Jste zde

Nevěra s prostitutkou nebo raději s milenkou?

Nevěra s prostitutkou nebo raději s milenkou?

Hlavní téma: "Nevěra".
Volné pokračování článků "Sexuální chování" a "Prostituce".

Prostituce je sexuální služba. S nevěrou ji proto lze spojovat pouze u lidí zadaných nebo se závazky v manželském nebo partnerském vztahu. Otázka sexu s prositutkou nebo gigolem je u těch ostatních víceméně otázkou morálky každého jedince.

Nevěru není možné schvalovat nebo glorifikovat v žádné její podobě. Ani tento článek tedy není o tom, kterou z forem nevěry je možné "doporučit" více nebo méně. Pouze porovnává a upozorňuje na jistá nebezpečí, která nevěra s prostitutkou, prostitutem, milenkou nebo milencem mohou přinášet.

Je potřeba si také uvědomit, že pod pojmem "milenka" nebo "milenec" je možné zařadit více forem sexuálních vztahů, než jen příležitostný sex, příležitostný sexuální vztah, jednorázový, víceméně nahodilý sex, vícenásobný nebo dokonce pravidelný paralelní sexuální vztah. Je tedy placený sex nebo nevěra s profesionály "přirozený" sex?

Porovnáváme vztahy, které se dají porovnávat pouze v negativní rovině. Porovnáváme, které zlo je menší nebo větší.

Ujasnění pojmů

V první řadě je potřeba si ujasnit pojmy a poté teprve můžeme porovnávat.

Prostituce, prostitutka, placený sex

Jedná se o situaci, kdy muž nebo žena vyhledávají placené sexuální služby u žen nebo mužů. Za sexuální službu pak poskytují úplatu ve formě peněz nebo protislužby. Důvodů, proč muži nebo ženy využívají placených sexuálních služeb je víc. Podrobněji se jimi zabývá článek "Prostituce".

Profesionální milenky byly (a jsou) považovány za kurtizány (prostitutky) a profesionální milenci za gigola.

"Klady":
Faktem je, že prostituce je sexuální služba. Lidé, kteří ji poskytují chtějí za své služby dostat odměnu. Nemají však další cíle a úmysly a proto nemají další požadavky. Proto nevěra s prostitutkou nebo gigolem (prostitutem) nemusí ohrožovat vztah muže nebo ženy, kteří sex vyhledají. Tito lidé, pokud dostanou svou odměnu, považují celý akt za ukončený. Nemají zájem na tom, aby se jejich klient rozvedl nebo s nimi založil rodinu, případně budoval nový vztah. Vítají však, když přijde i příště, ovšem za stejných podmínek.

"Zápory":
Prostituce je stav, kdy "klientů" má gigolo (prostitut) nebo prostitutka logicky více jak mnoho. Z toho zřetelně vyplývá především vysoké riziko nákazy pohlavní chorobou. Vzhledem k dlouhé inkubační době některých nemocí a pohlavních chorob je jasné, že některé nedostatečně včas neodhalí ani pravidelné lékařské kontroly, kterým se většina "sexuálních pracovníků" preventivně podrobuje. Ani to, že dnes výsledky jejich testů jsou negativní neznamená, že již několik týdnů nemohou být pozitivní. Testování prostě mohlo probíhat ve fázi, kdy se nemoc ještě nedala diagnostikovat.

Z toho jasně vyplývá, že pohlavní styk s prostitutem nebo prostitutkou je rizikový vždy. Proto by měli jak ten, kdo službu poskytuje, tak ten, kdo ji přijímá, přísně dodržovat pravidla bezpečného sexu. To ovšem většina mužů nechce vzít na vědomí. S takto smýšlejícími zákazníky se prostitutky setkávají denně!!! Jsou muži, kteří dokonce mají pocit, že na sex bez kondomu mají nárok! Přitom barierová ochrana v podobě kondomu je tou nejúčinnější ochranou, jaká je dnes k dispozici. Nejde o riziko nežádoucího otěhotnění. V tom mají prostitutky jasno, s tímto nebezpečím počítají a umí se chránit antikoncepcí. Především jde o riziko nákazy pohlavní chorobou a to včetně možnosti nákazy smrtelně nebezpečným HIV virem a chorobou AIDS. Je potřeba si uvědomit, že riziko je obousměrné a proto rozumná prostitutka sex bez kondomu ani neposkytne.

Sex s milenkou

Milenkou se stává žena muže po uskutečněném sexu mimo jeho legální vztah. Jestli ten sex bude nebo nebude pokračovat, je vždy otázkou dalšího vývoje. Každá nevěra může skončit jako jednorázový sex nebo se může občas opakovat, případně přeroste v pravidelný sexuální vztah nebo dokonce paralelní vztah, souběžný s manželstvím nebo partnerstvím. Vždy však původně začíná jako jednorázová záležitost. To, co pak následuje mnohdy bývá už mimo kontrolu muže, který nic jiného, jak sex původně ani nechtěl. Prvotní nevěra mohla být osobním selháním. Každé další pokračování však vytváří stále hlubší a hlubší problém. Ženy totiž mají potřebu k sexu připojit i citový vztah, v tom se jejich nevěra liší od mužské. Mužům může jít o sex, ženám však každé další setkání dává naději, že vztah může být něčím větším. Pokud je muž ženatý nebo žije v trvalém partnerském vztahu, pak musí očekávat, že jeho milenka jednoho dne začne mít na něj nároky a začne chtít jejich vztah legalizovat. Jenže legalizace takového vztahu nevyhnutelně vede k rozpadu partnerství nebo manželství, tedy k rozchodu nebo rozvodu... Očekávat od ženy, že bude chtít zůstat jen milenkou se nedá ani v případech, kdy je žena sama vdaná. Pokud v novém vztahu začne vnímat možnost lepšího uplatnění nebo se na milenci stane citově závislá, pak je klidně možné, že bude chtít ukončit své manželství a s milencem bude očekávat nové. U milenek žijících single navíc přibývá podvědomá potřeba najít partnera na celý život...

Problematika mileneckých vztahů je velmi složitá a někdy poměrně obtížně pochopitelná. Stejně je pak velmi obtížné najít řešení takovýchto situací, které by někomu neublížilo. Mileneckému sexu je věnováno několik článků. Podrobněji se s nimi můžete seznámit ZDE.

Jak to je při prozrazené nevěře?

Popisovat, co je v okamžiku prozrazení nevěry lepší variantou, si vůbec netroufám. Pokud o tom chcete přemýšlet v roli muže, tak si představte, že zjistíte, že vaše manželka využívá služby placeného milence nebo má milence jako "bokovku". Sami se zodpovězte, co by pro vás bylo přijatelnější.

Podobně je to v případě, že by takovouto situaci měla srovnávat žena. Které variantě by asi dala přednost - prostitutce nebo milence?

Důležité také je i to, za jaké situace se o nevěře s prostitutkou, gigolem (prostitutem), milenkou či milencem lidé doví. Zda je to po "přiznání" muže či ženy pod tíhou výčitek nebo po usvědčení kamarády či přichycení "inflagranti", tedy při činu...

Trochu jiná situace nastane, když zjistíte, že jste nakaženi pohlavní chorobou a svou věrností si jste jisti. Pak je situace, kdy se muž nebo žena přiznají k nevěře ať už s prostitutkou, gigolem (prostitutem) nebo s milenkou či milencem, tak trochu jen doplňkovou informací. Hlavní, dominantní je problém s nákazou pohlavní chorobou a to ostatní je už jen vedlejší přitěžující okolností....

Možná je pro ženu přijatelnější, když její muž podlehl pokušení k sexu s prostitutkou, než když zjistí, že má milenku, se kterou možná už dlouhodobě udržuje paralelní vztah. Z tohoto pohledu je možná sexuální dobrodružství v nevěstinci přijatelnější...

Pro každou ženu je však nevěra jejího muže s prostitutkou nebo milenkou stejně zraňující. Hlavně v prvních chvílích, když se o nevěře doví, je to pro ni šok v obou případech. Možná, až se trochu zklidní, bude uvažovat tak, že sex s prostitutkou je sice hrozná představa, ubližuje jí a ponižuje ji, ale přece jen pro ni není takovým nebezpečím, jako by byl vztah s milenkou. Takto samozřejmě bude hodnotit situaci pouze tehdy, pokud bude mít zájem na udržení vztahu...

Ani úvaha, že prostitutka je lepší jak milenka, která by mohla způsobit rozpad rodiny, některé ženy příliš neuklidní. Přitom prostitutka, na rozdíl od milenky, opravdu nemá za cíl zaujmout místo řádné partnerky, rozbít manželství nebo partnerství, případně založit s mužem rodinu. To opravdu není cílem prostitutky, zato od milenky se takovéto uvažování očekávat dá. Z tohoto pohledu je tedy prostitutka pro manželku nebo partnerku mnohem menší zlo, jak milenka. Je to sice uklidňující informace, nemusí však pro celkové řešení situace vždy stačit. Pro mnoho žen nevěra v obou případech může do budoucna představovat nepřekonatelný vztahový problém, který nevyhnutelně povede k rozchodu.

Jak na nevěru reagují muži?

Zatím jsme řešili situaci, kdy nevěrníkem byl muž. Podívejme se na celou situaci z opačného pohledu. Jak asi bude reagovat muž na zjištění, že jeho žena využívá placených služeb jiného muže - gigola nebo že má milence. Která z těchto situací pro něj asi bude přijatelnější? Zase se to nedá nějak zobecnit. Bude záležet nejen na situaci, ale také na osobnosti muže. Pro některé muže by možná bylo méně ponižující, kdyby jeho žena měla milence, než kdyby si kupovala sex s gigolem (prostitutem). Jiní muži by možná reagovali opačně. V případě milence je situace podobná jako u milenky. Potenciálně milenec může představovat citový vztah, který může ženu natolik okouzlit, že kvůli němu opustí muže, případně i rodinu. Ženy k nevěře přistupují mnohem více emotivněji, jako muži. Žena většinou k nevěře potřebuje získat i jistou citovou závislost nebo mužem musí být alespoň nějak okouzlena, aby vztah přerostl v milenecký. Potom je pro ženu i mnohem obtížnější takovýto vztah opustit a ukončit ho. Většinou je to pro ženu obtížnější, jak pro muže. 

Co se rizika otěhotnění týká, pak při sexu s gigolem (prostitutem) je pravděpodobné, že ten nebude mít zájem nijak riskovat ani případné těhotenství klientky, ani případnou nákazu pohlavní chorobou. Je to profesionál a proto je velmi pravděpodobné, že použije barierovou ochranu a ochrání tak sebe i ženu. V mileneckém vztahu, zvláště pak dlouhodobém postupně odpadá jak obava z nákazy pohlavní chorobou, tak obava z nežádoucího těhotenství ženy. Právě ta dlouhodobost paralelního vztahu postupně vede k podobným návykům jako v manželství, kdy většina mužů začne spoléhat na to, že žena "něco" bere, aby neotěhotněla. Navíc zde přibývá i jistý stupeň "ochrany" milence jehož milenka je vdaná. Vždyť je málo pravděpodobné, že by svému muži prozradila, že neočekávané dítě není jeho!!! Jenže je potřeba si uvědomit to, že ženy k navázání mileneckého vztahu potřebují jistou dávku emocí, tedy náklonnosti nebo lásky. V takovém případě může být neočekávané těhotenství tím nejpádnějším důvodem k opuštění manžela a k touze po nové rodině s milencem... Je dobré mít i tuto informaci na paměti v situaci, kdy je milenec je ujišťovaný, že může bez....

Nevěru není možné schvalovat nebo glorifikovat v žádné její podobě. Ani tento článek nebyl o tom, kterou z forem nevěry je možné více nebo méně doporučit. Pouze porovnal jistá nebezpečí, která nevěra s prostitutkou, gigolem (prostitutem), milenkou nebo milencem, může přinášet.

Nezapomínejte, že profesionální milenky byly (a jsou) považovány za kurtizány (prostitutky) a profesionální milenci za gigola. Žena nebo muž, kteří si za sex nechávají platit formou výhod, dárečků, výhodného postavení a podobně, tyto znaky naplňují...

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)