-A A +A

Jste zde

Neděle, Listopad 12, 2017

Celý den
 
 
Před 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asexualita a společnost

Asexualita a společnost

Asexualita a společnost

Volné pokračování článku "Asexualita" a článku "Sexuální orientace".

Asexualita je zatím málo známá a zatím není jejímu výzkumu věnována dostatečné pozornost. Nepodařilo se ani zjistit její příčiny. Přesto vyvolává zájem a zvědavost nejen laiků, ale i sociologů, psychiatrů, ale i odborníků na demografii a architekty. Je jasné, že asexuální jedinci se v rámci většinové společnosti budou chovat jinak, než lidé skupin ostatních sexuálních orientací.

Asexualita je nenápadná, nevyžaduje pozornost, nestaví svou odlišnost na odiv, nesnaží se provokovat, nevynucuje změny v zákonech a společnosti. Tím se výrazně odlišuje například od homosexuality, která tak nenápadná ve společnosti nebývá. Vždy samozřejmě záleží na každém jedinci, ale celkově homosexuálové mnohem více ve společnosti "vyčnívají", jak asexuálové...

Před časem jsem zaslechl tento vtip:

"Jean, co je to na ulici za hluk?"
"Průvod gayů, sire."
"A co požadují?"
"Lásku stejného pohlaví."
"A kdo jim ji zakazuje?"
"Nikdo, sire."
"Tak proč tak křičí?"
"Protože to jsou buzeranti, sire..."

Zajímavá otázka se týká rozvoje společnosti právě z pohledu změn v sexuální orientaci lidí. S tím souvisí problematika vývoje populace, výchovy dětí, ale i bydlení a směru vývoje důchodového systému. Prostě pokud se asexualita bude v populaci rozvíjet jako nový evoluční směr, bude nutné měnit pohled nejen na asexualitu jako takovou, ale i na všechny aspekty společenského života.

Sex, jeho orientace i četnost je každého soukromá věc. 

Asexuální lidé, žijící ve většinové "sexuální" společnosti, se často ocitají ve velmi obtížných situacích. Pro lidi z jejich okolí nebo okruh jejich známých je problém přijmout, že nechtějí navazovat vztahy a už vůbec ne sexuální vztahy. Pro ně samotné je nepříjemné že musejí neustále vysvětlovat nebo obhajovat svůj naprostý nezájem partnerský život a odmítavý postoj k sexu. V případě, že chtějí mít nějaký partnerský vztah, ovšem založený na jiných hodnotách a bez sexu, mají velký problém nalézt partnera se stejnou přístupem, případně orientací. Hlouběji se touto problematikou zabývá článek "Jak se chovat k asexuálům?".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(A)

Ne, 12/11/2017 - 19:49