-A A +A

Jste zde

Neděle, Duben 15, 2018

Celý den
 
 
Před 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
Stimulace vulvy prsty - hlazení od podbřišku k hrázi

Stimulace vulvy prsty - hlazení od podbřišku k hrázi

Stimulace vulvy prsty - hlazení od podbřišku k hrázi

Volné pokračování článků "Milostná předehra", "Mazlení upevňuje partnerské vztahy" a "Intimní mazlení".
Technika úvodní části "Tantrické masáže joni".


Jakákoli technika stimulace pohlaví ženy by měla být prováděna až po příjemné milostné předehře, která ženu naladí a vzruší. Také nezapomeňte na dodržení zásad pečlivé přípravy na stimulaci ženského pohlaví!


Hlazení od podbřišku k hrázi patří mezi doteky, kterými by stimulace vulvy mohla začínat. Technika je to jednoduchá, příjemná a vzrušující. Musíte ji však chápat jako techniku nepenetrační a nepokoušet se o její "vylepšení" tím, že půjdete nad její rámec. Od toho jsou jiné techniky, o kterých se samozřejmě dočtete dále...

Žena leží na zádech a nohy má doširoka rozevřené a pokrčené. Nohy je vodné pod koleny podložit malými pohankovými polštářky nebo složenou dekou. Svaly nohou se uvolní a ženu bude poloha těla pohodlnější.

Při této technice se používá hlazení dlaní na Venušině pahorku a podbřišku s prsty položenými na vulvě. Pro hlazení se využívá dlaň a všechny prsty. Po úvodním hlazení se pro stimulaci vnitřní strany velkých stydkých pysků využije především prostředníček ("Boží prst"). Znovu připomínám, že přestože prst bude mezi stydkými pysky, nejedná se o penetrační techniku.

Začínáme tak, že dlaň ruky volně položíte na Venušin pahorek a prsty ruky vně velkých stydkých pysků. Prsty směřují dolů k hrázi a nijak na stydké pysky nebo do třísel netlačí. Budeme opakovat stále stejný pohyb - ruku zlehka posunete na podbřišek tak, aby netlačila na břicho a pak ji přesunete dlaní zpět nad Venušin pahorek.

Prsty ruky zlehka kloužou po velkých stydkých pyscích až nad Venušin pahorek. Když je dlaň na podbřišku, prsty ruky budou na Venušině pahorku. Když ji přesunete na Venušin pahorek, sklouznou z Venušina pahorku k hrázi. Nespěchejte, netlačte, prsty nechte zlehka položené tak, aby snadno mihly kopírovat tvar vulvy.

Až si na pohyb zvyknete a bude plynulý a přirozený, můžete pokročit dále. Podle toho, jak jsou stydké pysky velké a jak jsou tvarované, použijete prostředníček (nebo současně prostředníček a prsteníček). Pokud Vám bude více vyhovovat prostředníček a ukazováček, je to možné také. Zpočátku tedy všechny prsty společně přejíždí po stydkých pyscích bez toho, že by některý prst byl upřednostňovaný. Později, až bude žena alespoň troch vzrušená, ale dostatečně lubrikovaná, prostředníčkem (nebo prostředníčkem a prsteníčkem) přejíždějte po stydkých pyscích mírným tlakem, až se pomaličku začnou rozevírat. Dostatečná lubrikace je už nyní nezbytná! Pokud přirozená lubrikace nestačí, musíte ji doplnit o lubrikant. Při dalších pohybech ruky veďte pohyb prstů mezi stydkými pysky až dolů k hrázi. Když toho dosáhnete, bude vaše dlaň znovu v původní, výchozí poloze, na Venušině pahorku.

Ruka se nyní dlaní přesouvá od podbřišku na Venušin pahorek, prostředníček (nebo prostředníček a prsteníček) vedete mezi stydkými pysky.

Dělejte to tak, aby polštářky prstů mírným tlakem neustále otevíraly velké stydké pysky, až se postupně prsty dostanou do kontaktu s malými stydkými pysky.

Pokračujte v hlazení stále stejným způsobem,  tedy rukou (dlaní) od podbřišku až na Venušin pahorek a zpět. Soustřeďte se na to, aby prsty zlehounka přejížděly po malých stydkých pyscích a zleva a zprava stimulovaly klitoris. Protože se nejedná o penetrační techniku, nesnažte se prsty zavádět mezi malé stydké pysky a do poševního vchodu!!!

Velké stydké pysky se prokrví, zvětší a mírně se ještě více přirozeně rozestoupí. Pohyb prstů mezi nimi pak bude snadnější, stimulace intenzivnější. Po několika opakováních se klitoris zvětší a vystoupí zpod klitoridální kapuce. Pohybem prstů, přejíždějících nahoru a dolů mezi stydkými pysky a po klitorisu, se vzrušení ženy začne viditelně zvyšovat.

Dominantní pocity vzrušení bude žena prožívat od stimulace vnitřní strany stydkých pysků, od kontaktu prstů s hrází a samozřejmě do stimulace klitorisu. Jedná se však teprve o jednu z úvodních stimulací vulvy a proto není potřeba chtít víc, než aby se ženě líbila, byla jí příjemná a rozvíjela její vzrušení.

Pokud se nikam nespěchá, je tato technika pro ženu mimořádně vzrušující!

 

Články s podobnou tematikou

POZNÁMKA
Prstění (prstování, anglicky fingering, latinsky penetratio digitibus, odborně také digitální penetrace) je nepenetrační sexuální praktika (bez penetrace penisem) využívající jeden nebo více prstů ke stimulaci klitorisu, pochvy nebo konečníku. Společně se stimulací mužského penisu se jedná o nejběžnější formu autoerotiky nebo vzájemné masturbace. Lidově se pro tuto techniku používá název "prstění", "prstování" nebo "soulož prsty".

(AK)(Z)(L)

Ne, 15/04/2018 - 00:34
 
Stimulace vulvy prsty - "šroubování prstů" do pochvy

Stimulace vulvy prsty - "šroubování prstů" do pochvy

Stimulace vulvy prsty - "šroubování prstů" do pochvy

Technika stimulace pochvy pomocí prstů

Volné pokračování článků "Milostná předehra", "Stimulace vulvy prsty - "prstění"".
Technika penetrační části "Tantrické masáže joni".

Častá představa (především mužů) o tom, jak má vypadat "správné" vkládání prstů do pochvy, je, že by prsty měly napodobovat pohyb penisu při souloži. Je to možná dané tím, že muži za ten "správný sex" považují až soulož, protože to, co se děje před souloží, je přece pouze příprava na soulož!!! Tuto představu pak přenáší i do techniky vkládání prstů do pochvy, kdy prsty pochvu chtějí stimulovat tak, jako by prsty byly penisem... Takováto představa není správná a žena by z ní nejspíš nemusela být nadšená...


Jakákoli technika stimulace pohlaví ženy a zvláště pak vnitřní stimulace pochvy prsty, by měla být prováděna až po příjemné milostné předehře, která ženu naladí a vzruší. Také nezapomeňte na dodržení zásad pečlivé přípravy na stimulaci ženského pohlaví!


Na intenzivnější penetraci pochvy je vhodné ženu nejdříve připravit. Jemnější variantou, dalo by se skoro říct - přípravnou variantou, je technika "Stimulace vulvy prsty - kroužení prstem v pochvě". Dovoluje jemnější stimulaci při které se seznámíte s prostředím pochvy a také ženu uvolní a připraví na intenzivnější formy penetrace pomocí prstů.

Pokud je žena dostatečně přirozeně vzrušená nebo pokud jste použili kvalitní lubrikant, můžete do pochvy opatrně zasunout prst a později další. Při vkládání prstu nebo prstů však musíte být mimořádně ohleduplní. Opatrně prostředníčkem mezi velkými a malými stydkými pysky najděte poševní vchod a pomalu do něj zasuňte poslední článek prstu. Pro ženu bude příjemné, když nebudete spěchat.

Prst vlastně ženu penetruje podobně, jako by to byl penis. Při vkládání penisu naprostá většina žen ocení, když se muž nejdříve snaží zasunout jen špičku žaludu a potom penis pomalu zasouvá hlouběji už jen kousek, nejlépe tak, aby poševní vchod dráždil jen žaludem. Zasunutí první až druhého článku ukazováčku pak tento pocit dokáže napodobit.

Prst zasouvejte jen kousek a vždy jím lehce pootočte. Takovéto zkoumání a stimulace poševního vchodu je velmi příjemná a nenásilná.  Nyní je nutné připomenout, že právě ta část pochvy za poševním vchodem je nejvíce inervovaná a tedy i nejcitlivější na jakoukoli stimulaci nebo dráždění. Přímo za stydkou kostí, v druhé třetině hloubky pochvy, přibližně 3–5 cm od poševního vchodu, na horní stěně pochvy, se nachází oblast bodu G, která je při vnitřní stimulace pochvy prsty největším zdrojem podnětů vzrušení. Pokud je prst zasunut jen málo, nejúčinněji dráždí právě tu nejvnímavější část ženské pochvy.

Poté, co jste se seznámili s poševním vchodem a částí pochvy prostředníčkem, můžete prst vytáhnout.

Nyní přiložte prostředníček a ukazováček k sobě a otočte je polštářky prstů nahoru. Opatrně a pomalu oba prsty zasuňte až do maximální hloubky pochvy. Šroubování nejde zvládnout rukou v jednom směru po celém obvodu poševního vchodu. Ruku byste si "ukroutili"...

Techniku můžete samozřejmě začínat na různých místech poševního vchodu. Pokud však takovouto stimulaci chce provádět opravdu systematicky, proveďte ji okolo celého poševního vchodu. Výsledkem bude to, že pochva bude uvnitř stimulovaná opravdu na celé ploše. Podle reakcí ženy brzy poznáte, která část pochvy ženě přináší nejvíce příjemných pocitů. Jen připomínám, že bez přiměřeného vzrušení ženy a dostatečné přirozené lubrikace nebo dostatku kvalitního lubrikantu, se o tuto techniku vůbec nepokoušejte!!!

Budete postupovat takto

Pohyb při vkládání prstů spojte s otočením celé ruky ve směru a proti směru hodinových ručiček.

  • od 12 hodiny (1, 2, 3, 4, 5, 6) k 6 hodině, ve směru hodinových ručiček. Ve směru pohybu hodinových ručiček jste prsty "zašroubovali" do pochvy, zpětný pohyb prstů, tedy "vyšroubování" prstů z pochvy, je logicky opačný...
  • od 12 hodiny (11, 10, 9, 8, 7, 6) k 6 hodině rotaci ruky změníte a postupujte opačně, proti směru hodinových ručiček. Proti směru pohybu hodinových ručiček jste prsty "zašroubovali" do pochvy, zpětný pohyb prstů, tedy "vyšroubování" prstů z pochvy, je logicky opačný...

Na počátku pohybu, v poševním vchodu, budou oba prsty polštářky nahoru, na konci pohybu, tedy v maximální hloubce pochvy, budou polštářky prstů směřovat dolů.

Nesnažte se prsty vysunout tak daleko, aby opustily poševní vchod. Na začátku pohybu prstů (při "šroubování") a na konci pohybu (při "vyšroubování") stimulujete právě oblast bodu G.

Až techniku dokonale a bezpečně zvládnete, může měnit hloubku zasunutí prstů i rychlost penetrace.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

POZNÁMKA
Prstění (prstování, anglicky fingering, latinsky penetratio digitibus, odborně také digitální penetrace) je nepenetrační sexuální praktika (bez penetrace penisem) využívající jeden nebo více prstů ke stimulaci klitorisu, pochvy nebo konečníku. Společně se stimulací mužského penisu se jedná o nejběžnější formu autoerotiky nebo vzájemné masturbace. Lidově se pro tuto techniku používá název "prstění", "prstování" nebo "soulož prsty".

(AK)(Z)(L)

Ne, 15/04/2018 - 00:56
 
 
Intimní mazlení

Intimní mazlení

Intimní mazlení

Volné pokračování článku "Mazlení upevňuje partnerské vztahy".

Možná se bude zdát, že psát v dnešní době o intimním mazlení je úplně zbytečné. Už z tohoto názvu je jasné, že se bude jednat o něco víc, než je mazlení, ale přece jen o něco méně, než je sex. Koho to vlastně ještě dnes zajímá? Dnes mladí lidé řeší, zda na prvním rande je vhodné mít sex nebo je lépe být zdrženlivější a mít ho na druhém... Bohužel toto hodnocení "není z mé hlavy", ale je vysledované z komunikace s mladými lidmi, kteří své problémy řeší v "poradně sexuologa na našem webu. Nemyslím si však, že by problém s tím na kterém rande mít sex trápilo úplně každého mladého muže a ženu. Naštěstí jsou i takoví, kteří při navazování vztahu nemají otázku sexu jako základní prioritu.

Tento článek není asi pro každého. Otázka intimního mazlení však není až tak "mimo mísu", jak si asi někteří lidé myslí. V životě má vše svůj čas a pokud v životě něco přeskočíte, už se k tomu vrátíte jen velmi obtížně. Možná za vztahovými a řadou sexuálních problémů lidí stojí právě to, že v životě něco přeskočili a nyní jim tyto zkušenosti chybí.

Ve školství i v jiných oborech se takovýmto lidem říká "rychlokvašky". Skoro mám chuť to říkat i o některých lidech, kteří ve svém životě přeskočili ty jednoduchá a přitom tak krásné chvíle vzájemného poznávání a přešli hned k "masturbaci ve vagíně"... Tyto lidi nejspíš techniky intimního mazlení už nezaujmou... Stále je však šance, že zaujmou ty, kterým při navazování vztahu nejde v první řadě o sex.

Už samotný název říká, že se opravdu bude jednat o něco víc, než je mazlení, ale přece jen o něco méně, než je sex. Mazlení upevňuje partnerské vztahy, o tom byl stejnojmenný článek. To by také mohl být i výchozí bod pro intimnější mazlení, které je nad rámec toho úvodního, ale nejde dál, než k technikám něžné milostné předehry. Hranice pro intimní mazlení si každý může stanovit sám, nemělo by to být však za hranicí, kdy dívka (žena) přijde o panenství a chlapec (muž) o panictví. To je samozřejmě stav, kdy se spolu potkají dva lidé bez sexuálních zkušeností a jejich vztah se poté začne rozvíjet v intimnější. Touto hranicí se však mohou třídit i ti, kteří již sexuální zkušenosti mají z předcházejícího vztahu, který nedopadl...

Intimní mazlení se může být ideální cestou pro vzájemné intimní poznávání  partera nebo partnerky - lidí, kteří jsou si už velmi blízcí, ale ještě nechtějí začít žít sexuálním životem. Do intimního mazlení pak můžeme zahrnout doteky a laskání, které jsou intimní, zahrnují i pohlavní orgány, nevylučují nahotu, ale nepřejdou do sexuálních aktivit které by byly zakončeny souloží.

Pokud si nyní říkáte, že se vlastně bude jednat o techniky milostné předehry, máte pravdu. Milostná předehra ale není jen o sexu...

Intimní mazlení se může používat také jako náhrada sexu a později může být také součástí milostné předehry před milováním.

Nebudu se rozepisovat o všem, co by se do intimního mazlení mohlo počítat. Ještě si dovolím připomenou hranici, kterou jsme si stanovili a tou je, že dívka (žena) nepřijde o panenství a chlapec (muž) nepřijde o panictví. Jinak řečeno vše kromě sexu nebo penetrace pohlaví je v rozumné míře dovoleno.

Neznamená to však, že intimní mazlení znamená, že hned je dovoleno vše... Naopak, vše má svůj čas a opravdu není kam spěchat!!!

A nyní těch několik odkazů na články, které o technikách intimního mazlení už svým obsahem už pojednávají:

Úvodní poznávací techniky

Intimní mazlení a masáž

Intimní mazlení a ženská prsa

Přípravné techniky pro poznávání pohlaví ženy

Přípravné techniky pro poznávání pohlaví muže

 

Článek se ještě bude doplňovat. Děkuji za pochopení.

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

 

Ne, 15/04/2018 - 01:08