-A A +A

Jste zde

Středa, Červen 7, 2017

All day
 
 
Před 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syndrom toxického šoku

Syndrom toxického šoku

Syndrom toxického šoku

Syndrom toxického šoku (TSS nebo STS) je potenciálně smrtelné onemocnění způsobené bakteriálním toxinem. Různé bakteriální toxiny mohou způsobit různé formy syndromu toxického šoku v závislosti na situaci. Zodpovědné mikroorganismy zahrnují bakterie Staphylococcus aureus, u které je za syndrom toxického šoku zodpovědný enterotoxin B nebo TSST-1 (toxin syndromu toxického šoku) a Streptococcus pyogenes, u které je za syndrom toxického šoku zodpovědný pyrogenní exotoxin.

Syndrom toxického šoku způsobený streptokoky je někdy nazýván streptokokový toxický syndrom.

 

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

St, 07/06/2017 - 12:11
 
Menstruační tampóny

Menstruační tampóny

Menstruační tampóny

Volné pokračování článků "Co by měl vědět muž o ženě", "O intimní péči pro ženy"

Tampon (nebo tampón) je ženská hygienická pomůcka sloužící k zachycení menstruační krve. Jedná se o malý váleček ze směsi bavlny a hedvábí nebo z viskózy, opatřený šňůrkou k vytažení. Zavádí se do horní části pochvy a funguje tam jako savá houbička.

Tampony byly vynalezeny už v první polovině 20. století. Větší popularitu si získaly od 70. - 80. let. Do Česka se začaly dovážet v devadesátých letech.

Výhody a nevýhody tamponů

V období menstruace tampon ženě zajišťuje diskrétnost, hygienu, určitou jistotu, klid, osobní pohodlí i komfort. Správné použití hygienických výrobky pro ženy,  ať už menstruačních vložek  nebo menstruačních tampónů snižuje možná rizika vzniku případných nepříjemných situací. Použití tampónů je docela snadné, ale je nezbytné používat správné.

Výhody tampónů oproti vložkám:

 • Při používání menstruační vložky krev hromadí ve vložce a postupně zasychá na vzduchu, což může způsobit zápach. Tento problém s tampony odpadá.
 • Nedochází k zašpinění, pocení, opruzení nebo odření zevních genitálií.
 • Asi nejdůležitější výhodou je, že s tampony se lze věnovat koupání, plavání a vodním sportům. I při jiných sportech se žena cítí mnohem pohodlněji.
 • Mohou být použity i při jiných společenských nebo sportovních aktivitách při kterých by menstruační vložky mohly být vidět nebo by jejich použití přinášelo komplikace.
 • Umožňují ženě pobyt na pláži nebo u vody v plavkách, opalovačkách nebo v jiném oblečení, které odhaluje velkou část jejího těla.
 • Díky tomu, že menstruační tampóny nejsou v plavkách a spodním prádle vidět vidět,jsou diskrétní a nepřivádějí ženu do rozpaků. 
 • V noci nebo při sportu s vložkou často hrozí zašpinění po okrajích nebo vzadu při posunutí vložky.
 • Tampon není vidět (kromě kousíčku šňůrky). Nemůže se tedy "rýsovat" v těsném oblečení.
 • Náhradní tampony se snadno vejdou do malé kabelky i do kapsy.
 • Při velmi silné menstruaci lze použít tampon společně s vložkou nebo "intimkou" pro pocit větší jistoty.

Argumenty proti tamponům:

 • Některé mladé dívky dosud používají raději vložky - jednak proto, že je to naučila matka, ale také z obavy aby jeho zavedením nedošlo k porušení panenské blány. Výrobci ale uvádí, že menstruační tampony velikost "Mini" až "Normál", panenskou blánu neporuší.
 • Zavádění patří k nevýhodám tampónu, protože vyžaduje cvik a soukromí. Může být i dost náročné na hygienické podmínky při jejich vkládání a vyjímání.
 • Při menstruaci je zvýšená pravděpodobnost onemocnění syndromem toxického šoku. Souvislost s používáním tamponů však nebyla jednoznačně prokázána.
 • Nejen pro mladé dívky, které ještě neměly sexuální styk, ale i pro mnoho jiných, jimž je pocit zavedeného předmětu v genitáliích prostě nepříjemný. Při správném zavedení by však neměl být cítit
 • Starší ženy zase někdy odmítají tampony proto, že na ně nejsou zvyklé, že se nerady dotýkají svého přirození, nebo kvůli přehnanému strachu ze zánětů a výtoků.
 • V Česku je obecně obliba tamponů nižší než v západních zemích.
 • Tampony vysušují sliznici pochvy, což pak může mít negativní vliv i při sexu

Z čeho a jak je tampón vyrobený?

Existují dva základní typy tamponů:

 • běžné zaváděné prstem, odborně nazývané digitální (lat. digitus = prst) a 
 • aplikátorové. Aplikátor je plastový a skládá se většinou ze dvou částí. Válečku, do kterého je vložen tampon a pístku, kterým se tampon vypuzuje z válce do těla.

Základní součástí je absorpční jádro z viskózy nebo jiného materiálu, který je lisováním vytvarován do tvaru válce. Existují dva základní výrobní postupy:

 • Absorpční materiál je předem vyroben do podoby pásy, navinut do základního válce a následně slisován v příčném směru. Takovýto tampon se při absorpci tekutiny rozšiřuje pouze v příčném směru.
 • Absorpční materiál je předem vyroben do plochého pravoúhlého tvaru, který je pak slisován v příčném i podélném směru. Takovýto tampon se při absorpci tekutiny rozšiřuje v příčném i podélném směru.

Absorpční jádro je obaleno většinou netkanou textilií, která zabraňuje uvolňování vláken při používání a vyjímání. V tamponu je upevněn provázek pro jednoduché vyjmutí tamponu. Celý tampon je v originálním balení zataven v plastovém obalu, který zajišťuje ochranu před jeho kontaminací.

Schopnost absorpce je na obalech originálního balení tampónů vyjádřena množstvím (většinou modrých) kapek. Čím více kapek, tím je sací (absorpční) schopnost tampónu vyšší.

Jak menstruační tampóny správně používat

 • Tampóny byly původně vynalezeny a určeny pouze pro občasné použití za specifických situací. Nebyly tedy určeny pro stálé nošení.
 • Běžný tampon se zavádí prstem cca na délku nataženého ukazováčku. Nesmí se strkat směrem nahoru, ale spíš více dozadu. Když je tampon usazen na správném místě, není vůbec cítit ani nemůže vypadnout. Při prvním použití je zavádění často nepříjemné a obtížné, ale v průběhu pár dní už je to většinou v pořádku. Důležité je najít si vhodnou polohu pro zavádění (někomu to jde lépe v dřepu, ve stoji s jednou nohou zdviženou, atd.) a úplně uvolnit poševní svaly.
 • Vyndání se provede jednoduše zatáhnutím za šňůrku. Před i po manipulaci s tamponem si samozřejmě umyjeme ruce. Oproti používání vložek většina žen necítí potřebu sprchovat se častěji než obvykle.
 • Některé ženy si tampon mění pokaždé, když jsou na toaletě, ale není to nutné. Při močení se šňůrka drží na straně, aby se nenamočila.
 • Tampon se volí podle síly menstruace. Při silné se tampon mění i po 3 - 4 hodinách, v dalších dnech vydrží zpravidla minimálně 6 hodin. S trochou zkušeností už žena bezpečně pozná, kdy je tampon nasáklý. V žádném případě se ale nedoporučuje mít ho déle než 8 - 9 hodin.

Tampony se běžně prodávají v krabičkách po 8, 16 nebo 32 kusech. Každý je zvlášť hygienicky zabalen a v krabičce je přiložen podrobný návod n jeho použití.

Jaké tampóny použít?

Výrobci nabízejí až 6 velikostí tamponů, které se značí symbolem jedné až šesti kapek. Je lepší použít menší tampon a dříve ho vyměnit, než používat zbytečně velké. Ženy po porodu obvykle potřebují tampony super nebo větší.

 • 1 - pojme max. 6 gramů krve, téměř se nevyrábí
 • 2 - 6-9g, "Mmini"/"Light"
 • 3 - 9-12g, "Normal"/"Regular"
 • 4 - 12-15g, "Super"
 • 5 - 15-18g, "Super"/"Super plus"
 • 6 - 18-21g, "Ultra"/"Maxi"

Podle síly menstruačního krvácení však může i správně zvolený tampón protéct. Schopnost absorpce záleží nejen na konstrukci tampónu a jeho materiálu, ale také na jeho velikosti.

Použité menstruační tampony nikdy nevyhazujeme do WC, protože je to nehygienické a také to způsobuje komplikace při čištění odpadních vod. Navíc hrozí riziko, že více použitých tamponů může WC snadno ucpat! Použitý menstruační tampon, stejně jako použitou menstruační vložku zabalíme do sáčku nebo papíru a uložíme do odpadkového koše. Na veřejných WC i v domácnostech by na WC určeném ženám měly být odpadkové koše určené přesně pro tento účel.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

St, 07/06/2017 - 12:14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexuální averze

Sexuální averze

Sexuální averze

Volné pokračování článku "Sexuální dysfunkce".

Sexuální averze je odpor k pohlavní aktivitě. Takto definujeme trvalou nebo rekurentní obavu ze sexu a odmítání kontaktu s partnerem působící ženě problémy. Zatímco u frigidity je postoj k sexuální činnosti lhostejný nebo neutrální, u averze je trvale negativní. Oproti prostému snížení apetence, kde převládá spíše lhostejnost, je zde postoj k sexu vysoce negativní. Pro některé ženy může být nekoitální aktivita (např. taktilní doteková předehra) daleko odpornější, nežli vlastní soulož.Sexuální averze, odpor se může týkat jen samotné soulože. V některých případech ve však může vztahovat na jakékoliv tělesné doteky partnera. Některé ženy dokonce snáze snesou soulož než jakoukoli dotekovou předehru nebo intimní blízkost. Nemusí se však jednat prioritně o odpor k sexu jako takovému. Averze může souviset s problémy ve vztahu k partnerovi nebo se prožitými sexuálními traumaty.

Sexuální averze se dělí na

 • primární - většinou nějak souvisí s rodinnou nebo náboženskou výchovou, tradicemi, případně s negativními zážitky z dospívání či dětství (např. sexuální zneužívání).
 • sekundární - může navazovat na období sexuálního života při ve kterém jsou sexuální aktivity vynucované nebo jejich frekvence a forma neodpovídá potřebám ženy.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

St, 07/06/2017 - 17:26
 
Bolestivé sexuální poruchy u žen

Bolestivé sexuální poruchy u žen

Bolestivé sexuální poruchy u žen

Volné pokračování článků "Sexuální dysfunkce" a "Sexuální dysfunkce u žen".

Je definována jako opakující se nebo trvalá bolest spojená se sexuálním stykem. Zpravidla je důsledkem zánětu, traumatu, anomálie nebo atrofie. Někdy se může jednat o čistě psychosomatický problém.

Jedná se o stav, při kterém dochází k bezděčné kontrakci svalů dolní třetiny vagíny znemožňující penetraci a působící osobní potíže. Libido a orgastická schopnost mohou být zachovány. Diferenciálně diagnosticky je třeba odlišit vaginismus od fobického vyhýbání se souloži (spasmus není přítomen) a od somatických onemocnění či anomálií. Časté bývají příčiny psychogenní.

 • Ostatní bolesti v souvislosti se sexuální nekoitální aktivitou

Do této skupiny řadíme většinou ženy s permanentní nebo občasnou genitální bolestí indukovanou nekoitální pohlavní stimulací. Patří sem také příčiny anatomického původu, některé infekce (např. herpes genitalis), vulvární vestibulitida, genitální mutilace, traumata a další.

 

Další doporučené články:

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

St, 07/06/2017 - 17:57
 
 
Poruchy sexuálního vzrušení ženy

Poruchy sexuálního vzrušení ženy

Poruchy sexuálního vzrušení ženy

Volné pokračování článků "Sexuální dysfunkce" a "Sexuální dysfunkce u žen".

Při tomto problému dochází k trvalé nebo intermitentní poruše dosažení či udržení vzrušení k docílení sexuálního prožitku. Obvykle se tento stav projevuje

 • nedostatečným pohlavním vzrušením
 • malou vaginální lubrikací nebo
 • deficitem jiných genitálních reakcí.

Pro tuto klasifikaci je nezbytné, aby porucha působila ženě sexuální diskomfort. V klinické praxi bývají symptomy absence sexuální touhy a vzrušení obvykle kombinovány, poté hovoříme o frigiditě.

Ostatní funkce, jako například dosažení a prožití orgasmu, mohou být zachovány.

 

Další doporučené články:

Články s podobnou tematikou

St, 07/06/2017 - 18:25