-A A +A

Jste zde

Neděle, Únor 11, 2018

Celý den
 
 
Před 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
Sexuální revoluce 60. let 20. století

Sexuální revoluce 60. let 20. století

Sexuální revoluce 60. let 20. století

Volné pokračování článku "O lásce a sexu".

Abychom pochopili, o trochu víc rozdíl mezi tím, jak muži a ženy lásku a sex chápou, by bylo vhodné se vrátit do 60. let 20 století, kdy ve světě proběhla "sexuální revoluce". Tehdy ženy vstoupily do světa, kde do té doby vládli muži.

Nástup antikoncepce nabídl ženám prožívat sex jako bezstarostnou radost a ne jen jako cestu k reprodukci. Antikoncepce dala ženám možnost realizovat se v práci bez obav z nutnosti přerušit ji z důvodu nežádoucího těhotenství. Stejně tak jim dala příležitost zažívat radost ze sexu mnoha jinými způsoby, bez omezení ženské sexuality na reprodukční funkci.

To je zcela určitě všechno pravda, ale zamýšlel se někdo nad tím, co tato nezávaznost, bezstarostnost a svoboda lidem vzala?

Postavení žen ve společnosti posílilo a umožnilo jim mít právo na to, aby byly nezávislé. Všechny tyto změny zvýšily u žen sebevědomí, sebeúctu a vymezily (i omezily) mužskou dominantní roli, která byla do té doby nezpochybnitelná. Také otázka žen a jejich vztah k sexu doznala značných změn. V dřívějším období byly někdy ženy výchovou přesvědčovány, že sex je špatný a hříšný a že hlavní úlohou ženy je pouze mateřství. Těchto předsudků bylo těžké se zbavit, protože je získaly většinou v dětství. Nesly si je pak celý život. V dnešní době však už ženy mají i na otázky sexu mnohem větší nadhled, jak měly ženy dřívějších generací.

Vzhledem k tomu, že "sexuální revoluce" ženy ovlivňovala jen pomalu, doposud trvá nepřetržitý proces, kdy se jim postupně daří kousek po kousku měnit pohled na ženy ve společnosti i rodině. V současné době již ženy mohou svobodně vyjádřit také své sexuální touhy.

Dnes jsou ženy finančně soběstačné, více otevřené a dokáží své problémy řešit mnohem samostatnějším způsobem. Díky "sexuální revoluci" nastala zásadní změna v ženské sexualitě. Ženy jsou si vědomy, že si mohou vybrat, co je pro ně výhodnější. Jsou si vědomy, že ve vztahu mohou setrvat ze své svobodné vůle a ne pro nějaký jiný důvod existenční závislosti. Hlavním důvodem pro vztah ženy s mužem se pak stává muž sám.
 

Slavné citáty o lásce

 • „Kdo řekl, že láska je slepá? Ta jediná vidí dobře: objevuje krásy, kde druzí nevidí nic…“
  (André Frossard)
 • „Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj.“
  (Konfucius)
 • „Nepleť si lásku s vlastnickým šílením; z něho pochází to nejhorší trápení. Neboť z lásky, na rozdíl od obecného mínění, trápení nepochází.
  Trápení plyne jen z pudu vlastnictví, který je opakem lásky.“
  (Antoine de Saint-Exupéry)

Pro zamyšlení

"Je mnoho lidí, kteří by se nikdy nezamilovali,
kdyby o lásce neslyšeli mluvit."
(François de La Rochefoucauld)

Pro zasmání:

Vrátí se Karel z hospody a říká manželce:
"Tak si představ, že domovník v hospodě tvrdí, že se vyspal se všema ženskýma v baráku, kromě jedné!"
Manželka se zamyslí a povídá:
"No, to bude asi ta nafintěná fuchtle z přízemí."

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)(L)

Ne, 11/02/2018 - 01:57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podněty sexuálního vzrušení

Podněty sexuálního vzrušení

Podněty sexuálního vzrušení

Volné pokračování článku "Sexuální vzrušení".

Vůně, chuť, zrak, hmat a sluch, to je pět smyslů, díky kterým získáváme zkušenosti a představu o našem okolí a světě ve kterém žijeme. Pomáhají nám získat nejen zkušenosti, ale také nám pomáhají při orientaci v situacích a událostech a prostředí. Patří však i mezi cesty, kterými přijímáme podněty sexuálního vzrušení. Ve chvílích sexuálního vzrušení naše smysly vnímají všechny podněty mnohem intenzivněji. Proto jsou důležité nejen pro běžný, ale sexuální život každého člověka.

Zrakový (vizuální) podnět

Erotických podnětů, které navozují sexuální vzrušení, těch může být celá řada. Zdroj erotického vzrušení je však pro každého člověka naprosto individuální. To co při pohledu vzruší jednoho, může druhého nechat naprosto chladným. Hodně také záleží i na celkové míře erotické hladiny zájmu prostředí ve kterém žijeme. Před sto lety byl nesmírně erotickým zážitkem pohled obnaženou ženskou nožku. Dnes by takovýto pohled sotva vzbudil zájem. Podrobnější informace naleznete v článku "Zrakový (vizuální) podnět".

Pro ženy:
Ženská je tím hezčí, čím míň je vidět, že o to usiluje.

Čichové podněty

Na vzrušení se významně podílí i čichové vjemy. Funguje to proto, že vůně a sex jsou jedno a to samé. Ve svém potu neseme látky, kterým se říká feromony. A jsou to právě feromony, co partnerku nebo partnera na nás vzrušuje. Ženy instinktivně přitahují mužské feromony a naopak. Navíc díky feromonům se u lidí projevuje zvýšená touha po něžnostech, hlazení, líbání a samozřejmě sexuálním spojení. podrobnější informace naleznete v článku "Čichové podněty".

Chuťové podněty

Ne nadarmo se říká, že "Láska prochází žaludkem". V případě chuťových podnětů vedoucích ke vzrušení se ovšem jedná spíše o chuťový zážitek spojený s tělem partnera nebo partnerky. Přirozená vůně a chuť potu, tělesných šťáv a pohlavních orgánů je jeden z velmi silných stimulů vedoucích ke vzrušení jak muže, tak i ženy. Především pro muže je vůně ženského pohlaví velmi silným afrodiziakem. Bližší informace naleznete v článku "Chuťové podněty vedoucí ke vzrušení".

​Gurmánská erotika - spojuje v jeden celek zrakové, čichové, chuťové a erotické podněty.

Gurmánská erotika - spojuje v jeden celek zrakové, čichové, chuťové a erotické podněty.

Sluchové podněty 

Touha po sblížení může být evokována i přes sluchové vjemy. Existuje biologická spojitost mezi hlasitou hudbou a sexem, jejíž příčina leží v tělísku ukrytém ve středním uchu, které se jmenuje kulovitý váček neboli sacculus. Dráždění této oblasti například hudbou, zajistí stimulace tělíska ukrytého ve středním uchu. To zabezpečí vysílání pozitivních podnětů do mozkového centra rozkoše, které je vyhodnocuje a mimo podle nich řídí i touhu po jídle a sexu. Čím víc je toto centrum stimulováno, tím větší bude touha. Ale nesvádějme vše jen na biologické spojitosti. Příjemná hudba prostě snadno vytvoří atmosféru vhodnou pro něžnosti, má vliv na lidskou psychiku a dokáže člověka uvolnit. Kombinace příjemné hudby, příjemného prostředí a pozornosti je pak ideální pro další rozvíjení intimity. Podrobnější informace najdete v článku "Sluchové podněty".

Líbání a doteky ústy

Líbání představuje ten nejjednodušší a přitom nejúžasnější způsob vyznání lásky, něhy a citů. Je to také nejčastější a nejintimnější sexuální technika používaná při milování. Líbání zcela určitě patří mezi nejpříjemnější okamžiky, které spolu dva lidé, kteří k sobě mají vztah, mohou prožívat. Na první polibky se prostě nezapomíná. Podrobnější informace najdete v článku "Líbání a doteky ústy" a článku "Francouzský polibek".

Erotické představy a myšlenky

Naše mysl je naší nejsilnější erotogenní zónou. Sex je doménou myšlenek a představivosti. Myšlenka na sex bývá i důvodem pro snahu jej uskutečnit. Někdy je řešením autoerotika, jindy jsou podmínky pro párové sblížení. Důležité však je, aby touha na sex byla u obou partnerů alespoň nějaká. Nestačí, když jeden partner má touhu a druhý o ní neví. Někdy stačí, když se předem lehce zmíníte, co vás napadlo a co máte v úmyslu provádět. Mnohdy stačí předem zavolat a druhý partner má pak čas se na vaši "myšlenku" připravit. Na sexuální život lidí však má vliv i to, co před ním dělali. Pokud se tedy před sexem budete dívat na televizi, pak i nálada, kterou jste při sledování programu měli, ovlivní i to, jak velkou touhu budete mít na sex. Podrobnější informace naleznete v článku "Erotické představy, myšlenky a erotické sny".

 

Pro zasmání

"Spolehlivější než kondom je česnek, natáčky a legíny."
(Jim Carrey)

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Ne, 11/02/2018 - 09:51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Manželství z rozumu"

"Manželství z rozumu"

 "Manželství z rozumu"

Volné pokračování článků "Vztahy mezi lidmi" a "Manželství".

Každá společnost se v průběhu doby mění. Každá změna ve společnosti se proto musí nějakým způsobem projevit v životě lidí, kteří společnost tvoří. Každá společnost má své klady, zápory, přednosti i problémy. To se týká i pohledu na sex a vztahy mezi lidmi. Změny ve společnosti mohou probíhat rychleji, než změny ve vztazích s v přístupu k sexu, ale každá historická doba nějaké změny přinesla. Pro příklad nebudu zabíhat moc daleko do historie - pro generaci lidí, kteří ještě dnes žijí nebude tak těžké zavzpomínat například na sexuální revoluci 60. let 20. století. Ta přinesla řadu nových pohledů a změn nejen ve vztazích mezi lidmi, partnery, manželi, ale také změny v sexuálním chování lidí.

Dnešní doba, z tohoto pohledu, leckomu může připadat jako "porevoluční období", období složitých vztahů mezi lidmi. Konzumní způsob života a mnohde spojený se ztrátou běžně uznávaných hodnot, změnil a trvale mění i pohled lidí na rodinu, partnerství i běžné přátelství. A netýká se to jen mladé generace. Partnerské problémy zasahují i do života lidí starších, kteří pod příkladem svých rodičů tvořili nerozlučné dvojice. Manželství, která se jevila jako nerozlučná, se často rozpadají nebo spolu manželé už nejsou, případně navenek sice žijí společně, ale přitom každý z nich už má svůj vlastní život. Ten osobní i sexuální... a často i s vědomím partnera.

Důvodů, proč k rozpadům dlouhodobých vztahů lidí, založených na manželství nebo partnerství přibývá, je mnoho. Asi by se nedalo tak snadno vyjmenovat, co všechno za těmito změnami stojí. Když pominu ty běžné problémy, vyčnívají ty klasické, jako je "únava z dlouhodobého vztahu", odcizení, alkoholismus, finanční problémy, nezaměstnanost, ztráta duchovních hodnot a jejich výměna za výhody materiální, a samozřejmě v neposlední řadě nevěra...

Na otázku, jak řešit situaci, kdy některý z partnerů je nevěrný tomu druhému a mnohdy se se svým paralelní vztahem už ani nijak netají, se pokusím hledat odpověď formou "výhod", která tato řešení mohou přinést. Rozhodně Nebude to nebude "hledání" snadné a s jeho závěry se mnou zcela jistě řada lidí nebude souhlasit.

Lidé mají se vztahy stále větší a větší problémy. Když se partneři dohodnou, že se vezmou a uzavřou manželství, je to z pohledu práva i tradice jediné správné řešení pro založení budoucí rodiny. Ne vždy se vše vyvíjí tak ideálně a důvodem pro uzaavření manželství na celý životví může být například těhotenství ženy, tlak rodiny bebo okolí. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby tím základním důvodem lyba zamilovanost, která přešla v lásku a ta vyústila touhu po uzavření manželství. Realita může být trochu jiná a každý pár, který se pro manželství rozhodne k takovému rozhodnutí má své důvody.

Mnoho lidí dnes ve vztazích tápe, hledá, zkoumá, co je por ně nejlepší, pochybuje o tom, co právě má a doufá, že to přijde bude lepší... Nejedno manželství nebo partnerství nakonec vzniklo a vznikne pod dojmem, že lepší už to si nebude a tak raději toto, než nic... pak se přihodí těhotenství ... a tak "už se nedá nic jiného dělat"....

Z tohoto pohledu "manželství z rozumu" bylo a možná i dnes je nakonec tím nejlepším z toho co člověk může ve vztazích zvažovat. Musí to však být opravdu "z rozumu", ne z rezignace, tíhy okolností, strachu ze samoty nebo z donucení...

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)(L)

Ne, 11/02/2018 - 19:53
 
 
 
 
 
 
 
 
Stimulace vulvy prsty - trojhmat třemi prsty jedné ruky

Stimulace vulvy prsty - trojhmat třemi prsty jedné ruky

Stimulace vulvy prsty - trojhmat třemi prsty jedné ruky

Volné pokračování článků "Milostná předehra", "Stimulace vulvy prsty - "prstění"" a "Stimulace vulvy prsty - techniky "prstění"".
Technika penetrační části "Tantrické masáže joni".

Trojkombinace stimulací rozhodně není snadná a ne každý ji zvládne tak, aby byla opravdu účinná.

Popisovaná penetrační technika zahrnuje kroužení palce na klitorisu, stimulaci pochvy v oblasti bodu G třením prostředníčkem ("Boží prst"), stimulaci hráze (perinea) a konečníku prsteníčkem. Bez dostatečné a kvalitní lubrikace se o ni vůbec nepokoušejte!!!


Popisovaná technika má dvě fáze. Ta první má za cíl ženu vzrušit a připravit ji na "trojkombinaci". Využijeme při ní tři prsty pravé ruky - palec, prostředníček ("Boží prst") a prsteníček. Znovu upozorňuji na to, že popisovaná trojkombinace stimulací rozhodně není snadná a ne každý ji zvládne tak, aby byla opravdu účinná.

První část techniky

V první části techniky bude stimulovaný klitoris, pochva v oblasti bodu G, ve druhé části se technika rozšíří o stimulaci hráze (perinea) a konečníku.

Vložte prostředníček ("Boží prst") a prsteníček do pochvy, palec přiložte přímo na obnažený klitoris. Všemi prsty vyviňte jemný tlak. Jedná se tedy o současnou dvojkombinaci stimulace pochvy a klitorisu.

Prsty uvnitř pochvy pomalu pohybujte po horní stěně pochvy od bodu G do hloubky až k děložnímu čípku. Při pohybu prstů uvnitř pochvy zpět k bodu G bříško palce uvolňujte klitoris zpod klitoridální kapuce - a tlakem a třením kapuci vytlačujte vzhůru, bříško palce třete o klitoris. Jedná se o velmi intenzivní dráždění jak klitorisu tak také pochvy, zvláště v oblasti bodu G. Bříško palce vlastně stírá klitoridální kapuci a obnažuje klitoris až do maxima. Podobně prsty uvnitř pochvy intenzivně stimulují její stěnu a přímo dráždí oblast bodu G. Tato vzájemná kombinace dráždění sčítá podněty vzrušení a to pro ženu představuje pocity současné velmi silné vaginální a klitoridální stimulace. Tuto dvojkombinaci provádíme tak dlouho, dokud žena není opravdu hodně vzrušená. Teprve pak má smysl pokračovat ve druhé fázi techniky.

Druhá část techniky

Nyní přejdeme do druhé fáze techniky a rozšíříme ji o stimulaci hráze (perinea) a konečníku. Předcházející dvojkombinace stimulací se tak rozšíří na trojkombinaci stimulací která zahrnuje klitoris, pochvu, hráz a konečník.

Tato trojkombinace už rozhodně nebude snadná a od dávajícího partnera (partnerky) vyžaduje velké soustředění a ohleduplnost.

Palec ponechte na klitorisu, prostředníček v pochvě a prsteníček zlehka přiložte nejdříve na hráz, později na konečník. V pochvě bude stimulaci oblasti bodu G zvládat jen prostředníček, prsteníček bude cíleně třením stimulovat hráz (perineum) a pozdji konečník. Právě na něm bude, aby přidal nové pocity ze stimulace hráze (perinea) a konečníku. Jemná stimulace hráze (perinea) a konečníku totiž ženě přináší nové pocity, které podporují vaginální a klitoridální vzrušení a uvolňují napětí pánevního dna. Pohyb pravé ruky a jejich prstů zajistí trojkombinaci dráždění. Musíte být jemní a opatrní. Výsledek pak ovšem stojí za tu snahu!

Stimulace zasahuje tři erotogenní zóny současně - klitoris, oblast bodu G, hráz a konečník. Pokud žena prožije vyvrcholení, pak je šance, že bude velmi intenzivní. Tato technika je dost neobvyklá, a pro ženu může být zpočátku i nezvyklá. Může ji však překvapit, protože pro ni může být velmi silným podnětem vzrušení.

Poskytující partner se musí připravit na to, že její provedení není v praxi tak snadné, jak popisuji. Techniku se musí snažit zvládnout a musí se ji naučit! Proto nedoporučuji jakékoli příliš rychlé pohyby prsty jak na klitorisu palcem, v pochvě a na konečníku. Snadno se může stát, že ženu nechtěně zraníte (například nehtem). Vyžaduje od dávajícího partnera (partnerky) velké soustředění a ohleduplnost. Proto tuto techniku provádějte opravdu obezřetně a hlavně pomalu!

Jen připomínám, že ani tato, opravdu složitá kombinace dráždění nemusí vést k vyvrcholení! Složitá techniky automaticky neznamená "zaručený" výsledek. Naopak, pro ženu může být v konečném výsledku mnohem příjemnější jednoduchá technika dotažená až do vysokého vzrušení. Proto ženy nejčastěji pro dosažení vyvrcholení používají jednoduché techniky stimulace klitorisu, jako je například

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

POZNÁMKA
Prstění (prstování, anglicky fingering, latinsky penetratio digitibus, odborně také digitální penetrace) je nepenetrační sexuální praktika (bez penetrace penisem) využívající jeden nebo více prstů ke stimulaci klitorisu, pochvy nebo konečníku. Společně se stimulací mužského penisu se jedná o nejběžnější formu autoerotiky nebo vzájemné masturbace. Lidově se pro tuto techniku používá název "prstění", "prstování" nebo "soulož prsty".

Ne, 11/02/2018 - 23:16
 
Lesbický sex - co dělat, aby se to líbilo oběma... I.

Lesbický sex - co dělat, aby se to líbilo oběma... I.

Lesbický sex - co dělat, aby se to líbilo oběma...

Volné pokračování článků "Co je to lesbický vztah" a "Lesbický sex".

S milováním lesbiček je to stejné jako s milováním heterosexuálních partnerů. Každý pár je jiný a proto bude mít i jiné představy o sexu, sexuálních aktivitách, technikách, polohách nebo délce milování... Prostě vše, co by se obecně dalo napsat o sexu nebo milování platí stejně i pro homosexuály.

Určitě se ale dá najít to, co se ženám líbí. Myslím si, že to, co preferují heterosexuální ženy mají rády i ženy lesbický založené. Žena je v první řadě žena. Rozhodně by bylo hodně zavádějící a nesprávné dívat se na ně jinak. Je známé, že ženy mají na sex značně odlišný pohled než muži. Ženská sexualita je jiná než mužská a proto když se spolu budou mazlit nebo milovat dvě ženy, zvítězí jejich ženský princip a jejich milování bude především odpovídat jejich představám a potřebám.

Ženy upřednostňují doteky, masáže hlazení, tulení, něžnost... Proto i jejich oblíbené techniky v sexu z těchto preferencí vychází.

Nejdříve se zaměříme na techniky dotekové a pak se budeme zabývat druhou nejoblíbenější a tou je orální sex. Náš seriál však nevynechá ani laskání prsou, tribbing a další techniky, které do milostného života lesbických žen patří.

Mnoho žen by před sexem upřednostnilo například masáž, mazlení, tulení, něžnosti. Potřeba doteku je u žen podstatně větší než u mužů. Mnoho toho, o čem chci psát, je už uvedeno v jiných článcích, proto se občas omezím jen na odkazy.

Doteky a něžnosti se nevynechávají...

Lesbické ženy se častěji mazlí, než mají sex. Když se budou spolu mazlit dvě ženy, určitě nevynechají masáže. Možná by vás překvapilo, jak mnoho žen má rádo masáže nohou, speciálně jejich chodidel. To je rozkoš, kterou každá žena bude přijímat s nadšením a určitě nebude chtít spěchat dál...

Po masáži nohou je to masáž šíje a zad. Dokonce ženám ani nepřekáží lehký oděv. nahota pro ně zase není při masáži tak důležitá.

Nezmínit se o masáži hlavy by byla velká chyba. Doteky na hlavě, hlazení vlasů, masáž hlavy konečky prstů nebo lehké povytahování vlasů je pro mnoho žen něco, co je nejen zklidní, ale někdy i vzruší. Taková masáž hlavy umí snížit stres, zmírnit napětí a bolest a dokonce vás může i uspat. Když budete hladit dítě na hlavě, uspíte ho, kočka začne příst... a pejsek... - ten se od vás už nehne...

Asi nejucelenější masáž hlavy je "Indická masáž hlavy", které se říká "Tuina masáž". Zase tak moc žen ji asi neovládá, ale její prvky jsou součástí každé intuitivní masáže hlavy, kterou si lidé vzájemně poskytují pro radost, uvolnění nebo z lásky.

Pokud se budeme zabývat masážemi intimnějšími, pak ženy milují masáž nohou, tedy především té části nohou, která už patří mezi erotogenní zóny. Taková je především masáž vnitřní části stehen a třísla. Tady se ovšem dostáváme k masážím, které se provádí na těle bez oblečení. Pokud je mezi ženami natolik intimní vztah, nebo se takovýto intimní vztah teprve vytváří, pak tato intimní masáž nohou tou nejsnadnější cestou, jak ženu příjemně naladit a později i vzrušit.

Schválně se vyhýbám názoru, že lesbické ženy vzrušuje to, co muže, protože prsa a pohlaví není to, co by většina lesbických žen chtěla hned na partnerce hladit. Ženy mají rády příběhy. Když příběh začnete číst od poslední kapitoly, k úvodu se už vrátíte jen velmi těžko.

Pokud jedna žena druhé poskytuje masáž a je odhodlána ji poskytnout tak, aby se nezalekla, nestrnula nebo se nějak nezablokovala, postupuje zvolna a pomalu. Pokud začne masáží nohou, tedy nejdříve masáží chodidel, a bude postupovat víš, ženu neurazí, nevystraší, nevyděsí, ale naopak uvolní, příjemně naladí... a možná i zlehka vzruší...

Pokud se provádí masáž zadní poloviny těla, pak hlazení zad nebo šíje, uvolnění napětí ztuhlých svalů ramen a krku a uvolnění bederní části zad je přesně tou cestou k prohloubení vzájemné důvěry mezi ženami. Taková vzájemná důvěra je nezbytná nejen mezi těmi, které se vzájemně teprve poznávají, ale i mezi těmi, které jsou již partnerky a intimní přítelkyně. Mnoho žen je překvapeno tím, jak příjemné jsou kroužky rukou na bederní části zad, které se pomalu rozšiřují na hýždě. Obecně se lidé hýždím spíš vyhýbají protože se takovéto doteky stydí poskytovat, ale i přijímat. O to více jsou překvapeni, jak příjemné je někoho na těchto částech těla hladit nebo jak příjemné je takovéto hlazení přijímat.

U celotělové masáže se opět začíná u nohou. Masáž nohou, tentokrát zepředu, protažená až do oblasti třísel, podbřišku, břicha až pod prsa, to už je projevem velké vzájemné důvěry. Pokud je to možné, vyhýbejte se pohlaví. Doteky na vulvě, stydkých pyscích nebo stimulace Venušina pahorku nebo nepřímá a přímá stimulace klitorisu, to jsou techniky které patří až na závěr jakékoli intimní masáže. Když začnete intimními doteky, pak už jakékoli jiné doteky nebudou mít ten potřebný náboj.

Masáž prsou má svá pravidla a je dobré se ji naučit. Pokud budete prsa jen hladit bude to určitě příjemné, ale bude to jen improvizace. Opravdová masáž prsou má svá pravidla a když se ji naučíte, budete mít radost z toho, jak to umíte a jak je to partnerce příjemné.

Pokud je masáž prováděna na masážním lehátku, můžete na závěr, před masáží pohlaví vyzkoušet "dlouhé tahy" vedené od palce nohy po palec ruky. Na posteli nebo lehátku to není tak snadné a zvládnou to jen lidé, kteří mají dobrou fyzickou přípravu.

Na masážích je krásné když jsou provedeny jako hlazení nebo jako masáž. Promíchávat hlazení a masážní techniky tak, aby vznikl celkově pozitivní dojem z doteku, zvládají spíš profesionální maséři. Když se začínáte učit, hlaďte a přitom se snažte učit masírovat. Soustřeďte se však především na hlazení. Pak bude celkový dojem odpovídat něžnému hlazení s prvky masáže - a to je příjemné všem...

Masáž není jednorázová záležitost a nemá cenu chtít zvládnout vše za jeden hezký večer...

Pokud se chcete naučit vzájemně masírovat, pak s masážemi začínejte na částech těla a skládejte z nich celek až tehdy, když si jednotlivými částmi masáže budete dostatečně jisti. Chtít namasírovat celé tělo bez znalosti masážních technik se většinou moc nedaří. Jakmile začnete improvizovat, budete mít pocit, že se čas nekonečně táhne a že proto musíte zrychlit... Výsledek pak zdaleka nebude tak příjemný, jako když partnerku budete jen hladit a namasírujete jí především nohy a speciálně chodidla.

Téma dále dále pokračuje článkem "Lesbický sex - co dělat, aby se to líbilo oběma... II."

 

Články s podobnou tematikou

Ne, 11/02/2018 - 23:19