-A A +A

Jste zde

Čtvrtek, Duben 12, 2018

Celý den
 
 
Před 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexuální identita

Sexuální identita

Sexuální identita

(Článek převzatý z https://cs.wikipedia.org/wiki/Sexuílní_identita, https://cs.wikipedia.org/wiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/, upraveno)

Sexuální či pohlavní identita nebo též identifikace má návaznost na sebepojetí člověka. Určuje, zda se jedinec považuje za muže či ženu (v tomto užším významu se častěji užívá termín pohlavní identita), případně heterosexuálního, homosexuálního či bisexuálního muže či ženu. Jde o příslušnost k sociosexuální roli. Nemusí vždy být v souladu s biologickým pohlavím a skutečnou sexuální orientací, stejně tak ani se sexuálním chováním.

Se sexuální identitou souvisí i transsexualita (transsexuál se neztotožňuje se svým biologickým pohlavím a touží být opačným pohlavím, mít jeho tělesné znaky a projevy, obvykle spěje k chirurgické a hormonální změně pohlaví) a travestismus (transvestita touží podobat se opačnému pohlaví jen v některých vnějších projevech).

Identita jako výchozí složka sexuálního chování

Sexuální chování člověka je – v rámci jeho psychosexuálního vývoje – složeno ze tří základních komponent:

  • sexuální identifikace / pohlavní role,
  • sexuální preference (též orientace),
  • sexuální reaktivita či emoce.

Pohlavní (sexuální) identita se utváří v raném dětství, nejpozději do 3 let věku, přičemž rozhodující je pravděpodobně věk do 18 měsíců. Stále trvají spory o to, jestli při utváření identity převažují faktory biologické, nebo sociokulturní. Zabývají se tím teorie učení, kognitivně-vývojová teorie nebo teorie sociální interakce. Pocit příslušnosti k určitému pohlaví se vytváří nejspíše ve 2. trimestru nitroděložního vývoje na základě genetických a fetálně-gonadálních činitelů, které jsou zprostředkovány organizačním vlivem pohlavních steroidů na centrální nervovou soustavu. Po porodu pak probíhá definitivní formování podle této predispozice a okolních vlivů. Základem sexuální identifikace je koncepce sebeobrazu, utvářená v procesu učení.

Vnějším projevem pohlavní identity je sexuální role. Ta je utvářena kulturně-společenskými vlivy, zpočátku zejména v rodině, později i vlivem vrstevnických skupin a dalších vlivů jako škola či média. Vzorce socializace v pohlavní roli lze pozorovat na modelovém chování okolí. Tradiční mužské a ženské role podléhají stereotypizaci. Rodiče přitom k dětem různého pohlaví přistupují mnohdy rozdílně podle těchto stereotypů, aniž by si toho byli vědomi. Vnější projevy mužskosti a ženskosti (tzv. genderové role) si děti začínají uvědomovat ve věku 2 a 3 let. Posilování stereotypizace pokračuje ve školním věku. Pro chlapce jsou obvykle nejdůležitější úspěchy ve sportu, u dívek a nebýt femininní. Pro dívky je to často heterosexuální atraktivita a popularita. U nižších socio-ekonomických tříd se v dospělosti projevují genderové rozdíly výrazněji.

K rozvoji sexuálních emocí dochází zejména v období puberty a adolescence. Jde o schopnost sexuálního vzrušení, dosažení orgasmu a uspokojení, jakož i rozvoj zamilovanosti coby erotické fascinace sexuálním objektem. Rozvojem sexuálních emocí je podmíněn vývoj sexuálního chování. To má řadu různých funkcí, jako je prosazení maskulinity/feminity, podpora sebeúcty, rozvoj dominance či subdominance, budování vztahů, uvolnění napětí, zdroj vzrušení, vyjádření nepřátelství nebo třeba materiální zisk. V pubertě dochází k integraci všech tří komponent: sexuální identity, preference a reaktivity; v českém prostředí je to obvykle mezi 10. a 15. rokem věku.

(Článek převzatý z https://cs.wikipedia.org/wiki/Sexuílní_identita, upraveno).

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

V tomto článku je použit text článku Psychofyziologie lidské sexuality ve WikiSkriptech českých a slovenských lékařských fakult zapojených v MEFANETu.

Čt, 12/04/2018 - 08:44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stimulace vulvy prsty - zahřívání dělohy

Stimulace vulvy prsty - zahřívání dělohy

Stimulace vulvy prsty - zahřívání dělohy

Volné pokračování článků "Milostná předehra", "Stimulace vulvy prsty - "prstění"" a "Stimulace vulvy prsty - techniky "prstění"".
Technika úvodní části "Tantrické masáže joni".


Jakákoli technika stimulace pohlaví ženy by měla být prováděna až po příjemné milostné předehře, která ženu naladí a vzruší. Také nezapomeňte na dodržení zásad pečlivé přípravy na stimulaci ženského pohlaví! "Zahřívání dělohy" je jednou z přípravných technik stimulace vulvy prsty, podobně jako je i zahřívání vaječníků.


Technika se provádí v poloze při které žena leží na zádech, nohy má pokrčené a doširoka rozevřené. Nohy je vhodné pod koleny podložit pohankovými polštářky nebo jinou pevnější podporou. Nejedná se o penetrační stimulaci a cílem techniky není navození sexuálního vzrušení.

U "Tantrické masáže joni" se může provádět následně - dlaň levé ruky přitiskněte na stydké pysky a prsty ruky "uchopte" Venušin pahorek. Levá ruka "uzavře joni" a "uzemní" 1. kořenovou čakru Múládhára. Druhou, pravou rukou, jemným pohybem dlaně uvolňujte a masírujte spodní části břicha (nad dělohou).

Hlazení břicha provádějte po směru hodinových ručiček. Pohyb dlaně musí být pomalý a tlak na spodní část břicha nesmí být příliš silný.

Musíte najít takový tlak a rychlost pohybu kroužení dlaní, aby ženě navodily příjemné pocity zklidnění, uvolňění a možná i vzrušení. Teplo vaší dlaně zahřeje tkán na dělohou a od ní se "prohřeje" i děloha. Žena prožívá pocity, které se dají přirovnat k pocitům odevzdání se. Zahřívání dělohy věnujte asi tak 2 minuty času.

 

Články s podobnou tematikou

POZNÁMKA
Prstění (prstování, anglicky fingering, latinsky penetratio digitibus, odborně také digitální penetrace) je nepenetrační sexuální praktika (bez penetrace penisem) využívající jeden nebo více prstů ke stimulaci klitorisu, pochvy nebo konečníku. Společně se stimulací mužského penisu se jedná o nejběžnější formu autoerotiky nebo vzájemné masturbace. Lidově se pro tuto techniku používá název "prstění", "prstování" nebo "soulož prsty".

Čt, 12/04/2018 - 13:56
 
 
Stimulace vulvy prsty - pozdrav bodu G

Stimulace vulvy prsty - pozdrav bodu G

Stimulace vulvy prsty - pozdrav bodu G

Volné pokračování článků "Stimulace vulvy prsty - "prstění"" a "Stimulace vulvy prsty - techniky "prstění"".
Technika úvodní části "Tantrické masáže joni".


Jakákoli technika stimulace pohlaví ženy by měla být prováděna až po příjemné milostné předehře, která ženu naladí a vzruší. Také nezapomeňte na dodržení zásad pečlivé přípravy na stimulaci ženského pohlaví! "Pozdrav bodu G" je jednou z přípravných technik stimulace vulvy prsty, podobně jako je zahřívání dělohy nebo zahřívání vaječníků.


Technika se provádí v poloze při které žena leží na zádech, nohy má pokrčené a doširoka rozevřené. Nohy je vhodné pod koleny podložit pohankovými polštářky nebo jinou pevnější podporou. Vyžaduje velmi dobrou přirozenou lubrikaci nebo musíte použít kvalitní lubrikant.

Poslední z přípravných technik, předcházejících Stimulaci vulvy prsty - "prstění" nebo technikám "Tantrické masáže joni" je "pozdrav bodu G. Tato technika má za cíl ženu připravit na další stimulaci vulvy, Venušina pahorku, stimulaci klitorisu, pochvy, bodu G a na vnitřní stimulaci pochvy. Jedná se tedy o poslední z přípravných technik po kterých už bude další stimulace vedena s cílem zvyšování vzrušení až po vyvrcholení.

Dlaň levé nebo pravé ruky položte na Venušin pahorek tak, aby jí bylo možné nepřímo tlačit na klitoris. Prsty ruky směřují dopředu k břichu.

Technika je to jemná, uvolňující, zklidňující, jejím cílem není navozovat sexuální vzrušení.

Prsty ruky jemně položte na její podbřišek, nad oblast pod kterou je uložena pochva. Polštářky prstů přiložte na kůži přibližně v místě, kde se ve stěně pochvy nachází oblast bodu G. To je přibližně 2-3 cm za poševním vchodem. Prsty přiložte a jemně jimi zatlačte do tukové tkáně stěny podbřišku. Prsty pak malými, jemnými kroužky třete místo, pod kterým se oblast bodu G nachází.

Současně stále vyvíjejte přiměřený tlak dlaně na stydké pysky v místě, kde se nachází klitoris. Nepřímo tak přiměřeným tlakem budete stimulovat klitoris krytý stydkými pysky a klitoridální kapucí, ale také jeho "kořeny" skryté pod tukovou vrstvou Venušina pahorku. Dlaň stimuluje a uzavírá 1. kořenovou čakru Múládhára. S tlakem to moc nepřehánějte! Mnoho žen nepřímý tlak na klitoris a jeho "kořeny" vnímá jako příjemný až vzrušující.

Hlazení dolní části břicha provádějte po směru hodinových ručiček. Nezapomínejte na to, že příliš velký tlak na břicho nebo podbřišek je nepříjemný!

Stimulace oblasti bodu G vně těla není skutečnou stimulací této mimořádně citlivé oblasti ve stěně pochvy. Význam této stimulace je spíše symbolický a má být opravdu jen tím "pozdravem bodu G". Co je však důležité - je uvědomit si, kde se tato oblast v pochvě nachází. Dokázat ji alespoň přibližně lokalizovat. To je pro mnoho lidí významná informace. Často si muži (ale i řada žen) myslí, že je to až někde v hloubce pochvy. Proto je tato technika významná, že ukazuje, že oblast bodu G je jen 2-3 cm za poševním vchodem!. Tato zkušenost se později bude hodit při technikách, při kterých bude oblast bodu G v pochvě cíleně stimulovaná polštářky prstů.

 

Články s podobnou tematikou

POZNÁMKA
Prstění (prstování, anglicky fingering, latinsky penetratio digitibus, odborně také digitální penetrace) je nepenetrační sexuální praktika (bez penetrace penisem) využívající jeden nebo více prstů ke stimulaci klitorisu, pochvy nebo konečníku. Společně se stimulací mužského penisu se jedná o nejběžnější formu autoerotiky nebo vzájemné masturbace. Lidově se pro tuto techniku používá název "prstění", "prstování" nebo "soulož prsty".

Čt, 12/04/2018 - 14:06
 
Stimulace vulvy prsty - vibrování vulvou

Stimulace vulvy prsty - vibrování vulvou

Stimulace vulvy prsty - vibrování vulvou

Technika patří mezi úvodní, přípravné, nepenetrační.

Volné pokračování článků "Milostná předehra", "Stimulace vulvy prsty - "prstění"" a "Stimulace vulvy prsty - techniky "prstění"".
Technika úvodní části "Tantrické masáže joni".


Jakákoli technika stimulace pohlaví ženy by měla být prováděna až po příjemné milostné předehře, která ženu naladí a vzruší. Také nezapomeňte na dodržení zásad pečlivé přípravy na stimulaci ženského pohlaví!


Technika se provádí v poloze při které žena leží na zádech, nohy má pokrčené a doširoka rozevřené. Nohy je vhodné pod koleny podložit pohankovými polštářky nebo jinou pevnější podporou. Vyžaduje velmi dobrou přirozenou lubrikaci nebo musíte použít kvalitní lubrikant.

Jak se technika vibrování provádí?

Jedná se o podobnou techniku, jaká se používá u tantrické masáže lingamu. Má za cíl uvolnit tkáně pohlaví a tkáně kolem pohlaví. Zároveň odvede pozornost masírované ženy od jejího pohlaví, protože ona vibrace nevnímá přímo na pohlaví, ale rozložené a rozvedené do celého pánevního dna.

Levou rukou přiložte dlaní na stydké pysky, prsty sevřete Venušin pahorek. Rozvibrujte ruku za jejího mírného tlaku na stydké pysky i Venušin pahorek. Kromě vibrace, kterou tak vyvoláte, dojde také k nepřímé stimulaci klitorisu a jeho prostorových tkání (kořenů) v oblasti Venušina pahorku. Levá ruka a její vibrace zajistí nejen nepřímý tlak na klitoris, ale také jeho stimulaci třením o stydké pysky a klitoridální kapuci, které jsou díky vibracím v malém vzájemném pohybu. Vzniklou sexuální energii roztírejte pravou rukou rukou po břišní krajině směrem od Venušina pahorku až po hrudní kost. Roztírání rukou musí být jemné, přítlak ruky jen malý. Tlak na břicho není příjemný a toje nutné respektovat!. Místo přítlaku dlaně levé ruky můžete měnit. Postupně ruku, za stálého přítlaku, můžete posouvat tak, aby tlak začínal na hrázi a postupně se posouval vzhůru směrem ke klitorisu. Tlak prstů na Venušině pahorku udržíte i při těchto malých posunech dlaně po joni. Dlaň stimuluje a uzavírá 1. kořenovou čakru Múládhára. To se následně projeví při přesunu sexuální energie do pánevního dna.

 

Články s podobnou tematikou

POZNÁMKA
Prstění (prstování, anglicky fingering, latinsky penetratio digitibus, odborně také digitální penetrace) je nepenetrační sexuální praktika (bez penetrace penisem) využívající jeden nebo více prstů ke stimulaci klitorisu, pochvy nebo konečníku. Společně se stimulací mužského penisu se jedná o nejběžnější formu autoerotiky nebo vzájemné masturbace. Lidově se pro tuto techniku používá název "prstění", "prstování" nebo "soulož prsty".

Čt, 12/04/2018 - 14:25
 
 
Pojmy se vztahem k tantře, jejím technikám a masážím

Pojmy se vztahem k tantře, jejím technikám a masážím

Pojmy se vztahem k tantře, jejím technikám a masážím

Volné pokračování článku "Tantra", "Tantrické masáže", "Základní tantrické sexuální techniky" a "Tantrická cvičení a meditace"

Nejčastěji se při seznamování s tantrou setkáte s pojmy:

Joni (yoni) - ženský pohlavní orgán, uctívaný jako posvátné místo ženy.
Vajra - sanskrtský název pro mužské pohlaví, penis.
Lingam - jedná se o název pro mužský pohlavní orgán, který je většinou zobrazovaný v erekci. V tantře má význam tvořivé energie Šivy spojeného s Šakti.
Masáž lingamu - masáž lingamu označuje speciální tantrickou techniku masáže mužského pohlaví.
Šiva lingam - falický symbol představující Šivovu plodivou sílu.
Masáž joni - masáž joni označuje speciální tantrickou techniku masáže ženského pohlaví.
Perineum neboli hráz  - perineum (lidově hráz), je oblast, která odděluje anální oblast od pohlaví. Oblast perinea zahrnuje konečník a pohlavní orgány. Toto místo je u většiny lidí velmi silnou erotogenní zónou. Je to oblast s velkým energetickým významem, která je úzce propojena s pohlavními orgány a žlázami.
PC sval joni - Pubokokcygeální sval, též nazývaný sval lásky. Nachází se u žen kolem vstupu do pochvy, v hloubce asi jednoho článku prstu. Stah pochvy je stahem svalu PC. Tento sval obklopuje konečník, pochvu, močovou trubici a poskytuje oporu reprodukčním orgánům. Slabý tonus tohoto svalu vede k sexuálním obtížím a k inkontinenci - neschopnosti udržet moč. Posilování tohoto svalu cvičením a posilováním při dechových technikách vede ke zvýšení sexuální rozkoše při milování a orgasmu.

Tantrické meditace

Masáže ženy

Masáže muže

Tantrické léčení

Články s podobnou tematikou

Čt, 12/04/2018 - 15:21
 
 
 
 
 
 
 
 
Stimulace klitorisu - kroužení prsty ve tvaru osmičky

Stimulace klitorisu - kroužení prsty ve tvaru osmičky

Stimulace klitorisu - kroužení prsty ve tvaru osmičky

Volné pokračování článků "Klitoris - jak ho stimulovat rukou?" a "Stimulace vulvy prsty - stimulace klitorisu a pochvy".

Jedná se o nepenetrační techniku, kterou by stimulace klitorisu mohla přirozeně začít.

Při této technice se používá jeden nebo více prstů. Nechte je zlehka klouzat nahoru, přes a kolem klitorisu, jako byste prstem kreslili číslo osm (8). Postupně osmičku zvětšujte až její dráhou pokryjete nejen klitoris, ale i vnější a vnitřní stydké pysky. Stydké pysky jsou oblast s velkou inervací a tedy i vysokou citlivostí na dotek. Nervová zakončení na sliznice velkých pysků a na malých pyscích dokáží ženu při jejich stimulaci velmi silně vzrušit a připravit jí na další stimulaci oblasti klitorisu. Některým ženám stimulace velkých a malých pysků přináší intenzivnější vzrušení, jak přímá stimulace klitorisu. Nezapomeňte na důkladnou lubrikaci!!! Dotek za sucha může být nejen nepříjemný, ale i bolestivý a to vzrušení určitě nepomůže a orgasmu už vůbec ne.

 

Související články a kapitoly

(AK)

Čt, 12/04/2018 - 19:28
 
 
Stimulace klitorisu - hnětení, mnutí a válení

Stimulace klitorisu - hnětení, mnutí a válení

Stimulace klitorisu - hnětení, mnutí a válení

Technika nepřímé stimulace klitorisu.

Volné pokračování článků "Klitoris - jak ho stimulovat rukou?" a "Stimulace vulvy prsty - stimulace klitorisu a pochvy".

Mezi palec a ukazováček (nebo prostředníček), přes klitoridální kapuci, zlehka uchopte klitoris a jemně ho sevřete mezi prsty. Nahmatejte jeho pevnější tkáň a pomalým a jemným mnutím mezi prsty pohybem tam a zpět pokračujete v její stimulaci. Takovéto jemné a citlivé hnětení zajistí neustávající stimulaci (nekonečný pohyb tam a zpět) a vzrušení se bude postupně zvyšovat a bude stále intenzivnější. Rozlišit tkáň klitorisu a tukovou tkáň nebo kožní řasu klitoridální kapuce není tak těžké. Když se vám mezi palec a ukazováček podaří klitoris přes jeho klitoridální kapuci dobře uchopit, může žena prožít vlnu velmi příjemných až nezvyklých pocitů. Nespěchejte, dovolte jí prožívat pocity vzrušení a možná po chvíli zaznamenáte i to, že se klitoris pod vašimi prsty pomaličku zvětšuje. Postupně zjistíte, že jeho uchopení a stimulace je stále snadnější. Pohyby mnutí můžete doplnit i o pohyby připomínající válení. Zpočátku postupujte jemněji a pomaleji, s narůstajícím vzrušením můžete "přidat"...

Nevyhýbejte se ani jemnému sevření klitorisu mezi prsty, kdy stimulaci třením nahradí stimulace tlakem prstů. Mnoho žen právě tlak na klitoris silně vzrušuje. Často to jsou ženy, které jsou zvyklé masturbovat pomocí tlaku prstů, nebo rády využívají techniky, kdy na klitoris tlačí nějakou pomůckou. Mnohé pak tlak využívají i při masturbaci pomocí tření vulvy o tělo partnera nebo partnerky při tribbingu. Proto se možnosti pevněji klitoris sevřít přes jeho klitoridální kapuci rozhodně nevyhýbejte.

 

Články s podobnou tematikou

(AK)

Čt, 12/04/2018 - 20:26
 
Stimulace klitorisu - vytahování a spouštění

Stimulace klitorisu - vytahování a spouštění

Stimulace klitorisu - vytahování a spouštění

Technika nepřímé stimulace klitorisu.

Volné pokračování článků "Klitoris - jak ho stimulovat rukou?" a "Stimulace vulvy prsty - stimulace klitorisu a pochvy".

Velmi příjemné je, když se vám podaří klitoris přes jeho kapuci vyhmátnout, nadzvednout a nechat proklouznout mezi prsty. Je to kombinace několika způsobů dráždění, včetně tahu, tlaku a tření, které se spojí v jednu velmi příjemnou vlnu vzrušení. Stimulaci můžete postupně měnit co do rychlosti a tlaku tak, aby pocity při narůstajícím vzrušení byly co nejpříjemnější a vedly k naladění pro další, ještě intenzivnější stimulaci.

Dalším podnětem může být kroužení na klitorisu přes klitoridální kapuci a pak přechod ke stimulaci jeho vrcholu. V každém případě je lepší, když tuto techniku začnete provádět nejdříve přes klitoridální kapuci. Nezapomeňte na to, že se již blížíte k velmi citlivému orgánu, kterým klitoris bezesporu je, a tak přirozená lubrikace nebo lubrikace pomocí lubrikantů a lubrikačních gelů nebo jiného zvlhčení, je vhodná až nezbytná.

 

Související články a kapitoly

(AK)

Čt, 12/04/2018 - 20:43
 
 
Stimulace klitorisu - nahoru a dolů přes klitoridální kapuci

Stimulace klitorisu - nahoru a dolů přes klitoridální kapuci

Stimulace klitorisu - nahoru a dolů přes klitoridální kapuci

Technika nepřímé stimulace klitorisu.

Volné pokračování článků "Klitoris - jak ho stimulovat rukou?" a "Stimulace vulvy prsty - "prstění"".

Pohyb prsty nahoru a dolů přes klitoridální kapuci

Jedná se o nepenetrační techniku nepřímé stimulace klitorisu. Je zaměřena na stimulaci klitorisu tlakem a třením při jeho sevření prsty přes klitoridální kapuci. Klitoris sevřete přes klitoridální kapuci mezi ukazováček a prostředníček ("Boží prst") a třete ji po těle klitorisu pohybem nahoru-dolů. Pokud klitoris správně vyhmátnete, pod prsty budete cítit nejen jeho hlavičku, ale také jeho tělo. Budete mít podobný pocit, jako by prsty přes řasu klitoridální kapuce svíraly silnější tkanici. Střídejte tlak prstů na klitoris zprostředkovaný jeho sevřením mezi prsty s třením vyvolaným posunem sevření po jeho těle. Pohyb provádějte stejnou intenzitou, pomalu a něžně. Tření stisknuté klitoridální kapuce se přenese na klitoris a bude ho velmi příjemně stimulovat.

Dá se to přirovnat k masturbaci žaludu penisu přes předkožku.

Nespěchejte a dávejte pozor, aby dotek byl hladký a jemný. Klitoris a celé jeho okolí jsou na dotek velmi citlivé a vyšší intenzita tření nebo tlaku by nemusela být ženě příjemná. Postupně se bude klitoris zvětšovat a jeho citlivost na tlak a tření se zvýší.

Tato technika bývá spíše přechodná a je možné z ní plynule přejít na další. Tato stimulace je velmi příjemná, byla by škoda ji nevyužít.

 

Články s podobnou tematikou

(AK)

Čt, 12/04/2018 - 21:02
 
Stimulace klitorisu - kroužení jedním a dvěma prsty

Stimulace klitorisu - kroužení jedním a dvěma prsty

Stimulace klitorisu - kroužení jedním a dvěma prsty

Nepenetrační technika přímé stimulace klitorisu.

Volné pokračování článků "Klitoris - jak ho stimulovat rukou?", "Klitoris - techniky přímé a nepřímé stimulace klitorisu" a "Nejčastější ženské masturbační techniky".

Po technikách nepřímé stimulace klitorisu, jako je mnutí a válenívytahování a spouštění nebo tření prsty nahoru a dolů přes klitoridální kapuci, je možné přejít z nepřímé stimulace klitorisu na přímou.

Kroužky prsty na klitorisu jsou velmi oblíbenou stimulační i masturbační technikou, kterou by stimulace klitorisu mohla začít i skončit.

Dotek, který naprostá většina žen považuje za nejlepší, je kroužení prstem nebo prsty okolo klitorisu. Kroužky mohou být malé i větší, pomalé i rychlejší, vždy však jemné a ohleduplné. Malé kroužky jedním prstem jsou přesnější a umí více vzrušit.

Plošné kroužky jedním nebo dvěma prsty stimulují nejen klitoris, ale i jeho okolí, malé stydké pysky i klitoridální kapuci a tkáň klitorisu ukrytou pod povrchem kůže a sliznice. Pomocí dvou prstů snadno obsáhnete celou nejcitlivější část klitorisu a jejího okolí. Změnou rychlosti pohybu a změnou tlaku nebo dráhy pohybů prstů brzy přijdete na to, jaký dotek je nejkrásnější. Tento pohyb bývá spojen s více pocity a podněty. Jen připomínám dostatečnou přirozenou nebo dodatečnou lubrikaci!

Jak se technika provádí?

Přiložte ukazováček a prostředníček ("Boží prst") k sobě a lehounce jimi začnete jimi kroužit na kapuci klitorisu. Nezapomínejte na dostatečnou lubrikaci, ať už přirozenou nebo pomocí kvalitního lubrikantu. Pohyb prstů bude klitoridální kapuci postupně stahovat směrem vzhůru. Díky tomu se klitoris začne pomalu obnažovat a stane se přístupnějším pro další stimulaci. S doteky a hlazením vždy začínejte na klitoridální kapuci. Žena si zvykne na jemnou stimulaci na příjemné pocity vzrušení, které ji provází. Začněte prsty na klitorisu velmi pomalu, jemně, lehounce a něžně kroužit. Měňte rychlosti a tlak prstů, dokud žena nezačne jevit známky vzrušení. Vždy začínejte lehkými a pomalými doteky a teprve až bude žena slastně reagovat na vaše kroužení, můžete intenzitu doteku trochu zvyšovat. Po chvíli můžete kroužení prstů přenést i na klitoris. Díky narůstajícímu vzrušení se klitoris prokrví, zvětší a vystoupí zpod klitoridální kapuce. Pak se už můžete cíleně zaměřit hlavně na něj a věnovat se této nejcitlivější části ženského těla. Jak dlouho má taková stimulace trvat než žena prožije vyvrcholení, to bude záležet především na stupni a průběhu jejího vzrušení.

Právě tuto techniku většina žen používá při masturbaci. Připadá jim jako nejsnadnější a nejbezpečnější masturbační technika pro dosažení orgasmu.

Mnoho mužů je překvapeno, jak snadno se jim touto technikou může podařit ženu velmi silně vzrušit a mnohdy ani nechápou, jak je možné, že pod prsty začne ženin poštěváček cukat při orgasmických stazích pochvy. V okamžiku prožitku vyvrcholení nezrychlujte, ani nepřestávejte. Nechte vše proběhnout a teprve potom zlehka přitiskněte celou dlaň přes stydké pysky a uzavřete rukou vchod do pochvy a celou vulvu.

Jedná se o oblíbenou ženskou masturbační technikou. Pro účely masturbace je technika kroužení podrobněji popsána v článku "Kroužení prstů na klitorisu - ženská masturbační technika".

 

Články s podobnou tematikou

(AK)

Čt, 12/04/2018 - 21:17
 
Stimulace klitorisu - poklepávání prstem na klitoris

Stimulace klitorisu - poklepávání prstem na klitoris

Stimulace klitorisu - poklepávání prstem na klitoris

Technika přímé stimulace klitorisu.

Volné pokračování článků "Klitoris - jak ho stimulovat rukou?", "Klitoris - techniky přímé a nepřímé stimulace klitorisu" a "Stimulace vulvy prsty - stimulace klitorisu a pochvy".

Poklepávání prstem na klitoris je vhodné provádět až tehdy, když je vzrušení ženy na vyšší úrovni. Při malém vzrušení by jí pocity z doteku nemusely být příjemné. Jedná se o impulzní dotek, který vyvolává silné impulzní reakce. Proto je potřeba, aby takovému doteku odpovídalo i vzrušení! Bez vzrušení takovýto stimulace může být nepříjemná, ale až bolestivá.

Poklepávání prstem na klitoris vyvolává impulzní pocity vzrušení. Na ty musí být žena dostatečně připravená.

Určitě to nemůže být první technika, kterou se klitorisu pokusíte dotýkat! Vzrušení ženy podpoří všechny techniky nepřímé stimulace klitorisu,hlazení vulvy, ale i všechny další techniky milostné předehry.

Prsty levé ruky mírně rozevřete a stáhnete velké stydké pysky směrem k Venušinu pahorku. Tím dojde k povytažení tkáně, kůže i podkoží Venušina pahorku. Nebojte se toho tato část vulvy je velmi pružná a tak toto stažení může být i v řádu desítek milimetrů. Mělo být provedeno tak, aby vám kůže nesklouzávala pod prsty. Dojde i ke stažení, napnutí a mírnému rozevření malých stydkých pysků a především ke stažení klitoridální kapuce z klitorisu. Klitoris se obnaží a vystoupí a to bylo hlavním cílem. Zlehounka přiložte prostředníček pravé ruky na klitoris a dopřejte ženě čas aby si na ten pocit zvykla. Potom prostředníčkem pravé ruky můžete začít ZLEHKA poklepávat na klitoris. S jednotlivými "klepnutími" nemusíte spěchat. Každé klepnutí vyvolá vlnu pocitů. Nechte je doznít a dopřejte ženě, aby si každé z nich prožila naplno, pak teprve klepněte znovu ...

Některé ženy tato stimulace vzrušuje velmi silně, ale jiným může být nepříjemná. To zjistíte podle reakcí ženy nebo podle toho, že se takovéto stimulaci začne vyhýbat.

 

Články s podobnou tematikou

Čt, 12/04/2018 - 21:24
 
Stimulace klitorisu - tři nebo čtyři prsty na klitorisu

Stimulace klitorisu - tři nebo čtyři prsty na klitorisu

Stimulace klitorisu - tři nebo čtyři prsty na klitorisu

Technika přímé stimulace klitorisu pomocí jedné ruky.

Volné pokračování článků "Klitoris - jak ho stimulovat rukou?" a "Stimulace vulvy prsty - stimulace klitorisu a pochvy".

Stimulace třemi prsty jedné ruky

Tři prsty, ukazováček, prostředníček ("Boží prst") a prsteníček jedné ruky, mohou společně velmi účinně zpřístupnit klitoris a malé stydké pysky jejich přímé stimulaci.

Ruka se dlaní shora položí na Venušin pahorek a ukazováček a prsteníček opatrně rozevřou velké stydké pysky. Jejich rozhrnutím se obnaží klitoridální kapuce, částečně klitoris a malé stydké pysky. Podle toho, jak hodně má žena rozevřené nohy, pootevřou se i malé stydké pysky. Tím, jak ukazováček a prsteníček rozhrnují velké stydké pysky, vytváří mezi nimi přístup ke stimulaci malých stydkých pysků a klitorisu prostředníčkem ("Boží prst"). Pohyb prostředníčku je možný nahoru a dolů a krouživý špičkou prstu na klitoridální kapuci a vrcholu klitorisu. Rozevření stydkých pysků ukazováčkem a prsteníčkem by mělo být nenásilné. Pohyb bříška prostředníčku na klitorisu by měl být pomalý a dotyk jemný.

Tento způsob stimulace klitorisu pomocí jedné ruky je velmi příjemný a účinný. Pokud ukazováček a prsteníček "stáhnou" klitoridální kapuci, klitoris uvolní a odhalí. Tím prostředníčku umožní přímou stimulaci jeho špičky, tedy jeho nejcitlivější části. Tlak a tah obou bočních prstů je vedlejším příjemným pocitem, který žena při přímé stimulaci prožívá.

Volnost pohybu prostředníčku je velmi dobrá. Dovoluje jemnou i intenzivní stimulaci klitorisu a poměrně snadno se dá dosáhnout vyvrcholení. Tato technika je ženami poměrně často používaná při masturbaci.

Stimulace čtyřmi prsty jedné ruky

Tato varianta je velmi podobná stimulaci třemi prsty jedné ruky. Jen velké stydké pysky rozevírá ukazováček a malíček a prostředníček ("Boží prst") a prsteníček třou klitoridální kapuci a klitoris. Někdy se při masturbaci používá i technika, kdy je mezi dvěma prsty (ukazováčkem a malíčkem) třen klitoris oboustranně, z boku. Jeho hlazení může být prodlouženo až na malé stydké pysky a dráha prstů (prostředníček a prsteníček) je pak mezi nimi vedena přes klitoris, klitoridální kapuci a až nad ní. Hlazení musí být vedeno pomalým a něžným dotykem.

POZOR na možnost zranění sliznice příliš dlouhými nebo ostrými nehty!. Velká opatrnost a ohleduplnost je opravdu potřebná. Velkou pozornost věnujte tomu, aby vaše prsty neměly žádné záděry a nehty byly krátké a zabroušené. Hrozí reálné nebezpečí poranění jemné sliznice stydkých pysků a velmi citlivého klitorisu.

 

POZNÁMKA
Technika stimulace skryté části klitorisu v kombinaci s přímou stimulací klitorisu je popsána v článku "Stimulace vulvy prsty - Venušin pahorek dlaní a klitoris prsty".

Články s podobnou tematikou

Čt, 12/04/2018 - 21:28
 
 
 
 
Stimulace klitorisu - chvění prstu na klitorisu

Stimulace klitorisu - chvění prstu na klitorisu

Stimulace klitorisu - chvění prstu na klitorisu

Technika přímé stimulace klitorisu prstem.

Tento technika navazuje na článek "Masturbace ženy" a doplňuje článek "Klitoris - techniky přímé a nepřímé stimulace klitorisu" a článek "Stimulace vulvy prsty - "prstění"".

Tato technika nepochybně patří mezi ty závěrečné, tedy mezi techniky které se nejčastěji používají k dosažení vyvrcholení. Platí to jak pro masturbaci, tak také pro stimulaci klitorisu při stimulaci vulvy prsty nebo pro milování při kterém je kombinována penetrace (soulož) se stimulací klitorisu aby žena bezpečně dosáhla orgasmu.

Není na tom nic divného, jedná se o intenzivní přímou stimulaci klitorisu od které se už nic jiného ne vyvrcholení ani neočekává.

Jak se technika chvění prstu na klitorisu provádí?

Při masturbaci si tuto techniku dělá žena sama. Většinou k tomu používá obě ruce. Levou rukou prsty stahuje klitoridální kapuci z klitorisu a prsty tlačí na část klitorisu skrytou pod tukovou vrstvou Venušina pahorku a druhou rukou, prstem, intenzivně stimuluje viditelnou část klitorisu. Díky tomu, že klitoridální kapuce je povytažena směrem ke stydkému pahorku (Venušin pahorek) a že prsty tlakem dráždí ramena klitorisu (kořeny), je klitoris volný, snadno přístupný a navíc i podrážděný tlakem prstů na jeho skrytou část. Mnoho žen k dosažení vyvrcholení tlak na klitoris přímo vyžaduje. Pokud prsty levé ruky správně tlakem dráždí jeho část skrytou pod tukovou vrstvou Venušina pahorku, jsou pro dosažení vysokého vzrušení při přímé stimulaci prstem na jeho obnažené části vytvořeny ideální podmínky.

Vlastní stimulace viditelné čísti klitorisu je prováděna většinou jedním, dvěma a jen výjimečně více prsty. Tantra doporučuje pro přímou stimulaci používat prostředníček ("Boží prst"). Značná část žen ho používá i bez toho, že by takovéto doporučení znaly. Pokud žena použije jiný prst nebo více prstů je to naprosto v pořádku. Není potřeba to řešit. Každá žena to provede tak, jak to v danou chvíli potřebuje.

Vlastní stimulace klitorisu chvěním by se dala přirovnat ke chvění prstu houslisty na struně houslí.

Zpočátku je intenzita chvění nižší a žena hledá pro bříško polštářku prstu to správné místo na klitorisu. Postupně rychlost chvění zvyšuje a pak už je většinou celkem jedno, na kterou část klitorisu upřednostňuje. Mnoho žen se zvyšováním intenzity chvění prstem zatajuje dech a napíná svaly pánevního dna. Mnohdy stahuje nejen svaly pánevního dna, ale také napíná svaly nohou a stahuje svaly břicha.

Stažení svalů za současného zatajení dechu vytváří celkové napětí, které mnohé ženy potřebují k tomu, aby jejich vzrušení gradovalo a nakonec se překlopilo ve vyvrcholení.

Ve chvíli, kdy vzrušení dostoupí maxima a nastoupí orgasmus, většina žen reaguje prudkým vydechnutím a intenzivním dýcháním, které pak orgasmus společně s jeho orgasmickými křečemi provází.

Vyvrcholení je naprosto individuální záležitostí a zcela jistě jiné ženy budou naopak potřebovat, aby jejich svaly nebyly napnuté a budou dýchat plynule nebo intenzivně už v období, které orgasmu předchází.

Každá žena si podvědomě sama najde takovou techniku, která ji přirozeně pomůže orgasmu při stimulaci klitorisu dosáhnout.

Základem této techniky je intenzivní chvění prstem na klitorisu. Pro úplnost však musím uvést, že závěrečná fáze navození vzrušení které přeroste do vyvrcholení, nikdy nemusí probíhat "předpisově". Stejně tak technika chvění prstu na klitorisu nemusí být tou jedinou stimulací, kterou v těchto chvílích žena použije. Nic nebrání tomu, aby pro stimulaci klitorisu prstem používala kroužení prstem na klitorisu, pohyby dopředu-dozadu, poklepávání, mnutí mezi prsty, válení, statický tlak a další... Ve chvílích maximálního vzrušení však pravděpodobně přejde právě na intenzivní chvění prstem na klitorisu a to ji dovede až k vyvrcholení.

Některé ženy pro to, aby jejich vzrušení narůstalo potřebují stabilní rytmus stimulace, jiné ho postupně zvyšují a snižují, další kombinují stabilní rytmus s fázemi klidu po které rychlost zvýší až do maxima... Vše je správné. Každá žena postupem času získá zkušenost a podle toho co vnímá za pocity, přizpůsobí i rychlost a techniku masturbace.

Stimulac klitorisu v páru

Nyní se dostáváme k párovým technikám, při kterých se chvění prstem na klitorisu používá pro navození vzrušení a dosažení vyvrcholení. Párová techniky stimulace vulvy prsty - techniky "prstění", se provádí prakticky stejně.

  • Stažení klitoridální kapuce si může provádět žena a partner (partnerka) se zaměří na stimulaci klitorisu prstem.
  • Nebo stažení klitoridální kapuce a stimulaci klitorisu provede partner (partnerka).

Pro vlastní stimulaci klitorisu v páru platí to samé co pro masturbaci.


Jen znovu připomínám, že pro přímou stimulaci klitorisu prstem je nezbytné, aby klitoris byl dostatečně lubrikovaný od přirozená lubrikace ženy a pokud ta nestačí, pak je nutné použít kvalitní lubrikant. Bez dostatečné lubrikace se o přímou stimulaci klitorisu vůbec nezkoušejte!!!


 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

 

Čt, 12/04/2018 - 23:09
 
Stimulace vulvy - hlazení dlaní a spojenými prsty

Stimulace vulvy - hlazení dlaní a spojenými prsty

Stimulace vulvy - hlazení dlaní a spojenými prsty

Volné pokračování článků "Milostná předehra", "Sex bez penetrace penisem".
Technika úvodní části "Tantrické masáže joni".


 

Hlazení Venušina pahorku a stydkých pysků rukou nebo prsty

Jedná se o nepenetrační techniku, kterou by jakákoli stimulace vulvy nebo klitorisu měla začít.

Žádná technika stimulace (vzrušování) ženského přirození nesmí probíhat bez přípravy. Žádnému muži by se také nelíbilo, kdyby ho žena hned, bez jakékoli přípravy začala masírovat... Proto by je nutná ohleduplnost, zkušenost nebo jistá poučenost o tom, co je a co možní není. Pak se takovým zásadním chybám dá vyhnout.

Jemná, něžná a ohleduplná milostná předehra dokáže ženu připravit, vzrušit a naladit na další laskání. Jemné hlazení v oblasti vnitřní strany stehen, Venušina pahorku, třísel a vnějších stydkých pysků dokáže ženu postupně vzrušit a popřeje jí čas na to, aby se přirozeně vzrušila a přirozeně lubrikovala. Pokud ani po delší milostné přípravě, laskání a hlazení nebude lubrikace pohlaví dostatečná, pak je vhodné použít kvalitní lubrikant, nejlépe na přírodní bázi, olejovém základě nebo vodou ředitelný. Pozor na olejové lubrikanty, narušují pánskou ochranu z latexu.

Dlaní a spojenými prsty můžeme pomalu a láskyplně hladit celou vnější část joni (vulvy). Může to být úvodní dotek, kterým se k joni vůbec přiblížíme. Na úvod je tento dotek přímo ideální. Nevyleká a naopak působí uklidňujícím i vzrušujícím dojmem. V pozdějším období se k této stimulaci můžeme kdykoli vrátit. Zabrání pocitu návyku na stereotypní stimulaci konkrétní části joni a rozvede pocity silné přímé stimulace klitorisu. Je to potvrzení a uzavření jedné kapitoly stimulace a příprava na další, ještě krásnější. 

Při větším vzrušení může být tlak celé dlaně intenzivnější a může se i spojit s lehkým zasunutím prostředníčku mezi stydké pysky a lehounkým sklouznutím po klitorisu.

Velmi silný pocit vyvolá přitisknutí dlaně na joni dlaní a prsty po prožitku orgasmu. Ruka "uzavře joni" a "uzemní" 1. kořenovou čakru Múládhára. Dlaň a prsty ruky kryjí celou její plochu od hráze až po Venušin pahorek. Je to tantrická technika, která usměrní všechnu sexuální energii vytvořenou při vyvrcholení vzhůru do pánve, křížové oblasti a po páteři vzhůru do hlavy.  Jedná se techniku podporující transformaci sexuální energie vzniklé při prožitku orgasmu skrze v energie vyšší, extatické.

 

Související články a kapitoly

POZNÁMKA
Prstění (prstování, anglicky fingering, latinsky penetratio digitibus, odborně také digitální penetrace) je nepenetrační sexuální praktika (bez penetrace penisem) využívající jeden nebo více prstů ke stimulaci klitorisu, pochvy nebo konečníku. Společně se stimulací mužského penisu se jedná o nejběžnější formu autoerotiky nebo vzájemné masturbace. Lidově se pro tuto techniku používá název "prstění", "prstování" nebo "soulož prsty".

(AK)

Čt, 12/04/2018 - 23:29
 
Masturbace a první orgasmus (žena)

Masturbace a první orgasmus (žena)

Masturbace a první orgasmus (žena)

Volné pokračování článku "Masturbace ženy" a doplnění článku "Masturbace a první orgasmus (muž)".

Je pravděpodobné, že pokud masturbaci bude dívka provádět poprvé, nebude ani očekávat, že orgasmus přijde. Ona vlastně ani neví, co to orgasmus je. Proto se většinou ani nesnaží jej za každou cenu dosáhnout. Úplně stačí, jak krásné pocity při doteku prožívá. Není kam spěchat. Dnes to bylo krásné a teprve zítra!

Je to jako s každou jinou zkušeností, které se člověk učí. Když jako mimino budete lézt po zemi a pokusíte se ze všech čtyř postavit na nožky, také to nepůjde na první pokus. A jednou to přijde a vy stojíte!!!!! 

Když se žena naučí prožívat orgasmus při autoerotice, MÁ VYHRÁNO!!!

Pokud masturbaci bude žena provádět již poněkolikáté, bude už vědět, co při ní zažívá a jak postupovat ke zdárnému konci. Každé další dobrodružství masturbace jí pomáhá lépe poznávat své tělo, jeho tajemství a rozkoše, které ukrývá. Právě touha po dalších a dalších zážitcích a vzrušení vede ke zvládnutí masturbační techniky na takové úrovni, že žena je pak schopná dosáhnout orgasmu pomocí stimulace klitorisu. A o to jde. Když se naučí dosáhnout orgasmu sama, snadněji pak může zvládnout prožitek orgasmu při milování s partnerem nebo partnerkou. To už je jen další krok na cestě k poznání, tentokrát párové sexuality.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(O)

Čt, 12/04/2018 - 23:53