-A A +A

Jste zde

Září 2017

Po Út St Čt So Ne
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
Sex motivovaný prospěchem

Sex motivovaný prospěchem

Sex motivovaný prospěchem

Volné pokračování článku "Sexuální chování a vztahy" a "Jaké bývají důvody pro sex?".

Každý by si měl uvědomit, že sex motivovaný vlastním prospěchem nemá s láskou a city nic moc společného. Často se jedná o vztah spojený s nevěrou u jednoho nebo i obou partnerů. Cílem může být i vytvořit dlouhodobý paralelní vztah, ze kterého bude mít jeden z jeho aktérů dlouhodobý užitek. Více než často je hlavním důvodem vzniku takového vztahu vypočítavost na straně jednoho a naivita na straně druhého "partnera".

Iluze, že vám někdo rozumí, že vás uznává, že vás potřebu nebo že po vás touží (a další...) je samozřejmě krásná a neodolatelná. Jenže to nemusí být realita ale opravdu jen iluze, co vás vede k tomu, že se zachováte tak, že toho za čas budete hluboce litovat. Mnozí lidé se nechají manipulovat aniž by tušili, že si s nimi někdo pohrává... V pracovní rovině to samozřejmě je obtížnější tehdy, pokud své práci rozumíte a stačíte na ni. Ale pracovně se dá s člověkem celkem snadno manipulovat přes jeho osobní slabosti. Lidé si ani nemusí uvědomovat, že s nimi někdo manipuluje a že na ně působí tak že dělají přesně to, co po nich někdo chce. Stačí správně zalichotit, občas "podepřít", mít pochopení nebo porozumění pro slabosti, záliby, prostě "podkuřovat" v situacích, kdy "o nic nejde" ... Nemusí to ani trvat moc dlouho a už "zobete z ruky"... Týká se to jak mužů, tak i žen a takovýto vztah mezi kolegy není opravdu nic výjimečného. Většinou se ovšem jedná o vztah mezi podřízeným a nadřízeným. Jaké mohou být důvody, proč si podřízený s nadřízeným tak krásně rozumí nemusí být moc složité odhadnout. Nevěra a většina jejich "důvodů ani nemusí být cílem nebo motivem. Pravdou však je, že často je sexuální vztah s nadřízeným tou nejsnadnější cestou vzhůru...

Nevěra nebo vztah na pracovišti je spojena se značným rizikem vznášení požadavků na zajištění pracovních výhod a především ta neprozrazená je pak snadným argumentem pro další tlaky, manipulace a vydírání.

Sex motivovaný prospěchem je častěji metoda žen, kterým se říká "zlatokopky"... Nedejte se však mýlit, existují také muži "zlatokopové"... a není jich zase tak málo...

Pro některé může být důvodem takového vztahu touha po lepším společenském uplatnění, jiný touží po vyšším společenském postavení další může mít svůj konkretní důvod, proč se tak chová. Vlastně je úplně jedno, jaký je hlavní důvod. Sex nebo "náklonnost" z vypočítavosti je prostě cesta, jak se dostat k tomu, po čem toužíte.

Důvody mohou být jak materiální, tak také emoční. 

  • Mezi ty klasické materiální důvody může patřit například touha po majetku, lepším bydlení, penězích a finančním zabezpečení, touha po exotické dovolené, špercích, dárcích, autě, a klasicky po moci a úspěchu...
  • Za emoční důvody se může považovat i strach ze samoty, opuštěnost, obava ze stárnutí nebo i udržení partnera nebo partnerky za každou cenu"...

Pokud je sex spojený s jakýmkoli cílem, ze kterého plyne prospěch, není to správný důvod...

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

So, 02/09/2017 - 15:23
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
Problém mnoha dnešních mužů - nechybí jim sex...

Problém mnoha dnešních mužů - nechybí jim sex...

Problém mnoha dnešních mužů - nechybí jim sex...

Volné pokračování článku "Sexuální chování a vztahy".

Doplnění úvahy z článků

Dříve se tradovalo, že nechuť k sexu je doménou především žen. Jenže to v dnešní době opravdu neplatí. Dokonce by se snad dalo i tvrdit, že ženy v dnešní době nedostatkem sexu strádají mnohem více než muži.

Nejeden manželský nebo i partnerský vztah se potýká s problémem nezájmu muže o sex. Chvíli se to dá vydržet, ale za nějako dobu i "svatá žena" začne mít pochybnosti, později myšlenky na jiné formy uspokojení, pak některé na paralelní vztah nebo příležitostnou nevěru... Shodně si však kladou otázku "PROČ...".

Těch důvodu může být opravdu hodně a není možné všechny popsat a snad ani pochopit. Každý muž bude mít nejspíš ten "svůj" důvod, "proč se sexu vyhýbá jako čert kříži"... Pokusím se alespoň ty nejčastější důvody nastínit, ale rozhodně si nemyslím, že by se daly zobecnit na každý vztah a na každou situaci.

Nejdříve je potřeba si zpětně vyjasnit, kdy k takovému stavu začalo docházet nepravidelně, kdy se sex stal "šafránem vztahu" a od kdy už to byla "nedobytná pohledávka"... Takováto inventura ve vztahu Vám může výrazně pomoci pochopit i důvody, které nezájem o sex nebo jeho odmítání mohly vyvolat nebo podpořit. Bude také potřeba se zamyslet na tím, zda muž se milovat nechce nebo nemůže. Výsledek může být až tragicky stejný, ale příčiny mohou být zásadně jiné. Také řešení obou základních příčin bývá odlišné a cesta k nápravě se musí hledat právě přes tyto, zdánlivě podobné, příčiny.

Tam, kde je ve vztahu nechuť k sexu, je problém mnohem složitější než ve vzatahu, kde to už prostě nejde!!!

Nechuť k sexu

Začneme problémem NECHUTI K SEXU. Tento problém bývá složitější, protože většinou se jedná o kombinaci psychických a fyzických problémů a to v různém poměru. Často se jedná o projev "vyčerpaného vtahu" ze kterého vymizela vášeň a často i fyzická potřeba sexuálního uvolnění. Tento stav může (ale i nemusí) být spojen s problémy erekce, tedy s nejčastějším problémem mužů - erektilní dysfunkcí. Po stránce fyzické pak souběžně může jít o řadu dalších zdravotních problémů, které nakonec vedou ke snížení sexuální touhy nebo vymizení sexuální potřeby pod snesitelnou hranici...

Základním problémem "nechuti k sexu" však nakonec zůstává problém psychický - tedy zásadní nechuť cokoli pro partnerku ohledně sexu udělat.

Zdravotní problémy a problémy s erektilní dysfunkcí se dají překonat nebo se dají obejít sexem 1:0. Poku však chybí snaha nebo pochopení, pak jakékoli doporučované techniky nebo navrhovaná řešení končí na větě "dnes ne..."

Příčinou vztahových problémů, které vyústí ve vyhýbání se sexu nemusí být jen nemoc nebo léky, dokonce ani "jen" nechuť muže k sexu. Vztah a především vztah sexuální předpokládá i jistou sexuální přitažlivost. Mnoho žen si nechce připustit, že sexuální problémy jejich muže nebo partnera mohou být spojeny se ztrátou sexuální přitažlivost. V takovém případě je potřeba se zamyslet i nad tím, jak o sebe žena (i muž) pečuje, kolik času věnuje sportu, osobní hygieně i duševnímu rozvoji. Prostě lidé se milují tehdy, když si vzájemně mají co nabídnout. Pokud je na jedné straně jen očekávání, ale žádná snaha o vzájemný vztah pečovat a rozvíjet ho, může to být důvodem ochladnutí zájmu o fyzické sblížení partnerů. To samozřejmě platí oboustranně...

Hned v úvodu jsem upozorňoval na to, že důvodů pro vyhýbání se sexu může být nepřeberné množství. Právě ty psychické problémy mohou být opravdu nevyzpytatelné. Proto je potřeba dávat pozor na to, aby už v okamžiku, kdy se vám jen zdá, že něco je jinak než dříve, je nutné si o tom společně a hlavně otevřeně promluvit!

Zdravotní problémy

Zdravotní problémy se v dnešní době na sexuálních problémech a na snížení sexuální potřeby podepisují více, než si lidé dokáží připustit. Na "vině" pak často bývají léky, které na jednu stranu život zachraňují, na druhou stranu však mohou postupně a nenápadně snížit jeho kvalitu. Před pár lety se na řadu nemocí prostě včas zemřelo, dnes se pomocí léků dá mnohá choroba vyléčit, potlačit nebo alespoň snížit její negativní projevy. Daní za to může být nejen snížení sexuální touhy, ale i řady dalších podnětů, které život dělají zajímavý, naplňující. Mnoho lidí "žije", ale lékaři (a nejen oni) na nich často pozorují změny, které plnohodnotný život moc nepodporují... Když se k tomu přidá nesprávná životospráva nebo nezájem o cokoli jiného, nebo jídlo a pití, je potom život ve vztahu pro toho druhého "očistcem".

Řada lidí sice vnímá, že nežádoucí účinky léků jim berou radost ze života, to jim však mnohdy nebrání životní radosti nahradit alkoholem, drogami, hazardem nebo jídlem... Sex v takovémto případě rozhodně nepatří ke kompenzaci nežádoucích účinků léků... Přitom řešením může být změna medikace která může nežádoucí účinky léků snížit, odstranit nebo učinit snesitelnými. Problémem je, že jen málokdo se se svými sexuálními problémy svěří svému lékaři nebo se nechá vyšetřit urologem nebo sexuologem. V dnešní době je možná účinná léčba sexuálních dysfunkcí pomocí léků na podporu erekce nebo nakonec i pomocí změny životosprávy, doplněné potravinovými doplňky, které pak mají šanci pomoci.

Články "Příčiny erektilní dysfunkce" a "Erektilní dysfunkce - léčba" se zabývají příčinami tohoto nejčastějšího sexuálního problému mužů. Nabízí také odpovědi na otázky, jak situaci řešit. Muži, kteří jsou tímto sexuálním problémem postiženi by si je rozhodně měli přečíst a zamyslet se nad tím, zda by to nebylo řešení jejich nechuti (i fingované) nebo vyhýbání se sexu. Mnoho mužů se sexu raději vyhne než by se dostali do situace, kdy by bylo zřejmé, že sex už prostě fyzicky nezvládají. Pokud je důvodem vyhýbání se sexu obava ze selhání, pak je to problém celkem snadno řešitelný. Jednak se dá řešit vzájemným pochopením ze strany obou partnerů, tady na straně ženy jde o chápání stavu, že to muži prostě už moc nejde... a na straně muže pochopení toho, že sexuální potřeby ženy prostě musí řešit jinak. Jednoduché řešení v normálně fungujícím vztahu je milování se se zakončením 1:0 bez penetrace, pomocí jiných technik nebo orálního sexu. To se dá doplnit o léky na podporu erekce, které většinou dovolí alespoň nějaké spojení, případně i vyvrcholení muže při souloži. Ale i 1:0 je pro naplnění sexuálních potřeb ženy velmi kladný výsledek milování... Řeší to přesně to, co žena potřebuje... Muži by si měli uvědomit, že při souloži naprostá většina žen orgasmu nedosahuje. Pokud budou soulož chápat jako cestu pro dosažení svého vyvrcholení a například orální sex jako cestu pro dosažení vyrcholení ženy, mohou tak spokojeně žít do sta let...

Je prostě vidět, že na milování nemá chuť, nutí se do toho a vrcholem erotiky je, že mi položí ruku na prso. To mě fakt neuspokojuje…

Jsou léky, například antihypertonika na bázi beta-blokátorů, které erekci brzdí, ale jejich vysazení ohrožovalo zhoršení zdravotního stavu. Mnoho léků, především na cukrovku, vysoký krevní tlak a antidepresiva se však dají, ve spolupráci s lékařem, doplnit o jiné formy léčby, které nakonec mohou vést ke zlepšení zdravotního stavu a vysazení původně předepsaných léků. Cesta je jasná - změna životosprávy, změna životního stylu, snížení stresové zátěže, omezení přetěžování, dostatek spánku, sport, procházky přírodou, cestování a spousta dalších činností, které zlepšují náladu. nakonec možná zjistíte, že sex je ideální léčbou vašich depresí...

Také se zamyslete nad tím, jak vypadá Váš partnerský život. Mnoho lidí řeší problémy se sexem, ale nezajímá je, že jejich partnerský život je vlastně tristní. Nezapomínejte také na to, že nevěra, ať už prozrazená nebo ta doposud utajovaná, se na vztahu podepíše velmi významně. Nechuť partnera k sexu s manželkou nebo partnerkou může pramenit také z toho, jaký život spolu vlastně žijí...

V úvodu jsem upozornil na to, že příčin bude nepřeberné množství. Proto, pokud Vám na vztahu opravdu záleží, hledejte je společně. Otevřený a upřímný rozhovor Vás dvou Vám možná osvětlí skutečné, ne domnělé, důvody Vašich sexuálních potíží. Nakonec možná zjistíte, že vyhýbání se sexu nebo problémy se sexem jsou jen vrcholem problémů, z nichž řadu jste neviděli nebo ani vidět nechtěli...

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

Čt, 07/09/2017 - 16:35
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
Chytit jsem to na WC...

Chytit jsem to na WC...

Chytit jsem to na WC...

Volné pokračování článku "Sexuálně přenosné nemoci - pohlavní choroby".

Lékaři, kteří se dostávají do situací při kterých musí pacientovi sdělit, že jeho choroba patří mezi pohlavně přenosné nákazy, tedy mezi pohlavně přenosné infekce, se velmi často setkávají s podobnou reakcí pacientů - "Musel jsem to chytit na WC..." Na jednu stranu je to celkem přirozená reakce člověka na zjištění, že nepříjemné projevy, které ho trápily, jsou pohlavní chorobou. Teprve při nezbytném rozhovoru s ošetřujícím lékařem si lidé neradi, ale přece jen postupně vybavují a hlavně sami před sebou přiznávají fakt, že nákaza může pocházet od naprosto jiných aktivit, než bylo použití WC k osobní potřebě... Není příjemné si přiznat, že pravou příčinou byla nějaká sexuální aktivita s jiným člověkem. Jen zřídkakdy má totiž pohlavně přenosné onemocnění jinou příčinu. Možné to samozřejmě je, například při výkonu profese ve zdravotnictví, záchranářství, ošetřovatelství a podobných profesích při kterých lidé mohou přicházet do styku s pohlavně nakaženými lidmi nebo jejich tělesnými tekutinami.

V běžném životě WC není zrovna tím místem, kde by bylo snadné nakazit se pohlavní chorobou. Tedy možné to je, ale především v situacích, kdy na WC provozujete sex...

Důvodem, proč je nákaza pohlavní chorobou na WC tou nejméně pravděpodobnou variantou jak přijít k této nemoci je i to, že původci těchto chorob jen obtížně přežívají mimo lidské tělo. Nakazit se pohlavní chorobou zrovna na WC je sice teoreticky možné, ale jak uvádí lékaři, především k tomu dojde nejčastěji tehdy, když na WC provozujete nechráněný sex... Uvádět proto jako zdroj nákazy právě pobyt na WC proto není zrovna nejrozumnější...

S čím se na WC potkat můžete...

Úroveň WC, především těch veřejných, je různá a hodně záleží na lidech kteří je provozují nebo se o ně starají. Je potřeba předem myslet na to, že ne pokaždé je WC použito tak, aby jeho hygiena nějak neutrpěla. Vždy především samozřejmě záleží na lidech kteří WC použili nebo kteří ho následně ošetřili. Mezi klasické problémy, se kterými se asi každý z nás někdy na veřejném WC (nejen tam) setkal patří pomočené prkénko, absence toaletního papíru či mýdla, nefunkční nebo omezeně funkční splachování, pomočená nebo špinavá podlaha (většinou obojí), nedokonale ošetřená záchodová mísa...

Nepřehlédnutelným problémem je samozřejmě dlouhodobě neuklízené a nevydezinfikované WC, které umožňuje, aby se viry a bakterie mohly rozmnožit do mezí které už představují pro lidi nebezpečí. Zápach z WC pak může být nepříjemným ukazatelem toho, jak je o WC pečováno...

Největší nebezpečí představuje pro lidi kontakt s těmi částmi WC, které přicházejí do styku s lidskou kůží nebo s oděvem, který se kůže bude dotýkat později. Logicky by tedy naší pozornosti nemělo uniknout v jakém stavu je záchodové prkénko. Právě na této části WC, které nejintenzivněji může přijít do styku s lidskou kůží, se mohou vyskytovat různé druhy streptokoků, bakterie E.coli a další bakterie a viry. Lidské tělo se s nimi sice setkává nepřetržitě při jakémkoli kontaktu s prostředím skrze naši kůži, ale na záchodovém prkénku mohou být zastoupeny v masivním množství... Uklidnit nás může především to, že nepoškozená lidská kůže je velmi účinná bariéra proti jejich průniku do lidského organismu.

"Klasické" nebezpečí představuje možnost nákazy hepatitidou typu A. (žloutenka) která je celosvětově osmým největším zabijákem. Postihuje miliony lidí ročně a nebezpečná je i proto, že většinou se jen obtížně zpětně hledá zdroj její nákazy.

Další z možných nákaz jsou rotavirové infekce, ke kterým jsou náchylné především menší děti. Vyznačují se vysokou nakažlivostí a přenáší se stejně jako hepatitida typu A. Nákazu často provází zvracení, průjmy, bolesti kloubů, svalů i teploty, které ale většinou trvají jen krátkou dobu. Obvykle odezní do tří dnů a uzdravení je rychlé, kompletní a bez následků. Onemocnění sice mívá bouřlivý průběh, ale následky nejsou zdaleka tak závažné jako u žloutenky.

Základem prevence nákazy je čistota rukou

Mnoho lidí spoléhá a to, že když záchodové prkénko obloží toaletním papírem, bude vše OK. Otřít prkénko a následně ho pokrýt toaletním papírem je samozřejmě lepší, než neudělat nic, není to však 100% dokonalá ochrana. Dokonalé je použít originální hygienické papírové krytí ve tvaru prkénka (papírová sedátka na WC), ale s takovouto ochranou se v našich končinách nesetkáte ani na draze placených WC... To se Vám podaří použít snad jen v zemích, kde je více ropy jak pitné vody... a kde kupodivu mají mnohem přísnější pravidla pro použití WC...

Pokud hodláte pokrýt prkénko toaletním papírem, pak je rozumné ho předtím nejdříve opatrně otřít a pak na ně teprve položit toaletní papír. Použijte toaletní papír který byl bezpečně namotaný ve výdejníku toaletního papíru a nebyl tedy případně kontaminovaný při močení nebo splachování při předcházejícím použití WC. Ti, kteří nevěří ničemu, mohou případně použít hygienické papírové kapesníčky, které si ovšem sami přinesou. Ty většinou obsahují, kromě vonné složky. i složku desinfekční...

Pokud prkénko otřete vlhčenými ubrousky nebo ho "ošetříte" přineseným antibakteriálním gelem, bude to rozhodně kladem. Otázkou je, zda něco takového je možné provádět ve všech životních situacích... Proto je rozumná rada, na prkénko WC raději vůbec nesedat. Je-li to následně možné, důkladně si po použití WC umyjte ruce a použijte mýdlo nebo lépe antibakteriální mýdlo, gel nebo pěnu. Také je dobré vědět, že nejvíce mikrobů a virů na Vás na WC číhá na podlaze. Proto osobní věci ani zavazadlo nikdy při vykonávání potřeby na WC neodkládejte na zem. Většinou je kabina WC vybavena háčky na dveřích nebo na stěnách. Jsou sice určeny na pověšení kabátu nebo oblečení, unesou však i běžné zavazadlo nebo kabelku. Vyplatí se to...

Používat veřejné WC nemusí být při dodržování hygienických zásad problémem. Jen se na veřejné WC nevymlouvejte v situaci, když zjistíte, že máte problém s pohlavně přenosnou chorobou...

 

Články s podobnou tématikou

Literatura a zdroje

Po, 18/09/2017 - 23:03
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
1
 
Mykóza a sex

Mykóza a sex

Mykóza a sex

Volné pokračování článku "Mykózy a kvasinkové infekce".

Není to zrovna oblíbené téma hovorů, ale mnohé ženy se s mykózou poprvé setkaly až po pohlavním styku. Důvodem je často mechanické podráždění poševní sliznice, ke kterému při kontaktu pohlavních orgánů dochází. Většinou je na vině nedostateční přirozená lubrikace, tedy nedostatečné vzrušení ženy, případně menší sekrece lubrikantu při vzrušení. Při sexu, třením a stimulaci stydkých pysků, poštěváčku i pochvy penisem, rukou nebo sexuální pomůckou, dochází ke vzniku mikro-odřenin a malých povrchových poškození sliznice. Po ejakulaci spermatu nebo při zanesení slin při orálním sexu do pochvy, se díky jejich zásaditému charakteru ovlivní pH prostředí v pochvě. Tím se narušují rovnováha prostředí pochvy a může dojít k přemnožení kvasinek. V kombinaci se vznikem mikroskopických trhlinek na sliznici pochvy a stydkých pysků vzniklých při sexuální stimulaci nedokonale lubrikované pochvy, se pro zánět způsobený kvasinkami vytvoří přímo ideální podmínky...

Dalšími rizikovými faktory může být dlouhé cestování, jízda na kole, nadměrná konzumace sladkostí, onemocnění léčená antibiotiky, těsné a neprodyšné oblečení.

Mykóza a sex se prakticky vylučují. Již v úvodní fázi nákazy je sliznice pochvy a vulvy narušená a jakékoli mechanické tření způsobuje další podráždění a tedy i bolest. Z hlediska přirozeného rovnovážného poševního prostředí je výhodné monogamní partnerství, neboť jsou při něm oba partneři po nějakém čase vzájemně kontaminovaní a sjednocení stejnou mikroflórou. Proto ženy se stabilním partnerem mykózami budou trpět méně, než ženy promiskuitní.

Pokud žena žije sexuálním životem a muž při sexu nepoužívá kondom, pak je velká pravděpodobnost (blížící se jistotě), že nákazu mykózou prožije i muž. Zvláště muži neobřezaní mají podstatně větší šanci. V případě, že žena má více sexuálních partnerů, kteří nepoužívají kondom, je pravděpodobnost i jejich nákazy opravdu vysoká. Potenciálně se pak nemoc může přes tyto muže bezpečně šířit dál, neboť oni pak nakazí další ženy.... Tak snadno se může nákaza rozšířit až do velkého okruhu lidí. Na úplném počátku přitom byla třeba jen koupel v bazénu a pozdě svlečené plavky. Na konci je řada mužů a žen, kteří se diví, odkud se "TO" vzalo...

Vaginální mykóza není považována za pohlavně přenosnou chorobu a nepodléhá povinnému epidemiologickému hlášení, přesto je pro oba partnery velice nepříjemná. Kromě toho, že znepříjemní až znemožní sex, patří mezi zdravotní problémy, které se urputně vracejí. Pokud tedy nebudou oba partneři doléčení, je velká pravděpodobnost, že se mykóza bude stále a opakovaně přenášet z jednoho na druhého.

Účinnou prevencí přenosu mykózy z ženy na muže je použití kondomu. Ten však neřeší základní problém mykózy na straně ženy i muže a tím je bolest při mechanickém dráždění, bez kterého sex asi nebude až tak atraktivní....

Zejména po častých mykózách, pokud není pochva zcela zahojená, bývá pohlavní styk bolestivý a většinou až nemožný. Pokud se budete po léčbě snažit vrátit do normálního sexuálního života, pak pomáhá při penetraci zajistit za pomoci lubrikantů dostatečnou vlhkost pochvy. Po opakovaných zánětech jsou vhodnější lubrikanty na vodní bázi, nejlépe antibakteriální. Po dlouhodobější léčbě je lépe se k sexu vracet postupně a spíše začít s nepenetračními sexuálními praktikami. Jako vždy platí, že je vhodné nespěchat, věnovat se dlouhé milostné předehře a pak teprve přejít k vlastní penetraci. Není kam spěchat. Nedoléčená mykóza většinou umožní jen jedno sexuální spojení a je zpátky. Proto s penetračními praktikami začněte opatrně, až si budete jisti, že nevnímáte žádnou bolest.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje:

 

Rejstřík:

Mykóza, mykózy, mykoza, mykozy, kvasinky, kvasinkové infekce, kvasinková infekce

(AK)(Z)(O)

Út, 26/09/2017 - 12:39