-A A +A

Jste zde

Neděle, Únor 11, 2018

All day
 
 
Před 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
Sexuální revoluce 60. let 20. století

Sexuální revoluce 60. let 20. století

Sexuální revoluce 60. let 20. století

Volné pokračování článku "O lásce a sexu".

Abychom pochopili, o trochu víc rozdíl mezi tím, jak muži a ženy lásku a sex chápou, by bylo vhodné se vrátit do 60. let 20 století, kdy ve světě proběhla "sexuální revoluce". Tehdy ženy vstoupily do světa, kde do té doby vládli muži.

Nástup antikoncepce nabídl ženám prožívat sex jako bezstarostnou radost a ne jen jako cestu k reprodukci. Antikoncepce dala ženám možnost realizovat se v práci bez obav z nutnosti přerušit ji z důvodu nežádoucího těhotenství. Stejně tak jim dala příležitost zažívat radost ze sexu mnoha jinými způsoby, bez omezení ženské sexuality na reprodukční funkci.

To je zcela určitě všechno pravda, ale zamýšlel se někdo nad tím, co tato nezávaznost, bezstarostnost a svoboda lidem vzala?

Postavení žen ve společnosti posílilo a umožnilo jim mít právo na to, aby byly nezávislé. Všechny tyto změny zvýšily u žen sebevědomí, sebeúctu a vymezily (i omezily) mužskou dominantní roli, která byla do té doby nezpochybnitelná. Také otázka žen a jejich vztah k sexu doznala značných změn. V dřívějším období byly někdy ženy výchovou přesvědčovány, že sex je špatný a hříšný a že hlavní úlohou ženy je pouze mateřství. Těchto předsudků bylo těžké se zbavit, protože je získaly většinou v dětství. Nesly si je pak celý život. V dnešní době však už ženy mají i na otázky sexu mnohem větší nadhled, jak měly ženy dřívějších generací.

Vzhledem k tomu, že "sexuální revoluce" ženy ovlivňovala jen pomalu, doposud trvá nepřetržitý proces, kdy se jim postupně daří kousek po kousku měnit pohled na ženy ve společnosti i rodině. V současné době již ženy mohou svobodně vyjádřit také své sexuální touhy.

Dnes jsou ženy finančně soběstačné, více otevřené a dokáží své problémy řešit mnohem samostatnějším způsobem. Díky "sexuální revoluci" nastala zásadní změna v ženské sexualitě. Ženy jsou si vědomy, že si mohou vybrat, co je pro ně výhodnější. Jsou si vědomy, že ve vztahu mohou setrvat ze své svobodné vůle a ne pro nějaký jiný důvod existenční závislosti. Hlavním důvodem pro vztah ženy s mužem se pak stává muž sám.
 

Slavné citáty o lásce

 • „Kdo řekl, že láska je slepá? Ta jediná vidí dobře: objevuje krásy, kde druzí nevidí nic…“
  (André Frossard)
 • „Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj.“
  (Konfucius)
 • „Nepleť si lásku s vlastnickým šílením; z něho pochází to nejhorší trápení. Neboť z lásky, na rozdíl od obecného mínění, trápení nepochází.
  Trápení plyne jen z pudu vlastnictví, který je opakem lásky.“
  (Antoine de Saint-Exupéry)

Pro zamyšlení

"Je mnoho lidí, kteří by se nikdy nezamilovali,
kdyby o lásce neslyšeli mluvit."
(François de La Rochefoucauld)

Pro zasmání:

Vrátí se Karel z hospody a říká manželce:
"Tak si představ, že domovník v hospodě tvrdí, že se vyspal se všema ženskýma v baráku, kromě jedné!"
Manželka se zamyslí a povídá:
"No, to bude asi ta nafintěná fuchtle z přízemí."

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)(L)

Ne, 11/02/2018 - 01:57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podněty sexuálního vzrušení

Podněty sexuálního vzrušení

Podněty sexuálního vzrušení

Volné pokračování článku "Sexuální vzrušení".

Vůně, chuť, zrak, hmat a sluch, to je pět smyslů, díky kterým získáváme zkušenosti a představu o našem okolí a světě ve kterém žijeme. Pomáhají nám získat nejen zkušenosti, ale také nám pomáhají při orientaci v situacích a událostech a prostředí. Patří však i mezi cesty, kterými přijímáme podněty sexuálního vzrušení. Ve chvílích sexuálního vzrušení naše smysly vnímají všechny podněty mnohem intenzivněji. Proto jsou důležité nejen pro běžný, ale sexuální život každého člověka.

Zrakový (vizuální) podnět

Erotických podnětů, které navozují sexuální vzrušení, těch může být celá řada. Zdroj erotického vzrušení je však pro každého člověka naprosto individuální. To co při pohledu vzruší jednoho, může druhého nechat naprosto chladným. Hodně také záleží i na celkové míře erotické hladiny zájmu prostředí ve kterém žijeme. Před sto lety byl nesmírně erotickým zážitkem pohled obnaženou ženskou nožku. Dnes by takovýto pohled sotva vzbudil zájem. Podrobnější informace naleznete v článku "Zrakový (vizuální) podnět".

Pro ženy:
Ženská je tím hezčí, čím míň je vidět, že o to usiluje.

Čichové podněty

Na vzrušení se významně podílí i čichové vjemy. Funguje to proto, že vůně a sex jsou jedno a to samé. Ve svém potu neseme látky, kterým se říká feromony. A jsou to právě feromony, co partnerku nebo partnera na nás vzrušuje. Ženy instinktivně přitahují mužské feromony a naopak. Navíc díky feromonům se u lidí projevuje zvýšená touha po něžnostech, hlazení, líbání a samozřejmě sexuálním spojení. podrobnější informace naleznete v článku "Čichové podněty".

Chuťové podněty

Ne nadarmo se říká, že "Láska prochází žaludkem". V případě chuťových podnětů vedoucích ke vzrušení se ovšem jedná spíše o chuťový zážitek spojený s tělem partnera nebo partnerky. Přirozená vůně a chuť potu, tělesných šťáv a pohlavních orgánů je jeden z velmi silných stimulů vedoucích ke vzrušení jak muže, tak i ženy. Především pro muže je vůně ženského pohlaví velmi silným afrodiziakem. Bližší informace naleznete v článku "Chuťové podněty vedoucí ke vzrušení".

​Gurmánská erotika - spojuje v jeden celek zrakové, čichové, chuťové a erotické podněty.

Gurmánská erotika - spojuje v jeden celek zrakové, čichové, chuťové a erotické podněty.

Sluchové podněty 

Touha po sblížení může být evokována i přes sluchové vjemy. Existuje biologická spojitost mezi hlasitou hudbou a sexem, jejíž příčina leží v tělísku ukrytém ve středním uchu, které se jmenuje kulovitý váček neboli sacculus. Dráždění této oblasti například hudbou, zajistí stimulace tělíska ukrytého ve středním uchu. To zabezpečí vysílání pozitivních podnětů do mozkového centra rozkoše, které je vyhodnocuje a mimo podle nich řídí i touhu po jídle a sexu. Čím víc je toto centrum stimulováno, tím větší bude touha. Ale nesvádějme vše jen na biologické spojitosti. Příjemná hudba prostě snadno vytvoří atmosféru vhodnou pro něžnosti, má vliv na lidskou psychiku a dokáže člověka uvolnit. Kombinace příjemné hudby, příjemného prostředí a pozornosti je pak ideální pro další rozvíjení intimity. Podrobnější informace najdete v článku "Sluchové podněty".

Líbání a doteky ústy

Líbání představuje ten nejjednodušší a přitom nejúžasnější způsob vyznání lásky, něhy a citů. Je to také nejčastější a nejintimnější sexuální technika používaná při milování. Líbání zcela určitě patří mezi nejpříjemnější okamžiky, které spolu dva lidé, kteří k sobě mají vztah, mohou prožívat. Na první polibky se prostě nezapomíná. Podrobnější informace najdete v článku "Líbání a doteky ústy" a článku "Francouzský polibek".

Erotické představy a myšlenky

Naše mysl je naší nejsilnější erotogenní zónou. Sex je doménou myšlenek a představivosti. Myšlenka na sex bývá i důvodem pro snahu jej uskutečnit. Někdy je řešením autoerotika, jindy jsou podmínky pro párové sblížení. Důležité však je, aby touha na sex byla u obou partnerů alespoň nějaká. Nestačí, když jeden partner má touhu a druhý o ní neví. Někdy stačí, když se předem lehce zmíníte, co vás napadlo a co máte v úmyslu provádět. Mnohdy stačí předem zavolat a druhý partner má pak čas se na vaši "myšlenku" připravit. Na sexuální život lidí však má vliv i to, co před ním dělali. Pokud se tedy před sexem budete dívat na televizi, pak i nálada, kterou jste při sledování programu měli, ovlivní i to, jak velkou touhu budete mít na sex. Podrobnější informace naleznete v článku "Erotické představy, myšlenky a erotické sny".

 

Pro zasmání

"Spolehlivější než kondom je česnek, natáčky a legíny."
(Jim Carrey)

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Ne, 11/02/2018 - 09:51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Manželství z rozumu"

"Manželství z rozumu"

 "Manželství z rozumu"

Volné pokračování článků "Vztahy mezi lidmi" a "Manželství".

Každá společnost se v průběhu doby mění. Každá změna ve společnosti se proto musí nějakým způsobem projevit v životě lidí, kteří společnost tvoří. Každá společnost má své klady, zápory, přednosti i problémy. To se týká i pohledu na sex a vztahy mezi lidmi. Změny ve společnosti mohou probíhat rychleji, než změny ve vztazích s v přístupu k sexu, ale každá historická doba nějaké změny přinesla. Pro příklad nebudu zabíhat moc daleko do historie - pro generaci lidí, kteří ještě dnes žijí nebude tak těžké zavzpomínat například na sexuální revoluci 60. let 20. století. Ta přinesla řadu nových pohledů a změn nejen ve vztazích mezi lidmi, partnery, manželi, ale také změny v sexuálním chování lidí.

Dnešní doba, z tohoto pohledu, leckomu může připadat jako "porevoluční období", období složitých vztahů mezi lidmi. Konzumní způsob života a mnohde spojený se ztrátou běžně uznávaných hodnot, změnil a trvale mění i pohled lidí na rodinu, partnerství i běžné přátelství. A netýká se to jen mladé generace. Partnerské problémy zasahují i do života lidí starších, kteří pod příkladem svých rodičů tvořili nerozlučné dvojice. Manželství, která se jevila jako nerozlučná, se často rozpadají nebo spolu manželé už nejsou, případně navenek sice žijí společně, ale přitom každý z nich už má svůj vlastní život. Ten osobní i sexuální... a často i s vědomím partnera.

Důvodů, proč k rozpadům dlouhodobých vztahů lidí, založených na manželství nebo partnerství přibývá, je mnoho. Asi by se nedalo tak snadno vyjmenovat, co všechno za těmito změnami stojí. Když pominu ty běžné problémy, vyčnívají ty klasické, jako je "únava z dlouhodobého vztahu", odcizení, alkoholismus, finanční problémy, nezaměstnanost, ztráta duchovních hodnot a jejich výměna za výhody materiální, a samozřejmě v neposlední řadě nevěra...

Na otázku, jak řešit situaci, kdy některý z partnerů je nevěrný tomu druhému a mnohdy se se svým paralelní vztahem už ani nijak netají, se pokusím hledat odpověď formou "výhod", která tato řešení mohou přinést. Rozhodně Nebude to nebude "hledání" snadné a s jeho závěry se mnou zcela jistě řada lidí nebude souhlasit.

Lidé mají se vztahy stále větší a větší problémy. Když se partneři dohodnou, že se vezmou a uzavřou manželství, je to z pohledu práva i tradice jediné správné řešení pro založení budoucí rodiny. Ne vždy se vše vyvíjí tak ideálně a důvodem pro uzaavření manželství na celý životví může být například těhotenství ženy, tlak rodiny bebo okolí. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby tím základním důvodem lyba zamilovanost, která přešla v lásku a ta vyústila touhu po uzavření manželství. Realita může být trochu jiná a každý pár, který se pro manželství rozhodne k takovému rozhodnutí má své důvody.

Mnoho lidí dnes ve vztazích tápe, hledá, zkoumá, co je por ně nejlepší, pochybuje o tom, co právě má a doufá, že to přijde bude lepší... Nejedno manželství nebo partnerství nakonec vzniklo a vznikne pod dojmem, že lepší už to si nebude a tak raději toto, než nic... pak se přihodí těhotenství ... a tak "už se nedá nic jiného dělat"....

Z tohoto pohledu "manželství z rozumu" bylo a možná i dnes je nakonec tím nejlepším z toho co člověk může ve vztazích zvažovat. Musí to však být opravdu "z rozumu", ne z rezignace, tíhy okolností, strachu ze samoty nebo z donucení...

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)(L)

Ne, 11/02/2018 - 19:53