-A A +A

Jste zde

Úterý, Leden 9, 2018

Celý den
 
 
Před 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tantrická dechová cvičení

Tantrická dechová cvičení

Tantrická dechová cvičení

Volné pokračování článku "Vědomé dýchání - základní předpoklad kontroly vzrušení a ejakulace"

Základem jakékoli jógové nebo tantrické techniky je hluboké a stabilní dýchání. Stejné to je také u všech tantrických sexuálních technik, u kterých je stabilní a klidného dýchání jejich součástí. Je potřeba znát alespoň základy těch nejdůležitějších, abychom věděli, jaký je mezi nimi rozdíl. Vzhledem k tomu, že nácvik vědomého dýchání se provádí v několika variantách, jsou tyto postupy zpracovány do jednoho samostatného článku "Nácvik vědomého dýchání".

Kontrola vzrušení pomocí dýchání

Pro kontrolu vzrušení se nejvíce využívá "Břišní dýchání", které je hluboké, uvolňující a zklidňující.

Abychom ho zvládli, musíme se naučit všechny základní způsoby dýchání, které jsou součástí plného jógového dechu, tedy klasické jógové i tantrické techniky. Teprve po pochopení rozdílu v jednotlivých způsobech dýchání se můžeme naplno věnovat břišnímu dýchání.

Nácvik břišního dýchání má velký význam pro kontrolu těla, mysli i pro cílené oddalování ejakulace muže. Praktická cvičení břišního dýchání jsou úvodní fází před zahájením praktikování technik oddalování ejakulace.

Pokročit k technikám oddalování ejakulace bychom měli až tehdy, když jsme zvládli techniky "vědomého dýchání", které je opravdovým základním předpokladem "kontroly vzrušení a ejakulace".

Ne, že by to nešlo i bez "vědomého dýchání". Jen je otázkou, zda uspějete vždy a za všech situací. V případě "selhání" pak možná nebudete chápat, proč to jednou jde a jindy ne! Zvládnutí "vědomého dýchání" je základem na kterém se dá stavět. Než začnete zvažovat nácvik metod oddalování ejakulace zjistěte, jak vlastně dýcháte a pak vyzkoušejte "vědomé dýchání". Zařaďte ho do milování a přijměte ho za normální způsob dýchání v průběhu milování a v okamžicích vyvrcholení. Ideální je, když se o vědomé dýchání bude snažit i s partnerkou. Vysvětlete však partnerce o co se jedná a proč se snažíte dýchat jinak. Mohlo by se stát, že bez vysvětlení by mohla mít pocit, že něco je jinak. Když budete vědomě dýchat oba, pomůže vám to oběma pokročit dál nejen v sexu, ale i ve vztahu. Už toto může být první krok ke zlepšení vašeho sexuálního života.

Kontrola vzrušení před vyvrcholením pomocí dechu

Hluboké dýchání a zatajení dechu
Jedná se o tantrickou dechovou techniku, která zaměřuje pozornost muže na dýchání a tak pomáhá prodloužit pohlavní styk. Tři dlouhé, hluboké nádechy a zatajení dechu. Pokud je dokonale zvládnutá může oddálit ejakulaci.

Na první pohled se jedná o velmi jednoduchou dechovou techniku, ale to klame. Její zvládnutí vyžaduje velkou kázeň a snahu ejakulaci opravdu kontrolovat vůlí. Není to snadné a to především proto, že tuto dechovou techniku je potřeba provádět v kombinaci s technikou "Velkého stisku" nebo dalšími technikami penetrace v tantrickém sexu.

Technika hlubokého dýchání se zatajením dechu má velký význam v okamžicích, kdy potřebujete oddálit vyvrcholení nebo snížit hladinu svého vzrušení. Lidově se tomu říká "je potřeba to vydýchat..." Při milování, speciálně při spojení muže a ženy, dochází k postupnému navyšování vzrušení, které narůstá až do okamžiku, kdy dosáhne hranice za kterou již nastupuje ejakulace. V okamžiku, kdy muž vnímá, že jeho vzrušení je velmi blízko k okamžiku vyvrcholení, musí se třikrát hluboce nadechnout a pak rázně zatajit dech. Musí veškerou pozornost zaměřit na ty důležité tři nádechy a na zatajení dechu. Samozřejmě musí okamžitě, ještě před hlubokými nádechy, ukončit jakoukoli stimulaci penisu. Proto tuto techniku musí provádět ve spolupráci se ženou, která v těchto chvílích nesmí pohybem těla nebo svíráním svalů pochvy pokračovat v jakékoli stimulaci penisu v pochvě. 

Někteří muži upřednostňují, když v okamžiku zatajení dechu zavřou oči, jiní potřebují mít oči otevřené, ale dívají se jinam než na ženu. V každém případě je potřeba veškerou pozornost věnovat pouze dechu a rozhodně se nezabývat jakýmikoli jinými podněty, které by hranici vzrušení posunuly výše...

 

Články s podobnou tematikou

Út, 09/01/2018 - 10:05
 
 
Historie "Bodu za milion dolarů"

Historie "Bodu za milion dolarů"

Historie "Bodu za milion dolarů"

Volné pokračování článků "Metody a techniky oddalování ejakulace", "Techniky stisku penisu a jejich význam".

Čánek pokračuje jako Technika stisku "Bodu za milion dolarů"

O "bodu za milion dolarů" se traduje následující příběh.

Velmi dávno žil v Číně tantrický mistr Lu Immortal. Tento učený muž objevil na mužském těle místo, při jehož stisknutí správným tlakem bylo možné oddálit ejakulaci na tak dlouho, jak bylo potřeba. Naučil se prožívat orgasmus odděleně od ejakulace a libovolně dlouho prodlužovat spojení se ženou bez ztráty mužské životní energie qi (čti či) tak dlouho, jak chtěl. Techniku zdokonalil natolik, že byl schopen prožívat opakovaně orgasmy bez ejakulace. Uchovaná životní energie mu pak zajistila dlouhověkost. Mistr Lu Immortal před smrtí nařídil svým učedníkům, aby tajemství, která objevil a techniku, kterou zdokonalil, pozorně střežili, aby nebyla zneužita. Tito tantričtí, taoističtí mniši techniku dále používali a předávali svým nástupcům, kteří se však vždy museli zavázat, že ji nikdy neprozradí mimo jejich společenství. Legenda praví, že kolem přelomu devatenáctého a dvacátého století velice bohatý americký cestovatel, který byl na cestě v západní Číně, navštívil klášter následovníků, žáků legendárního mistra Lu Immortal. Slyšel o jejich jejich schopnostech a chtěl, aby ho naučili jejich starou techniku, která jim umožňovala naprosto jinak prožívat sexuální spojení se ženou a zajistila dlouhověkost. I on toužil mít jejich schopnosti a žít podle jejich učení.

Většina žáků mistra Lu Immortal, se kterými se setkal, jeho žádost zaskočila. Aby se ho zbavili, tak se mu snažili namluvit různé techniky, které s tantrickou tradicí neměly nic společného. Mnohdy používali mystická přirovnání a výrazy jen proto, aby svým slovům dodali vážnosti a přesvědčivosti.

Při jednom setkání s mnichy mu jeden starší mnich, prostřednictvím překladatele vyprávěl bajku o kobře. "Dokud je kobra stočená, klidná a připravená, má všechnu svou sílu a energii připravenou na útok. Ale když udeří stane se zranitelnou." Američan už měl podobných příběhů a alegorií dost a byl chováním a výsměchem mnichů značně pobouřený. V rozčílení zvolal: "Bože, existuje vůbec to místo, kde se má tlačit aby muž ovládl své vzrušení?!" Velmi starý a moudrý mnich, který seděl v rohu místnosti se zvláštně pousmál. Jeho úsměvu si Američan povšiml, obrátil se na něj a požádal ho o názor.

Starý mnich mu klidnou angličtinou odpověděl. "Ano, existuje místo na těle, které když správně stlačíte, může vám pomoci oddálit sexuální extázi na tak dlouho, jak budete chtít." Američan rozpoznal, že mnich mu to neříká jen tak, vycítil z jeho hlasu a z výrazu očí, že mu říká pravdu. Nezaváhal ani na chvíli a co nejzdvořileji a s prosbou v hlase se ho zeptal "Tak kde to prosím je ...?" Mistr odpověděl: "Řeknu vám to za milion dolarů." Američan se tomu nejdříve usmál, ale pak se podíval do jeho očí a v nich viděl, že mistr to myslí vážně. "Dobře, já za tu radu milion dolarů dám". Jak se dohodli, tak učinili. Mistr mu svěřil tajemství bodu pro oddalování ejakulace a prodlužování sexuální extáze a Američan mu věnoval milion dolarů. Mistr za tuto odměnu nechal vystavět velký buddhistický chrám, který byl na památku věnován tantrickému mistru Lu Immortalovi. Tajemství o bodu pro oddálení ejakulace a techniku jejího provedení tak poprvé v historii znal muž mimo žáky tantrického mistra Lu Immortala. Pro západní svět se tento bod stal známý jako "bod za milion dolarů". Nachází se mezi šourkem a konečníkem a prochází jím 1.čakra - Kořenová čakra - Múládhára.

 

Články s podobnou tematikou

Út, 09/01/2018 - 11:37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nevěra může mít celou řadu podob

Nevěra může mít celou řadu podob

Nevěra může mít celou řadu podob

Volné pokračování článků  "Nevěra" a "Co už je a co ještě není nevěra"

Pod pod pojmem "nevěra" si lidé většinou představí něco konkrétního, většinou situaci kterou znají ze svého okolí. Hned také mají naprosto jasno v tom, kdo je viník, kdo je "oběť" a že by se mělo hned zasáhnout. Někteří, ti, kteří si nejsou až tak jisti sami sebou, se většinou moc výrazně neprojevují a v závěrech a razantním odsuzování bývají opatrnější. Moralisté mají jasno a není třeba jim nic vysvětlovat, protože oni tu svou pravdu už mají dávno ujasněnou...

Faktem však je, že nevěra může mít mnoho podob a ne vždy může být dopředu jasné, co už je a co ještě není nevěra. Podstatným znakem nevěry je, že se uskutečňuje bez vědomí druhého partnera. Podívejme se tedy na některé situace ve kterých se muž nebo žena nevěry mohou dopustit. Zamyslíme se však i nad situacemi, kdy "skutková podstata nevěry" sice byla naplněna, ale přitom se o "klasickou" nevěru jednat, z pohledu partnerů, nemusí.

  • Nahodilý, jednorázový mimomanželský sex - jednorázová, primárně sexuální aktivita, často nahodilá, obvykle s nízkou nebo žádnou emocionální vazbou. Jedná se většinou o nahodilou situaci na služební cestě, v lázních, na školení a při dalších situacích, kdy je příležitost, nálada a okamžitá touha. Jedná se o sexuální úlet, který většinou nemá pokračování. Nedochází při něm k žádnému dalšímu vzplanutí, které by vedlo k touze pokračovat v dalších kontaktech s dotyčnou osobou.
  • Erotické dobrodružství - déle trvající sexuální porozumění s vyšší mírou citové angažovanosti, něžnostmi, avšak bez plánů na společnou budoucnost. Tato forma vede k formám volných vztahů, jejichž hlavním společným cílem je sexuální uvolnění bez dalších závazků. Partneři v takovémto vztahu hledají jen sexuální uspokojení. Nebezpečím může být stav, kdy se tato vzájemná dohoda o sexu bez závazků začne u jednoho z strany jednoho z účastníků porušovat a vede k touze po navázání hlubšího vztahu.
  • Mimomanželský vztah - dlouhodobý vztah se silnou citovou vazbou a potenciálním plánováním společné budoucnosti.
  • Flirt - spíše příslib bez skutečného naplnění nevěry, koketování. Slovo flirt pochází z anglického to flirt. Původ má ve starém francouzském výrazu Conter fleurette, což je vlastně výraz pro naši říkanku "Má mě rád, .... nemá mě rád", při které se postupně trhají okvětní lístky například květu kopretiny. Flirt (flirtování) označuje nezávaznou konverzaci nebo vzájemnou komunikaci s milostným nebo erotickým podtextem. Jedná se o způsob, jak vyjádřit vážné věci (jako třeba sexuální touhu) lehkou, humornou a nezávaznou formou. Podle situace to může být forma příjemně zábavná nebo divoce vzrušující. Lidé při flirtování mohou mluvit nebo jednat způsobem, který vyvolává dojem důvěrnějšího vztahu nebo delší známosti, než odpovídá skutečnosti. Přitom ale současně neříkají ani nedělají nic, co by v dané situaci bylo nepřístojné nebo nevhodné. Obvykle k tomu používají laškovný žert nebo ironii. Při flirtování se používají stylizovaná gesta, jazyk, řeč těla, pózy a fyziologické znaky, které obvykle bývají součástí předehry. Mezi nejčastější používaná gesta pak patří mrkání, lehké důvěrné dotyky, úsměv, psaní a posílání vzkazů, básniček. Ne každý muž nebo žena však u svého partnera tuto formu komunikace s jinými lidmi zvládá nebo ji dokáže bez projevů žárlivosti překonat.
  • Virtuální nevěra - sdílení sexuálních fantazií bez přímého sexuálního kontaktu. Tato podoba "nevěry" je často obsahem erotických představ a snění. Vzhledem k tomu, že erotické představy nebo sny prožívá každý, není to něco, co by muselo být bez dalšího "reálného" pokračování považováno za klasickou nevěru.
  • Sex po internetu - mírnější forma "nevěry" bez fyzického kontaktu. Může však vést k jisté formě závislosti.
  • Sex po telefonu - mírnější forma "nevěry" bez fyzického kontaktu. Může však vést k jisté formě závislosti.
  • Prostituce, placený sex - Prostituce je často považována za nejstarší živnost, i když je jen málo zemí které ji takto uznává. Jedná se o "lásku na prodej". Je mylné si myslet, že prostituci, jako hlavní ekonomickou činnost, provozují jen svobodné ženy. V této oblasti pracuje i velká skupina vdaných žen, mnohé s tichým souhlasem manželů, s cílem zlepšit rodinnou finanční situaci. Často jsou některé prostitutky pro klienty v roli jakéhosi terapeuta pro muže žijícího v málo harmonickém manželství a nevyváženém vztahu.
  • Swingers - jde vlastně o zvláštní formu skupinového sexu, kdy jedinec, ať už žena nebo muž, má pohlavní styk s více partnery současně. Zda účast obou partnerů na klasické swingers párty naplňuje definici nevěry je otázkou k dalšímu bádání... Nad touto otázkou se zamýšlí článek "Je skupinový sex nevěrou?".

Patologický pohled na nevěru může vycházet z předpokladu, že už samotná myšlenka na jakoukoli erotickou aktivitu s někým jiným než partnerem či partnerkou, je nevěrou. Může za to být považovaný i žádostivý pohled, závan erotického vzrušení při pohledu na jiné tělo či vzrušující představa vyvolaná vůní či vzpomínkou. Něco podobného prožívá každý a to tak trochu pod vlivem toho, že člověk je proste bytostí pohlavní, sexuální. Kdyby tomu tak nebylo, nejspíš bychom jako živočišný druh jednoduše vymřeli... Patologické by to bylo tehdy, když by podobné prožitky vedly k výčitkám, traumatům, osobním konfliktům nebo sebetrýznění. Patologický pohled na nevěru se může projevit nejen na straně partnera či partnerky, ale i může být vyvolaný také vlastním přesvědčením, že něco podobného je hříšné, odsouzeníhodné, trestuhodné nebo nemravné...

Ne vždy se o nevěru musí jednat

Výše jsem "definoval" podoby "klasické" nevěry. Problém je v tom, že některé podoby nevěry nemusí být partnerem nebo partnerkou jako nevěra chápány.

Lidská sexualita je složitá a mezilidské, speciálně partnerské vztahy bývají ještě složitější. To, jak lidé nevěru chápou záleží jen na nich a mnohdy jejich rozhodnutí nebo tolerantnost ti v jejich okolí nechápou. Důležité je, zrovna tomuto okolí rozumět ani nemusí protože se to týká především a hlavně těch partnerů nebo manželů, kteří se rozhodli tak, jak se rozhodli. Uvedu to na některých případech, které z pohledu "morální společnosti" pojem nevěry bohatě naplňují, z pohledu partnerů kterých se týkají však takto vyznívat nemusí.

Začnu hned tou "nejtvrdší formou", kterou by žádný "ctnostný občan" nevydýchal - Swingers. - jde vlastně o zvláštní formu skupinového sexu, kdy jedinec, ať už žena nebo muž, má pohlavní styk s více partnery současně. Zda účast obou partnerů na klasické swingers párty naplňuje definici nevěry je otázkou k dalšímu bádání... Nad touto otázkou se zamýšlí článek "Je skupinový sex nevěrou?".

Mírnější formou by se mohl jevit "sex ve třech" nebo "sex ve čtyřech lidech (výměna manželek)". V těchto podobách sexuálního soužití lidí však můžeme najít něco, co možná někdo nikdy nepochopí, ti, kterých se to přímo týká, však mají jasno... Proto je otázkou, zda jejich okolí má právo sex ve trojici nebo sex ve čtyřech odsuzovat! Podstatné je, že se takovéto aktivity týkají lidí, kteří se na nich přímo podílejí a pokud nejsou zrovna exhibicionisté, pak je nedávají na odiv svému okolí.

Mimomanželský vztah - dlouhodobý vztah se silnou citovou vazbou, a bez potenciálního plánování společné budoucnosti. Jsou partneři, kteří se dohodnou, že budou žít navenek společně, ale přitom bude jejich soužití tolerovat "Paralelní vztahy" každého z nich. Je to jejich svobodné rozhodnutí, se kterým oba souhlasili. Zda bylo naprosto dobrovolné nebo zda se jednalo o vědomé řešení situace, kdy jinak by se hlavní vztah rozpadl, už záleží jen na těch dvou. Prostě to řešili s různou mírou tolerance, ale bez rozvodu nebo rozchodu.

Situací, kdy partneři ví o mimomanželských sexuálních aktivitách toho druhého a nepovažují je za nevěru může být samozřejmě mnohem více. V otázce nevěry by se mělo vždy vzít do úvahy to, že se to týká jen těch lidí, kterých se to týká!!! Nikdo nemá právo je odsuzovat nebo posuzovat jejich rozhodnutí. Zasahovat do vztahu jiných lidí jen proto, že nám se něco nelíbí není správné a rozhodně to ničemu nepomůže.

Chápu, že když zjistíte, že kamarád si našel milenku a vy s tím vnitřně nesouhlasíte, vás může pobuřovat nebo trápit. Pokud mu chcete pomoci, tak to řešte s ním a ne s jeho manželkou!!! Řešte to decentně, ohleduplně a tak, aby vaše snaha byla správně pochopena. To samozřejmě platí i opačně, kdy nevěrnicí je kamarádka, sestra, známá, kolegyně... I tady je rozumné, pokud to za rozumné považujete, apelovat jen na toho, koho se to přímo týká a ne informovat o situaci jeho rodinu, partnera či partnerku!!! Ani to, že "informaci" pustíte "k dobrému" do kolektivu nebo mezi známé ničenu nepomůže. Když si myslíte, že můžete pomoci, tak to řešte jen s tím, koho se to týká a koho si myslíte že "přivedete k rozumu", ne s jeho okolím!

Výždy se však nejdříve vnitřeně ujistěte, zda to, co chcete udělat vychází z Vaší nezištné snahy opravdu pomoci a ne z pocitu, že "musíte zasáhnout"!!!

 

Pro zamyšlení:

Pravda je lék.
A jako takový má i vedlejší účinky.

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Út, 09/01/2018 - 18:30