou cestu duchovního poznání. Třetí oko se nachází uprostřed těla mezi obočím.

CO JE HOROVO OKO?

Horovo oko: egyptský symbol – vedžat, svaté vševidoucí oko, ochranné znamení předvídavosti a moudrosti, levé oko Horovo ředstavuje Měsíc. Oko Horovo je jedním z egyptských hieroglyfů, které jsou pokládány za symboly magického významu, prezentuje duchovní energii, božský pohled, který je přítomen vždy a všude. Tento hieroglyf je sestaven ze šesti částí, které představují šest smyslů: zrak, sluch, čich, hmat, chuť a mysl. Horovo oko je symbolem sebeobětování, jasného vidění a celistvosti, vyjadřuje neomezenou moc a sílu Slunce. Používá se také jako ochranné znamení v podobě amuletu, chrání před uhranutím a zlým pohledem. (Slunce symbolizuje pravé oko egyptského boha Ra.)

(Převzato z https://cs.wikipedia.org/wiki/Čakra, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/ a webu https://www.psychologiechaosu.cz/hadi-sila/sesta-cakra-treti-oko/)

 

Literatura a zdroje