Jste zde

Po Út St Čt So Ne
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
"Výhody" panenství a panictví

"Výhody" panenství a panictví

"Výhody" panenství a panictví

Hlavní téma: "První milování".
Pokračování článku "První milování a sexuální zkušenosti".

Samostatné články "výhody" a "nevýhody" panenství (panictví) vznikly jednak proto, že ty původní byly částí článku "První milování a sexuální zkušenosti" a nebyly obsahově dotažené, ale také proto, že v minulosti nezřídka přicházely dotazy na to, zda je po 15-tém roku věku ještě vhodné býti pannou nebo panicem. Logicky se jednalo o dotazy té nejmladší generace, která vážně uvažovala o tom, zda otálet s "odpaněním" je IN nebo svědčí o malé aktivitě mladých na poli sexu... Protože se jedná o především o mladé lidi, je potřeba jejich problémům věnovat mnohem větší pozornost a rozhodně je nijak nezlehčovat.

Výhodou vztahu do kterého vstupuje panna nebo panic může být, že partner nebo partnerka mají prvního sexuálního partnera a tedy nemají možnost srovnání. To srovnání však může být v kladném nebo i záporném smyslu. Někdy je to považováno za výhodu, neboť tím, že chybí srovnání, odpadá i touha něco zásadně měnit. Z tohoto pohledu by pak člověk mohl být v manželství spokojenější a vyrovnanější. Jenže je opravdu větší množství předmanželských zkušeností výhodou? Vydržel by úžasný milovník i v trvalém partnerském vztahu být tak pozorný, nápaditý a snaživý nebo by po nějaké době začal okouzlovat svým sexuálním uměním někde jinde? Je velmi obtížné posuzovat, jakým směrem se sexualita dlouhodobého páru bode jednou ubírat. Stejně tak není možné z úvodních selhání, které partnerský život na počátku intimního vztahu mohou provázet, že by to tak bylo trvale.

Asi hlavní významnou předností je zdravotní hledisko. Panenství nebo panictví má samozřejmě význam zdravotní, kdy se dá předpokládat, že panna nebo panic nemohou být nakaženi pohlavní chorobou.

Předcházející sexuální zkušenosti jsou vždy spojeny s rizikem možné nákazy sexuální chorobou. Některé pohlavní choroby mají inkubační dobu i tři měsíce, než je možné nákazu bezpečně potvrdit nebo vyloučit. Takže otevřenost v těchto otázkách v novém vztahu je rozhodně na místě.

Názory na panenství a panictví při vstupu do partnerského nebo manželského života se logicky různí. Podmínky pro vstup do dlouhodobého vztahu, včetně manželství, citelně ovlivňují i demografické a náboženské podmínky a nejrůznější zvyklostní doporučení. Zda si někdo své panictví nebo panenství ponechá až do doby, než potká toho pravého, je právem každého muže i ženy. V našich podmínkách je takovéto rozhodnutí především na lidech, kteří do partnerství nebo manželství vstupují. Radit jim nebo je odsuzovat za ten nebo onen názor, je naprosto nevhodné. Je to pouze na jejich rozhodnutí.

Realita dnešní doby je však taková, že dnes je jen málo žen, které až do svatební noci zůstanou neposkvrněnou pannou. U mužů je to srovnatelné...

Článek se bude průběžně rozšiřovat.

Téma pokračuje články "Nevýhody" panenství a panictví a "Kdy je nejlepší věk pro první milování?"

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Po, 13/01/2020 - 21:27
 
"Nevýhody" panenství a panictví

"Nevýhody" panenství a panictví

"Nevýhody" panenství a panictví

Hlavní téma: "První milování".
Pokračování článku "První milování a sexuální zkušenosti".
Navazuje na článek "Výhody" panenství a panictví.

Samostatné články "výhody" a "nevýhody" panenství (panictví) vznikly jednak proto, že ty původní byly částí článku "První milování a sexuální zkušenosti" a nebyly obsahově dotažené, ale také proto, že v minulosti nezřídka přicházely dotazy na to, zda je po 15-tém roku věku ještě vhodné býti pannou nebo panicem. Logicky se jednalo o dotazy té nejmladší generace, která vážně uvažovala o tom, zda otálet s "odpaněním" je IN nebo svědčí o malé aktivitě mladých na poli sexu...

Nyní se budeme zabývat úvahou nad tím, jaké "nevýhody" panenství a panictví představuje... Hned na úvod bych si však dovolil poznamenat, že uvažovat o "výhodách" i "nevýhodách" něčeho tak výjimečného a osobního, jako je první milování, je už samo o sobě hloupost. Jednou jsem slyšel přirovnání, že to není jako uvažovat o tom, zda je lepší jít do kina nebo nejít do kina!!! V obou případech je to přirovnání možná trochu podobné. Když půjdete do kina na hloupý film, asi se zklamete..., když nepůjdete, nevíte o čem to bylo.

Jenže první milování v životě není o tom zda někam jít nebo nejít. Je to něco, co se nedá vzít zpět... Proto by první milování mělo být vždy spojeno s láskyplným vztahem jednoho k druhému. První milování v životě není žádný úkol ani to není nějaká povinnost k někomu, kdo o vás projevuje zájem... K prvnímu milování v životě by člověk měl dospět nejen rozhodnutím, ale také citem a mělo by být láskyplným naplnění vztahu ...

Na zahájení sexuálního života by měl být každý muž i žena připraven nejen fyzicky, ale také psychicky. Podstatné je také to, zda se chcete milovat proto, že toho druhého opravdu milujete nebo zda první sex chcete uskutečnit jako "technickou záležitost", abyste se mohli prezentovat jako "muž" nebo jako "žena"...

O panenství nebo o panictví určitě nedá mluvit jako o nějaké "nevýhodě". Je to přirození etapa života každého člověka a tak je potřeba na ni pohlížet. Prostě jsou lidé, kteří ještě nemají sexuální zkušenosti a pohlavní život teprve budou objevovat. A jsou lidé, kteří sexuální zkušenosti už mají, ale to je rozhodné nedělá "lepšími". Není to tedy nějaký hendikep nebo něco špatného. Snad jen z pohledu těch "zkušených" může být považováno za nevýhodou, že vlastně s intimním životem teprve začínají a vše je pro ně nové. Jenže takové hodnocení může pramenit i ze závisti a zklamání z toho, že jejich začátek sexuálního života byl uspěchaný a nepřinesl jim nic z toho o čem snili...

První milování, tedy ztráta panenství nebo panictví je prakticky vždy provázena obavami. Je to něco nového, něco, co se nedá vrátit a co je také určitým životním mezníkem v životě každého člověka.

Muži, kteří ještě nezažili milování se mohou setkat s určitými sexuální problémy, jako je předčasná ejakulace nebo přechodná "impotence", lépe nedokonalá erekce kvůli obavám ze selhání. Tyto přechodné obavy však může žena překonat trpělivostí a porozuměním. Muž jí za její shovívavost bude zcela jistě vděčný. V těchto okamžicích mu žena může pomoci překonat jeho obavy a předejít zklamání.

Podobně je to se ženami, které se milují poprvé. Jejich obavy jsou podobné jako obavy muže a mohou vést až k takovému napětí a strachu z neznámého nebo bolesti, že do ní muž ani fyzicky nedokáže proniknout. Všechny obavy dokáže překonat láskyplný přístup jednoho k druhému, dostatek času, dlouhá milostná předehra a vhodná sexuální poloha pro první milování. Panna nečeká od svého milého nic víc, než aby se s ní mazlil tak dlouho, že jejich spojení bude přirozenou součástí jejich milování, ne splněním "úkolu odpanění"... Hledá něhu, porozumění a trpělivost, ne muže který jí dokáže jaký je zkušený chlapák...

Nakonec by vlastně mohlo být výhodou kdyby se pro první milování setkali panic a panna, protože by oba mohli lépe vnímat pocity toho druhého a na nic si nebudou hrát... Realita dnešní doby je však taková, že dnes je jen málo žen, které až do svatební noci zůstanou neposkvrněnou pannou. U mužů je podobné... Ale i když jeden z partnerů bude mít už nějaké sexuální zkušenost, měl by s jejich pomocí toho druhého láskyplně, něžně a s pochopením provést jeho životní změnou, kterou první milování vždy představuje.

Téma pokračuje články "Výhody" panenství a panictví a "Kdy je nejlepší věk pro první milování?"

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

 

Po, 13/01/2020 - 21:29
 
 
Manželská krize - pohodlná nevěra

Manželská krize - pohodlná nevěra

Manželská krize - pohodlná nevěra

Hlavní téma: "Nevěra".

Nejeden muž si z nevěry nedělá hluboké vrásky protože se domnívá, že i když na ni žena přijde, celkem nic se nestane. Vychází totiž z předpokladu, že manželka je na něm materiálně i citově natolik závislá, že rozvod nenavrhne a pokud ano, pak si rozmyslí, zda zůstane s dětmi sama. Také si bývá vědom toho, že slibem, že se "polepší", nikoho neurazí. Chvíli si dává pozor a pak vše uvede do starých kolejí.

Jak se ale má bránit takovému jednání muže žena, která má na sobě starost o děti, rodinu, zásobování nebo mnohdy i o zajištění příjmů na bydlení... a k tomu navíc nevěrného manžela?

Před třemi roky se na "Poradnu sexuologa" obrátila mladá žena se dvěma dětmi, jejíž manžel si našel rozvedenou "přítelkyni" s jedním dítětem ve střídavé péči s jejím bývalým mužem. Dnes velmi častá situace která jí dovolovala, především ve dnech kdy dítě bylo u jejího bývalého manžela, žít v poklidu "svobodné" ženy... Právě tyto dny "volna" měl její milenec "volný" přístup...

Žena s manželem "na volné noze" prosila o radu co má dělat, aby manželství udržela a dětem zachovala otce. Ten se k prosbám, výhrůžkám spojeným s rozvodem i k pláči ženy stavěl naprosto lhostejně. Vůbec nepřemýšlel o tom, jak celé rodině, manželce i okolí svým chováním ubližuje a všem vysvětloval, že má právo žít naplno.... Ten stav trval více než půl roku a jakákoli změna k lepšímu byla v nedohlednu...

Zpočátku se mi vůbec nechtělo do jejich rodinných problémů jakkoli, ani "dobře míněnou" radou vstupovat.Vycházíte totiž z toho, co je vám sděleno a tak nějak tomu musíte věřit. Radil jsem proto to, co je pro takovéto situace nejvhodnější a to je společná návštěva psychologa v manželské poradně. Tam je totiž největší prostor pro vyslechnutí obou stran a postupné řešení situace, která se v dané chvíli zdá neřešitelná. Žena souhlasila a toto řešení muži navrhla. Neuspěla...

Donutilo mne to zamyslet se nad tím, co by na takto "nezávislého" muže "nad věcí" mohlo přimět k tomu, aby si uvědomil jak své rodině ubližuje.

Velmi nerad se pouštím na "tenký led" a někomu radím, co by v takováto složité situaci mohlo pomoci. Dospěl jsem přitom k názoru, že pokud může nastat nějaká změna k lepšímu, pak je nevěrného muže potřeba připravit o to, co si na své nevěře nejvíce cení - o jeho "nezávislost" na své vlastní rodině a o "nadhled" nad svou nevěrou. Žena se obávala, zda moje návrhy pro ni nejsou moc bolestivé a rizikové. Vysvětlili jsme si, že nic z toho, co navrhuji není ani horší, ale ani lepší než to, co bude následovat po rozvodu.

Navrhl jsem jí:

  • změnit postoj k tomu, jak se muže snaží přesvědčit o tom, že musí s nevěrou přestat. Navrhl jsem jí muže upozornit na to, že se po rozvodu musí odstěhovat (byt byl její), protože je naprosto nepřijatelné, aby bydlel ve stejném bytě, kam si bude zvát své milence nebo budoucího partnera, až ho bude po rozvodu logicky hledat. Určitě by se manželovi nelíbilo spát v obývacím pokoji a s jejími milenci se potkávat v koupelně...
  • Bez zaváhání a nastolování jakýchkoli překážek bude souhlasit se střídavou péčí o děti a to jednou za 14 dnů od pátku do neděle... Také měla navrhnout, že s tím začnou už příští týden, protože ona odjíždí za kamarádkou a jejím manželem a o děti se někdo přes víkend přece musí postarat... Samozřejmě to byl ten víkend, kdy u jeho milenky bylo "volno"...

Žena měla strach o to, zda manžel péči o děti zvládne a zda se o děti takto nakonec sama nepřipraví... Nakonec pochopila, že střídavou péči může při rozvodu navrhnout soud a že manžel (a samozřejmě i jeho milenka) se bude muset s novou povinností nějak vyrovnat...

Udělala to a žasla. Manžel si děti dovezl k milence, ale ta mu vysvětlila, že v jejím malém bytě pro jeho malé děti prostě nemá místo. Nakonec se o ně musel starat doma a milenka jen zaskočila na noc... To pro něho nebylo zrovna moc příjemné zjištění a docela ho to zklamalo...

Další lekce byla naplánována za dalších čtrnáct dnů. Péče o děti už byla "samozřejmostí". Úder na mužovy představy o nezávislosti byl tentokrát veden na jeho mužskou ješitnost. Když se jí zeptal jak se měla u kamarádky na návštěvě, bylo jejím úkolem ani na vteřinku nezaváhat a chválit a chválit. Nakonec, jako by se nic nedělo měla upozornit na to, že za čtrnáct dnů je pozvána znovu a že je proto ráda, že se manžel opět postará o děti tak, jako by už byli rozvedení. Nic víc, ale také nic méně mu sdělit neměla... Muž se s tím, že se bude starat o děti další víkend sice s poznámkami, nakonec nějak vyrovnal...

To, co mu ale nedalo spát, byla otázka proč jeho žena najednou tak moc touží po návštěvách kamarádky. Před víkendem to nevydržel a zeptal se ženy co ji tak najednou táhne ke kamarádce, když dříve se ani nenavštěvovali! Dokonce o ani nikdy neslyšel a vůbec neví kdo to je a kde bydlí...!!! S úsměvem mu sdělila, že dříve na návštěvy kamarádky neměla čas a ani netušila jak krásné okamžiky u ní může zažívat ... a odjela. Po návratu se manžel logicky ptal na to, jak prožila návštěvu a ona ho svou odpovědí přímo šokovala. Přátelé měli děti u babičky a tak jsme měli celý víkend jen pro sebe. Dali jsme si saunu, několikrát využili jejich venkovní dřevěný vyhřívaný sud ke společné koupeli a nakonec jsme se společně učili celotělovým masážím. O tom, jak víkend prožil manžel s milenkou a dětmi se přitom ani náznakem nezajímala... Muž byl v šoku, ale více se raději neptal...

Za dalších čtrnáct dnů se situace opakovala, jen manžela při předávání dětí požádala, zda by s dětmi nebyl až do nedělního večera, protože opět mají s kamarádkou setkání u nich na chalupě a chtějí se společně s jejím manželem učit tantrické masáže... Po víkendu se manžel jako zázrakem změnil a ženě vysvětloval že už to nezvládá, že nemůže snést, že je mu nejspíš nevěrná a že by byl rád, kdyby všechno bylo tak jak dříve. Nevydržel ani měsíc zvládat situace, které jeho žena musela zvládat celé roky při péči o děti a poslední půlrok i s představou, že její muž má milenku se kterou vztah nehodlá ukončit.

Za čtrnáct dnů žena opět odjela za kamarádkou... Po svém návratu se s manželem dohodla na tom, že on ukončí svůj vztah s milenkou a už nevěru nikdy nebude opakovat a že ona už nebude navštěvovat svou kamarádku.... Pro jistotu si ale zajistila právo mít každý měsíc jeden víkend jen pro sebe...

Popravdě to i pro ni byla velká úleva protože k žádné kamarádce nejezdila a ten víkend trávila sama v lázních jako prodloužený víkend přes Slevomat... O tom, kam skutečně jezdila a co tam opravdu dělala se mu však už nikdy nezmínila. Otázky na toto téma vždy odbyla tím, že ona se také neptá proč ho jeho milenka opustila.

Od té doby sice o dalším vývoji jejich vztahu nic nevím, ale přiznám se, že o tom, jak se jejich vztah vyvíjí, ani nic vědět nechci. Úplně stačilo to, že jsem radami vstoupil do jejich soukromí a poradil něco, co nakonec možná jejich vztah zachránilo. Ale ani ta nejlepší rada vztahové problémy vyřešit nemusí... Ale jsem rád, že nakonec ta moje zabrala a byla úspěšná.

 

Poznámka:

Tento článek jsem zveřejnil až tři roky poté, co do naší "Poradny sexuologa" přišla prosba o radu. Ty tři roky byla doba kterou jsem přislíbil článek pozdržet.

St, 15/01/2020 - 15:16
 
 
 
 
Tantrická meditace "poznávání joni"

Tantrická meditace "poznávání joni"

Tantrická meditace "poznávání joni"

Hlavní téma: "Tantra".
Volné pokračování článku "Tantrické meditace a cvičení".

Tato meditace by se dala hodnotit nejen jako erotická nebo tantrická meditace, ale také jako "aktivní poznávání ženského pohlaví". Je vhodné ji provádět především na začátku intimního vztahu a to jako jednu z prvních tantrických meditací vůbec. Cílem je seznámení muže, intimního partnera ženy, s jejím pohlavím, jeho vnější anatomií, především však s klitorisem, jeho velikostí a umístěním mezi stydkými pysky. Mimo jiné muž získá představu i o tom, kde vedou jeho "kořeny" od viditelné části klitorisu do tukové tkáně Venušina pahorku. Měl by zjistit, že klitoris je mnohem větší a prostorový útvar než jeho špička, kterou většina mužů považuje za ten jediný a správný bod "orgánu ženské rozkoše".

Kromě "poznávání joni" jde při této meditaci i o to, aby partner poznal, jak velký význam má pro ženu uvolnění uvolnění třísel a napětí jejího pánevního dna. Dalším cílem je zjistit, jak je ženské pohlaví citlivé na doteky a jemnou stimulaci. Že je tato meditace určena především partnerům, je nejspíš každému jasné...

Pokud bych tuto meditaci měl nějak krátce zhodnotit, pak je to meditace při které si muž "hraje" s pohlavím ženy, prozkoumává ho a učí se...

Klitoris je prostorový orgán a je potřeba ho vnímat nejen jako maličký výčnělek umístěný mezi horním srůstem stydkých pysků, pod klitoridální kapucí, která ho kryje. Je potřeba ho chápat jako mnohem větší prostorový orgán, který se nachází i pod kůží a tukovou vrstvou Venušina pahorku. Cílem meditace je také to, aby muž, ale i žena pochopili, že stimulace citlivého klitorisu je možná nejenom na jeho viditelné a přístupné špičce, ale i v jeho skryté a obtížněji přístupné části pod tukovou vrstvou Venušina pahorku.

Klitoris zná většina mužů, ale jen velmi malá část z nic umí stimulovat i jeho hlubší tkáně. Přitom celkový dojem ze vzrušení při stimulaci klitorisu je silně umocněn právě stimulací jeho hlubších tkání. Cílem meditace je najít a rozpoznat tyto tkáně a naučit se je uvolnit a stimulovat hlazením, třením, tahem a tlakem. Celá meditace je výhradně povrchová a v žádném případě se nesmí spojovat se stimulací pochvy prsty nebo sexuální pomůckou. Nejde o to navodit vzrušení stimulací špičky klitorisu, ale navodit příjemné pocity, pocity uvolnění i vzrušení na tkáních klitorisu, které nejsou přímému kontaktu dostupné.

Podobná meditace je připravena i pro ženy které se touto nenásilnou formou mohou seznámit s mužským penisem a jeho stimulací.

Příprava na meditaci

O tom, že pro jakoukoli tantrickou meditaci by měl být připravený "posvátný" tantrický prostor nasvícený svíčkami a provoněný vonnými oleji, svícemi či tyčinkami, už se rozepisovat nebudu. To by mělo být samozřejmé. Jen připomenu, že dostatečná teplota v místnosti musí být samozřejmostí už proto, že meditace se provádí bez oblečení...

Meditační prostor by měl být vytvořen měkkou podložkou nebo je meditaci možné provádět na širší nebo dvojité posteli. Protože se meditace provádí bez olejů a dalších pomůcek, nehrozí znečistění matrace nebo podložky od olejů, masážních prostředků či jiných lubrikantů. Úplně si při ní vystačíte s přirozenou lubrikací nebo při některých dotecích můžete použít sliny.

Poloha těla ženy a muže při meditaci

Žena si pohodlně lehne na záda, doširoka rozevře nohy a muž jí je pod koleny podloží pevnějšími polštářky nebo polštářky vyplněnými pohankovými slupkami. Nohy tak budou nejen s doširoka rozevřené, ale také trochu víc pokrčené. To zajistí uvolnění napětí nohou a povolení napětí břišní stěny a především oblasti podbřišku a stehen.

Muž si lehne pohodlně, nejlépe na bok, mezi její nohy ženy a hlavu si podloží pevnějším polštářkem. Vhodný je polštářek naplněným pohankovými slupkami - je pevnější a hlava se do něj tolik neboří. Na boku mu zůstane jedna ruka volná pro hlazení a jemné laskání ženina těla. Protože se jedná o meditaci, je potřeba aby si žena i muž udělali co možná největší pohodlí.

Začínáme meditaci

Při meditaci se nejedná o to, aby žena prožila vyvrcholení. Jde o to, aby se muž seznámil s jejím pohlavím a naučil se je stimulovat. Cílem však není dosáhnout vyvrcholení, ale naučit se netradiční formy jemné stimulace, které samozřejmě nějaké vzrušení ženě navodí.

Jako každá jiná tantrická meditace tak tato začíná vzájemným pozdravem "Namasté". Po tradičním pozdravu se muž položí mezi nohy ženy a začne ji jemně hladit na nohách. Nejdříve na vnitřních stranách stehen, později také v tříslech, bříšku a na Venušině pahorku. Cílem je navození vzájemné důvěry a uvolnění napětí v oblasti třísel a pánevního dna. Žena by se měla soustředit na pocity, které jí hlazení přináší a měla by se snažit o to, aby se co nejvíce uvolnila. Jemné doteky a hlazení je velmi příjemné a proto se nesnažte spěchat. Muž má vizuální kontakt a může ledovat jak žena na jeho doteky reaguje. Tato část meditace může trvat klidně dvacet minut i déle. Málokterá žena tak dlouhý zážitek spojený pouze s hlazením nohou, třísel, bříška, Venušina pahorku a vnější části vulvy zná. Přitom je to pro ni zážitek nesmírně uvolňující a pro muže vzrušující.

Jemné hlazení stydkých pysků

Další část meditace bude zaměřena na jemné hlazení stydkých pysků z vnější a následně i z vnitřní strany. Opravdu nespěchejte a nesnažte se hned stydkých pysků dotýkat na vnitřní straně nebo je rozevírat. Na jemné doteky bude žena reagovat narůstajícím vzrušením, které bude provázeno zvýšenou přirozenou lubrikací. Nezřídka muž zpozoruje jak se mezi stydkými pysky objeví kapička sekretu přirozené lubrikace. To je dobré znamení, že žena prožívá pocity narůstajícího vzrušení. Tato část meditace může klidně trvat okolo 20-ti minut.

Prozkoumejte klitoris

V další části muž zaměří svou pozornost na klitoris. Pro jistotu navlhčí prst slinami nebo použije kapičku kapičku přírodního oleje. V žádném případě to nesmí být olej esenciální!!! Klitoris je částečně krytý klitoridální kapucí. Není nutné prstem chtít hned stimulovat klitoris. Zpočátku bude stačit mezi prsty jemně třít stydké pysky a opatrně je rozevírat. Pak je možné začít s technikami přímé a nepřímé stimulace klitorisu. Budeme se zabývat pouze technikami

Zkoumejte, pozorujte, učte se

V žádném případě se nebudeme věnovat jakýmkoli technikám penetrace. Cílem meditace totiž není ani zvládnutí technik stimulace vulvy, ale ani dosažení tak vysokého stupně vzrušení, které by mohlo přejít ve vyvrcholení. Muž by se měl z bezprostřední blízkosti seznámit s ženským přirozením a se způsoby jak se ženy v těchto místech jemně dotýkat. Právě to, že muž ženu nechce dovést k vyvrcholení je zárukou, že se může do detailu seznámit nejen s vnější částí vulvy, s Venušiným pahorkem, stydkými pysky, klitoridální kapucí a klitorisem.

  • Hledání klitorisu přes kůži
  • Stimulace "kořenů" klitorisu
  • Svírání tkáně klitorisu mezi prsty
  • Stimulace kořenů tlakem
  • Vibrace tkání klitorisu
  • Vytažení kůže podél hlavní části klitorisu k jeho kořenům.

Při technikách situace vulvy se samozřejmě seznámí i s uložením klitorisu, poševním vchodem a s reakcemi ženy na doteky v těchto mimořádně citlivých místech. Právě znalost uložení klitorisu vůči poševnímu vchodu může při správné volbě sexuální polohy pro soulož rozhodnou o tom, zda žena při souloži dosáhne vyvrcholení nebo ne.

Nevěřte tomu, že to je naprostá samozřejmost, že všichni muži ví, jak pohlaví ženy vypadá.

Mnohdy to neví ani samotné ženy a troufám si tvrdit, že základní znalost ženského pohlaví má jen malá část mužů. To ovšem neznamená, že by tito muži nevěděli jak souložit nebo ženu vzrušovat prsty nebo ústy. Jen si mnozí nedokáží na prozkoumání vulvy najít čas a hned jdou za svým cílem - svým vyvrcholením. Také si ovšem přiznejme, že málokterá žena muži takovouto exkurzi do bezprostřední blízkosti jejího pohlaví sama navrhne. Mnohé se stydí a další to dokonce považují za něco nepřijatelného.

Tato meditace je mimořádně významná proto, že žena muži vědomě dovolí aby si s ní hrál, laskal ji a do detailu si ji prohlédl.

Mimo jiné bude z bezprostřední blízkosti vnímat i to, jak jeho laskání a doteky na ženu působí, jak na ně reaguje a jak se mění (zvětšují a přirozeně zvlhnou) části jejího pohlaví. Jen málokterý muž takovou osobní zkušenost ze zkoumání ženského pohlaví má. Přitom tyto osobní zkušenosti se muži určitě budou hodit při všech tantrických meditacích, masážích i milování. Bude totiž mnohem lépe chápat co žena pro své vzrušení potřebuje a jak je potřeba stimulaci vést a jak ženu nejen vzrušit, ale také uvolnit. Později pak na základě těchto znalostí a zkušeností může ženu uspokojit na zcela jiné hladině vzrušení a uvolnění, než by to dosáhl při běžném přístupu k sexu.

 

Související články a kapitoly

(AK)

Ne, 19/01/2020 - 00:47
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
Nanášení oleje - zadní strana těla - záda

Nanášení oleje - zadní strana těla - záda

Nanášení oleje - zadní strana těla - záda

Hlavní téma: "Ájurvédské masáže".
Pokračování článků "Techniky ájurvédských masáží" a "Rituály nanášení a roztírání oleje".

Začíná druhá část ájurvédské masáže - masáž zadní strany těla. Masírovaná(-ný) se otočí na bříško, masér ho přikryje od pasu dolů. V druhé části masáže se masér zaměří na odblokování zad, masáž energetických bodů na zádech, tlaková masáž oblasti okolo páteře. Potom jemnými a důraznými technikami je provede uvolnění napětí v oblasti křížů, kostrče, hyždí a kyčlí. Následně promasíruje nohy a vše zakončí "dlouhými tahy" přes celé tělo.

Při ájurvédských masážích můžete nanášet olej když je to potřeba nebo když si myslíte, že by to masírované ženě mohlo být příjemné. Není to masáž, není to obyčejný dotek, je to opravdový rituál který je jednak příjemný, ale také naprosto nutný. Olejová masáž má olej už ve svém názvu a při masáži se olejem opravdu šetřit nedá. Už v článku "Techniky nanášení oleje" jsem upozorňoval na to, že některé masážní oleje jsou považovány za základní, ale také na to, že některé masážní oleje mohou obsahovat esenciální látky. Některé, především pak esenciální oleje, jsou mimořádně vzácné, drahé a také jejich účinky, především na na lidskou psychiku, jsou výjimečné.

Proto při práci s jakýmikoli oleji se snažte být v maximální pozornosti a při jejich aplikaci se plně soustřeďte na to co děláte.

Při ájurvédské masáži jsme se dostali do její druhé části, kdy bude masáž probíhat na zadní straně těla. Při první části masáže jsme sice používali olej v hojném množství, ale po otočení masírované na bříško, na zádech žádný olej není. Proto musíme s "olejováním" začít znovu a od začátku.

Nanášení oleje na záda provádějte ze stále stejné strany, nejlépe z levé strany stolu, kdy hlava masírovaní je po levé ruce maséra. Připravený, ohřátý (ne horký) olej v misce si masér ponořením prstů do misky nanese na prsty jedné ruky, případně olej opatrně nabere do dlaně. Ruku s olejem umístí nad záda masírované a z konečků prstů ho nechá stékat na kůži zad od krku až po křížovou oblast a na hýždě.

Dávejte velký pozor na teplotu oleje a na to, aby olej na kůži nestékal příliš rychle. Ideální je, když kapičky teplého oleje na kůži stékají v tenkém proudu. Takto se na záda nanese dostatečné množství oleje. Ruka maséra se teplým olejem prohřeje a je příjemně teplá.

Odložte misku s olejem na bezpečné místo nebo na ohřívač. Položte obě ruce na záda masírované tak, aby prsty ruky byly spojené a společně s dlaní na zádech vytvořily plný dotek. Levá ruka je srdeční oblasti zad nebo na páteři, pravá ruka leží na křížové oblasti zad. Tento plný dotek teplýma rukama je pro masírovanou nesmírně příjemný a navozuje pocit tolik potřebné důvěry.

Kontakt rukou na zádech je zpočátku bez jakéhokoli pohybu. Ruce pouze leží na těle, masér má zavřené oči a vnímá tělo masírované a to, jak dýchá. Doba tohoto klidného, plného a přitom přesvědčivého doteku by mohla být tak 5 sekund. Poté masér začne velmi pomalu po zádech roztírat olej, který tam předtím nechal ztéct z ruky. Roztírání oleje není masáž! Olej roztírejte pomalu a rozneste ho po celé ploše zad, na ramena, na boky prsou a trupu a na hýždě.

Díky tomu, že má masírovaná ruce dopředu, ne podél těla, olej se snadněji nanáší i na boční stranu prsou. Nezapomínejte na ramena, šíji krku a klíční kosti. Buďte důslední a pomalu olejem natřete kůži na celé horní straně zad. Pokud bude oleje málo, klidně do misky znovu ponořte prsty ruky nebo olej lehce naberte do dlaně. Tato fáze - tedy roztírání teplého oleje po zádech, je nesmírně příjemná a pokud nebudete spěchat, navodí u masírované pohodu, klid a uvolnění napětí. Nejčastější chybou masérů (i masérek) je to, že spěchají. Často je to proto, si nejsou jisti sami sebou. Tento neklid nebo nejistotu masírovaná žena pozná a znejistí... Pozor tedy na to, jak roztírání oleje provádíte a zda místo klidného pomalého roztírání oleje plochou celé ruky "nešmudlíte"...

Po nanesení oleje na záda a po jeho rozetření po kůži můžete začít s vlastní masáží zad.

Následovat bude druhá část ájurvédských masáží - masáž zadní strany těla

Pá, 31/01/2020 - 15:35