Jste zde

Říjen 2019

Po Út St Čt So Ne
30
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
7
8
9
10
11
12
13
 
Nahota

Nahota

Nahota

Hlavní téma: "Zdravá sexualita".
Volné pokračování článku "Pocity studu spojené s nahotou".

Převzato z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nahota.

Nahota je stav, kdy člověk na sobě nemá žádný oděv. Jeho nošení je výlučně lidským charakteristickým znakem a jeho účel je kromě praktického hlediska (udržování tepla, ochrana) i zahalování nahoty z důvodů pohlavního studu a s ním souvisejících sociálních požadavků. Míra zahalení je dána společenskými konvencemi a závisí i na kontextu, v určitých situacích může být akceptovatelné i minimální množství oděvu (např. zakrývající pouze genitálie), které by v jiné situaci bylo považováno za společensky nepřípustné.

Z amplionu na koupališti:
"Prosíme dámu v červených plavkách se žlutými puntíky, aby se okamžitě
dostavila do šatny. Zapomněla si je obléct!"

Lidé mají odlišné názory na svou vlastní nahotu, a uplatňují tedy i rozdílné přístupy. Někteří se cítí uvolněně, pokud se mohou před ostatními ukazovat v méně oblečení, zatímco jiní by se na jejich místě cítili nepříjemně či nesměle. Lidé bývají nazí v rozmanitých situacích, a zda jsou připraveni se svléci před ostatními, záleží na sociálním kontextu, za kterého tato otázka vyvstává. Například se koupou nazí, zatímco jiní takto také spí. Další preferují se tímto způsobem, a nebo alespoň nahoře bez, opalovat. Mnozí jsou ochotni se svléknout za účelem lékařské prohlídky. Někteří přijali nahotu jako svůj životní styl. Ačkoliv je nošení oblečení sociální normou ve většině kultur, některé kultury, skupiny nebo jednotlivci se cítí více uvolnění nazí, ačkoliv jejich přístup k této věci často závisí na příslušném kontextu. Na druhou stranu jiní lidé se cítí nepříjemně za přítomnosti jakékoliv nahoty a nahá osoba na veřejném místě může na ně působit kontroverzně, bez ohledu na postoj oné osoby k vlastní nahotě. Kromě společenského odsouzení může na některých místech nahota na veřejnosti a exhibicionismus vyústit v problémy se zákonem. Psychologická averze k nahotě se nazývá gymnofobie.

S nahotou se lze setkat v mnoha médiích včetně umění, fotografie, filmu a na internetu. V umění může mít funkci estetickou (akt) nebo erotickou. Nahota je součástí mnoha odvětví sexuálního průmyslu.

 

Poznámka:

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Nudity na anglické Wikipedii.
Převzato z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nahota.

Literatura a zdroje

Články s podobnou tematikou

Štítky: 
Út, 08/10/2019 - 22:08
 
Nudismus a naturalismus

Nudismus a naturalismus

Nudismus a naturalismus

Hlavní téma: "Zdravá sexualita".
Převzato z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nudismus a cs.wikipedia.org/wiki/Naturismus.

Nudismus je přibližně synonymem pojmu naturismus. V Evropě představuje především rekreaci bez oblečení, zatímco v USA považují pojmy nudismus a naturismus za synonyma. Podle evropských naturistů představují nudisté pouze malou část naturistů. Nudismus se podle nich totiž soustředí pouze na propagaci a praktikování nahoty. Německá naturistická hnutí na sklonku 19. století byla první na světě.

Nudismus nebo naturismus?

Slovo má základ v latinském nudus, což znamená nahý. Stále více se však v této souvislosti začíná používat modernější termín, a tím je naturismus. Pochází z latinského slova natura, což znamená příroda. Zatímco nudismem se rozumí propagace a praktikování nahoty jako takové, naturismus se více soustředí na návrat člověka k přírodě prostřednictvím jeho pobytu bez oděvu v přirozeném prostředí přírody. Naturismus je považovaný za životní styl. Pro naturisty se používá také označení "FKK´ers" z německého Freikörperkultur – neboli "kultura volného těla".

Nudistické pláže a koupání

Obecně je představa nudismu či naturismu spojena především s nudistickými plážemi (slangově nudaplážemi), které mají v některých zemích mnohaletou tradici (např. v Německu pod označením FKK – Freikörperkultur, kultura volného těla).

V Česku v době socialismu nebyl původně nudismus oficiálně tolerován a na veřejných místech byl stíhán jako přestupek. Od osmdesátých let 20. století však vznikaly první oficiální nudistické pláže, někde například vyčleněním části prostoru, například jedné ze dvou pláž. Zejména na přírodních neoficiálních koupalištích se od 90. let se stává běžným, že lidé bez plavek nebo ženy bez horního dílu plavek se rekreují společně s lidmi v plavkách nebo že oblasti nudistického koupání se vymezily nepsaným zvykem. V některých komunitách, hnutích, rodinách či uzavřených společnostech nebylo či není občasné koupání tzv. „na Adama“ v místech bez přítomnosti veřejnosti považováno za nepřijatelné a nemusí být ani spojováno s hnutím nudismu či naturismu.

Zákaz fotografování

Na nudistických plážích a akcích (např. v Chorvatsku a v ČR), je striktně zakázáno fotografování a například záznam z dovolené tak může být poněkud omezený. Na některých místech (např. v ČR nebo ve Francii), při souhlasu přítomných, může být povoleno fotografování členů vlastní rodiny. Na některých společných akcích se mohou vzájemně fotografovat naturisté, kteří s tím souhlasí. V ČR a Polsku byli ovšem odsouzeni nudisté a fotografové, jenž umožnili fotografování a natáčení i nahých dětí a sdílení takových fotografií na placených legálních serverech nudistů i v USA. Soud rozhodl, že jde o organizovanou a sofistikovanou trestnou činnost a stěžejní osobnost organizovaného českého naturismu a nudismu Ivo Žurka odsoudil k nepodmíněnému odnětí svobody na 32 měsíců za to, že on a rodiče přiměli děti se svléknout. Ostatní pachatelé dostali podmíněné tresty.

Naturismus

Naturismus (nebo nudismus, z latinského nudus – obnažený, nahý) označuje hnutí nebo směr, jehož zastánci praktikují a propagují nahotu na vyhrazených veřejných místech nebo v soukromí. Jde o přírodní přístup ke sportu a k žití v komunitě, oslavuje radost se zkušeností získané poznáváním přírody i aktu bytí sebe samotného, bez přímého vztahu k sexualitě. Podle evropských naturistů pojem nudismus označuje pouze část naturistů, v USA je tento výraz chápán jako synonymum. V některých zemích se užívá také označení „FKK´ers“, vycházející z německého Freikörperkultur (německá naturistická hnutí byla první na světě, první byl roku 1898 klub Freikörperkultur v Essenu).

Význam označení

Sami naturisté hovoří o tom, že naturismus představuje trend sblížení lidí s přírodou. Hlavním projevem tohoto sblížení je podle jejich tvrzení nepoužívání oděvu. Naturismus tak nepovažují za kult nahoty, ale za hlubší filosofický směr či pohled na život, který má zahrnovat všestranně blízký vztah k životnímu prostředí. Naturismus má zásadu nezvýrazňování sexuálního podtextu nahoty. Naturisté bez oblečení se chovají stejně, jako by se chovali oblečení. Nejčastěji bývají jako důvod nahoty uváděny zdravotní důvody anebo návrat k přírodě.

Naturistická místa a rekreace

Naturismus bývá obvykle praktikován na vyhrazených veřejných nebo soukromých místech. Nejčastějším místem jsou vyhrazené naturistické pláže. Mimo to existují i rekreační naturistická střediska, naturistické kempy a další možnosti jako např. naturistické plavání v krytých bazénech. Po celé Evropě také existují kluby označenými jako FKK Sauny. Jde o podniky, kde se chodí pouze v županech a nebo úplně nazí. Jsou vybaveny vířivkami, saunami, profesionálními masážemi, barem atd.

Naturismus v České republice

První oficiální naturistická pláž byla v Československu založena v roce 1985 na jezeře Lhota u Staré Boleslavi. V současné době je domácí naturismus spojen zejména s pořádáním sportovních a společenských akcí na vyhrazených místech. Rozšířené jsou pravidelné akce v bazénech a akvaparcích nebo pobyt v saunách a lázních. V letním období naturisté využívají i řadu přírodních lokalit zaměřených především na koupání.

Organizace

I když je organizovanost poněkud v rozporu s orientací naturistů k přírodě, potřeba vystupování jako skupiny si vyžádala vytvoření organizace naturistů. Kromě Světové federace naturistů existují v mnoha zemích i národní organizace. Českou republiku zastupuje Naturista.cz, který je členem Světové federace naturistů INF-FNI. Většina naturistů (nudistů) však není členem žádné podobné organizace.

(Převzato z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nudismus a cs.wikipedia.org/wiki/Naturismus).

 

Literatura a zdroje

Články s podobnou tematikou

St, 09/10/2019 - 21:56
 
Erotické pomůcky včera a dnes

Erotické pomůcky včera a dnes

Erotické pomůcky se často tváří jako moderní záležitost. Věděli jste ale, že se první verze dilda nacházejí už v pravěkých vykopávkách? Ano, už naši dávní předci si uměli s vlastním uspokojením poradit. Možná dokonce lépe než spousta z nás, kteří jsme ovlivněni obrazem „dokonalosti“, který nám sugerují reklamy a média. Nebo ještě hůř. Některé lidi v dnešní době stále ovlivňují puritánské názory na sex i na masturbaci. Sex ani masturbace však není nic, za co by se měl kdokoliv stydět, jak dokazují nejen zmíněné vykopávky, ale také různé dávné ilustrace i knihy…

Lingam v muzeu

Hlavní téma: Erotické pomůcky.
Erotické pomůcky můžete objednat na www.sexshopik.cz.

Potěšení pro muže a krátká historie umělých panen

Čím jenom tak začít. Tak třeba umělými pannami. Dnes už ztrácejí punc tabu, který měly ještě před pár lety. Dnes už jsou totiž často umělé panny v podstatě k nerozeznání od lidské ženy – a nejnovějším modelům dokonce nechybí ani umělá inteligence.

Pojďme však přeskočit současnost i nedávnou historii a podívejme se do starověké Číny. Právě z té totiž pochází první zmínka o této erotické pomůcce pro uspokojení mužů. Tuto variantu umělé milenky byste, pánové, však jistě zkoušet nechtěli. Jednalo se sice o vzdálenou napodobeninu ženy a k mužskému uspokojení nabízela dokonce tři otvory. Byla však ze dřeva.

O pocitu při vytahování třísek z penisu, může naštěstí většina pánů dnes snad jen spekulovat…

Co má společného umělá panna a námořník?

Překvapivě téměř všechno. Vlastně možná až tak překvapivě nikoliv. S první verzí trochu reálnější umělé milenky totiž přišli právě námořníci z Holandska, a to už v 17. století. Dodnes se v některých zemích používá pro tuto pomůckou výraz „Holandská milenka“. Není divu. Tato verze pannen masturbační komfort (více na http://www.sexshopik.cz) výrazně zvýšila. Holanďané na ni totiž místo dřeva moudře použili kusy oblečení…

Dnes už můžeme narazit na sexuální robotky – a dokonce i v Praze můžete navštívit nevěstinec, který potěšení s umělou kráskou nabízí…

A co ženské uspokojení?

Většinu evropské historie bylo ženské sexuální potěšení… no vlastně ani nebylo, o něčem takovém se rozhodně nahlas nemluvilo. Jen někteří milenci byli natolik pozorní a zdatní, že na vrchol přivedli i svou partnerku…

Nebylo tomu tak však ani zdaleka vždy a historie ženských erotických pomůcek těm mužským o pár tisíciletí předchází. Archeologové datují použití prvního dilda (více na http://www.sexshopik.cz) už do doby mladého paleolitu (50 000 – 10 000 př. n. l). Tenkrát však dilda sloužila kromě potěšení také k různým, nejen náboženským, rituálům. Historici často spekulují k tomu, že se používala k rituálnímu odpannění mladých dívek před jejich prvním pohlavním stykem…

V těchto časech se dilda vyráběla v podstatě ze všeho, z čeho se dal jen trochu vyrobit předmět podobný penisu – od kamene a dřeva, až například po kly a zuby ulovených zvířat.

Dilda se používala i ve starověkém Řecku a Římě – alespoň podle nálezů – a to především při skupinovém sexu.

Dvojité didlo v muzeu

A co vibrátor?

Na vibrátor (více na http://www.sexshopik.cz) jsme si museli počkat až na závěr 19. století. Ten příběh jistě znáte. Tenkrát převážně ženská porucha hysterie se podle lékařů dala léčit především orgasmem. Ale takové celodenní, a navíc manuální přivádění pacientek k orgasmu, je záležitostí poměrně vyčerpávající. Proto se věda začala věnovat objevování a vynalézání něčeho, co by ženám i doktorům mohlo od jejich trápení ulevit.

A nová pomůcka slavila nevídaný úspěch! Samozřejmě jako prostředek k léčení nemoci… Ženy si však brzy začaly hračku doporučovat mezi sebou – a to, světe div se, i poté, co se vyléčili!

Historie sexu i pomůcek používaných pro uspokojení je skutečně vyčerpávající a mohli bychom o ni psát ještě dlouho. Dnes to však zakončíme jen tím, že jsme rádi, že se konečně erotické pomůcky vracejí do středu zájmů, stejně jako ženský orgasmus. A že už nemusíme sexuální potěšení skrývat jako to největší tabu…

Erotické pomůcky můžete objednat na www.sexshopik.cz.

 

Literatura a zdroje:

Články s podobnou tematikou

(AK)(Z)(L)(KOMERČNÍ SDĚLENÍ)

Čt, 10/10/2019 - 13:19
 
https://www.sexshopik.cz

https://www.sexshopik.cz

Sexshopik.cz - obchod s erotickými pomůckami

Náš online sexshop patří mezi největší české internetové prodejce erotických pomůcek a hraček ze sortimentu pro dospělé. Objednávat u nás můžete kdykoliv.

Erotické zboží od A do Z

Každý člověk má jiné sexuální touhy a fantazie. Proto nabízíme více než 2500 nejrůznějších sexuálních pomůcek a potřeb z celé oblasti erotického zboží. V našem sex shopu si na své přijdou ženy, muži i páry. Vyberou si zde pánové, kteří se chtějí stát mistry v milování a zkouší systematicky různé typy erotických hraček a praktik. Vyberou si dámy, které touží zpestřit svůj milostný život něčím nevšedním a vzrušujícím. A vyberou si i ti, co hledají vtipný a lechtivý dárek pro svého kamaráda či kamarádku.

V našem sexshopu naleznete erotické pomůcky a sexuální hračky pro všechny vaše smysly. Ať už jsou to různé druhy vaginálních i análních vibrátorů a dildnávleky na peniserekční kroužkyvenušiny kuličky nebo důležité doplňky jako erotické prádlolubrikační gelyafrodiziaka a feromony. Dejte pojmům jako vášeň, vzrušení či slast nový obsah a dopřejte svým erotogenním zónám intenzivní prožitky.

Sexshop se 100% servisem

Náš erotický obchod si zakládá nejen na široké nabídce kvalitních sexuálních pomůcek a potřeb, ale také na vyladěných službách. V Sexshopik.cz ročně obsloužíme desítky tisíc zákazníků. O jejich spokojenosti svědčí nejen opakované nákupy, ale také to, že se náš internetový sex shop pravidelně umisťuje na předních pozicích v soutěži ShopRoku. V kategorii Cena kvality jsme se dokonce dvakrát za sebou umístili na prvním místě.

Expedice i doprava jako blesk

Nikdo nečeká rád, zvlášť když jde o erotické potěšení. Všechny sexuální hračky máme skladem v naší prodejně v Praze Horních Počernicích. Erotické pomůcky expedujeme téměř okamžitě a objednávky přijaté do 15. hodiny odpoledne odesíláme ještě týž den. Na svou sex hračku se tak můžete většinou těšit již druhý den po objednání.

+ Více dopravě

Diskrétnost na prvním místě

Nežijeme sice ve středověku, ale nikdo nemusí vědět, kdo vám co pěkného posílá. Sexshopik je diskrétní sexshop. Při balení erotických hraček dbáme na maximální diskrétnost a vy se tak nemusíte obávat ani loga nebo názvu sex shopu na krabičce, ani lechtivých obrázků prosvítajících skrze balící fólii.

+ Více o balení erotických pomůcek a doplňků

Kamenný obchod a výdejna sexshopu v Praze

Chtěli byste si náš sortiment raději prohlédnout osobně? Nebo s něčím potřebujete poradit? Žádný problém! Náš online sexshop má i kamenný obchod a výdejnu v Praze. Přijďte navštívit náš sexshop Praha, moc rádi vás uvidíme!

Sexshop Praha 9 Horní Počernice

Rádi byste si zboží prohlédli osobně či se na něco zeptali? Navštivte náš sexshop v Praze 9 v Horních Počernicích a my vám rádi zodpovíme veškeré dotazy. Těšíme se na vás!

Adresa: Bystrá 761/10, 19300 Praha 9

Naplánovat trasu  

Telefon: 222 224 061

Možnost platby kartou

Otevírací doba:

dnes otevřeno
čtvrtek 09:00 - 18:00
pátek 09:00 - 17:00
sobota zavřeno
neděle zavřeno
pondělí 09:00 - 17:00
úterý 09:00 - 17:00
středa 09:00 - 17:00

Prodejna

 

Prodejna

Jak se k nám dostanete:

MHD:

  • Autobusová zastávka Vojická (Druhá stanice od metra B – Černý most).
  • Bus: 141, 303, 344, 353, 354 (nástupiště č. 15 - směr Horní Počernice).

U zastávky Vojická přejdete silnici na křižovatku Náchodská – Bystrá a budete pokračovat směrem ke kolejím (nejlépe po levé straně). Za kolejemi se vydáte doleva přes bránu do areálu Yugo, kde před restauračním vagónem ihned zahnete doprava. Pak už jen půjdete podél plotu, který vede souběžně s ulicí Bystrá.

 

Autem:

  • Směr z Prahy po dálnici D10 první sjezd za Mc Donald - Exit 3, dále ulicí Do Čertous okolo Ikei a Alzy ke křizovatce s ulicí Bystrá, kde odbočíte vlevo, dále pokračujete směrem ke kolejím, před kterými vjedete doprava do areálu Yugo
  • Směr z Prahy Černý Most - po ulici Chlumecká, dále Náchodská, za prodejnou světel Eglo odbočíte do ulice Bystrá, přejedete koleje a ihned odbočíte vlevo do areálu
  • Směr z pražského okruhu D0 - sjezd na Horní Počernice - Nákupní zona
  • Směr z Mladé Boleslavi - poslední sjezd před Černým Mostem - Exit 3, dále ulicí Do Čertous okolo Ikei a Alzy ke křizovatce s ulicí Bystrá

GPS: 50.1159781N, 14.6020819E

 

Vlakem:

  • Vlaková zastávka Praha Horní Počernice leží na trati 231 Praha - Lysá nad Labem - Nymburk - Poděbrady - Kolín.
  • Vlaky: S2, S22, S9

Po opustění nádraží budete pokračovat po hlavní ulici Náchodská směrem do centra než se dostanete ke křižovatce s ulicí Bystrá (u Benziny) a budete pokračovat doprava směrem ke kolejím. Za kolejemi se vydáte doleva přes bránu do areálu Yugo.

Čt, 10/10/2019 - 13:36
 
Gymnofobie

Gymnofobie

Gymnofobie

Hlavní téma: "Zdravá sexualita".
Převzato z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gymnofobie

Gymnofobie je strach (fobie) z nahoty. Lidé trpící gymnofobií pociťují z nahoty úzkost, a to i když si uvědomují, že je jejich strach iracionální. Mohou mít strach z toho, že uvidí jiné lidi nahé, že budou sami viděni nazí, či z obou případů. Jejich strach může pramenit z obecné úzkosti spojené se sexualitou, ze strachu, že jsou fyzicky méněcenní, nebo ze strachu, že je nahota činí odhalené a nechráněné. Název této fobie pochází z řeckých slov gymnos (nahý) a phobos (strach).

Nahotě na veřejnosti obecně zabraňuje cudnost (jinak též ostýchavost či stydlivost). Vyhýbání se nahotě v soukromí může být pokračováním cudnosti, případně prudérnosti nebo studu z vlastního těla. Jako gymnofobie se však kvalifikuje pouze skutečný strach z nahoty. Diagnostikování úzkostné poruchy může být provedenou pouze v případě, že dotyčný nemá strach z nahoty pod kontrolou či tehdy, když strach zasahuje do jeho každodenního života.

Převzato z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gymnofobie

 

Literatura a zdroje

Články s podobnou tematikou

Štítky: 
Pá, 11/10/2019 - 22:38
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
 
 
 
Pocity studu spojené s nahotou

Pocity studu spojené s nahotou

Pocity studu spojené s nahotou

Hlavní téma: "Stud je obrana vlastní intimity".
Volné pokračování článku "Komplexy, strachy a zábrany při sexu..."

Stud v přiměřené, zdravé míře je bezproblémový. Tak jako příliš velký, neopodstatněný stud se stává problémem, tak také jeho absence může způsobovat nepříjemné situace a pocity.

Stud je velmi složitý jev, který se zatím nepodařilo definovat. Stud bezesporu patří mezi problémy, které negativně ovlivňují nejen partnerské vztahy, způsobují problémy se sexem, ale některým lidem komplikují i běžný každodenní život mezi lidmi. Preventivní, varující "stud před něčím" je ostych, následný "stud za něco" je hanba. V něčem se stud podobá (subjektivní) vině, ostudě, trapnosti a trémě, s nimiž se někdy v běžné řeči zaměňuje.

Asi nejvíce stud komplikuje partnerský život a s ním související život intimní. Pokud lidé se studem bojují a snaží se ho překonat za cenu svého sebezapření, není to nejlepší cesta ani pro jednoho z partnerů.

Na počátku vztahu mají některé ženy velký problém být před svým partnerem nahé. I když je to obtížně pochopitelné, některé ženy se za své tělo stydí v takové míře, že odmítají sex. Většinou se jedná o ženy, které díky svému nízkému sebevědomí trpí představou, že jejich nahé tělo není pro muže dost atraktivní a některé se dostanou do takového psychického rozpoložení, že jsou dokonce skálopevně přesvědčené o tom, že "musí" muže odpuzovat. Výsledkem takového hodnocení pak je, že nenávidí samy sebe a ke svému tělu cítí přímo odpor... Pokud se s mužem milují, pak si nepřejí, aby si při milování mohl jejich tělo prohlížet a trvají výhradně na milování potmě... A není jich málo...!!!

Problémy se studem a orální sex

Není náhoda, že nejčastěji se stud a komplexy naplno projevují při přijímání nebo poskytování orálního sexu. Orální sex je dnes už považovaný za naprosto běžnou sexuální aktivitu. Tak se to obecně chápe, ale pro lidi, kteří mají problémy se studem to už tak samozřejmá aktivita nebývá. V orálním sexu se pak může "sejít" vše negativní, co si ve svém rozpoložení dokáží představit. Většinou je to představa nedokonalosti jejich těla, představa nedokonalé intimní hygieny, tělesných sekretů,... Představa, že se někdo ústy dotýká jejich pohlaví může být tak traumatizující, že se prostě orálnímu sexu nebo jiné sexuální aktivitě budou vyhýbat za každou cenu. Přitom jejich odpor může vycházet z traumatizujícího pocitu, že něco podobného je naprosto nedůstojné, trapné až ponižující. Raději zvolí jakoukoli jinou sexuální aktivitu, která možná nebude tak vzrušující, ale partnerovi nebo partnerce prostě neustoupí... Pokud orální sex připustí v roli přijímajícího partnera, pak za cenu "strpení". Přitom jiné sexuální aktivity jim problém dělat nemusí. Často jsou jejich zábrany tak silné, že v roli příjemce nemohou prožít vyvrcholení a roli dávajícího se naprosto bez skrupulí vyhnou.

Sud však může být spojen s jakoukoli jinou sexuální praktikou, nemusí se tedy týkat pouze orálního sexu. Sexuální aktivita se může stát problémem ve chvíli, kdy se o ni partner nebo partnerka pokusí a stud "zapracuje" a řekne NE!!!. Pokud pak přes psychickou blokaci sexuální aktivita proběhne, cítí se při ní trapně, radost ze sexu vyprchá a milování do jeho konce prožívají méně příjemně nebo až s odporem.

Někteří lidé tyto pocity mívají hlavně na začátku stimulace. Až se po chvíli uvolní a stud překonají, pak i při orálním sexu nebo jiné "nestandardní " technice mohou dosáhnout orgasmu. Proto je potřeba lidem, kteří se stydí poskytnout dostatek času na uvolnění a zklidnění. Po odeznění studu, obav nebo strach z neznámého, se většinou už může cokoli...

Psychické bloky spojené se studem nebo s obavami o "dokonalost těla" je možné překonat především otevřeným partnerským rozhovorem, projevy lásky, něžností a také objasněním potřeby intimního doteku, pocitu sounáležitosti a intimity.

Pocity studu spojené se sexuálními praktikami se dají nejsnáze překonat pozvolnou a trpělivou milostnou předehrou, při které se pomaličku přidávají doteky i ústy na intimních partiích. Když se nespěchá, tak většinou ani netrvá tak dlouho a problém se studem a obavami se postupně vyřeší sám.

Stydlivost se nedá odbourat nátlakem

Výčitky nebo nadávky celou situaci jen ještě více zhorší a komplexy prohloubí. Problémy se musíte snažit překonat postupně, láskyplně a ohleduplně. Především je potřeba oboustranná snaha o řešení problému. Nemůže chtít je jeden. Chtít musí oba dva partneři.

Pokud se problémy týkají studu za vlastní tělo, pak se nikdy nejedná o problém, který by se objevil až v situaci zahájení partnerského sexuálního života. Vždy se jedná o problém,který tady byl už dříve a v partnerském vztahu se jen projevil naplno.

Většinou bývá spojen s nějakou dřívější negativní zkušeností, urážkou, zesměšněním nebo psychickým traumatem. V takovém případě je potřeba s partnerem nebo partnerkou o jeho problémech mluvit. Pomalu, ohleduplně a dát hlavně příležitost se z problému vymluvit.

Pro společný sexuální život je potřeba intimita a jistota

Hodně problémů dokáže vyřešit intimita prostředí, pocit bezpečí a jistoty. Pocity studu spojené s nahotou se dají řešit a vyřešit právě tím, že nejdříve musíte vědět, z čeho má ten druhý strach a obavy a vyjdete mu vstříc. Nemá smysl chtít to "po svém". Nic tím nezískáte, jen můžete ztratit. Musíte společně vytvořit takové podmínky, ve kterých se posílí přirozená vzájemná důvěra a navodí se atmosféra klidu a pohody. Pak se i " nepřekonatelné" pocity studu dají snížit a následně odbourat.

Začněte vytvořením "posvátného" prostoru. Do něj neodmyslitelně patří i intimní osvětlení, které není ani tmou ani světlem. Příjemné náladové osvětlení vytvoříte snadno tak, že například "čajové svíčky" bezpečně zajištěné ve skleněných svícnech rozložíte po podlaze. Světlo plamene svíčky se láme ve skle svícnu a na podlaze vytváří zajímavé světelné efekty, odráží se od podlahy a nepřímo osvětluje místnost i milence... A rozptýlené nepřímé světlo dopadající zespodu zvýrazní spíše vaše přednosti...

Při tantrických rituálech nebo tantrických masážích se používá lehký tantrický oděv kterému se říká lunghi. Upevňuje se nejčastěji uzlíkem vytvořeným přímo na látce. Muži si lunghi upevňují okolo pasu, ženy přes ňadra. Ženy používají větší rozměr látky, muži kratší. Ženy si z lunghi uvážou šaty, muži sukni. Lunghi pak bezpečně zakrývá jejich pohlavní orgány. V lunghi se často procvičují tantrické techniky a provádí některé masáže při částečném zakrytí těla. Výborně se hodí k relaxaci a dá se v něm také pohodlně meditovat. Nic Vám nebrání si lunghi pořídit a sami se přesvědčíte, jak snadno zakryjete své domnělé nedokonalosti a jak rychle se Vám zvýší sebevědomí.

Nemusíte to zkoušet zrovna přes tantru. Klidně se můžete vzájemně podpořit novodobými dárky. Pro ty, kteří upřednostní erotické spodní prádlo, noční košilku nebo lehounký župánek jedna rada - vyzkoušejte to. Navíc to může být pro partnerku velmi hezký dárek k narozeninám svátku nebo "výzva" k milování.

Jakákoli cesta, která pomůže stud nebo zábrany snížit je vhodná... Jednou po ní dojdete tak daleko, že na stud už ani nevzpomenete...

Stejný problém se však týká i mužů. I muži mají své problémy se studem a možná ty jejich problémy jsou zcela s¨rovnatelné s těmi ženskými. Zženštěná postava, začínající pleš, pivní bříško, malý penis... V takovém případě pomoc potřebuje i muž. A komplex zvaný MALÝ PENIS? Je to sice především problém mužů, ale kolik žen tím psychicky trpí se svým mužem... Přitom většina žen penis ani moc "nepotřebuje" protože pro sex přece platí, že ženy mají orální sex raději než soulož!

Vzájemný obdiv, chvála a něžnost spojená s ohleduplností a pochopením, to je něco co dokáže podpořit a rozvinout každý vztah, nejen ten sexuální.

Co je a co není stud je zcela individuální pocit

Někdo se může stydět už za to, jak vypadá v oblečení, pro jiného je to stud za barvu ochlupení, když je úplně nahý. Studu je tedy něco, co se nedá zobecňovat, co nemá přesně definovaný rámec.

Některé ženy se například nestydí jít na masáž při které jsou svlečené. Mají totiž zcela oprávněný pocit, že masér už vyděl tolik svlečených žen, že je něco jako eunuch v harému. Prostě ho už tak moc nepovažují za někoho, "před kým by se stydět měly". Stejná žena, která na masážním stole leží svlečená a pocit studu nemá, jej získá v okamžiku, když z masážního stolu sleze a stojí stejně neoděná v přítomnosti maséra. Najednou se před ním stydí a to i přesto, že se jí přes hodinu dotýkal na celém těle...

Stud je vlastně svým způsobem projevem psychiky. Když žena leží na masážním stole, je to pro ji přirozené, když stojí stejně neoděna, je to pro ni hůře přijatelná situace a proto se stydí.

Představa, že například v tantrické škole jsou všichni stále svlečení je nesprávná. Přijatelná míra studu je pozitivní a pokud by ale stud zcela zmizel, zmizelo by kouzlo jeho překonávání. Pro mnoho lidí je právě ten pocit v okamžiku, kdy se svlékají nebo kdy vidí, jak se svléká někdo jiný, tím erotickým nebo esteticky-erotickým okamžikem, který se jim líbí.

Na nudistické pláži jsou všichni svlečení. Od toho je vlastně odvozen celý směr - nudismus a naturalismus. Nikomu na nudistické pláži nepřijde divné, že kolem něho jsou samí nazí lidé. Prostředí, ve kterém jsou si všichni rovni nakonec vytvoří atmosféru, ve které není problémem nahota, ale to, když někdo mezi nahými zůstane oblečený. Oblečený jedinec je mezi nahými problémem a rušivým elementem. Dokonce jsou lidé, kteří se nestydí mezi nahými, ale je jim nepříjemné, když je mezi nimi někdo, kdo nahý není.

Paradoxně se stydí nahý před oblečeným a oblečený před nahým.

Zajímavé je sledovat, když na nudistickou pláž přijde někdo nový. Většinou je středem obecné pozornosti až do doby, kdy se svlékne. Pouze ta chvíle odhalování "nového" těla je zajímavá a možná i trochu erotická, pak zájem opadá. Nahota je nakonec stejně uvolňující, jako oblečení.

Ten kdo se stydí potřebuje podpořit

Pocity studu spojené s nahotou nejsnáze překonáte chválou. Ze strany partnera (i partnerky) je potřeba chválit, chválit a chválit. Obdiv, chvála a láskyplné vyjádření komplimentů o kráse ženy ženě může pomoci překonat její strach z negativního hodnocení jejího těla, prsou nebo postavy. A slova chvály a obdivu by pak měla provázet také celé milování. Hlavně se vyvarujte přístupu k sexu jako "Mrtvý brouk" nebo "Němý Bobeš".

Chvalte, chvalte a chvalte. Možná Vám zpočátku bude trochu divné, zvláště pokud jste to dříve "zanedbávali"... Věřte tomu, že Vám to oběma zcela jistě pomůže.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Čt, 17/10/2019 - 00:47
 
 
 
Tantrická masáž si neklade žádné cíle

Tantrická masáž si neklade žádné cíle

Tantrická masáž si neklade žádné cíle

Hlavní téma: "Umění doteku".
Volné pokračování článku "Umění tantrické masáže".

Tantrické masáže jsou ucelený soubor masážních technik. Jejich správné provedení lidem přináší to, co od ní očekávají. Právě vysoké očekávání však může být problémem proč to, co si lidé představují že prožijí, nenastane. Mnoho lidí od tantrické masáže skoro očekává, že její absolvování vyřeší všechny problémy na které si vzpomenete. Popravdě tomu tak není..., a ani být nemůže...

Tantrická masáž bude mít takové účinky, jaké dokážete přijmout. Není možné mít očekávání a přitom se nechtít uvolnit, nechtít změnit svůj přístup k lidem a hlavně sám k sobě nebo naplno důvěřovat a odevzdat se tomu, kdo Vám masáž poskytuje.

Musí to však být důvěra zasloužená, ne automatická, nekritická a bezmezná... Je však někdy problém takového maséra nebo masérku najít... Proto ne každá masáž, které se říká tantrická, jí opravdu musí být...

Tantrické masáže nejsou jednoduché a dokázat masáž provést tak, aby člověk který ji přijímá ji vnímal jako něco vyjimečného, je mimořádně obtížné.

Na straně dávajícího to vyžaduje vysoké soustředění, dokonalou znalost techniky a zvládnutí svých vlastních emocí. Teprve tehdy, když je dávající schopen mezi sebou a přijímajícím vytvořit stav bezvýhradné vzájemné důvěry, může ve stavu láskyplné dobrotivosti poskytnout přijímajícímu to, co od masáže očekává. Pro představu o tom, co se od dávajícího očekává doplňuji, že pocity "láskyplné dobrotivosti" lze přirovnat k pocitům matky hladící své malé spící dítě. Jsou naprosto zbaveny jakékoli sexuální složky a jsou výhradně láskyplné. Přijímající to v jeho dotecích pozná a to mu dovolí věnovat se naplno všem pocitům které prožívá. To je ovšem něco, co každý nedokáže... dá se to však naučit...

Na straně přijímajícího je potřeba nemít očekávání. Prostě si nepředstavovat, že automaticky představuje něco výjimečného, extatického, mimořádně vzrušujícího.... Tantrická masáž nemůže vyřešit všechny sexuální problémy, zvládnutí ejakulace ani automaticky nezajistí mutiorgasmický prožitek přijímajícího. Dokáží však posunout vzrušení až na úroveň meditačního prožitku, ve kterém lidé mohou prožívat něco, co jim sex ani orgasmus nabídnout neumí...

Většina lidí si tantrickou masáž automaticky spojuje s představou vzrušení, které musí být zakončeno vyvrcholením. To však není pravda. Žádná tantrická masáž nemusí být zakončena vyvrcholením a to například proto, že vyvrcholení je něco definitivního, něco, po čem už nemusí být vůbec nic... Veškerá nahromaděná léčebná sexuální energie se při vyvrcholení spotřebuje a tím se vyčerpá. V tantře proto vyvrcholení není cílem tantrické masáže, je to pouze jedna z forem zakončení tantrické masáže.

Tantrická masáž samozřejmě se vzrušením pracuje. Je propracovanou erotickou meditací na úrovni duchovní i fyzické. Dovoluje mimořádně intenzivně vnímat radost z vlastního těla, z vlastního vzrušení, z přítomnosti druhého a z energie, která mezi dávajícím a přijímajícím proudí.

Jedním ze základních předpokladů pro hluboké prožívání pocitů vlastního těla je "být tady a teď". Prožívat své pocity bez očekávání, bez obav, naplno... Být "tady a teď", to znamená vnímat sebe a s vděčností naplno prožívat své tělo a jeho pocity... Mít radost z každého doteku, pocitu, vlnky vzrušení i uvolnění. Uvědomit si že žiji, že mi je dobře... Vnímat i to, na co jsme už dávno ve spěchu zapomněli - vděčnost, radost, vzájemnou úctu...

Ještě jedna poznámka - tantrická masáž není sex. Pokud se z masáže stane sex, nejednalo se o tantrickou masáž!

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Ne, 20/10/2019 - 19:18
 
21
22
23
24
25
26
27
 
 
Tantrická masáž jako psychoterapie

Tantrická masáž jako psychoterapie

Tantrická masáž jako psychoterapie

Hlavní téma: "Umění doteku".
Volné pokračování článku "Umění tantrické masáže".

Někteří lidé si už možná ani neuvědomují, jak velkému tlaku na psychiku jsou každodenně vystaveni. Dokud se jim nepřihodí něco, co změní jejich životní styl a tempo, myslí si, že takhle žít je normální. Nemyslím tím zrovna, že by se muselo jednat pouze o tempo pracovní. Mnohem nebezpečnější je spíš životní styl, který lidé přijali a už si ani neuvědomují, jak jsou jím pohlceni. Žijí svůj život povrchně, málokdy se umí odreagovat a někteří mají problém vyjít sami se sebou. Stačí se podívat na to, jak se lidé baví například při jídle v restauraci. Přijdou se společně najíst, pobavit a místo toho každý sleduje svůj telefon aby ani na okamžik neztratil kontakt s úplně jinými lidmi. Přesvědčte se sami a možná zjistíte, že ani Vy už neumíte být "tady a teď" a že už máte problém vydržet i sami se sebou v klidu a pohodě... V některých zemích, které jsou nám často dávány za příklad, mají ti co na to mají, svého psychoterapeuta nebo psychoanalytika, případně alespoň nějakého guru, který řeší všechny jejich problémy... Brzy se toho dočkáme i u nás...

Tantrická masáž je určitá, velmi účinná forma psychoterapie.

Samozřejmě ne každá tantrická masáž takovéto účinky bude mít. Nezáleží pouze na tom, jak ji ten, kdo ji poskytuje, dokáže přijímajícímu provést. Naprosto stejně zásadní vliv na výsledek má i přijímající. Záleží na tom, zda chce aby na něj tantrická masáž měla pozitivní vliv nebo to nechce, případně mu to je jedno. U tantrické masáže nejde jen o vzrušení a sexuální uvolnění. Především jde o prožívání pocitů, vnímání sama sebe a svého těla. Ti, kteří hledají jen sexuální uvolnění ho nejspíš prožijí, ale to bude tak všechno.

Tantrická masáž dokáže člověka zklidnit, ztišit a otevřít ho sama sobě. Nejsou to fráze, tak se to opravdu děje. První tantrické masáže v životě budou nejspíš o pocitech vzrušení, případně i o vyvrcholení. Pokud však lidé chodí na tantrické masáže pravidelně, pak sami zjišťují, že mnohem více než vzrušení, vnímají hlouběji své pocity a uvědomují si své tělo. S prohlubováním pocitu spojených s masáží se začínají prohlubovat i prožitky meditační. Je to přirozený vývoj, který samozřejmě potřebuje čas a klid a dostatek zkušenosti na straně dávajícího i ochotu uvolnit se na straně přijímajícího. Najednou zjistíte, že dotek dávajícího nevnímáte jako erotický dotek, ale jako energii, která dokáže ovlivňovat Vaši mysl.

Najednou zjistíte, že jste někde úplně jinde, že máte vize, že se procházíte vzpomínkami... Něco podobného se Vám nejspíš nepodaří prožít hned při prvních masážích, ale ani to není nemožné.

V bezpečném prostředí, ve kterém se tantrické masáže provádí, může u masírovaného docházet k typickým psychickým procesům, kterým se říká "uzavírání gestaltů" nebo obecně "uzavírání nedokončených komunikačních cyklů". Každý z nás si v sobě zadržuje neuzavřené komunikační prožitkové cykly z minulosti. Chtěli jsme něco říct, udělat ..., ale pod tlakem okolností jsme to neřekli, neudělali. Energie, kterou jsme v sobě připravili pro danou komunikaci se neuvolnila, ale nechala otisk v podvědomí našeho těla. Často se pak stává, že při tantrické masáži se tyto otisky v podvědomí uvolní a připomenou. Nemusí se přitom vůbec jednat o vzpomínky a pocity spojené s erotikou.

Tantrické léčení

Práci s tělem a myslí, ve spojení doteku a psychoterapie, provádí řada tantrických učitelů. Mezi nejznámější bezesporu patří Sky Dancing tantra (v Čechách reprezentovaná Johnem Hawkenem), která k navození stavu hluboké "léčebné" meditace využívá specializované tantrické rituály. Při nich se dotekem a masáží prochází tkáň v oblasti genitálií za účelem jejich "léčení". Při těchto technikách dochází ke znovu uvědomění potlačených vzpomínek, které místo paměti člověka nese jeho tělo. Práce je naprosto analogická s prací body terapeuta, pouze zasahuje do oblastí kam si žádný body terapeut ze společenských důvodů nedovolí svému klientovi sáhnout.

Jak velký vliv na psychiku tyto techniky mají si uvědomíte až tehdy, když takovou zkušeností projdete. Jen si dovoluji poznamenat, že se nejedná o techniky pro začátečníky ani mírně pokročilé. Předpokladem je nejen zkušený tantrický masér na straně dávajícího, ale také dostatek zkušenosti s tantrickými masážemi na straně přijímajícího. Naprostá vzájemná důvěra musí být samozřejmostí.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

St, 23/10/2019 - 19:21
 
 
 
 
 
28
29
30
31
1
2
3